infocuslevéltárjelzetcím, tartalomtípus, formaszemélyekidőpontokhelyekbibliográfiakezdetevége
infocuslevéltárjelzetcím, tartalomtípus, formaszerző, társszerző, megbízó, címzettkapcsolódó személyidőpontokhelyekbibliográfiakezdetevége
1MTAMs4999/1,1A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | beszámoló kinevezésekről | kinevezések, az eretnekké nyilvánított Podjebrád György cseh király Mátyás fogságában (?) | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinIohannes ..boch.. (Canonicus Regiensis) | | | Borso d’EsteBorso d’Este, vescovo di Barcellona, Cardinale de San Sixto, I. Ferdinánd (nápolyi király), Podjebrád György (cseh király), Mátyás1468.09.28.Venezia | | Roma, Catalogna, Sicilia, Ilerida, Gerona, Barcellona, NapoliIn questo zorno sono litterelettere a Roma sono de ciò
2MTAMs4999/1,2A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | követi beszámoló | a magyar és a lengyel király kiegyezése, védekezés a török ellen | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLorenzo Roverella | | | I. Hercules (ferrarai herceg)I. Hercules (ferrarai herceg), Mátyás, Cardinale di Santo Marco, Hussen-Cassan / Uzun Haszán (?), Emerico (prépost), római királyi követ ?), Mátyás, IV. Kázmér (lengyel király)1472.07.17.Venezia | Ferrara | Lengyelország, Ázsia, RomaSignificai in questi di passativedere felice la prefata
3MTAMs4999/1,3A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | követi beszámoló | Uzun Haszán (Hussumassa) türkmén herceg követe Mátyásnál, szövetkezés Uzun Haszánnal a törökök ellen, a keresztények védelmében | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLorenzo Roverella | | | I. Hercules (ferrarai herceg)I. Hercules (ferrarai herceg), Mátyás, Hussen-Cassan (?)/ Uzun Haszán (türkmén herceg)1472.08.14.Venezia | Ferrara | Kis-Ázsia, BudaDe le nove de qua ne significaiet oculis videre et perfrui
4MTAMs4999/1,4A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | követi beszámoló | esetleges magyar-lengyel kiegyezés, összefogás a török ellen | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLorenzo Roverella | | | I. Hercules (ferrarai herceg)I. Hercules (ferrarai herceg), Bartolomeo Taruffo1472.10.08.Venezia | Ferrara | Lengyelország, CsehországCredo che V. Ill(ustrissi)ma S. como significaidarge piena fede
5MTAMs4999/1,5A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | követi beszámoló | országgyűlés, megszületett a béke a magyar és a lengyel király között | diplomáciai levél | kézirat | papír | | latinLorenzo Roverella | | | I. Hercules (ferrarai herceg) (?)Henricus (dux Birigundie), Georgicus1473.05.23.Venezia | Ferrara | Ausztria, Csehország, Burgundia, BécsQuod nullas mearum adcommendatum efficere signetur
6MTAMs4999/1,6A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | beszámoló a magyarországi eseményekről | Mátyás hadseregének leírása, Ausztria megszerzése, kiegyezés III. Frigyes császárral (Stira-ban van), török elleni harc | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinRangoni (Veronai) Gábor egri püspök | | | I. Hercules (ferrarai herceg)I. Hercules, Mátyás, Filipec (Pruisz) János, conte de Scepusio, Bánfi Miklós1477.10.07.Venezia | Ferrara | Ausztria, Stira, Szent Hipolit (?)Similiter la M(aes)ta del mio signorala qual humelmente me ricomando
7MTAMs4999/1,7A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | követi tudósítás | tudósítás a háborús helyzetről | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | latinFrancesco Fontana | | | MátyásMátyás, I. Ferdinánd, VIII. Károly (francia király)1486.04.28.Venezia | | Firenze, Lotaringia, Francia királyság, Milano, BudaAccepimus plurimorum litteris ... Lotoringiereportarse gloriari non valeant.
8MTAMs4999/1,8A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | követi beszámoló | Dsem török herceg trónkövetelő | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | latinFrancesco Fontana (Dux Medioani) | | | MátyásMátyás, Filipec (Pruisz) János (nagyváradi püspök)1486.07.06.Venezia | | Csehország, BudaEx que nobis scribitis plane intelleximus missuri sumus prope diem pures.
9MTAMs4999/1,9A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | követi tudósítás | országgyűlés, korabeli öltözetek, a magyar és a cseh király találkozója | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinValentini Caesar (ferrarai követ) | | | I. HerculesMátyás, Hercules, Beatrix, Francesco Fontana, pécsi püspök, váradi püspök1486.09.11.Venezia | Ferrara | Cistertolpho, Iglavia, Csehország, PozsonyPer le mie penultime date di continuo me racomando
10MTAMs4999/1,10A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | szállás, ellátás kérése | Gregorius di Pannonia önmaga számára befogadást kér Hercues udvarában. | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinGregorius di Pannonia | | | Eleonora di AragonaI. Ercole, Ippolito d’Este, Beltrame Costabili, Francesco de Banyacavalli1487.10.27.Venezia | Ferrara | Esztergom, BanyaE de poy le debite e humileali pyedi de la vostra senyoria
11MTAMs4999/1,11A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | ajánlás | Mátyás követe megjött Pozsonyból. | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLorenzo Roverella | | | Francesco CalcagninoMátyás1488.06.05.Venezia | | Rovigno, PrukEl vene de la el venerabel homoquelli nostri per parte mia
12MTAMs4999/1,12A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | beszámoló | | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | latin(?) | | | I. Miksa (?)I. Miksa, Clemente Federico, László, Mátyás, 1490.04.19.Venezia | | Buda, Prugk (?)Maximilianus Divina favente Clementieclementem Principem decet recognoscemus
13MTAMs4999/1,13A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | követi beszámoló | Tudósítás II. Ulászló felépüléséről egy betegség után és leendő házasságáról Beatrixal, várakozás I. Miksa követeire a megegyezéshez Pozsonyban, pozsonyi béketárgyalás, készülődés I. János Albert herceg trónkövetelő megtámadására. | diplomáciai levelek | kézirat | papír | | olasz, latinStephano de Ragusa / Vitius gotius | | II. Ulászló (?) | Signora de Ragusa II. Ulászló, Beatrix, Székely Jakab, Berislo Barnamissa (?), Corvin János, Mátyás, Szapolyai István, Benedetto (maestro di casa), I. Miksa, VIII. Károly, Albert herceg1491.09.14.Venezia | | Buda, Bata, Veszprém, Yanari, Pozsony, Linz, Székesfehérvár, Bécs, Yonia (?), Penzi (?), AustriaEt perche V. I. me scriveno chede bona volonta quella
14MTAMs4999/1,14A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | beszámoló | egy olaszországi és egy magyarországi püspökség értékének összehasonlítása, az egri püspökség bevételei, | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinEpiscopus Cupersanensis (Vincenso Pistacchio) | | | Hipolit (Cardinale Estense)Bakócz Tamás, Szatmári Ferenc, vescovo di Lagabria, Janus (?), Beltrame Constabili, Laneto Symone (?)1498.09.26.Venezia | | Milano, Ferrara, Eger, Esztergom, Monreale, Romareplicaro per questa quel che se nomineno mei creati
15MTAMs4999/1,15A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | kérés | a levél szerzője a címzett válaszlevelére vár | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinEpiscopus Cupersanensis (Vincenso Pistacchio) | | | Hipolit (Cardinale Estense)Pandolfo1498.10.08.Venezia | | Romadue altre lettere scripte ad dal suo patrone antiquo
16MTAMs4999/1,16A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | beszámoló | pénzügyek | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinEpiscopus Cupersanensis (Vincenso Pistacchio) | | | Hipolit (Cardinale Estense)Thomas1498.11.20.Venezia | | Milano, Monreale, Montecassino, Aragonia, Toscana, Romaben dice el proverbio antiquosempre a lei basandoli le manu
17MTAMs4999/1,17A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | Instructione pro Expeditione Ungarie | tanácsok a magyarországra utazónak | a magyarországon meglátogatandók, tanácsok a költekezéshez | irat | kézirat | papír | | olasz, latin(?) | | | Beatrix, Bakócz Tamás, II. Ulászló1499.11.26.Venezia | | Inspruc, Esztergom, Eger, Ferrara, Buda, Patovia, RocchaImprimis quel che va in transitocon denari tornare in Ferrara
18MTAMs4999/1,18A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | tudósítás | tudósítás a nádorispán haláláról, a budai udvarban megforduló követekről, török követség bemutatása, egyház ellenes dekrétum | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinIulius Cesar Cantelmus (episcopus Nicensis) | | | Hipolit (?)Nádorispán (?), Spanyol király (II. Ferdinánd?), nápolyi király, vescovo di Nitria (Nyitra? Sánkfalvi Antal?), Bakócz Tamás, kölni érsek, Szapolyai VI. István1500.02.03.Venezia | | Eger, Trengine (?), Esztergom, Köln, Buda, Zábermárton (?), Raschibalase (?)Ill(ustrissi)mo S(ignore) mio per avisare que diu feliciter valeat
19MTAMs4999/1,19A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1468-1491) | | beszámoló | pénzügyek, Szent György napi országgyűlés, virágvasárnapi lóvásár Egerben, török követség Budán, | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinIulius Cesar Cantelmus episcopus Nicensis | | | HipolitRosina (?), Stefano, Bakócz Tamás, Beatrix (?), II. Ulászló, milánói herceg, Federico (Frigyes császár?)1500.04.07.Venezia | | Esztergom, Buda, Eger, Roccha, VeneziaVedendo la tardata de Rosinabona relatione dal canto de qua
20MTAMs4999/2,1A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | követi beszámoló | előkészületek a háborúra, Beatrix megélhetési gondjai Esztergomban | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeltrame de Constabili | | | Eleonora di AragonaBeatrix, nápolyi király követe, Perotto (Calderon), Andrea Carafa, Pandolfo1492.05.03.Esztergom | | Eger, Esztergom, Buda, RomaPer altre mie de 8,15 et 20li significo per questa
21MTAMs4999/2,2A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | követi beszámoló | beszámoló az esztergomi érsekség pénzügyeiről, Beatrix megéletési gondjai Esztergomban, Beatrix előkészületei a háborúra Esztergomban | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinThomas Amadeus | | | HipolitBakócz Tamás, nápolyi király követe, Perotto, Andrea Carafa, Pandolfo, II. Ulászló, Beatrice d’Aragona1497.12.18.Buda | Ferrara | Esztergom, Körmöcbánya (Cremitia), SegnaAragoniai Beatrix, magyar királyné életére vonatkozó okiratok, MTA (?), pp. 238-239. Per infino adhora non se intendehumilime per ogni respecto
22MTAMs4999/2,3A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | az esztergomi érsekség állapota, az érseki javak átadása, II. Ulászló jóváhagyja Hipolit és Bakócz Tamás helycseréjét, Beatrix búslakodik Esztergomban, Szent György napi országgyűlés | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinDonato Aretino (érseki helynök) | | | HipolitBakócz Tamás, II. Ulászló, Beatrix1498.04.30.Esztergom | | Ferrara, Milano, Eger, EsztergomAragoniai Beatrix, magyar királyné életére vonatkozó okiratok, MTA (?), pp. 375-376. Da poy la partita mia de Ferrara dare qualche notitia a V. S. Rev(erendissi)ma
23MTAMs4999/2,4A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | Bakócz Tamás berendezkedik Esztergomban, budai országgyűlés, Bakócz Tamás megengedi Beatrixnak, hogy továbbra is Esztergomban tartózkodjon, Donato Aretino eljárásának nehézségei, török támadás a lengyel király ellen, aki segítséget kér a magyar királytól | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinDonato Aretino | | | HipolitLodovico (governatore e vicario di Strigonia?), Pier Iacobo (castellano), Andrea Caraffa, Bakócz Tamás, Augustino, Beatrix, Stephano (nádor?), lengyel király (I. János)1498.05.31.Esztergom | | Buda, Esztergom, Milano, Eger, Venezia, Krakkóhier sera veni da Budasimiliter se recomandono a V. S. R(everendissi)mo
24MTAMs4999/2,5A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | Bakócz Tamás előléptetése bíborossá, Hercules exkuzálja magát a királynál, amiért nem tud Magyarországra látogatni, az egri püspöksg élete Hipolit távollétében, Szent György napi országgyűlés közeledte | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Florinus | | | I. HerculesI. Hercules, II. Ulászló, Bakócz Tamás, VI. Sándor pápa, XII. Lajos, milánói herceg, Donato (?), Cantelmo, Stefano Baguseo (provisore di Eger)1501.03.28.Eger | | Esztergom, Alemagna (Németország?), EgerA di passati Mons(igno)re mio R(everendissi)moil stare et vivere di qua
25MTAMs4999/2,6A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | Taddeo Lardi kincstárnok beszámolója Hippolitnak | az új királyné (Candalei Anna) érkezését várják Velencébe ahová kísérettel mennek érte, határ védelme a török ellen (Temesvárnál?), egri kapitány leváltása (?), beszámoló a lezárult országgyűlésről | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinTaddeo di Lardi | | | HippolitII. Ulászló, Candalei Anna (királyné), Duca Lorenzo (Lőrinc herceg), Báthory György (?), Szentgyörgyi Tamás (gróf), Both András (), Corlat (?), Iosa (?), Pasto Janus (kapitány) (?), László Bellenii (Bellém?), Bakócz Tamás1502.03.20.Buda | | Buda, Csehország, Venezia, Esztergom, Temesvár, Eger, Prága, RomaCredo che a questa hora abandonandome me abisogniara far frate
26MTAMs4999/2,7A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | pénzügyek | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinBartolomeo di Verona | | | Taddeo di LardiTommaso Kiiral (?), Francesco, Pandolfo, Paulo de Carathero (?), Pietro, Patrizio, Janesino1502.03.21.Ferrara | | Ferrara, Credenza, Roma, MonrealeEl gionse qua ali 8 del presentequando haveti messi vengano in qua
27MTAMs4999/2,8A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | tárgyalás az egri püspökség eladásáról (?), Bakócz Tamás konstantinápolyi pátriárka, | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinStefano Raguseo | | | CumachioLucha Groppo (?), don Pietro Maria, Bakócz Tamás, Sebastiano Giustiniano, Conte Palatino (nádorispán?)1507.11.15.Buda | | Ferrara, Esztergom, Eger, Venezia, Konstantinápoly, Buda, Pécs (Zinque Gezie)per littere che ho receute dal polachomeglio che fate con mon. (?)
28MTAMs4999/2,9A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Fabrianus | | | HipolitBakócz Tamás1512.01.31.Roma | | Roma, Esztergom, San Severinoper el maestro de cerimoniesavendo po disporre di questi signori
29MTAMs4999/2,10A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | Bakócz Tamás megérkezik Rómába, Pisa-i zsinat, Bakócz Tamás Rómában misét mond, Bakócz Tamás kíséretének leírása, | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Fabrianus | | | HipolitBakócz Tamás1512.01.31.Roma | | Roma, Pisa, San SeverinoQuesta mattina che é el penultimoet atende a fare bona cera
30MTAMs4999/2,11A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | Pisa-i zsinat (Concilio di Pisa) | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Fabrianus | | | HipolitBakócz Tamás, II. Gyula pápa1512.02.01.Roma | | San Severino, Milano, Ferrara, Anconaquesta matina visitando monsignor R(everendissi)mo de Strigoniode quelli regni in questi tempi
31MTAMs4999/2,12A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | szövetség a Szent Székkel a háború miatt, találkozó megbeszélése a császárral, egyházi birtokok védelme | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Fabrianus | | | HipolitI. Miksa császár1512.01.22.Roma | | Ravennapiú volte discorrendo con mi di progressiandare et contra sua voglia
32MTAMs4999/2,13A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | megegyezés a német-római király (I. Miksa) és a velenceiek között (?) | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Fabrianus | | | HipolitBakócz Tamás, Hipolit testvére (duca?), Monsignor de Aragona, Curcensis (?), Pandolfo1512.03.04.Roma | | Patriarcato di Aquileiahavendo animo spedire el mirandolala possessione quieta secondo in lei
33MTAMs4999/2,14A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | magyar zarándodok érkezése Rómába, tudósítás Federico megbetegedédésről | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Fabrianus | | | HipolitBakócz Tamás1512.04.03.Roma | | Roma, Ferraraho abuto de ungaria da questi peregrinisalvo per essere riscaldato et ...
34MTAMs4999/2,15A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Fabrianus | | | Hipolitpápa (?), Skócia követe Finario érsek (?), aragóniai érsek, Fabritio Columna Mantova érseke1512.05.15.Roma | | Aragonia, Mantova, Tivoli, sono de parere che se fará pocho fructoSta in speranza fare mirabilia
35MTAMs4999/2,16A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | hírek Magyarországról, török szövetkezés Magyarország megtámadására (lemond II. Bajazid, utóda I. Szelim) | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Fabrianus | | | HipolitBakócz Tamás1512.05.22.Roma | | Romapiu di sonno me dice havere scriptoturchi hanno rotta
36MTAMs4999/2,17A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | báróellenes összeesküvés Csehországban, készülődés a török támadásra Jajcánál, végvárak élelmezése, Heves megyei választmány, igazságszolgáltatás Budán, az egri püspökség történései | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinGiovan Battista Bonzagni | | | Hipolit (Cardinale Estense)Messer Blasio, messer /Ambr... Sarchiano/, messer /Gellino/, messer Clemente, Taddeo Lardi, II. Ulászló, messer Stephano Enzelphi, messer Michele Chenderesi, messer Sigismondo, Blasio Raski, Orzaghi, Pomnizki, messer Alberto Bolemi 1513.07.25.Eger | | Eger, Csehország, /Nadoralla/, Jajca, Buda, Heves, ErdélyIo seguiteró pur ancho in questaltraha lui amicizia cum V. Ill(ustrissi)ma S.
37MTAMs4999/2,18A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | károk a szőlőtermésben, magyarországi események, pénzügyek | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinGiovan Battista Bonzagni | | | Hipolit (Cardinale Estense)messer Philippo, Báthory István (nádorispán), Losonczy Zsigmond, /Pasci Jannus/, Bornemicza, II. Ulászló, II. Lajos, Paulo (prépost), Stephano Verbenczi, Andrea Sbardallato 1520.06.17.,Buda | | Buda, /Zarando/, Esztergom, Munkácsquesto a ... intendere a V. S. che circa si offerisce per servire sempre V. S.
38MTAMs4999/2,19A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | összecsapások a magyarok és az osztrákok között, vélemények a magyar királyság nehéz helyzetéről, az egri püspökség pénzügyei | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinGiovan Battista Bonzagni | | | HipolitJoan Andreas Sbardellato, Sechii Thomas, Banfi (?), Bornemidia (?), Glesam, messer Iacomo Ziglier, padre Emerio1520.06.18.Buda | | Eger, Ausztria, Stiria, Carintia, Carneola, Thirol, Zarando, Szolnok, Veszprémi püspökség, Io havevo in le altre mie scriptonon diró altro a V. S. Ill(ustrissi)ma
39MTAMs4999/2,20A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | jelentés | királyi felszólítás minden főurnak gyülekezésre felfegyverkezve augusztus 15-re, Tolnába, a Duna és a többi folyó áradása nagy károkat okozott Magyarországon, | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinGiovan Battista Bonzagni | | | HipolitII. Lajos, Bakócz Tamás, váradi püspök (g/Zurico?), temesvári herceg, Taddeo Lardi, Ludovico Zlaino (gubernator), Báthory István (nádorispán), I. Ferenc (francia király) 1520Ungheria | | Tolna, Esztergom, EgerAviso V.S. R(everendissi)ma comehomini darme con una nave
40MTAMs4999/2,21A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | az esztergomi érsek és az Este család szövetségének erősítése, tartozások rendezése Hippolit végrendelete bemutatásával, magyar királyi küldöttség Velencében | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinIulianus Caprilis | | | Alfonso I d’EsteBakócz Tamás, II. Lajos, Beatrix, Fülöp (?), Taddeo di Lardi, 1521.01.16.Buda | Ferrara | Esztergom, Buda, Ferrara, Eger, Veszprém, Velence, Róma de Agria sum gionto a Strigoniola iusticia et honor del suo Signore
41MTAMs4999/2,22A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | Hipolit végrendelete (?), látogatás a királynál | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinIulianus Caprilis | | | Alfonso d’EsteII. Lajos, Bornemissza János (?), Alfonso d’Este, Bakócz Tamás1521.01.18.Buda | Ferrara | Buda, EgerHeri mi ridussi al vaciane laltre mie ho scritto a V. Ex(elentissim)a
42MTAMs4999/2,23A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | tartozások rendezése Hippolit halála után, egri püspökség, a látogatás sikertelensége, olaszellenesség a király környezetében | | kézirat | papír | | olasz, latinIulianus Caprilis | | | Alfonso d’EsteII. Lajos, mons. de vacia (?) Alfonso d’Este, Ghilino Ghilini (vescovo di Comacchio), Beatrix, Philippo (követ), Bakócz Tamás1521.02.16.Buda | Ferrara | Krakkó, Buda, Esztergom, Egerper il todescho advisai V. Ex(elentissim)aha dato da scriver tutta note
43MTAMs4999/2,24A ferrarai udvar diplomáciai levelezése (1492-1521) | | beszámoló | lista, esztergomi látogatás | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinIulianus Caprilis | | | Alfonso d’EsteBakócz Tamás, Ioanni Muzarello (?), Bartholomio, Hieronimo Guarino1521.02.25.Esztergom | Ferrara | Esztergom, Eger Buda Io sum stato a Strigonioscarico de chi non gli ha colpa
44MTAMs4999/3,1Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | Memoriale | | névsor | irat | kézirat | papír | | olaszGiovanni di Moncayo | | | Beatrix, episcopo de Adri, messer Ludovico, pápa, cardinale di san Pietro in Vincoli, cardinale di Pavia, cardinale di Regio, Mátyás, cardinale Alexandrino, Cardinale di san Giorgio, Giuliano Medici (VII. Kelemen pápa), cardinale di Narbona, san Malo el Denantis, francia király, cardinale di Napoli, cardinale di Cosenzo, cardinale Arbonensis (di Oristagno), cardinale Brescia, cardinale di Como, messer Angelo da Cesi (avvocato), messer Justino (avvocato), messer Nicolò de Parma (procuratore), messer Alexandro de Bologna (procuratore), messer Augustino Ghisi (mercante)1500(?) | | Memoriale de quelle persone ad qui servitor li poteria scrivere
45MTAMs4999/3,2Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | Ercole I utasítása | várakozás Beatrix királyné és nászkísérete partraszállására | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinPaulus Antonius | | Ercole I | Eleonora di AragonaEleonora di Aragona, Beatrix, S. Monte (cavallaro)1476.10.05.Ferrara | | Ferrara, Chioggia, Fornase (?), Corbola(?) Aragoniai Beatrix, magyar királyné életére vonatkozó okiratok, MTANui mandiamo a V(ost)ra S. Monte nostro cavallaropotera remanere cum V(ost)ra S. per li bisogni
46MTAMs4999/3,3Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | Ercole I utasítása | Beatrix és nászkísérete Corbola-ban időzik, továbbutazás | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinPaulus Antonius | | Ercole I | Eleonora di Aragona (?)messer Alberto (oratore di Venezia)1476.10.08.Ferrara | | Venezia, CorbolaHabiamo recevuto la vostra cum quellapossa andare tropo in longo
47MTAMs4999/3,4Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | tudósítás Beatrix megérkezéséről Ferrarába | Beatrix és nászkísérete megérkezik Ferrarába, utazásának ismertetése | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinPaulus Antonius | | Ercole I | I. Ferdinánd (?)Francesco (Beatrix öccse), Beatrix1476.10.16.Ferrara | | Ferrara, Chioggia(?) Aragoniai Beatrix, magyar királyné életére vonatkozó okiratok, MTA, p. 27Advisamo V. S. come nel giorno presentedel prefato S. Re
48MTAMs4999/3,5Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Mindszenti Miklós birtokvisszaszerzési kérelme | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinPaulus Antonius | | Ercole I | Christoforum de Blanchis (?)Mindszenti Miklós, Re de Bossina, Beatrix, Mátyás1476.11.22.Ferrara | | Dobrachuchia vára(?) Aragoniai Beatrix, magyar királyné életére vonatkozó okiratok, MTALo exhibitore di questa nostra sera mille migliara de volte
49MTAMs4999/3,6Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Hippolit utazása | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latin(?) | | | Borsius de CorrigiaBeatrix, Ippolito, messer Francesco da Paludes1487.04.08.Ferrara | | FerraraSiamo solecitate da la M(aes)tacome anui medesimi
50MTAMs4999/3,7Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | jelentés | Mátyás méltatása, Cesare Valentini-t lovaggá teszik (?), Hippolit helyzete | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole IMátyás, Hippolit, Borso da Coregio, Valentini Caesar, Ercole I, 1487.11.04.Ferrara | Ferrara | MilanoFarò intendere al S. L. et anche ad altricome scia V. Cel(ebrissi)ma
51MTAMs4999/3,8Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | pénzsegély küldésének elutasítása | Ferdinando d’Este Magyarországra küldése Beatrix kérésére, Ercole I kötségei | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarErcole I | | | II. Alfonz (nápolyi herceg)Juliano, Luigi d’Aragona (marchese di Gerace), Francesco Gonzaga (marchese di Mantova), Ferrante I / Ferdinando I di Napoli, Beatrix1489.02.11.Ferrara | | Ferrara, Calabriahavemo ricevuto la littera de vostraad succorso de questo povero Signore
52MTAMs4999/3,9Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló a magyarországi helyzetről | a nápolyi király követeinek és Beatrix beszámolója Budáról a magyarországi dolgokról, trónviszályok Mátyás halála után, említés II. Ulászló és Beatrix leendő házasságáról, földrengés Konstantinápolyban, török sereg | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarFerrante I | | | Eleonora di AragonaBeatrix, János Albert (lengyel herceg), II. Ulászló, III. Frigyes, 1490.08.13.Ferrara | Ferrara | Buda, Konstantinápoly, Gallipoli, Nápoly, [A]natolia (?)per littere de XVIII, XXII, XXV et XXVI noticia ad vostra consolatione
53MTAMs4999/3,10Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követjelentés | Beatrix viselkedése és öltözete Mátyás halála után, Beatrix sok mindent eltulajdonított, Beatrix újabb házassága | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole IMaffeo del Naso Trivilliense, Beatrix, Mátyás1490.10.13.Ferrara | Ferrara | Milano, FerraraPer littere de Mapheo dal Nasonon pocha legereza la oltra
54MTAMs4999/3,11Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | köszönetnyilvánítás | II. Ulászló és Beatrix házasságkötése | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, magyarGiacomo Trotti | | | Ercole III. Ulászló, Beatrix1490.11.13.Ferrara | Ferrara | MilanoRegratia sumamente V. Ex(ellen)tia del advisoper questa ultima chavalcata
55MTAMs4999/3,12Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követjelentés | ellentmondó jelentések Beatrix és II. Ulászló házasságkötéséről | | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarGiacomo Trotti | | | Ercole IMaffeo del Naso Trivilliense, Beatrix, II. Ulászló, Beltramo de Costabili1490.11.22.Ferrara | Ferrara | Vigevano, Ferrara, Venezia, Milano, Mi ha sua S. dicto che Mapheo dal Nasonon ne sciapia cossa alchuna
56MTAMs4999/3,13Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló a magyarországi helyzetről Mátyás halála után | II. Ulászló kiegyezése I. János Alberttel, Ulászló Albertnek adományoz egy csehországi hercegséget, Beatrix Budán van a férje mellett | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olaszGiacomo Trotti | | | Ercole ILudovico Sforza, II. Ulászló, I. János Albert, Iv. Kázmér, Corvin János, Mátyás, Simonetto Belprato, Beatrix1491.04.24.Ferrara | Ferrara | Exlesie (Szilézia ?), BudaHa dicto il p(refa)to S. Ludovicoet io il credo per molte ragioni
57MTAMs4999/3,14Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi jelentés | I. Miksa kijelentése II. Ulászló és Beatrix házasságáról, a házasság cáfolata | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarGiacomo Trotti | | | Ercole ILudovico Sforza, I. Miksa, II. Ulászló, Beatrice1491.07.09.Ferrara | Ferrara | Item dice il S. Ludovico che Max.la zia sua moglie va per viole
58MTAMs4999/3,15Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | magyarázkodás II. Ulászló és Beatrix házasságkötésének módja miatt | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole II. Ferdinánd (nápolyi király), Beatrix, II. Ulászló, messer Simonetto1491.09.05.Ferrara | Ferrara | Milano, Scrive la M(aes)ta del S. Re Ferrandoni potuto fare sino ad hora
59MTAMs4999/3,16Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | híradás Nápolyból Beatrix rossz lelekiállapotáról Budán, mivel a király nem jár kedvében | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole IHieronymo Vento da Napoli, I. Miksa, I. Ferdinánd (nápolyi király), Beatrix, II. Ulászló1491.09.06.Ferrara | Ferrara | Milano, Székesfehérvár (Alba Regale)Aragoniai Beatrix, magyar királyné életére vonatkozó okiratok, MTA (?), p. 197Mando a V. Ex(cellen)tia la copia de una letteracome altre volte scripsi a V. Ex(cellen)tia
60MTAMs4999/3,17Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | II. Ulászló felépülése egy súlyos betegségből | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole III. Ulászló1491.10.Ferrara | Ferrara | Venezia, Alba Regale (Székesfehérvár), Veszprém, AusztriaEt ha sua Ex(cellen)tia adviso da Venetiaalla recuperatione de austria
61MTAMs4999/3,18Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követ küldése a ferrarai udvarba | Beatrix követet küld Ferrarába hírekkel. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarBeatrix | | | Ercole ICesare Valentini1487.09.07.(?) | Ferrara | Németújhely (Nova Civitas Australis)Simo remaste contente che lo Magnificoet ad Vostra Signoria ne offeremo
62MTAMs4999/3,19Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | II. Ulászló visszaszerzi Veszprémet, ellentétes híradások II. Ulászló és Beatrix házasságkötésének körülményeit illetően | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole III. Ulászló, I. János Albert, Simonetto Belprato, Ludovico (Sforza?), Bianca Maria Sforza, Beatrix, I. Ferdinánd (nápolyi király) 1491.10.21.Ferrara | Ferrara | Milano, Veszprém, NapoliMe ha Sua Cel. dicto havere litterepuo anche essere altramente
63MTAMs4999/3,20Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | Ludovico Sforza követeket küld Franciaországba, Ludovico Sforza tagadja II. Ulászló és Beatrix házasságkötésének tényét, Bianca hercegnőnek rangjához méltó férjet keresnek | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarGiacomo Trotti | | | Ercole ILudovico Sforza, Bianca Maria Sforza, Simonetto Belprato (nápolyi követ Milánóban), I. Ferdinánd (nápolyi király), Calabria-i herceg, Capuai herceg, spanyol király, 1492.02.18.Ferrara | Ferrara | Vigevano / Viglevane, MilanoIo ho pocho che scriverenon se li faria difficultate
64MTAMs4999/3,21Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | a ferrarai herceg híradása | II. Ulászló és Beatrix házasságkötésének körülményei, Bakócz Tamás Rómába illetve Jeruzsálembe készül. II. Ulászló betegeskedése | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarErcole I | | | Giacomo TrottiBeatrix, esztergomi prépost (?), Bakócz Tamás, 1492.05.02.Ferrara | | Esztergom, Ó-Buda (Buda Vecchia), Roma, Venezia, Jeruzsálem Circa la Regina de Hungaria dicemoche le cose passarano bene
65MTAMs4999/3,22Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi jelentés, közbenjárás kérése | Közbenjárás kérése Hippolit bíbornoki kinevezése érdekében. | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarFrancesco dei Monti | | | I. Ferdinánd (nápolyi király)Eleonora di Aragona, Beatrix, Hippolit1492.05.05.Esztergom | Napoli | Esztergom, Roma, La illustrissima Signora Duchessa de Ferraravoglia altre se possessero fare
66MTAMs4999/3,23Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | támogatás kérése | Beatrix udvari káplánja részére kér behajtatni 60 arany dukátot. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarBeatrix | | | Eleonora di AragonaSimonello (selyemkereskedő), Johan Jacobo Lombardo de Vitelliana (udvari káplán)1492.06.12.Esztergom | Ferrara | Bécs, Esztergom, (?)Sonno già circa doi anni chede bono animo in cio che possemo
67MTAMs4999/3,24Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | Beatrix ajánlása és beszámolója | Beatrix beszámol önmaga és Hippolit egészségéről, követének mihamarabbi visszaküldését kéri Eleonórától. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Eleonora di AragonaPeri Jacobo, Hippolit 1492.08.25.Esztergom | Ferrara | Esztergom(?) Venendo da V(ost)ra Ill(ustrissi)ma S. peri Jacoboaffectione de bon servitore
68MTAMs4999/3,25Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | Hippolit beszámolója és ajánlása | Beatrice d’Este állapotos, Alfonso d’Este-t a pápához küldték, Hippolit megköszöi anyja beszámolóját, jelenti hogy az Este családra vonatkozó híreket Beatrix-el is közölte, beszámol Beatrix jó egészségi állapotáról, Hippolit egy barátját ajánlja | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinHippolit | | | Eleonora di AragonaBritio, Ercole I, Ludovico Sforza (Duca di Milano (?) e di Bari), Beatrice d’Este (duchessa di Bari), Alfonso d’Este, maestro Augustino, Bernardino Monello, Bartolomeo di Nabuperiis (jogász), Beatrix, 1492.11.03.Esztergom | Ferrara | Lombardia, Ferrara, KörmöcbányaA quisti di per Britio mio Cavallarodi continuo me ricomando
69MTAMs4999/3,26Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | pápai jóváhagyás | VI. Sádor pápa biztosítja Ludovico Sforza-t hogy kész Hippolitot bíborosi rangra emelni. | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | olasz, latinVI. Sándor pápa | | | Ludovico SforzaHippolit1493.03.22.Roma | Milano | Roma, Havemo visto quanto ne havesti scripto che le nostre proprie
70MTAMs4999/3,27Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló a ferrarai, illetve a milánói dolgokról | Ercole I Alfonso kíséretében Lombardiában járt, Eleonora beszámol saját betegségéről, majd arról hogy a család többi tagja jó egészségnek örvend, Isabella d’Este állapotos. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinEleonora d’Aragona | | | HippolitBeatrix, Ercole I, Alfonso d’Este, Isabella d’Este (márkinő), Beatrice d’Este (duchessa di Bari)1493.09.09.Ferrara | Esztergom | Habiamo recevuto doe vostre letterenon è anchora gravida che se senta
71MTAMs4999/3,28Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló s gratuláció Rómából | Hippolit bíbornoki kinevezése, | | kézirat | papír | | olasz, latinAscanio Sforza bíbornok | | | Eleonora di AragonaHippolit1493.09.20.Roma | Ferrara | RomaHavendo la santita de nostro signorea la Sig(no)ria Vostra ne recommandiamo
72MTAMs4999/3,29Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló | Hippolit Magyarországon marad, Hippolit bíbornokká emelése | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinErcole I (?) | | | I. Ferdinánd (nápolyi király)Hippolit, Beatrix, Ludovico Sforza, I. Miksa (római király), 1493.12.18.Ferrara | Napoli | FerraraHebbi la littera de la Majesta vostrache possino essere grati a la Majesta vostra
73MTAMs4999/3,30Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix kéri hogy a levél szállítójának hitelt tulajdonítsanak. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Hippolitfrate Hieronymus1495.01.09.Esztergom | Ferrara | EsztergomRetornando li a ferrara il venerabilefede intuto quel exponera
74MTAMs4999/3,31Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Ercole I követeinek teljes hitet adni kér. | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | latinErcole I | | | II. Ulászló; BeatrixManfredo Feltrino (követ), Julius Caesar episcopo di Venezia (?)1495.02.12.Ferrara | | VeneziaReverendus Dominus Julius Cesar Episcopusin dubiam dignare ad hibere
75MTAMs4999/3,32Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | rokoni támogatásról való biztosítás | Ercole I rokoni szeretetéről biztostja Beatrixot, a ferrarai herceg beajánja Donato Aretino-t, aze esztergomi érsekség átruházása | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinErcole I | | | Beatrix Donato Aretino1496.07.05.Ferrara | | Esztergom, (?)Ho recevuto la lettera de V(ost)ra commune fra V(ost)ra M(aes)ta et Noi tuti
76MTAMs4999/3,33Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix Ferrarában megbetegedett emberét Hippolit figyelmébe ajánlja. | magán levél | kézirat | papír | | Beatrix | | | Hippolit Jacomo, maestro Simone de Theano (?)1496.09.02.Esztergom | Ferrara | FerraraNui intendemo che Jacomo figliolone farite cosa acceptissima
77MTAMs4999/3,34Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló a magyar királynak | az esztergomi érsekség felcserélése az egri püspökséggel | diplomáciai levelezés | kézirat | papír | | latinErcole I | | | II. UlászlóNicolaus Maiestatis (követ), Georgius (prépost), pápa (?)1497.08.16.(?) | | Roma, Esztergom, Eger, Quid actum sit in urbefilium meum plurimum commendo.
78MTAMs4999/3,35Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló | Beatrix beszámol hogylétéről, beajánlja a levél szállítóját | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | HippolitPandolpho de Sylvestris1497.11.12.Esztergom | Ferrara | Esztergom(?)venendo al presente in quelle parte li potera hauere indubitata fede
79MTAMs4999/3,36Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix Hippolit kegyébe ajánlja a levél vívőjét. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Hippolit Benedicto1498.05.03.Esztergom | | Esztergom(?)El venerabile frate Benedicto presenteche ne fara cosa gratissima
80MTAMs4999/3,37Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló | Beatrix biztosítja Ercole I-t rokoni érzelmeiről. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Ercole I1499.03.06.Esztergom | Ferrara | Esztergom(?)Alli passati per littere de Vostra Signorialo passato sempre siama stata
81MTAMs4999/3,38Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló | Beatrix beszámol hogylétéről. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Ferdinando d’Estefrate Bonaventura (Tapolca apátja)1499.07.14.Esztergom | | Esztergom, Tapolca(?)Venendo in queste parte el venerabilequella da epso Abbate intendere.
82MTAMs4999/3,39Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix Ercole I pártfogásába ajánlja a levelet vívő cseh ferences szerzeteseket. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Ercole I1500.01.29.Esztergom | Ferrara | Esztergom, Csehország, Roma, Ferrara(?)Li presenti portatori sono certi frati li uoglia hauere per ricomandati.
83MTAMs4999/3,40Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix Ercole I pártfogásába ajánlja a levél vívőjét. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Ercole Imesser Joanne de Muzarelis (orvos)1500.12.31.(?) | Ferrara | Esztergom(?)Siando noi ben seruitida messerlo reputeremo in causa propria
84MTAMs4999/3,41Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | Dal registro di amministrazione del Cardinale Ippolito d’Este degli anni 1500, 1501, col titolo esterno, »MCCCCC autentico«. | feljegyzések Hippolit számadásaiba | kiadások, Beatrix ferrarai tartózkodása | irat | kézirat | papír | | olasz | | | messer Feltrino, Hippolit, Beatrix, messer Cantelmo, Giorgio (aiutante di camera)1501.02.03.Ferrara | | Ferrara, Franculino, Chioggia, Corbola, Regenta (Argenta)A messer Feltrino livere septesi e el sicondo zoe
85MTAMs4999/3,42Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | védenc ajánlása | Beatrix beajánlja Hippolit szolgálatába káplánnak védencét Gasparo Russo-t. | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Tommaso Fusco (Hippolit titkára)Hippolit, Gasparo Russo de Napoli (káplán), Giovanni Moncayo1503.05.06.(?) | | Roma, Ischia(?)Altre volte hauite inteso lo desiderioetiam con seruitu perpetua
86MTAMs4999/3,43Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | védencek beajánlása | Beatrix védencét a capua-i kanonoki hely betöltésére ajánlja. | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | HippolitMarco Antonio de’ Alovisiis de Capua, contessa di Caserta1504.05.21.Napoli | | Napoli, CapuaBerzeviczy Albert, Beatrix Királyné (1457-1508)Messer Marco antoni de alouisiis de Capuaui restera contentissima
87MTAMs4999/3,44Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix egy Magyarországra tartó minorita szerzetest ajánl Hippolit kegyeibe. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | HippolitBernardino (minorita barát), 1504.10.14.Napoli | Ferrara | Napoli, FerraraBerzeviczy Albert, Beatrix Királyné (1457-1508)Lo venerabile Fratre Ber[n]ardino ordinisin multo maiore cosa
88MTAMs4999/3,45Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló | Mátyás halála | | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Ercole I (?)Beltramo Costabili1490.05.Buda | Ferrara | Buda(?)Nui havemo quisti giorni receputa de ogni cosa difusamente
89MTAMs4999/3,46Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix a levél vívőjének teljes hitelt kér. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | HippolitHippolit, Iacobo de Teano1505.05.06.Napoli | | NapoliInquantunca quisti di scripsimoparlassemo ad bocca con V. S. R(everendissi)ma
90MTAMs4999/3,47Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló | Beatrix beszámol hogylétéről és szolgálatait ajánlja. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | HippolitMarco de Viadana de Bologna1506.05.15.Napoli | | Napoli[...]imo de intendere lo bene essereper commodo et satisfatione e quella
91MTAMs4999/3,48Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | tudakozódás | Beatrix Hippolitnak Magyarországra szánt leveleinek sorsáról érdeklődik. | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Tommaso Fusco (Hippolit titkára)Francesco Pianoso in Capua 1506.11.29.Napoli | | Napoli, MagyarországSono circa doi mesi che mandaimoauiso per nostra satisfatione
92MTAMs4999/3,49Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló | Beatrix köszönetet mond a közlöttekért | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Hippolitconte Ludovico 1506.12.25.Napoli | | Napoli, FerraraHauendo visto quanto V. R(everendissi)maet ad quella multo ce offeremo
93MTAMs4999/3,50Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | | a capuai érsekség, Beatrix a capuaiak kérelmének teljesítését szorgalmazza | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Hippolit1507.06.12.Napoli | | Capua, NapoliIn li giorni passati hebbemoala quale molto ne offerimo
94MTAMs4999/3,51Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | információ kérés | Beatrix a kért tudósítást sürgeti. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarBeatrix | | | Hippolit1507.06.26.Napoli | Ferrara | Napoli Como [...] stamo con grandissimo desiderioauiso per nostra satisfatione
95MTAMs4999/3,52Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | capuai kérelmező ügye | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarBeatrix | | | HippolitJoanbaptista de Jannocta de Capua, don Carlo ("nostro nepote"), Luigi d’Aragona, vicario di Capua (?), 1507.06.28.Napoli | Ferrara | Napoli, CapuaJoanbaptista de Jannocta de Capua servitoread quella ne offerimo
96MTAMs4999/3,53Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás, beszámoló | Beatrix beszámol hogylétéről, a levél vívőjének hitelt kér. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarBeatrix | | | HippolitAntonio de Melito, 1507.07.07.Napoli | Ferrara | Napoli, Milano, FerraraConferendose in Milano lo Magnificoindubia fede et credenza
97MTAMs4999/3,54Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló a capuai helyzetről | Beatrix tolmácsolja a capuaiak követeléseit Hippolit felé, a capuai székesegyház helyreállítása, castellamare-i per | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarBeatrix | | | HippolitLudovico de Fabriano, Giovanni d’Aragona, messer Valerio, conte de Leverina1508.01.20.Napoli | Ferrara | Capua, Napoli, Roma, CastellamareLa S. V. hauera inteso per littereopera et instantia necessaria
98MTAMs4999/3,55Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló | Beatrix örül Hippolit jó egészségének, saját hogylétéről értesíti | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarBeatrix | | | Hippolit1508.03.15.Napoli | Ferrara | Napolidela littere de V. S. R(everendissi)masatisfatione che de la propria
99MTAMs4999/3,56Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix Hippolit kegyeibe ajánja lovászmesterének fiát. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarBeatrix | | | HippolitAndrea Venato, Alfonso d’Este, Troiano Venato1508.06.21.Napoli | Ferrara | Ferrara, NapoliCredimo che V. R(everendissi)ma S. habiada quello multo compiaciute
100MTAMs4999/7,1Notizie sull’Ungheria (1504-1526) | Notizie intorno al Regno d’Ungheria da lettere di Bernardino Prosperi Oratore ducale a Venezia | magyarországi események | nyugodtabb fázisban a magyarországi nemesek és parasztok közti viszályok, viszály I. Miksa császár és a velenceiek között, a Dózsa György féle parasztlázadás leverése, II. Ulászló hadat gyűjt | regeszta | kézirat | papír | | olasz, latinÓváry Lipót | | | Podmaniczky János (királyi kamarásmester), Bornemissza János (budai várnagy), conte Nicolò de Goben (?), I. Miksa, Dózsa György, II. Ulászló1909Modena | | Venezia, Debrő vára, Eger, Pest, Gorizia, Pécs, Esztergom, Csehország Aveva parlato coll’Amb(asciato)re ungheromaggior affezione che all’Ungheria
101MTAMs4999/7,2Notizie sull’Ungheria (1504-1526) | Capitoli della Dieta d’Ungheria da lettere di Gio. Battista Bonzagni Agente del Card. d’Este in quel Regno | beszámoló az 1514. évi országgyűlésről | 1514. évi országgyűlésen felmerült kérdések, Szapolyai Jánost Magyarország főkapitányává választják, új jobbágy-adó, jobbágyokat sújtó új törvények, új nemesi jogok | regeszta | kézirat | papír | | olasz, latinÓváry Lipót | | | Gio(vanni) Battista Bonzagni, Szapolyai János (erdélyi vajda)1909Modena | | Li capitulli facti noviter in la Congregationenon sono anchora publicati tutti
102MTAMs4999/7,3Notizie sull’Ungheria (1504-1526) | Notizie intorno al Regno d’Ungheria da lettere di Ambasciatori Ducali a Roma | beszámoló a magyarországi eseményekről | II. Ulászló, I. Zsigmond és I. Miksa császár találkozója Bécs közelében, bécsi szerződés, házassági megállapodás a Jagelló és a Habsburg dinasztia között | regeszta | kézirat | papír | | olaszÓváry Lipót | | | Giuliano Caprili, II. Ulászló, II. Lajos, I. Miksa, I. Zsigmond, Jagelló Anna, Habsburg Mária, I. Ferdinánd, Arcivescovo Ursino1909Modena | | Pozsony, Bécs, Esztergom, Avevasi dall’Ungheria che ai 4Re Ludovico sposaria sua nepota
103MTAMs4999/7,4Notizie sull’Ungheria (1504-1526) | Notizie intorno al Regno di Lodovico II Re d’Ungheria. Da lettere di Agenti Ducali in Francia | beszámoló a magyarországi eseményekről | I. Ferdinánd és Jagelló Anna házassága, II. Lajos kötelezi magát, hogy elveszi Habsburg Máriát, a magyar király követein keresztü segítséget kér az angol és a francia uralkodótól, a török sereg a bevett Nándorfehérvárnál állomásozik | regeszta | kézirat | papír | | olaszÓváry Lipót | | | Correggio da Carlo, II. Lajos, Hippolit, Bakócz Tamás, Báthori István (nádor), Miscomino Franco Maria, I. Ferdinánd, Jagelló Anna, I. Zsigmond, Habsburg Mária, Tassoni Estense Galeazzo, VIII. Henrik (angol király), I. Ferenc (francia király Re cristianissimo?)1909Modena | | Ausztria, Karintia, Amboise, Villafranca, Digione, Antigny, Anglia, NándorfehérvárA mezzo il pranzo aveva il Recol Re Cristianissimo
104MTAMs4999/7,5Notizie sull’Ungheria (1504-1526) | Notizie per la storia d’Ungheria dal 1514 al 1526 da lettere di Giacomo Tebaldi Oratore Ducale a Venezia | beszámoló a magyarországi eseményekről | török-magyar összecsapás 1518-ban, Bakócz Tamás halála, a magyar király segítséget kér a pápától a több fronton támadó török sereggel szembeni harcban, a törökök Nándorfehérvárnál, a magyarok készülnek a török elleni invázióra, segítség érkezik Csehországból, török hajók elsüllyesztése a Dunán, kisebb magyar győzelem a török sereg felett 1521-ben, Habsburg Mária megérkezik Budára, a koronázás és az esüvő késik, Nándorfehérvár eleste, V. Károly katonákat küld II. Lajosnak, egy török áruló beszámolója, II. Lajos Csehországba megy segítséget kérni 1522-ben, Szkardona és Zimony elesik, lázongások Luter Márton tanai hatására, francia-angol-német békekötés 1524-ben, 1525-ös országgyűlés (?), török haditervek, mohácsi csata, a török sereg közeledik Buda felé, híresztelések a magyar király és környezete szökéséről 1526 szeptemberében, híresztelés a vajda haláláról és a magyar sereg széthullásáról, hír II. Lajos haláláról 1526 szeptemberében, török fosztogatás Magyarországon, ellentétes hírek a magyarországi helyzetről a mohácsi csata után, híresztelés arról hogy a magyarok kifosztották a buadi várat a törökök érkezse előtt, a törökök Bécs ellen mennek, I. Ferdinándot cseh királlyá koronázzák, a törökök hazatérése | regeszta | kézirat | papír | | olaszÓváry Lipót | | | Bakócz Tamás, I. Szulejmán, X. Leó pápa, V. Károly (német-római császár), I. Ferenc (francia király), II. Lajos, Habsburg Mária, I. Szulejmán, Piri Mehmed (nagyvezír), Luter Márton, Karlovics János bég, boszniai pasa (?), Szkardona püspöke (?), Szapolyai János (erdélyi vajda), Ibrahim pasa, 1909Modena | | Venezia, Nándorfehérvár, Csehország, Duna, Scardona (Szabács?), Zenina (Zimány?), Ferrara, Szeverin (?), Udine, Drava, Segna (Zengg) I turchi e gli ungheri eransi incontratiben fornite le fortezze
105MTAMs4999/7,6Notizie sull’Ungheria (1504-1526) | Notizie per la storia d’Ungheria (1514-1526) | beszámoló a magyarországi eseményekről | wormsi birodalmi gyűlés, I. Ferdinánd és Jagelló Anna innsbruck-i esküvője, II. Lajos Csehországban 1522-ben, a törökök Péterváradnál, bécsi ülés terve 1522-ben | regeszta | kézirat | papír | | olaszÓváry Lipót | | | I. Ferdinánd (magyar király), Jagelló Anna, II. Lajos, Szapolyai János (erdélyi vajda), Piri Mehmed (nagyvezír), Bornemissza János, Báthori István (nádor), Szatmári György (esztergomi érsek)1909Modena | | Lacarno (?), Worms (Vormazia), Innsbruck, Prága, Pétervárad, BécsFinita la Dieta Imperiale che dovevasi mense de zugno si partite
106MTAMs4999/7,7Notizie sull’Ungheria (1504-1526) | Notizie intorno al Regno d’Ungheria da lettere di Agenti Ducali in Polonia | beszámoló a magyarországi eseményekről | hírek a törökök hadi készületeiről és közeledtükrő Magyarország felé, a tatár sereg elhagyja Litvániát, a törökök megvesztegetik Nándorfehérvár bánját, Báthory Isvtán segítségéről biztosítja Nándorfehérvárt, a tatárok és a havasalföldi vajda csatlakoznak a török sereghez a Dunánál | regeszta | kézirat | papír | | olaszÓváry Lipót | | | moldvai vajda, II. Lajos, I. Szulejmán, Vratislavia-i püspök, Báthory István, I. Zsigmond,1521.07.15.Modena | | Moldávia, Litvánia, Nándorfehérvár, Petrocovia, Pozsony, Olmutz, Kassa (Cassovia), KrakkóAgli 2 di Luglio venne uno correroVallacchia ed ai tartari
107MTAMs4999/7,8Notizie sull’Ungheria (1504-1526) | Estratti da lettere di Lodovico Re d’Ungheria e da lettere del Card. Ippolito d’Este | török elleni védekezés | II. Lajos követét, Brodarics Istvánt elküldi Európa uralkodóihoz hogy segítséget kérjen a török ellen Nándorfehérvár eleste után, 1524-ben újra segítségért kiált II. Lajos a török elleni háborúban | regeszta | kézirat | papír | | olaszÓváry Lipót | | | II. Lajos, Brodarics István (Stefano Brodaricio, II. Lajos követe), ferrarai herceg, Hippolit, I. Zsigmond (lengyel király)1909Modena | | Buda, Nándorfehérvár, Prága, EgerMandava ai Potentati d’Europacome di quello di Boemia
108ASMoluk | | | | magán levél | kézirat | papír | | olaszBeatrix (magyar királyné) | | | Eleonora di AragonaLodovico da Verona0 | Ferrara | lukluk
109MTAMs4999/11,1Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1486-1508) | | ajánlás | Beatrix üzenetet küld Eleonora-nak, egyben bizalmába ajánlja a hírvívőt. | magán levél | kézirat | papír | | olaszBeatrix | | | Eleonora di AragonaLodovico da Verona1494Oprafro | Ferrara | Dipl. Emlékek Mátyás, 4. kötet, 374. oldal, 50. levél.Ill(ustrissi)ma madamma mia percherecommando de mia mano
110ASMoluk | | | | magán levél | kézirat | papír | | olasz | | | 0 | | lukluk
111MTAMs4999/11,2Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix Ercole bizalmába ajánlja messer Beltramo-t. | magán levél | kézirat | papír | | olaszBeatrix | | | Eleonora di AragonaErcole d’Este, messer Beltramo, Hippolit0Esztergom | Ferrara | Esztergom, Ill(ustrissi)ma madama mia io scrivoHongaria non more presto
112ASMoCarteggio Principi Esteri 1623/2Beatrice d’Aragona Regina d’Ungheria 1477-1486 | ad Ercole I. d’Este Duca di Ferrara | ajánlás | Beatrix ajánlja Ferrarába küldött követét, illetve egyházi méltóságra ajánlja őt, Beatrix ajánlja Francesco Fontana követet | kísérő levél (levélzáradék) | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix (magyar királyné), Benedictus Lopis | | | Ercole d’EsteChristophano (Kristóf ferrarai követ), Mátyás, Francesco Fontana, Eleonora di Aragona, Isabella 1477.01.08. | Ferrara | Buda, Roma, Ferrara, Napoli, Nyári Albert, Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából 1458-1490, II. kötet, 366.old. De le cose nostre da quadonna Isabella mia per niente
113MTAMs4999/11,3Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix ajánlja Ferrarába küldött követét, illetve egyházi méltóságra ajánlja őt, Beatrix ajánlja Francesco Fontana követet. | kísérő levél (levélzáradék) | kézirat | papír | | olasz, latin, magyarBeatrix, Benedictus Lopis | | | Ercole IChristophano (Kristóf ferrarai követ), Mátyás, Francesco Fontana, Eleonora di Aragona, Isabella 1477.01.08.Buda | Ferrara | Buda, Roma, Ferrara, Napoli, Nyári Albert, Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából 1458-1490, II. kötet, 366.old. De le cose nostre da quadonna Isabella mia pariente (?)
114MTAMs4999/11,4Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló a magyarországi helyzetről | Mátyás hadseregnek leírása, Mátyás ausztriai hadjárata, készülés a török elleni harcra, Mátyás követeket küd III. Frigyeshez a kiegyezés reményében | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinRangoni (Veronai) Gábor egri püspök | | | Ercole IFrancesco Fontana, Mátyás, III.Frigyes (német-római császár), Filipec (Pruisz) János, Bánfy Miklós, conte de Serposio1477.10.07.Modena (?) | | Ausztria, Stira, Szent Hipolit (?)Nyári Albert, Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából 1458-1490, II. kötet, 361.old. Ali proximi zorni recevi una humelmente me ricomando: ex Sancto Ypolito
115ASMoCarteggio Principi Esteri 1623/2Beatrice d’Aragona Regina d’Ungheria 1480-1486 | ad Eleonora d’Aragona Duchessa di Ferrara | beszámoló Mátyás hadjáratáról | Mátyás megadásra kényszerítette Bécs városát és további hadjáratokra készül. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix (magyar királyné) | | | Eleonora di AragonaMátyás (magyar király), Ercole I, frate Andrea d’Altavilla1485.06.06.Bécs | Ferrara | Bécs Nyári Albert, Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából 1458-1490, III. kötet, 44.old. Credo hara V. S. inteso comepregare Dio per quella
116MTAMs4999/11,5Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló Mátyás hadjáratáról | Mátyás megadásra kényszerítette Bécs városát | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix (magyar királyné) | | | Eleonora di AragonaMátyás, Ercole I, frate Andrea d’Altavilla1485.06.06.Bécs | Ferrara | Bécs Nyári Albert, Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából 1458-1490, III. kötet, 44.old. Credo hara V. S. inteso comepregare Dio per quella
117MTAMs4999/11,6Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | Copia ad Magnificum Dominum Belplathum | beszámoló az olaszországi eseményekről | nápolyi bárók összeesküvése, a pápa és a velenceiek szerepe az összeesküvésben | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olaszBeatrix | | | Simonetto BelpratoFrancesco Fontana, Ferdinando I di Napoli, VIII. Ince pápa, Ludovico il Moro, Mátyás,, Eleonora d’Aragona, Ercole I, Simonetto Belprato1485.12.04.(?) | Ferrara | NapoliNyári Albert, Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából 1458-1490, III. kötet, 57.old. Messer Symonoto per diverse lettere vostre perche tucta dua importano
118MTAMs4999/11,7Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | Dalla Cronaca Estense di Fra Paolo da Legnago del secolo XVI | beszámoló Beatrixhoz kapcsolódó eseményekről | Hipolitot Magyarországra küldik; Hipolitot érsekké szentelik; II. Ulászló megtagadja Beatrixot meddősége miatt, Beatrix Ferrarán keresztül Nápolyba megy, Beatrix halála és temetése, Hipolit Beatrix örököse | regeszta | kézirat | papír | | olasz | | | Mátyás, Ercole I, Hippolit, Beatrix, Eleonora d’Aragona, Ludovico il Moro, VI. Sándor pápa, II. Ulászló1487(?) | | Ferrara, Milano, Napoli, Notta che ditto anno a requisitionein domo cum gram pompa
119MTACarteggio Principi Esteri 1623/2Beatrice d’Aragona Regina d’Ungheria 1487 | ad Eleonora d’Aragona Duchessa di Ferrara | ajánlás | Beatrix két követét ajánlja. | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix (magyar királyné) | | | Eleonora di AragonaHippolit, Iacobo Acciayolo Florentino (követ?), Borso da Corregio (követ) 1487(?) | Ferrara | EsztergomCognossendo che lo M. Messer Iacobo secundo e nostra speranza
120MTAMs4999/11,8Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás | Beatrix két követének hitelt kér | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix | | | Eleonora di AragonaHipolit, Iacobo Acciayolo Florentino (követ?), Borso da Correggio (követ) 1936Modena (?) | Ferrara | EsztergomCognossendo che lo M. Messer Iacobo secunda e nostra speranza
121MTAMs4999/11,9Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | Spesa de Nolli de nave fora delo officio del mese | számadások | Hippolit Magyarországra való utazásának kiadásai | irat | kézirat | papír | | olasz | | | Hippolit, Ercole I, 1487Modena (?) | | Ferrara, Chioggia A cinque nocchieri a di XVIde ussita a carte
122MTAMs4999/11,11Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló a magyarországi eseményekről | Mátyás utódlása, híradás Corvin János magyar királlyá koronázásáról | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinFrancesco Fontana | | | Ludovico SforzaNiccolo Serviano, Jovan Brankovic (szerb despota), Maria Brankovic (Monferrato-i márkinő), Corvin János (horvát bán), Beatrix, Frangepán Bernardin, Nicolo di Franchapani (Frangepán Miklós?) 1490.05.21.(?) | | Belgrado, Servia (Serbia?), Buda, Székesfehérvár, Zágráb, Zengg (Segna), MilanoQuesta hora che XVI è giuntohavergele dicte il p(redet)to dispoto
123MTAMs4999/11,12Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | hírek Magyarországról Mátyás halála után | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole IBartolomeo Calchi (Calco), Ludovico Sforza, Beatrix, 1490.11.01.(?) | Ferrara | Milano, Vigevano (Viglevani)Essendo questo giorno venutoper ogni bom respecto
124MTAMs4999/11,13Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | Beatrix és II. Ulászló házassága | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole IMaffeo del Naso Trivilliense, Ludovico Sforza, Ascanio püspök, Beatrix, II. Ulászló1490.11.26.(?) | Ferrara | Vigevano, BudaMapheo dal Naso è giunto quane daro notitia a V. Ex.
125MTAMs4999/11,14Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámolóa magyarországi eseményekről | I. Miksa kudarcai, Beatrix Esztergomban van, híresztelések Beatrix és II. Ulászló házasságáról, II. Ulászló visszahódítja Székesfehérvárt I. Miksától, I. Miksát cserben hagyják zsoldosai | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole ILudovico Sforza, I. Miksa, II. Ulászló, Beatrix1491.06.14.(?) | Ferrara | Roma, Székesfehérvár, Bretagne, Esztergom, BudaEt dice il prefato Signor Lu.ma multi multa loquuntur
126ASMoCarteggio Principi Esteri 1623/2Beatrice d’Aragona Regina d’Ungheria 1491-1493 | ad Eleonora d’Aragona Duchessa di Ferrara | ajánlás, szívesség kérés | Beatrix pártfogásába veszi Belatramo Costabili öröklési ügyét | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix (magyar királyné) | | | Eleonora di AragonaBeltramo Costabili, Hippolit1491.06.24.Esztergom | Ferrara | EsztergomIntendo dal Reverendo Beltram cost.dala S. V(ost)ra a summo piacere
127MTAMs4999/11,15Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás, szívesség kérés | Beatrix pártfogásába veszi Belatramo Costabili öröklési ügyét | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix (magyar királyné) | | | Eleonora di AragonaBeltramo Costabili, Hippolit1491.06.24.Esztergom | Ferrara | EsztergomIntendo dal reverendo Beltramo costabilidala S. Vra a summo piacere
128MTAMs4999/11,16Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló a magyarországi helyzetről Mátyás halála után | Tudósítás II. Ulászló felépüléséről egy betegség után és leendő házasságáról Beatrixal, várakozás I. Miksa követeire a megegyezéshez Pozsonyban, pozsonyi béketárgyalás, készülődés I. János Albert herceg trónkövetelő megtámadására | | kézirat | papír | | olasz, latinStephano de Ragusa / Vitius gotius | | | Signora de Ragusa II. Ulászló, Beatrix, Székely Jakab, Berislo Barnamissa (?), Corvin János, Mátyás, Szapolyai István, Benedetto (maestro di casa), I. Miksa, VIII. Károly, Albert herceg (I. János Albert), egri püspök (?), Kinizsi Pál (Chinasy Paulo), IV. Kázmér, Bátori István, Szapolyai István, 1491.09.14.(?) | | Buda, Veszprém, Pozsony, Linz, Székesfehérvár, Bécs, NorinbergEt perche V. S. me scriveno chede bona volonta quella
129MTAMs4999/11,17Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | pozsonyi béke, Beatrix és Ulászló házassága, személyi viszályok a milánói hercegségben | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole III. Ulászló, I. Miksa, Ludovico Sforza, Beatrice d’Este, Milánói érsek, messer Bartolomeo Calco, messer Giovanni Angelo da Fiorenza, messer Petro da Landriano, Gian Galeazzo Maria Sforza, Isabella d’Aragona, 1492.04.04.(?) | Ferrara | Venezia, Milano, VigevanoDomandando hoggi al Ill(ustrissi)mo S. tenisti in vui queste particularitate
130MTAMs4999/11,18Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | ellentétes híresztelések II. Ulászló és Beatrix házasságkötéséről, Beatrix hozománya | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinGiacomo Trotti | | | Ercole IFerdinando I di Napoli, II. Ulászló, Beatrix, Ludovico il Moro, 1492.09.23.(?) | Ferrara | Milano, NapoliLo Ill(ustrissi)mo S. Ludovico questa matinanon fo data altra risposta
131MTAMs4999/11,19Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | Beatrix s II. Ulászló házasságkötése, Beatrix meddősége | | kézirat | papír | | Giacomo Trotti | | | Ercole IBeatrix, II. Ulászló1492.10.02. | Ferrara | MilanoDela Regina de Ongaria non intendola non viveria mai contenta
132MTAMs4999/11,20Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | | pénzügyek | | kézirat | papír | | olasz, latin | | | borso, Valentini Caesar, 1493(?) | | Esztergomperche il Magnifico et Excel. S. Borsoli ne voglio restare obligata
133MTAMs4999/11,21Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | köszönet a követi beszámolókért | köszönetnyilvánítás a jelentésekért | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinErcole I | | | Giacomo TrottiII. Ulászló1493.01.06.(?) | | FerraraDe li dui brevi scripti per epsa vostra vi commendemo
134MTAMs4999/11,22Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló a magyarországi eseményekről | 1497-es országgyűlés, a kalocsai érsek akciója Bakócz Tamás ellen, királyi pecsétek átadása a királynak, királyi korona elszállítása Visegrádról | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinThomas Amadeus (esztergomi kormányzó?) | | | HippolitBakócz Tamás (egri püspök), Mátyás, Váradi Péter (kalocsai érsek), Szapolyai István 1497.12.03.(?) | | Esztergom, Kalocsa, Visegrád Fraknói Vilmos, Bakócz Tamás, 1442-1521, II. fejezetPerche suo che da ogni cantodura como mai quare
135MTAMs4999/11,23Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | ajánlás és beszámoló | követ ajánlása Beatrixnak, Ercole I beszámol hogylétéről | | kézirat | papír | | olasz, latinErcole I (?) | | | Beatrix (magyar királyné)Cantelmo püspök1499.12.10.(?) | | ho havuto la lettera dela M(aest)a V(ostr)astiamo bene gratia de nostro S. Dio
136ASMoCarteggio Principi Esteri 1623/2Beatrice d’Aragona Regina d’Ungheria 1502-1506 | al Cardinale Ippolito I. di Este | közbenjárás kérése | Beatrix közbenjár kalózok által kifosztott egyének ügyében | magán levél | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix (magyar királyné) | | | HippolitCristiano Bisancin(?), Leonardo Loredan (velencei dózse), 1504.09.02.Napoli | Ferrara | NapoliLo amor et affectione hano portatone offeremo in multo maiore cosa
137MTAMs4999/11,24Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | közbenjárás kérése | Beatrix közbenjár kalózok által kifosztott egyének ügyében | | kézirat | papír | | olasz, latinBeatrix (magyar királyné) | | | HippolitCristiano Bisancin(?), Leonardo Loredan (velencei dózse), 1504.09.02.Napoli | Ferrara | NapoliLo amore et affectione hano portatone offeremo in multo maiore cosa
138MTAMs4999/11,25Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló, pénzbeli hozzájárulás kérése | országgyűlés Budán és Székesfehérváron, háborús előkészületek, pénzforrás a fegyverkezéshez | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinTaddeo di Lardi | | | HipolitII. Ulászló, Bakócz Tamás1505.06.08.Esztergom | Ferrara | Esztergom, Buda, Székesfehérvárdoppo le humil(issi)me commendationisege dara tuto lucido
139MTAMs4999/11,26Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló, pénz küldés kérése | szent Mihály napi országgyűlés, az egri püspökség nevében a kincstárnok Hipolit anyagi támogatását kéri (?) | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinTaddeo di Lardi | | | HipolitBakócz Tamás, Balas lator (?), 1505.07.18.Buda | | BudaSintindo de di in di che meglio li parera
140MTAMs4999/11,27Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi jelentés | Hippolit egri püspökségének sorsa, Beatrix élete Nápolyban, Beatrix támogatásra szorul, segély gyanánt gabonát kap | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinValerio Pelicano (Hippolit ügyvivője) | | | HippolitII. Ulászló (?), Beatrix, messer Francesco1506.10.31.Napoli | Ferrara | Napoli, Signore mio. questo che io dirola fede et diligentia mia
141MTAMs4999/11,28Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi jelentés | Katolikus Ferdinánd látogatása Nápolyban Beatrixnál, Ludovico Sacrato látogatása Beatrixnál | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovico Sacrato (Ludovicus Sacratus) gróf | | | HippolitII. Ferdinánd (Katolikus Ferdinánd aragóniai király), Beatrix, Valerio Pelicano, 1506.12.09.Napoli | Ferrara | NapoliGionto in Napoli cum primumdove satisfaro al tuto
142MTAMs4999/11,29Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi jelentés | Castellamare város birtoklásának kérdése, Hippolit emberei közbenjárnak Katolikus Ferdinándnál | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinValerio Pelicano (Hipolit ügyvivője) | | | HippolitMario Equicola (lovászmester), messer Malferito, Beatrix, II. Ferdinánd (aragóniai király)1506.12.10.Napoli | Ferrara | Napoli, CastellamareIll(ustrissi)mo S(igno)re mio questo dinon mancharo dal offitio mio
143MTAMs4999/11,30Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | beszámoló a nápolyi helyzetről | Castellamare város birtoklásának kérdése, az aragóniai királyi pár Nápolyi tartózkodása, koronázás a San Pietro in Vincoli-ban | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinMario equicolo (lovászmester) | | | HipolitBeatrix (? regina vecchia), Foix Germána (Germana di Foix aragóniai királyné), Malferito (? Malferida spanyol miniszter1506.12.10.Napoli | Ferrara | Napoli, Castellamare, San Pietro in Vicoli, Puglia, Otranto, BrindisiExegui sensa dilatione alcuna sende farria beffe (?)
144MTAMs4999/11,31Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | Beatrix elkötelezettsége Hippolit iránt, Beatrix magyarországi ügyének kérdése, Katolikus Ferdinánd készségesnek mutatkozik Beatrix ügye iránt | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olasz, latinLudovico Sacrato (Ludovicus Sacratus) gróf | | Beatrix (?) | HippolitBeatrix, II. Ferdinánd (aragóniai király)1506.12.12.Napoli | Ferrara | Napolihogi in nome de V. S. ho factoogni occurrentia de sua M(aes)ta
145MTAMs4999/11,32Beatrixra vonatkozó iratok és levelek (1476-1508) | | követi beszámoló | | | kézirat | papír | | olasz, latinLudovicus Fabrianus | | | HipolitII. Ferdinánd (Katolikus Ferdinánd aragóniai király), Beatrix, Valerio Pelicano, 1507.06.17.Roma | Ferrara | Roma, Napoli, Gaetaper altre mie ho dato avisosalvo doie femine
146MTAMs4999/9,1Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Ferrara is. | | összefoglaló | | jegyzet | kézirat | papír | | magyarBáró Nyáry Albert | | | 1507(?) | | Modenának a többi olasz városokiratokkal
147MTAMs4999/9,2Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Ferrara is. | | összefoglaló | levelezés a a magyar királyi udvar és Ferrara között, Beatrix levelezése 1491 és 1501 között | jegyzet | kézirat | papír | | magyarBáró Nyáry Albert | | | Ercole d’Este, Beatrix, Mátyás, Sigismundo Gonzola (?), Hipolit, I. Miksa (német-római császár), Giovanni Brutturi?, Beltrame Costabili (ferrarai követ), II. Ulászló, velencei dózse, Eleonora d’Este, Lajos (milánói herceg?), lánya Bianca (?), Péri Jakab, Benfio Ágoston (orvos), Feltrino Monfred, Amadeo Tamás, I. Ferdinánd (nápolyi király), Jakobos Simon mester, Donato Aretino (Aretini Donát), Cantelmus püspök?, Sigismondo d’Este1886(?) | | Visegrád, Ferrara, Esztergom, Bécs, Napoli, Roma, Malamoch?1. Herkulesnek Beatrix-Visegrád Január 13.fentebb említett szavának adjon teljes hitelt
148MTAMs4999/9,4Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Parma is. | Marcus a Vinea Archipresbyter Castellanus et Notarius, ut ex Testamento Albertini Mauroceni Ducis Sclavoniae apparet, quod ipse complevit et roboravit anno 1305. | rendelkezés egyházi birtokokról | egyházi birtok, hagyaték | részlet egy velencei egyháztörténeti könyvből | kézirat | papír | | latinMarco di Vinea | | | V. Kelemen pápa, Albertinus Maurocenus1305Parma, Biblioteca Reale | | Corpus Christi Monasterio S. Andreae, Ecclesia Castellanae, Ecclesia S. Johannis di Rivolato, Ecclesia S. Paternani et S. Lucae( a könyv elérhető az interneten)In Nomine Dei Aeterni Amen. Anno ab incarnationetestamentum anno videlicet aeraevulgaris 1317 migravit e vita
149MTAMs4999/9,5Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Parma is. | Memorie di diversi patti di famiglia stipulato negli anni 1521, 1617 e 1619 fra i Principi di Casa d’Austria nei rispettivi Stati. Con un ragionamento del Conte Mellarède sulli medesimi. Corti stranieri. | örökösödéssel kapcsolatos dokumentumok | öröklés férfi ágon, II. Mátyás rendelkezése az utódlásról, Bourbon-ház | | kézirat | papír | | olasz, francia, latin | | | Pietro Mellarède, Jagelló Anna, II. Ferdinánd, Don Imacus Velor Guevara, Mattia d’Asburgo, III. Fülöp spanyol király, Massimiliano II d’Asburgo, Conte d’Ognata1886(?) | | 1617, 6 Giugno. Copia di ratificanza fatta dal Re Cattolio della cessionein qualche privato discordo
150MTAMs4999/9,7/1Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Parma is. | | beszámoló | egyházi rend, bárók, határok, a császár házasságot köt a madridi király lányával | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olaszValentino Florio | | | Ferrara hercege (?)1886(?) | Ferrara | Pozsony, Erdély, BécsAnchorche l’Imperatore habbia fatto pregaredi Possonia humilissimo et devotissimo servitore di Vostra Serenisssima (?)
151MTAMs4999/9,7/2Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Parma is. | | beszámoló | tanácsok a petíciókkal kapcsolatban, országgyűlés | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olaszRenato Cato | | | Ferrara hercege (?)Hippolit1886(?) | Ferrara | Sono anchor qui gia ispeditohumilissiomo et devotissimo servitore (?)
152MTAMs4999/9,7/3Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Parma is. | | beszámoló | tárgyalások különböző főurakkal, várakozás a Duna befagyására | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olaszRenato Cato | | | Ferrara hercege (?)Signore Diatristano, Signore Erautfen (?) tanácselnök, Prospero gróf, Don G. Mariquet0(?) | Ferrara | Pozsony, BécsHo parlato lungamente stamanefedelissimo et divotissimo servitore (?)
153MTAMs4999/9,7/4Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Parma is. | | beszámoló | határ-kérdések, német katonák visszahívása, birodalmi gyűlés | diplomáciai levél | kézirat | papír | | olaszValentino Florio | | | Ferrara hercege (?)Arciduca Ernesto1582.01.22.(?) | Ferrara | Pozsony, Bécsfxhydf
154MTAMs4999/9,8Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Parma is. | Nizza | Nizza történelmének összefoglalója | | jegyzet (?) | kézirat | papír | | olaszbáró Nyáry Albert | | | 0(?) | | Circa l’anno 544 av. Chr. una schiera di Foceesighj
155MTAMS 4936/ I,1Új másolatok. Milánó | | követi jelentés | Marino Marzano rossano-i herceg elfogása, Sessa és Teano erődjeinek átadása a nápolyi királynak, Eleonora elhagyja Sessa-t, pestis Ischia szigetén | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*27 cm | olaszAntonio da Trezzo | | | Francesco Sforza (Milánó hercege)Ferrante d’Aragona (re di Napoli), Marino Marzano (principe di Rossano), Eleonora (figlia di Alfonso d’Aragona), Beatrice (figlia di Ferrante d’Aragona), Giovanni Battista (figlio di Marino Marzano), misser Entoriglia (Giovanni Torelli, castellano di Ischia)1464.06.14.Róma (?) | Milano | Sessa, Teano, Terra di Lavoro, Calabria, Aversa, AbruzzoPer le mie de dece et XI del presenteregiis prope flumen Savonum
156MTAMS 4936/I,2Új másolatok. Milánó | | követi jelentés | Marino Marzano rossano-i herceg elfogása, a pápa kikéri Francesco Sforza véleményét az ügyben | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olaszOtto de Carreto | | II. Pius pápa | Francesco Sforza (Milánó hercege)Ferrante d’Aragona (re di Napoli), II. Pius pápa, Gioviano Pontano (Ferrante első minisztere), Antonio de Trezzo1464.06.16.Róma | Milano | Heri sera la S(anti)ta de N.S. mi chiamoho dato aviso ad Antonio da Trezo
157MTAMS 4936/I,3Új másolatok. Milánó | | követi jelentés | Timoteo Maffei levele a pápához a törökök visszatéréséről Konstantinápolyba | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*28 cm | olaszAgostino de Rubeis | | | Galeazzo Maria Sforza (Milánó hercege), II. Pál pápa, Timoteo Maffei (Ragusa érseke), Don Girardo Collo da Venezia, 1468.10.07.Róma | Milano | Kostantinápoly, Soria, Veneziatra le altre cose sui ha dicto el Papa quando forte li venesse in mente
158MTAMS 4936/I,4Új másolatok. Milánó | | (?) | | irat | kézirat | papir | 22*33 cm | latin(?) | | III. Frigyes (német-római császár) | Mátyás, III. Frigyes (német-római császár), Ludovico Marchione1471.07.31. | | Fridericus divina favente denunciaHungarie vero terciodecimo
159MTAMS 4936/ I,5Új másolatok. Milánó | | (?) | (?) | pápai levél | manoscritto | papir | 22*33 cm | latinL. Grifus | | IV. Sixtus pápa | Galeazzo Maria Sforza (Milánó hercege)1472.02.18.Róma | Milano | FirenzeDilecte fili salutem et apostolicam benedictionempontificatus nostri anno primo
160MTAMS 4936/ I,6(?) | | beszámoló | török-velencei háború, a törökök megtámadhatják Rodosz szigetét, Teodóra keresztény királynő | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | latinfrater Matheus de Cumis | | | Galeazzo Maria Sforza (Milánó hercege)Uzun Haszan (Usson Chassan), Teodóra (Haszan keresztény felesége)1474.04.24.Rodosz | Milano | Ill(ustrissi)me atque invictissime post optatumtum sunt nec plura vale victor
161MTAMS 4936/ I,7Új másolatok. Milánó | | figyelmeztetés, beszámoló a Vaslui-i csata kimeneteléről | II. Mehmet a kereszténység ellensége, István figyelmezteti a magyar királyi udvart a törökök közeledéséről Magyarország felé. Nagy István Vaslui-nál aratott győzelme a török sereg felett. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszIII. István (moldvai vajda) | | | magyar királyi udvarII. Mehmet (török szultán), Asan Bég, Ali Bég, Iszkender Bég, Grana Bég, Oshu Bég, Serefaga Bég, Cusenra Bég, Paier Bég, Szulejmán pasa1475.01.25.Sonzonia (?) | Moldavia | Moldva, Románia, Szófia, Ala corona de Ungaria et a tutte le terre vogliati esser volunterosi et presti
162MTAMS 4936/ I,8Új másolatok. Milánó | | követi jelentés kérése | Mátyás és Beatrix esküvője, a milánói herceg követeket szeretne küldeni az esküvőre | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olaszGaleazzo Maria Sforza (Milánó hercege) | | | Leonardo BottaMátyás, Beatrix királyné, Petro da Monopoli, I. Ferdinánd (nápolyi király)1476.07.01.Miláno | | NápolyVuy sapeti como quella ad fare in questa materia
163MTAMS 4936/ I,9Új másolatok. Milánó | | (?) | (?) | lettera | kézirat | papir | 22*34 cm | latinIII. Frigyes (német-római császár) | | | Battista di Campofregoso1480.02.12. | | Illustris honorabiles fideles dilectiHungarie et vero vicesimoprimo
164MTAMS 4936, I/10Új másolatok. Milánó | | beszámoló, követ beajánlása | II. Mehmed halála, II. Bajazid harca a trónért testvérével Dzsemmel, Dzsem az egyiptom szultánhoz menekül, Dzsem Rodoszon keres menedéket, II. Bajazid követének bizalmat kér | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*31 cm | olaszII. Bajazid szultán | | | Giovanni Mecenigo (velencei dózse)II. Bajazid (oszmán szultán), II. Mehmed (oszmán szultán), Dzsem herceg, Al-Asraf Káitbej (egyiptomi szultán), Cacarozi (II. Bajazid követe)1482.08.27. | Venezia | Venezia, Arabia, Anatolia, Romania, Kairó, Caramania, RodoszNui sultan Bagiazia gratia Deirespecto de le cosse future
165MTAMS 4936, I/11Új másolatok. Milánó | | követi jelentés | bárók lázongása Nápolyban Ferrante király ellen, a rossano-i herceg elfogása, kiegyezések megszegése | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | latin, olaszAntonio da Trezzo | | | Francesco Sforza (Milánó hercege)conte Brocardo, Fabrizio Caraffa, Ferrante d’Aragona (nápolyi király), Signore D. Alexandro, Thomaso da Bologna, conte de Montorio, conte di Campobasso, conte Iacobo, Antonio Bicinello, Iacobuzo de Montagana; Baldareschi; papa Paolo II, 1464.06.29. | Milano | Milano, Benafrio (?), AbruzzoLe ultime per me scripte a lachel scrive a la prefata V(ostra) Ex(cellentia) al la quale me ricomando
166MTAMS 4936, I/12Új másolatok. Milánó | | beszámoló a magyarországi ló állományról | magyarországi lovakra és tehenekre vonatkozó piaci információk, Mátyás érkezésének időpontja Budára még bizonytalan, a cseh király halálának híre | diplomáciai levél | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszAmbrogio Griffi | | | Francesco Sforza (Milánó hercege)Alessandro Martelli, Leonardo Desiderio (mercante italiano), Mátyás (király); I. György (cseh király)1465.04.10.Buda | Milano | Buda; MilanoPer satisfare a la mente de V.S.Havendo di questo il vero ne avisaro V. S.
167MTAMS 4936, I/16Új másolatok. Milánó | | követi beszámoló a zenggi és a jajcai helyzetről | II. Ulászló békét kötött a főurakkal, Bátori István főúr halálának híre, a velenceiek és a törökök szövetkezni próbálnak Zengg megszerzése érdekében, II. Ulászló támogatja Zengg várkapitányát | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olasz(?) | | | Ludovico Sforza (Milánó hercege)II. Ulászló, Bátori István (országbíró, erdélyi vajda), Bakócz Tamás (esztergomi érsek), Beatrix királyné, conte Anzelo/Angelo, conte Carlo, Pethkey Mihály (jajcai bán), Jabuk (boszniai pasa) 1493.07.13.Zengg | Milano | Buda, Segna (Zengg)ad di XI dicto ho havuto una credo havera piacere ad intenderlo
168MTAMS 4936,I/17Új másolatok. Milánó | | követi beszámoló a nemzetközi politikai, Habsburg Miksa ügyeiről, | Nürnbergi birodalmi gyűlés, résztvevők elégedetlensége, franciák Bretagne-i támadása, a francia király elveszi Miksától feleségét, Annát, Miksa megerősítést küld Székesfehérvárhoz, amit a magyarok vissza próbálnak szerezni tőle, a magyar trón kérdése, Miksa pénzügyi helyzete | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olaszFrancesco Tranchedinus (?) | | | Ludovico Sforza (Milánó hercege)Antonio de Conti, I. Miksa (Habsburg Miksa), Alberto de Bavera (IV. Albert bajor herceg), IV. Kázmér (lengely király), II. Ulászló, I. János Albert, II. Frigyes, VIII. Károly (francia király), Bretagne-i Anna , Beatrix (királyné)1491.08.31.Bologna | Milano | Nürnberg, Flandria, Bretagne, Székesfehérvár (Albareale), Priscina, Olmo, Bolzano, Trento, Firenze, Mátyás (király), Havendo io facto intendere fin questa matinadi che mi e parso dare noticia
169MTAMS 4936,I/18Új másolatok. Milánó | | követi beszámoló | I. Miksa magyarországi hadjárata, II. Ulászló Velencétől kér anyagi támogatást küldöttén keresztül | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olasz, latinTaddeo Vicomercato | | | Ludovico Sforza (Milánó hercege)II. Ulászló, Beatrix (királyné), I. Miksa, Mátyás (király)1490.12.28.Venezia | Milano | VeneziaBenché como sa la Ex. V. sii grande difficultala conclusione si fara et avisarone la Ex. V.
170MTAMS 4936,I/19Új másolatok. Milánó | | beszámoló a Zenggi helyzetről, segítségkérés, küldött beajánlása | Mátyás király halálának híre, Zengg Corvin János őrizete alatt, neház pénzügyi helyzet Zenggnél, a Zengg-i várkapitány a milánói hercegtől kér segítséget Corvin János trónra kerülésének fényében | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olasz, latinMacskási Tárnok Péter (Zengg várkapitánya) | | | Ludovico Sforza (Milánó hercege)Mátyás (király), Corvin János, Piero (Macskási Tárnok Péter küldötte)1490.05.Zengg (Segna) | | Zengg (Segna)Non dubito assai esser chiaro lo caso intravenutopresti fede de quantu ex parte mia a quela exponera
171MTAMS 4936,I/20Új másolatok. Milánó | | követi beszámoló a nemzetközi politikai ügyekről | uralkodói helyzet Lengyelországban, II. Ulászló esetleges házasságkötései, II. Ulászló konfliktusa I. Miksával leendő házasságát illetően, I. Miksa XII. Lajossal szövetkezik, keresztény összefogás a török ellen | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olasz, latinJohannes Baduarius (Giovanni Baduario) | | | Velencei Tízek TanácsaBakócz Tamás, II. Ulászló, I. Zsigmond (lengyel király), Sándor (lengyel király), Candale-i Anna (magyar királyné), Foix Katalin (navarrai királyi hercegnő, I. Miksa (német-római császár), Habsburg Margit (I. Miksa lánya), II. Filibert (savoyai herceg), XII. Lajos (francia király)1502.01.16.Esztergom | Venezia | Esztergom, Lengyelország, Venezia, essendo la sera andato per tuor licentiala summa sapientia de Vostre Celsitudine
172MTAMS 4936,I/21Új másolatok. Milánó | | követi beszámoló | | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olasz, latin, magyaranoním | | | Matteo Trivilliense (milánói követ)Beatrix (királyné), Nagylucsei Orbán (egri püspök), Mátyás (király), II. Ulászló (magyar király), Giacomo Trotti, 1488Buda | Milano | Buda, Zengg (Segna), Venezia, Székesfehérvár, RomaScrivo al S(igno)re nostro per una piu breve letteraSignor Re vora como minacia fare excomunicare
173MTAMS 4936,I/22Új másolatok. Milánó | | Ludovico Sforza beszámolója szerepéről Beatrix és II. Ulászló házasságának alakulásában | Beatrix és II. Ulászló házasságkötése, I. Ferdinánd nápolyi király hivatalosan bejelenti a házasságkötést, Ludovico Sfozrza Rómában ügyködik Bianca Maria Sforza és Corvin János, illetve Beatrix és II. Ulászló házassága felbontásának érdekében, Ludovico Sforza szabadkozik, Ludovico Sforza jókívánságai a házasságkötést illetően | diplomáciai levél | kézirat | papir | 20*28 cm | olasz, latinLudovico Sforza | | | Simonotto Belprato (nápolyi követ)Beatrix (királyné), II. Ulászló (magyar király), I. Ferdinánd (nápolyi király), Bianca Maria Sforza, Corvin János, Mátyás (király), Alfonz herceg (nápolyi trónörökös)1491.10.11.Milano | Napoli | RomaBerzeviczy Albert, Beatrix királyné, Történelmi élet- és korrajzHavemo veduto le littere quale ha scriptoquando fossimo in questo loco li porriano prestare
174MTAMS 4936/II,1Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a magyarországi helyzetről | Corvin János és Bianca Maria Sforza eljegyzésének érvénytelenítése | diplomáciai levél | kézirat | papir | 20*15 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Cardinale ViscontiMaffeo Trivilliense, Corvin János, Bianca Maria Sforza, Mátyás (magyar király)1490.12.03.Vigevano | | MagyarországMafeo dice che parlando in Ungariacognoscera che sia expediente
175MTAMS 4936/II,2Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a magyarországi helyzetről | Bianca Maria Sforza és Corvin János eljegyzésének felbontása | diplomáciai levél | kézirat | papir | 19*29 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Cardinale ViscontiBianca Maria Sforza, Corvin János, Mátyás (magyar király)1490.12.04.Vigevano | | Dela Ill(ustrissi)ma madona Bianca nostra sorellanecessaria declaratione ch’ a dispensa
176MTAMS 4936/II,3Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a magyarországi politikai helyzetről | küzdelem a magyar trónért Mátyás halála után, I. Miksa és Corvin János megegyezése | diplomáciai levél | kézirat | papir | 20*15 cm | olaszGiacomo Botta (Tortona püspöke) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)VIII. Ince pápa, I. Miksa (német-római császár), II. Ulászló,1490.12.09.Roma | Milano | Trento, BudaEl reverendo maestro de casa del ponteficeche non lo habia significato alla V(osrta) Ex(cellenti)a
177MTAMS 4936/II,4Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | pénzügyek, velencei pénzsegély | diplomáciai levél | kézirat | papir | 20*29 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló, I. Miksa (német-római császár)1490.12.22.Venezia | Milano | SzékesfehérvárQuello messo del re de Hungaria et Boemia sforzavo de aiutare el prefato signore re
178MTAMS 4936/II,5Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a magyarországi politikai helyzetről | Bianca Maria Sforza és Corvin János házasságkötése | diplomáciai levél | kézirat | papir | 19*14 cm | olaszAscanio Maria Sforza | | | Bartolomeo Calco1490.12.23.Roma | | Havemo receuto le scripturequelli illustrissimi signori desiderano
179MTAMS 4936/II,6Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés, információ kérése | I. Miksa adományai Székely Jánosnak támogatásáért cserébe | diplomáciai levél | kézirat | papir | 19*29 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Taddeo Vimercati (velencei követ)Mátyás (magyar király), Székely Jakab (Sichel Jacob), I. Miksa (német-római császár)1490.12.31.Vigevano | | Stiria, Karintia, Corniola (Empoli), Santo Vito, Porto Navone, Trieste, FrivoliSiamo avisati che Stehl Jacob quale era capitaneoda queste cose de Ungaria
180MTAMS 4936/II,7Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | I. Miksa Székely Jakabnak adományoz várakat, a hír nincs megerősítve | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*14 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (német-római császár), Székely Jakab (Sichel Jacob), Mátyás (magyar király), 1491.01.09.Venezia | Milano | Pordenone, Santo Vito, TriesteVisto quanto la non glielo haveria permesso
181MTAMS 4936/II,8Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a magyarországi politikai helyzetről, kísérőlevél | beszámolók érkeztek Zenggből | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Domenico de Piero, II. Ulászló1491.01.10.Venezia | Milano | Zengg (Segna), Per altre mie che forenosenza qualche risposta o grata o ingrata
182MTAMs4999/9,3Báró Nyáry Albert másolatai és jegyzetei főleg a modenai levéltárból. Azonfelül Nizza és Ferrara is. | | összefoglaló | Beatrix és Hipolit 1507-1508 közötti levelezésének rövid összefoglalója. | | kézirat | papír | 20*29 cm | magyarBáró Nyáry Albert | | | Beatrix, Hipolit, Zamaocta János Battista (?), Mélafői Antal (?), II. Ulászló, Bajócz (Bakócz?), Giovanni di Moncayo, Alfonso II di Napoli (?), Loffedo ügyvéd, Rongo Ferenc(?), Izabella királyné, Venato András, Certerella Alfons (?), Eleonora d’Este, Veronai Lajos1507(?) | | Abruzzo, Venezia, Roma, Capua, Ferrara, Bécs, Esztergom31.) Beatrix Hipolitnak. Nápoly.Mátyás tractatusra kész lépni
183MTAMs.4996.4Registro delle entrate 1488. | | az esztergomi ésrekség 1488-as bevételi és kiadási számlái | A címoldalon az eredeti kódex leírása, jelzete. Utána egy abc szerint rendezett index következik a kötetben szereplő nevekkel és tartalmakkal az eredeti kötetben és a jelen másolatban lévő lapszámokkal. 41-42. old adóbérleti, illetve tizedbérleti lista található. Invokáció, melyben a számvevő írnok fohászkodik. Újabb leírása következik az eredeti kódexnek tartalmának rövid ismertetésével, és a teljes eredeti jelzettel. A főkönyv az 1487-es bevételek maradékával, visszamaradt hátralékok befizetésével kezdődik (a másolatban a 45-59. old) az egyes adónemek szerint (pisetto de rivola; körmöci pisetum; borkilenced; különböző fajta census-ok, gabonakilenced, munera, prandiale (ebédváltság), tizedek, stb.). A befizetésekről a bíró (zudise) tesz tanúságot. Ezután következnek a jövedelmek számlái az egyes adónemek szerint (szentkereszti, körmöci malomvám; egyéb malomvámok; körmöci pisetum; szentkereszti ebédváltság; különböző plébánosok által befizetett census; Szent György napi census; pünkösdi census; Szent Mihány napi census; Mindenszentek napi census; Szent András napi census; bortized; termékeladásból származó bevételek; munera; tizedek. Majd következnek a személyi számlák (170.old a másolatban), ahol megjelenik a tartozik/követel osztás. Itt találunk tizedbérlőket, szerepel Beatrix királyné is. | főkönyv (számadáskönyv) | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz, magyarPietro Pincaro | | Ippolito d’Este | Ippolito d’Este, Pietro Pincaro, Domenico de Bordenarii (notaio), Scipione de’ Roberti (podesta di Ferrara), Stephano Bachiano (provisore), Andreas / Andria Vas (da Posonio), Antonino Brancha, Anbroso Literato, Bertolamio Cekell / Sekel / Zechel, Barnabas Bondomeri, Bertolamio Lacha / Lechel, Biasio de Pest, Blasio de Revischia, conte Bernardin de Madrussa, messer Beltrame Costabili (gubernator / prothonotario), Cesare Valentini, Gregorio litterato de Pelascho / Palasca (Palasthi / Pelast), Gregorio de la batalano / batale, Beatrice d’Aragona, Matheo (conte di Liptovia), Pirotto Visachio / Perotto Visak (conte di Zolio), conte Stephano Palatino (? Szapolyai István (nádorispán)), Stephano Thomori (provisor del Castello de Vize), Tomaso (maistro Zivion di Zibino (Sibiu-Nagyszeben), Zohane Cozardo (vice-castellano), Zohane de Carlo / de Sarlo, Balasso / Biasio Filipe de Rivesca, Petro Garasda, Bernardo Tomori, Petro Andria (procuratore), Agustino Benzo (Ippolito d’Este orvosa), messer Cesaro, Anbrosius Malik (körmöcbányai kamarás küldötte), Gregorio Sasar, Ladislao (famiglio), Ladislao (literato), Ladislao (provisore), Nicolo (famiglio), Jacomo Todescho (körmöcbányai kamarás küldötte), Jacob Culer, Giorgio Safar, Michael Turcho, Petro Andrias, Blasio Filipi / Philippi?, Antonio Diache, Egidio (litterato), Gregorio di Verpezo, Lorenzo Fiorentino, Abatte pilisjense, Jacomo (famiglio), Stephano Thomori (Tomori István), Dimitrio Marzalthoi, Bernardino Monello, conte Bernardino di Frangapanni1488Esztergom | | Cremizia (Körmöcbánya), Zibino (Kisszeben), Loptovia (Liptó vármegye), Posonio (Pozsony), Ceten / Cheten (Cétény), Kis Neugrado (Kis Nógrád), Chelemente (Gölnicbánya), Verebel / Verebelle ( Verebély), Sarlo / Nagsarllo (Nagysalló), Baich (Bajcs), Udvard, Nasvarde, Guche / Guch, Tardaskeddi (Tardoskedd), Zakalos (Bálványszakállas), Cacato / Kakat (Párkány), Cheke (Cseke), Farkasd, Nandor / Nandar (? Lándorpuszta), Jidveg, Kemend (Kéménd), Progar, Zalka (Ipolyszalka), Welkemie (Velkenye), Filek Pispechi (Fülekpüspöki), Riblien (Riblény), Giarmath (Hontfüzesgyarmat), Villa di Santo Giorgio (Garamszentgyörgy), Isbeg (Izbék), Marthos (Martos), Santa Crose (Garamszentkereszt), Wued, Viena (Bécs), Vifall / Viffalla / Wifalu (Nyergesújfalu), Nasuad (Naszvad), Gutta / Gutha (Gúta), Visall, Niaraid, Kissáró, Pogran, Velkenje (Velkenye), Egerzech (Nyitraegerszek), Berzenze (Barsberzence), Nagzalu (?), Vaga, Giorochi, Cozardo (Kozárd), Ledez, Remend, Hirliem, Leled (Leléd), Aha, Zeuden, Nagelwid / Nagelved (Nagyölved), Utraque Zeudon, Nagker (Nyitranagykér ?), Probette, Zeullus, Hethem / Hetem, Nagzell, Kural, Chietu, Chetnek (Csetnek), Sebnizia, Feirbanja (Fehérbánya / Bélabánya), Bakabanja (Bakabánya), Monteregis, Jazo, Dobra, Lipthe, Lifetha, Janich, Bibis, Duallo, Berezaz, Tomas Varda (Várda?), Berechio, Sutjjano, Pelzevez, Ugocha, Banchi (Bánkeszi?), Brasovia, Sumogi, Amiala, Helvem / Elvem, Kiselvem, Kisker, Zelus, Perbetho / Perbett, Nagmusulla (Muzsla), Kismussla (Kismuzsla), Berneze, Rosignobanja, (Rozsnyóbánya), Chiuchon, Kiirt (Kürt), Kemenze (Kemence), Theld, Magiaredem, Nemetzeudim, Farnad, Alsovadkert (Érsekvadkert), Felsuvadkert (Felsővadkert), Naguadkert (Nagyvadkert), Sajo pispechi (Sajópüspöki), Hugiach / Ugiath, Nepti, Tardas, Héreg, Baiot (Bajót), Kiselved (Kisölved), Nadabola, Bersem, Kerestar / Kerestur (Keresztúr), Kapronza (Kapronca), Nova Leota (Nová Lehota), Magna Leotta (Nagy-Lehota / Istvánszabadja), Trubina, Utila, Parva Locho, Jestrebe / Jestebe, Prestavolk, Kozovinje, Slezka, Bartos Leotta (Bartos), Pitechfalva / Pitelsalva, Nevolva, Chem, Macha / Machia, Revesdia, Baitha (Bajta), Mochi (Mócs ?), Vaga (Vág ?), Zerdael (Alsószerdahely), Pregel, Deital / Deitar, Hont, Sippiik / Sipik, Patak, Teld, Vesarel, Bart, Zellbs, Chiuchiom (Csucsom), Nagdabolia, Naglocha (Nagylócsa), Preztanlik, Cislottha, Kozonimir, Lutila, Gurch, Niarhaid, Ikliem, Zachalos, Ledeze, Keer, Bulchiu (Bulcsu), Sigard, Pogram, Dregel, Marot, Borosimev, Pechiem, Senpal, Dueg, Chiejkio / Chieyku, Kalka, Magiarzeudan, Inew (Imély), Nand, Narvad, Comaro (Komárom?), Samorja, Beem, Rezi, Citar, Kevesd, Venezia (Velence), Pilisjenő, Nagello, Vrs, Vgiag, Nazirad, Zolio, Novogrado, Nitria (Nyitra), Visegrado (Visegrád), Citran 1488 A Andrea Vas. e compagno da posonioComo qui sopra al incontro apar zoe _ duc. 403. din. 57.
184ASMiSf. 642/12,1Milánói levelezés | | | Corvin János megkoronázása körüli viták. Annak leírása, hogy az előzmények ellenére miért van meg minden remény arra, hogy Corvin János legyen a király. Részletes felsorolása azon személyeknek, akik ellene voltak, aztán mégis mellé álltak. | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 20*29 cm | latin | | | Giangaleazzo Maria Sforza?Corvin János, Újlaki Lőrinc, bosnyák herceg, pécsi püspök, Elderboch János, János Albert, lengyel herceg, Mendel (?) Jakab, Sichel Jakab (Jacob Zechel, Székely Jakab), Matthias Riis, Ladus de Ramisia, Blasco Blaschii (pascià di Belgrado), Petrus archiepiscopus Bachiensis, Jos de Garra (Garai Jànos?), Mathynos de Maroth1490.04. / 1490Buda/Milano? | Milano/Buda? | Item sciat v. m. recentia nova accepimus unde optimam spem gerimusnisi sua I(oannes) D(ominus) in Regem coronabitur.
2788ASMoCPE 1622 b.1/6,1,5Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd császár gratulál I. Alfonznak Modena visszafoglalása kapcsán. | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteAndrea de Burgo1527.06.29.Bécs | Ferrara | ModenaEx litteris magnifici facturam esse confidimus
185ASMiSf. 642/12,2Milánói levelezés | | | Talán Francesco Fontana memoranduma Mátyás király részére. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | Francesco Fontana? | | | Mátyás király (Rex Hungariae)?1490.04.Milano? | Buda? | Intendendo che la Magnificentia vostra é domandata dalsua alla conservazione del fratello del .....
186ASMiSf. 642/12,3Milánói levelezés | | | Felmentés az ingatlanadó alól. Kedvezményezett: Julius de Miliis | oklevél | kézirat, másolat | papír | 20*29 cm | latin | | Giangaleazzo Maria Sforza | ?Julius de Miliis (placentinus, magyar kir. orvos)1490.01. / 1490.01.Milano? | Piacenza | Gratificari libenti animo solemus omnibussubsequens eius tenor declarat
187ASMiSf. 642/11,1Milánói levelezés | | | Francesco Fontanától kérdezte, hogy megjött-e Bernardino Magyarországról - holnap reggel érkezik. | diplomáciai levél | kézirat, eredeti | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeus Chalcus | | | Ludovico Maria SforzaFrancesco Fontana, Bernardino Setarolo1490.11.01.Milano | Vigevano | havendo facto domandare da messer Francesco Fontanadomatina cum questa mia. Alla Signoria vostra mi recomando.
188ASMiSf. 642/11,2Milánói levelezés | | | Agostino Calco pár sora arról, hogyan fogadta Lodovico a hírhozót, (Neapolianus) aki Pannóniáról hozott híreket. Sürgős dologról lehetett szó, mert Agostino kiemeli, hogy amint Bartolomeo meghagyta neki, azonnal Lodovicóhoz futottak a hírekkel, amit az nagy figyelemmel hallgatott végig. Ezen kívül ír még egy levélről, amiről már előző nap (tegnap) beszélt Bartolomeónak amiket azonnal el kell küldeni, leginkább mert Bari ura megváltoztatta a véleményét. (hogy itt a sententia tényleg véleményt jelent, nem tudni biztosan, semmi bővebb információ nincs leírva.) | diplomáciai levél | kézirat, eredeti | papír | 20*29 cm | latinGiovanni Agostino Calco | | | Bartolomeo Calco Lodovico (il Moro)1490.11.02.Vigevano | Milano | PannoniaCum hoc vesperi Neapolitanus ex Pannonia profectus cum litteris tuis ad nos venissetsententia nostrum ad vos ad...tum in diem veneris distulit. Vale.
189ASMiSf. 642/11,3Milánói levelezés | | | Követ késve érkezik Segnából. Mapheo 13-án érkezett Velencébe. Mapheo követei ma érkeznek Paduába Segnából. Velencében Tadeo Vicomercato szivélyesen fogadta Mapheot. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo SforzaTadeo Vicomercato1490.11.15.Venezia | Milano | Pechvaradino (Pécsvárad), Segna, PaduaDa l’abbazia de pechvaradino scripsi ala exellentiaistic brevi afffuturus ove potera ad bocha satisfare piu pienamente
190ASMiSf. 642/11,4Milánói levelezés | | | Mapheo épen egészségesen érkezett meg, a többi követnek ma kell érkeznie Padovába. Holnap reggel indul Milánó fele. Biztos benne, hogy a követ, akiket a Pécsváradon és Segnában irt levelekkel küldött, ma este megérkezett. Megemliti Tadeo szivélyességét. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Bartolomeo Calcokövet1490.11.14.Venezia | Milano | Padua, l’abbazia (Pécsvárad), SegnaSono gionto qua sano et salvo con alchuni di mej et extra ornem fidei aleam.
191ASMiSf. 642/11,5Milánói levelezés | 1490 | | Megérkezett Mapheo követe (messaggero, "cavallaro") a csatolt levelekkel, akit másnap majd személyesen is kikérdez a magyarországi eseményekről. Ott marad éjszakára pihenni. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaMaffeo da Triviglio1490.11.17.Milano | Vigevano | É venuto hogi uno cavallaro da Mapheo da Trivilio ...alla quale mi recommando.
192ASMiSf. 642/11,6Milánói levelezés | | | Közli Bartolomeóval, hogy a magyar hírnök ma reggel (nov. 19.) beszélt Ludovicóval. Aki, miután végighallgatta a követet, rábízta, hogy gondoskodjék róla, meg, hogy töbet tudjon meg a megbízatásáról. A követ erről neki azt mondta, jobb szeretné megvárni a Magistert, aki majd elmondja neki (mármint a követnek) a további teendőit. Az egészet csak azért írja le Bartolómeónak, hogy ne legyen ismeretlen előtte, hogy mi történt ebben az ügyben. (Hogy az "in hac re" ezen kívül mit takar, nem derül ki.) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | latinGiovanni Agostino Calco | | | Bartolomeo CalcoLudovico Princeps, egy bizonyos Magister1490.11.19.Vigevano | Milano | Hoc mane Tabellarius Pannonicus cum Ludovico Principe alloquutus estde quod in hac re factum fuerit
193ASMiSf. 642/11,7Milánói levelezés | | | Ma este megérkezett Mapheo, holnap tovább indul Ludovicohoz, hogy beszámoljon az "azon országbéli eseményekről". | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaMaffeo da Treviglio1490.11.23.Milano | Vigevano | Questa sera é gionto qui Mapheo da Triviliode le occurentie de quello paese
194ASMiSf. 642/11,8Milánói levelezés | | | Minuta di una relazione di viaggio con correzioni. Chi scrive é probabilmente Maffeo, poiché nella lettera precedente ("Questa sera é gionto", 23 novembre) il Calco da Milano scrive al Duca (a Vigevano) che Maffeo é appena tornato dall’Ungheria e partirá il giorno dopo ("domitina").Qui Maffeo dice di non aver potuto render conto al Duca prima del 24 novembre 1490 e abbozza la relazione circa le trattative sull’eventuale matrimonio di Bianca con Giovanni Corvino. AN | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | latinMaffeo da Treviglio (?) | | | (Duca di Milano)Regem Hungarie (II. Ulászló)1490.11.30.Milano | | BudaNon citius quam ad vigesimam quartam diem presentis mensisRegis vestre voluntatem et deliberationem
195ASMiSf. 642/11,9Milánói levelezés | | | Hálából a szivályességért, mellyel a győri püspök e Mattia vogliono dare atto al matrimonio ("affinitá", tra Bianca e Giovanni), ajándékként helyi ezüst vázákat adnak. Illetve szóba kerül a biborosi rang is. AN | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio (?) | | | Bakócz Tamás, győri püspökre d’Ungheia (II. Ulászló), vescovo varadino (Váradi püspök, Filipecz János), "Cardinale suo barba apresso lo Pontifice", Massimiano1490.11.30.Vigevano (?) | | Lo illustrissimo signor mio inteso da me con quanto studioparatissima prestare l’officio suo cumulatissimamente
196ASMiSf. 642/10,1Milánói levelezés | 1490 | | követjelentés | követjelentés | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszkövet | | | Duca di Milano (Gian Galeazzo Sforza)re d’Ungheria (II. Ulászló), Paulo Lantero, Re Mathia, Győri püspök (Bakócz Tamás), Cavallaro de Bohemia, la Regina (Beatrice), Massimiliano, Chines Paolo (Kinizsi Pál) Alberto 1490.10.17.Ungheria (?) | | Székesfehérvár, Buda, Ausztria, Bécs, Győr, Polonia Lo Re de hungaria fo coronato ali 19 del passatopassare de lá con grandissima paura.
197ASMiSf. 642/10,2Milánói levelezés | 1490 | | Ulászlónak Szent Ferenc éjjelén kellene "elvennie" Beatrixot Beatrix pénzt kér apjától Ulászló számára, azt remélve, hogy ezzel kényszerítheti a házasságra "Lo varadino" (váradi püspök?) Lengyelországba megy. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Ludovico Maria Sforzala Regina (Beatrix), il Re (Ulászló), Perotto, váradi püspök?1490.10.14. | | PoloniaNon repetero quello scrivo ad lo illustrissimodispensato tutte le sue faculta
198ASMiSf. 642/8,1Milánói levelezés | 1490 | | A cseh királyt választották magyar királynak Elvette az özvegy királynét. Még nem tudják biztosan, hogy igaz-e és, hogy minden Mátyás által megszerzett terület a cseh királyé lesz-e | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszGian Galeazzo Sforza | | | Maffeo da TriviglioII. Ulászló, Beatrix, Corvin János, Mátyás király, Miksa1490.08.08.Pavia | | Da Ferrara novamente siamo avisati De le qual cose se ne darai subito distincto.
199ASMiSf. 642/8,2Milánói levelezés | 1490 | | Copia (coeva?) di lettera di Maffeo. Della regina Beatrice, dopo la morte di Mattia. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza(?)Francesco Fontana, Beatrix, Miksa, Ferdinánd, Gian Galeazzo Sforza, Antonio nápolyi követ, váradi püspök, Thomaso Maximo?1490.08.15.Buda | | Essendo questi di a la presentia del Recon la Regina non po tenere loco homo virtuoso
200ASMiSf. 642/9,1Milánói levelezés | 1490 | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | | | | 1490.09.03. | | Hogi Fructus
2776ASMoAmb.Ung. b.2/19/3/17Ferrarai követjelentések | Strigonio Viennae Beltrame Costabili 1488 | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’AragonaHunyadi Mátyás, Beatrice d’Aragona, Ippolito I d’Este1488.08.12.Bécs | Ferrara | ultra quello che per le mie de 28 et 30 dil passato li scrisseNon ho altro di novo da significare a vostra excellenzia se non che queste maeste regie et lo reverendissimo et illustrissimo figliolo suo stano per grazia de dio sane et di bona volgia, como desideremo tuti che cusi conservi vostra excellenzia longamente
201ASMiSf. 642/9,2Milánói levelezés | 1490 | | Valószínűleg csonka, hiányzik a folytatása. Copia (coeva?). | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszPaolo Lanterio | | | váradi püspök, győri püspök, Beatrix, Ulászló1490.09.03.Ungheria (?) | | Hogi matina primum parlai al varadino in secretoet alioquin quis simulationis fructus.
202ASMiSf. 642/9,3Milánói levelezés | 1490 | | Copia coeva (?). | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Duca di Milano (?)Duca Alberto, vajda, Barroni da giula, el Re, la Regina de Hungaria, Duca de Milano, Mathia, Duca lo Corvino, Re di Romani, Paulo, Duca de Calabria, Principe de Capua, Federico, Julio1490.09.08.Pécsvárad | | Buda, Napoli, SagabriaLo Duca Alberto ha obiecto al vayvoda et accusato per la immensa benignita et Clementia sua a la quale divotamente mw recomando
203ASMiSf. 642/9,7,1Milánói levelezés | | | Monumenta Hungariae, p. 256 | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | latinLadislao re d’Ungheria e Boemia | | | Universis et singulisII. Ulászló, Mátyás1490.08.18.Buda | | Buda, Croatia, PoloniaEx litteris dominorum prelatorum et baronum huius regnicupitis nullo modo faciatis
2775ASMiSf. 642/9,7,2Milánói levelezés | | | | | | papír | 20*29 cm | latinPrelati et barones Regni Hungarie | | | Horvát nemesség1490.09.18. | | Non dubitamus ad aures vestrascupitis nullo modo faciatis
204ASMiSf. 642/9,5Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo SforzaVáradi püspök (Filipecz János), titkár, Albert herceg, Paulo Lantero, Zoanambrosio, Ascanio biboros és unokaöccse, Beatrix, figlia del Re di Hispania, Julio, II. Ulászló, Kázmér, vajda, Duca Giovanni Corvino, Re dei Romani, lo Duca Lorenzo, vescovo de Srinmo?1490.09.08.Pécsvárad | | Buda, Milano, Regno Polonia e Golglonia, Slesia, Transilvania, Vienna, Citanova (Bécsújhely?)Al secundo del passato expedite lo gobo cavallaro de laLorenzo non é bene dacordo cum li altri baroni e peró non andara alla coronazione
205ASMiSf. 642/9,4Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Giovanni Galeazzo Sforza1490.09.08.Pécsvárad | Milano | Al Regno
206ASMiSf. 642/9,6Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | latinNicolaus archidiacous Clissiensis | | | Rettore e consiglio della cittá di Ragusa (Dubrovnik)1490.09.16.Clisium (Klis) | | Litteris meis prius ad vosfacere curabo et bene valeatis
207ASMiSf. 642/7,1Milánói levelezés | | | A követ 3 levelet hozott a hercegnek, mindhárom "in cifra", reméli, hogy másnap továbbítani tudja Ludoviconak. Van egy levél Mapheo-tól is. Ún. Francesco Canassa kivételével a trombitások(?) is indulnak holnap. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaMaffeo da Treviglio, Francesco detto Canassa1490.07.09.Milano | Pavia | Questa sera è gionto uno cavallaro de hungariaquale per essere amalato non può venire
208ASMiSf. 642/7,2Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszGiovanni Galeazzo Maria Sforza (?) | | | Vescovo ?Giovanni Corvino1490.07.10.Pavia | | L’aviso vostro de quello che ha portato...starete attento per significarlo.
2824ASMiSf 650/2,19,6Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Lodovico Maria SforzaAscanio Maria Sforza1489.09.23.Buda | | per quello che scrivo adme ricomando di continuo
209ASMiSf. 642/7,4Milánói levelezés | | | - dopo la morte di Matthia Giovanni elküldte a consilieri del suo padre e quelli nuovi csak rossz tanácsokat adtak neki - valamit titokban tartottak, ezt köszöni meg | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria SforzaDuca Giovanni, Matthia, madona Biancha, il varadino (cioé il vescovo), lo cavallere di Polonia, duca Alberto 1490.07.12.Buda | Milano | Questi di fo domandato dal secretarioRicomandandome alla excellentia vostra de continuo.
210ASMiSf. 642/7,3Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | 1490.07.12.Buda | | Questi di fo succedere
211ASMiSf. 642/7,6Milánói levelezés | | | -fegyverszünet meghosszabbítva - két párt a koronázás körül (Ulászló vagy Korvin János - inkább ez utóbbit taglalja) - korrupció - harcok (trónért és török ellen) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza (?)váradi püspök (Filipecz János), cseh kancellár (Filipecz?), István báró (Báthori?), Korvin János, Lőrinc vmilyen érsek (Újlaki?), pécsi püspök, lo priore de Laurana, lengyel és német követek, vajda (gondolom erdélyi), Kinizsi Pál, Kanizsai László és Chrismateo, Ladislao Mauritio, Blasto provisore, Re dei Romani1490.07.12.Buda | | Bécs, Székesfehérvár, Szlavónia, Buda, Lintz, AusztriaAlla partita del varadino de qua per andare ad ViennaDe li turchi nulla est mentio.
2823ASMiSf 650/2,19,5Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLodovico Maria Sforza | | | Bartholomeo Calco1489.08.21.Papia | | Rimandiamo le lettere portatedel cavallaro (...) perche si ponra (...)
212ASMiSf. 642/7,7Milánói levelezés | | | Csatolva küldi a Magyarországról érkezett levelek összefoglalását e chiede di condividere le notizie con Francesco Fontana. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoFrancesco Fontana1490.07.15. | Milano | Vi mandamo qui incluso el summario de le cose de quel regno.
213ASMiSf. 642/7,9Milánói levelezés | | | - cseh király megválasztása magyar királynak, amennyiben elveszi az özvegy királynét - ellentétes a váradi püspök Milánónak tett ígéretével - a püspök elnézést kér, de a királyné sok mindenkit korrumpált - la Regina ha corrupto tutti gli altri prelati e baroni | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza (?)Ulászló, Beatrix, váradi püspök, Korvin János1490.07.15.Buda | Milano | Questa matina dopoi la messa solemne é stato proclamatofinché habia da la signoria vostra quello debia fare.
2822ASMiSf 650/2,19,4Milánói levelezés | | | továbbküldött leveleket kísérő levél | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartholomeo Calco | | | Duca di Barij1489.08.01. | | E giunto hogi unaltro cavallaroalla quale mi recomando
214ASMiSf. 642/7,8Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza1490.07.15.Buda | Milano | Questa mattina fare
215ASMiSf. 642/7,10Milánói levelezés | | | - fizetségről van szó: Giulio, medico del defunto re Mattia | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria SforzaMaestro Giulio (volt Mátyás király orvosa), *-Mátyás király, Francesco Fontana1490.07.16.Buda | Milano | MilanoSono avisato che la excellentia vostra differisse de fare pagareho agiunto ad lordinario per farli onore
216ASMiSf. 642/7,11Milánói levelezés | | | - Buda ostroma - "kincs" - harcok a trónért | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Korvin János, Kinizsi Pál vajda, váradi püspök, Beatrix, Maximiliano1490.07.26.Buda | | Buda, Pécs, Szlavónia, Bosznia, AusztriaQuanta gratia dio ne habia facto voi lo intendereti...quello seguira a la giornata ve ne daro aviso
2821ASMiSf 650/2,19,3Milánói levelezés | | | | | kéziratpapír | | 20*29 cm | olaszBartholomeo Calco | | | Duca di BarijPaolo, Maffeo da Treviglio1489.07.13.Milánó | | Questa matina ho ricevutosignificare como ge le voleva dare
217ASMiSf. 642/7,12Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza (?)1490.07.31.Pécsvárad | | La electionede la excellentia vostra.
218ASMiSf. 642/7,13Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza (?)Ulászló, Beatrix, váradi püspök, Korvin János, Paulo Lantero, Francesco Fontana, Ascanio, Benzo, Re di Romani, Duca Lorenzo (=Lőrinc?)1490.07.31. / 1490.07.23.Pécsvárad | Milano (?) | BudaLa electione del Re fu proclamata alli XV del presenteet boni servitori de la excellentia vostra.
219ASMiSf. 642/7,14Milánói levelezés | | | Si tratta di un promemoria: "Ricordo". | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Imperatore, Re Massimiliano, Re dei Romani, Re di Boemia (Ladislao?)1490 | | Bécs, Bécsújhely?Como la liga del serenissimo Imperatore sono...bombardiera asai contra del dicto esercito.
2779ASMiSf. 642/7,5Milánói levelezés | | | | | | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Sforza1490.07.12. | | Alla partitavostra di continuo
220MTAMs.4996.2Libro dei provisionati | Arcivescovado di Strigonia 1487. | az esztergomi érsekség kiadásai | Előrelátható kiadások és konkrét, dátumhoz kötött kifizetések jegyzéke: a kastélyban dolgozóknak, a haderő embereinek, a huszároknak, a zágrábi haderő embereinek, pénzbeli támogatás néhány kastélybeli szolgának, a Hippolit érkezésére megmunkált ezüst kifizetése, a Bernabò Brancia halála után fennmaradó tartozások jegyzéke. Az egyes számlák jobb felső sarkában felfedezhető Piero Pincharo bejegyzése, hogy felvette az adott tételeket az általa nyitott 1487-es főkönyvbe (14+87). | számadáskönyv | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz, latinLaurencio Theodato de Aversa [scrivano de lo archiepiscopato] | | Ippolito I. d’Este | messer Coesaro Valentini [gubernator], messer Bernabo Brancia [gubernator], messer Alfarelo Feracia Castellano, Johane Cossardo vece Castellano, Gregorio Borsolo Castellano, Johane de Kakath, Johane de Toplicza, Ilricza, Elias, Valentino de Michola, Thomaso Cruscio, Nicolo, Georgio Escdencio, Janus Sciacto o Sciavo, Antonio Sciavo [fratello de dicto Janus], Maestro Egidio de Lisca [diach. Cocho], Maestro Antonio de civita nova Cocho, Maestro Antonio parvo cocho, Johanne Bohemo [adiutante de Cocina], Bartholomeo Bohemo [adiutante in Cocina], Mattheo parvo [adiutante de Cocina], Thomaso [adiutante de Cochina], Johane Antone de Pavia, Johane alias Polliacho [adiutente in Cocina], Johane Thodesco [organista in lo archepiscopato], Maestro Stephano [Sartor in castello], Maestro Vosualdo o Usualdo [fabro in castello], Maestro Giorgio [che concza lo arlogio in castello], Maestro Matthias [czoppo serratore in castello], Gregorio Grande [chi tene lo allogio et governa la vingna et orto de lo castello in Pechegn], Maestro Emericho [corrigiatore de castello], Mikaeli Cribatore [corrigiator], Petro [pallere de castello] / Petre Pallere/Parlere, Maestro Mikaeli [fornaro de castello], Lo greco ortulano [che governa la mita de l orto de l Insola], Barbara [che lava le panne in castello], Alberto diach. [che lava le scutelle in castello], Andrea de Rohans [ungaro bomardero in castello], Andreas alias Polliach [che tene le specie et serve con quelli in cocina], Mikaeli [clavigero de castello], Maestro Paulo bohemo [doleator de castello], Jacovo Picolo [pastor de boj], Maestro Johane [pellifice de castello], Johane de Sarlo / Sarla Yanus [pisetario de lo archiepiscopato], Georgio Literato [pisetario de lo archiepiscopato], Petro Andreas [procuratore de lo archiepiscopato], Thomasio Piva [carretter de castello], Egidio, Georgio, Petro [ortulano de la mita delo orto dell insola], Johane Antonio [servitore de lo signor governatore, tene manuali de omne introito et escito], Biasio de Strigonio [carretter], Martino Thethenij [carretter], Georgio [currifaro in castello], Nicolo Selezij, Paulo de Varadino, Johane de Vacia [currifaro in castello], Clemento de Woijwaras, Francesco Barsij, Georgio de Werewcze, Mikaleli Chwnokij, Dionisio Hemereij, Valentino de Chiavarino [currifaro], Luca Thekenes [currifaro], Paulo Thokonij [currifaro], Vicenczo Pistacchio [cancellero delo monsignor archiepiascopo], Stephano Sartor, Barnabas Bodomeri, Stephano Thurj / Thwrj, Nicolo parvo, Moczay / Moczaij [homo d’arma], Laurencio Viviani fiorentino, Simone Syasco, Zinkota, Zenkyralj, Radocij / Rodocij Mijal, Jacob Corvattho, Herch Peter, Bernardo de Vecegrado, Cons o Koncz Nicolus, Alo Trombetta, Johane de Sarlo [homo de arma], messer Stephano Canisaij, Marcho Lascho [capitano de la gente d’arma], Antonio diach, Jancho [servitore in castello], Johamne [fameglio delo fabro de castello], Raconsalvo [maestro de stalla], Bernardo Vitali scrivano de racion de la Maesta de Madamma, messer Mattheo de Vulterra, messer Johane de Cari, Ippolito I d’Este, Beatrice d’Aragona1487.04.17.Esztergom | | Esztergom, Pechegn / Pechean, Verpecze, civita nova Cocho (Kócs), Rivola Dominarium, Sagabria (Zágráb), Littemberge / Lutumberg, Vienna (Bécs), Cremicia (Körmöcbánya), SzékesfehérvárLibro de tucte provision pagate per lo Magnifico messer Coesaro Valentinimesser Coesaro gubernator etc. dico … duc. 125 din.
221ASMiSf. 642/13,1Milánói levelezés | | | Istruzione per Damiano Barzi, nella missione a Signa . - Damianonak el kell juttatnia egy bizonyos összeget Segna-ba, Velencén és Arbin keresztül - Velence: Giovanni Stephano ambasciatore tanácsa alapján szerezzen hajót, mint magánember - Arbiból Segna-ba: ha nem biztonságos az út, jelezze előre a capitano di Segna-nak hogyan érkezik és ki ő - Segna: egyenesen al capitano: fejezze ki együttérzésüket ura (Ludovico) Mátyás haláláért és a regno-ban uralkodó állapotokért - Korvin Jánost szeretnék a trónon látni - a pénz visszaadása - kereskedők | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszGiovanni Galeazzo Maria Sforza | | Giangaleazzo Maria Sforza | Damiano BarziGiovanni Stefano Castiglioni, Peter Ternak capitano di Signo, Francesco Fontana, Ludovico, Re Matthia, Duca Giovanni Corvino, Bianca, Gaspare de Ponte1490.06.01.Pavia | | Zeng, Venetia, Bergamo, PesaroVenezia, Arbi, SegnaLa fede et sufficienza quale hai demonstrato per el passato...la condizione de quella terra. Facto questo.
2777ASMoAmb.Ung. b.2/19/3/18Ferrarai követjelentések | Strigonio Viennae Beltrame Costabili 1488 | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’Este1488.09.23.Podmo | Ferrara | occurendomi il portatore presente adviso vostra excellenzia como il reverendissimo et illustrissimo filgiolo suo sta per grazia de dio sano et galgiardo et di bona volgiaordinaria et cometa sua santita car... qua .. auditori soi de la rota et supplico de fra a ... qualle di continuo me ricomando pregando dio la conservi
222ASMoCPE 1622 b.1/7,1,1Ferrarai fejedelmi levelek | Giovanni Szapolyai ad Ippolito d’Este | | Szapolyai János az obszerváns ferencesek védelmezésére kéri Hippolit bíborost. | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinSzapolyai János | | | Ippolito I d’Este1513Pest | | sacra religio divi Franciscimorem gerere volimus
2848ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/9Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteFrancesco Fontana1489.11.26.Buda | Ferrara | per il portatore de la presente qualle sera messer Francesco Funtana non mi accade altro per significareComo se demane se dovesse partire. Non mi accadendo altro per il presente da significare a v.ex. me ricomando
223ASMiSf. 642/6,1Milánói levelezés | | | - "bemutatja" az embereket: kor, kinézet, birtok, sereg: el provisorio del castello di Buda, Sichel Jacob, Chismate, Piero e Mathia Gereb, el vescovo de 5 Chiese e il suo fratello, Chisorvad, Duca Lorenzo figlio del Re di Borsena, Jacomo Trotti | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaFrancesco Fontana, Mapheo Trivilio, il capitano di Segno (Zeng), il provisore del castello di Buda, Chismate (Kis Máté), Sichel Iacob (Székely Jakab), Korvin János, Blasio Raschai (Ráskai Balázs), II. Ulászló, III. Frigyes NRCS, IV. Kázmér lengyel király, Geréb Mátyás és Péter (Piero), pécsi püspök és testvére, Anzeres volt királyi kincstartó, Chisorvad (Kis Horváth?), Lőrinc (Újlaki?), Mátyás király, Giacomo Trotti1490.06.01.Milano | Pavia | Zeng, Buda, Erdély, Liptó, Szlavonia, BoszniaAl magnifico messer Francesco Fontana se sono communicate le lettereet mandara quelli X ducati a Amborsio da corte
2811ASMi Sf. Ung.b. 645/7,26Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | | | | Maffeo Trevigliano1492.02.23. | | ......in questa sua... dimostratione
224ASMiSf. 642/6,2Milánói levelezés | | la morte del re di ungaria | Sulla morte di Mattia. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Maffeo da TreviglioMátyás király, II. Ulászló, Corvin János1490.06.07.Pavia | Buda | BécsLe littere qual havemo ricevuto dopo da te doppo la dolendaad pensare che in alcuna altra cosa.
225ASMiSf. 642/6,3Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Maffeo da Treviglio1490.06.12.Pavia | Buda? | Questa matina ci sono presentate lecum principe alcuno del mundo.
2810ASMiSf. Ung.b. 645/7,25Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | | | | Nicolò forlìi apátGregorio, Maffeo Trevigliano,1492.06. | | hogi è arrivatolongi (?) informarlo
226ASMiSf. 642/6,4Milánói levelezés | | | - mennyi reménye van Maximiliánnak a Magyar Királyság megszerzésére - osztrák és stájer urak támogatják - Maximilián Magyarországra ment - apja nem örül | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaHerasmo Brascha, Massimiliano, Maestro da Stalla, il capitano di Croazia1490.06.12.Milano | Vigevano? | Ausztria, Stájerország, Horváto., UlmHo parlato cum Herasmo Brascha per intendere quale speranza cum li Baroni senza saputa de lo Imperatore.
227ASMiSf. 642/6,5Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Mátyás király, horvát bán, Frangepán, István (Báthori?), conte Hirolo, Ulászló, trentoi püspök?, Mátyás király, Frangepán Miklós zenggi gróf1490.06.16. | ? | Hungaria, CroaziaHogi é stato da me uno di Signia: el qualela veritá de queste i(...)te
228ASMiSf. 642/6,6Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza1490.06.20.Buda | Milano | Costoro non hanoche cosi sia
2808ASMiSf. Ung.b. 645/7,23Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | titkos írás, | | | Maffeo Trevigliano1492 | Buda | titkos írástitkos írás
229ASMiSf. 642/6,7Milánói levelezés | | | - az új király megválasztása körüli nehézségek - a különböző érdekcsoportok és fegyveres erejük - fegyverszünet - mindeközben a törökök már Boszniában | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforzaerdélyi vajda, Újlaki Lőrinc, pécsi püspök, várnai(?) püspök, Albert, Korvin János, kalocsai érsek, "il priore de Laurana", "Chisorvato" (Kis vki), "Gara Iob"1490.06.20.Buda | Milano (?) | Szlavónia, Pest, Bosznia, Croatia, Szlézia, Ausztria, Komárom, Tata, PozsonyCostoro no hano potuto fare la electione del Reche Dio voglia che cosi sia.
2809ASMiSf. Ung.b. 645/7,24Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | Bakócz Tamás (?) | | | Maffeo Trevigliano1491.10.18.Buda | | Milano,titkos írásessere stato piu fidele ...
230ASMiSf. 642/6,11Milánói levelezés | | | - királyválasztás: ki mikor érkezett - ajánlat Korvin Jánosnak: Bosznia királya, horvát-szlavón bánság, Szilézia, "Tatto Comaro" - egyezkedések (Lőrinc & pécsi püspök) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Újlaki Lőrinc, Corvin János, bárók, Mátyás király, Ulászló, Báthori István, , Hampó I Zsigmond, , Váradi Péter1490.06.20. 23 | | Erdély, ÉNY-i részek, Pécs, Szlavónia, Bosznia, Horvát-Szlavón Bánság, Szilézia, CsehországAlli 28 de mazo agiunse a Buda el vaivodaalla defensione de tutte queste cose. Item ab
2804ASMiSf. Ung.b. 645/7,19Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo Trevigliano (?) | | | Bakócz Tamás1491 | | Roma,Non era la S.V.uno piu affetto(?) nato
231ASMiSf. 642/6,8Milánói levelezés | | l’elezione del nuovo re | - királyválasztás - az özvegy királyné, Beatrix szeretne császárné lenni, de Maximiliánban nincs nagy hajlandóság | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza (?)Beatrix királyné, , Miksa római király1490.06.20.Buda | Milano (?) | Io credo havere assay declarato per le mieGli demonstrano pocca inclinatione.
232ASMiSf. 642/6,9Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza1490.06.20.Buda | | Per questaRicomando di .....
233ASMiSf. 642/6,10Milánói levelezés | | királyválasztás Mátyás halála után | - királyválasztás - Beatrix mindent megtesz, hogy a leendő király neje legyen: odaígérte az esztergomi érsekséget a váradi püspöknek - többen a cseh királyt szeretnék a magyar trónon látni | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria SforzaKorvin János, váradi püspök, cseh követek, Beatrix, pécsi püspök, Lőrinc herceg (Újlaki?), Ulászló, kalocsai érsek, "lo priore de Laurana"1490.06.20.Buda | Milano (?) | Csehország, Morvaország, BécsPer questa ad partem significarodicono de volere perdere la vita.
2807ASMiSf. Ung.b. 645/7,22Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz, titkos írás | | | Maffeo Trevigliano1491 | | Esztergom, BudaNupprime(?) qua son stati zottiqualch(e) novelle nove
234ASMiSf. 642/6,13Milánói levelezés | | királyválasztás Mátyás halála után | - fegyverszünet - trónutódlás | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza (?)váradi püspök, Ulászló kancellárja, Beatrix, kalocsai érsek, Korvin János1490.06.23.Buda | Milano (?) | Bécs, EsztergomLe tregue duravano fin ad heri et sono prorogatecum molta vehementia li modi soi.
235ASMiSf. 642/6,14Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Bartolomeo CalcoGobo Cavallaro, Francesco Fontana, Giulio Milio ? (cioé il medico del defunto Mattia?), "Todeschino" cavallaro1490.06.24.Buda | Milano (?) | Milano, RomaIo ho qua el Gobo Cavallaro: ma como perprovederli con sua bona volunta.
236ASMiSf. 642/6,15Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Bartolomeo CalcoFrancesco Fontana rokona: Nicolo, Giulio (medico del defunto Mattia?),"Todeschino" cavallaro1490.06.24.Buda | Milano | Eger?Io ho qua el Gobo Cavallaro: Ma como per...providtrli con sua bona volunta...
2806ASMiSf. Ung.b. 645/7,21Milánói levelezés | | | Bartolomeo Cantore jelentése Esztergomból történt hazatérte után. Az júliusi országgyűlésen minden báró és nemes ott volt, a király előterjesztett három pontot, a nemesek válasza ezekre. Lázongás István gróf, az egri és a pécsi püspök, s végül a zsidók ellen. Szent Mihályra új országgyűlést javasolnak. | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Cantore | | | 1496.08.12.Milano | | BudaPrimo. Referisse como el recol populo e la regina.
237ASMiSf. 642/6,16Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Maffeo da TreviglioCorvin János1490.06.25.Pavia | Buda (?) | Havemo perso la expeditione de le vostre de 25in questo non poss(....)
2805ASMiSf. Ung.b. 645/7,20Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz, latinMaffeo Trevigliano | | | Ascanio SforzaBartolomeo Castiglione, Bernardino Salerno,1490Vigevano | | Tandem mi sono levatonie multo magis prestituru(m)
238ASMiSf. 642/6,17Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Maffeo da Treviglio1490.06.29.Pavia | Buda (?) | In piu volte havemo recevuto diversesera resposto quanto bisognara.
239ASMiSf. 642/6,12Milánói levelezés | | | - királyválasztás | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Corvin János, Hampó I Zsigmond, Újlaki Lőrinc, Báthori István1490.06.20. 23 | | Szlavónia, Pest, Bosznia, Horváto., SziléziaAlli 28 de marzo agiunse a buda el vaivoda de Transilvanial’una et l’altra parte tenendo el .....
240ASMiSf. 642/5,1Milánói levelezés | | | az orvos fizetségéről van szó | diplomáciai levél | kézirat, eredeti | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaGiulio Milio (elhunyt Mátyás király orvosa), Maffeo da Treviglio1490.05.03.Milano | Vigevano (?) | Mapheo da Trivilio mi scripsi per sue littere in l’ultimali sollicita qui per maestro Iulio prefato
241ASMiSf. 642/5,2Milánói levelezés | | | - levelek, amikre választ vár Ludovico | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoFrancesco Fontana, vmilyen követ1490.05.06.Vigevano | Milano | In la alligata directiva al Magnifico messer Francescone la mandareti volando
242ASMiSf. 642/5,3Milánói levelezés | | Mátyás halála | - a követek utazásának nehézségei, kifosztás - lassúak, levelek késve érkeznek | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria SforzaJanes famiglio di F. Fontana, Kis Horváth (chisorvad chiamato "baroncello"), famiglia Frangipani, duca Lorenzo (Újlaki probabilmente), Corvin János, Francesco Fontana, velencei nagykövet, Camerino urának követe, Tadeo Vimercato (Milánó követe Velencében), Benzo famiglio di F. Fontana, Antonieto cavallaro, 1490.05.07.Buda | Milano | Bécs, Itália, Velence, Zágráb, "Zachano"(?), ZengSeguito lo caso de la morte del Re Mathiaalli quali forono grati.
243ASMiSf. 642/5,4Milánói levelezés | | Mátyás halála | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria SforzaMátyás király, pécsi püspök, Ascanio bíboros, Lőrinc (Újlaki?), "Chisorvad", Korvin János, Frangepánok, Frigyes NRCS követei, István báró (Szapolyai?), IV. Kázmér és fia Albert, cseh követek, váradi püspök, Antonieto lovag/hirnök1490.05.07.Buda | | Pécsvárad, Székesfehérvár, Bécs, PestTrovassemo questa cita in tanta tranquillita......alli quali forono grate.
2794ASMoCPE 1622 b.1/6,1,11Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd beszámol róla hogy őt Szent István koronájával Székesfehérváron királlyá koronázták, Anna hercegnpt pedig egy diadémmal királynővé. | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’Este1526.11.04.Székesfehérvár | Ferrara | Cum superioribus diebusex animo audire significare voluimus.
244ASMiSf. 642/5,5Milánói levelezés | | | - követek fizetségéről - levelek későn érkeztek - ok - trónutódlás - jelöltek - Korvin János hol hibázott, de talán van elég embere, hogy erővel választassa meg magát - Mapheo mindent megtesz K. J. -ért - szól pár szót saját és Raymundo fizetségéért | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria SforzaPaulo Raymundo, Beatrix, Federico - Beatrix testvére, Miksa (imperatore), Corvin János, Albert, Ulászló, Mátyás király, kalocsai érsek, kincstárnok (Dóczi Orbán?), váradi püspök (Filipecz), egy titkár, Gerébek, Geréb Mátyás1490.05.07.Buda | Milano | De la tardità de le littere mieMa anche la spendemo in honore suo.
245ASMiSf. 642/5,6Milánói levelezés | | Mátyás halála - utód? | - levelek későn érkeztek - ok - trónutódlás - jelöltek - Korvin János hol hibázott, de talán van elég embere, hogy erővel választassa meg magát - Mapheo mindent megtesz K. J. -ért - szól pár szót saját és Raymundo fizetségéért | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria SforzaBeatrix, Federico - Beatrix testvére, Miksa, Korvin János, Albert, Ulászló, Mátyás király, kalocsai érsek, kincstárnok (Dóczi Orbán?), váradi püspök, vmi titkár, Gerébek, Geréb Mátyás, Raymundo 1490.05.07.Buda | Milano | LiptóDe la tardita de le littere mieRicordandose che noi non solamente meritamo questa provisione: ma anche la spendemo in honore suo.
2793ASMoCPE 1622 b.1/6,1,10Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd Andre del Burgót küldi követül, hogy hűségét bizonyítsa csaszári fivérének, aki a franciákkal küzd. | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteAndrea de Burgo1527.10.11.Buda | Ferrara | Tametsi certo edoctifidem indubiam habere velit.
246ASMiSf. 642/5,7Milánói levelezés | | | - levelek Rómából - Francesco Fontananak Bemutatás, felsorolás, bevételek, külső, kit támogat - Sirmio és Veszprém püspöke - Nicolo Bosthai - Székesfehérvár - Báthori István - Várad - Holay István? - szászok - Nichibalom? (erdélyi város), Brassonia/Brassovia (Brassó?) - Buda - Jagelló Ulászló (akit a magyarok nem fognak megválasztani, haha) - Liptó Stephano Reuchardi(?): capitano generale in Austria - Renchardi István? | diplomáciai levelek | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Sforza (?)Francesco Fontana, firenzei nagykövet, "Zoanne Vetes" - Sirmio, Veszprém és Olmutz püspöke, Mátyás király, Nicolo Bosthai(?), egri érsek, Báthori István, Corvin János, "Stephano holay", Ulászló cseh király, Miksa "re dei romani", IV. Kázmér lengyel király, Albert, "Stephano Reuchardi"(?)1490.05.08.Milano | | Róma, Székesfehérvár, Buda, Erdély, Töröko., Várad, Szászország, Nichibalom(vicino Brassó?), Brassó, Liptó, Lengyelo., AusztriaQuesta matina hebe una de vostrainsieme cum la littera sua.
247ASMiSf. 642/5,11Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza1490.05.18.Buda | Milano | (?)excellentia vostra de continuo
248ASMiSf. 642/5,12Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza (?)1490.05.18.Buda | Milano (?) | (?)(?)
2792ASMoCPE 1622 b.1/6,1,9Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd beszámol róla, hogy Szapolyait elűzte a Tiszán túlra, Tokaj várának megvívása után. | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteSzapolyai János1527.09.30.Buda | Ferrara | Tokaj, TiszaAccepimus dilectionem (...)in eam benevolentia significare voluimus.
249ASMiSf. 642/5,13Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza (?)Gobo (cavallaro)1490.05.22.Buda | Milano (?) | Zeng (Segna)Petro Bohemo gionse ali 19 del presentedoveremo sentire la electione
250ASMiSf. 642/5,15Milánói levelezés | | | - útja a levéllel | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszGobo Cavallaro | | | Bartolomeo ChalcoConte Bernardino (Frangepán Bernát?), Francesco Fontana, Bartholomeo da Castilione, Maffeo da Treviglio1490.05.22.Buda | | Velence, ZengDoppoi molti periculi io sono gionto quaIntenda non essere stata colpa mia.
251ASMiSf. 642/5,8Milánói levelezés | | | - Antonio-t a jó szerencse kísérte útján, nem ismervén se az utat, se a nyelvet. - megvan az új magyar király | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Bartolomeo CalcoAntonio Cavallaro, Francesco Fontana 1490.05.08.Buda | Milano | SegnaAntonio Cavallaro gionse qua salvo a liper l’ingenio et forze mie.
252ASMiSf. 642/5,9Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza (?)Korvin János, Székely Jakab, Kis Máté, Francesco Fontana, Mátyás király, váradi püspök1490.05.08.Buda | Milano (?) | Bécs, budai várQuesto Duca Zohanne disse ad Vienna como ho scriptoel nuntio del primo cavallaro che sara presto.
253ASMiSf. 642/5,10Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | Maffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza1490.05.08.Buda | Milano | (?)(?)
254ASMiSf. 642/5,16Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | Mapheo Trivilio | | | Giovanni Galeazzo SforzaPetro Bohemo1490.05.25.Buda | Milano | Németo.ho scripto largamente alla exelentia vostraalla excellentia vostra
255ASMiSf. 642/5,17Milánói levelezés | | Királyválasztás | - Korvin János nem sokat remél a királyválasztástól, hacsak nem erővel - a váradi püspök (Bakócz Tamás) megígérte, hogy amennyiben Ulászló lesz a magyar király (s ez valószinű), nőül veszi Madonna Biankát, de ezt egyelőre tartsák titokban, Petro Bohemo viszi majd a leveleket - Beatrix Korvin János ellen, a budai váron kívül, a kincstárnoknál szállt meg | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo SforzaPetro Bohemo, Korvin János, váradi püspök, Ulászló cseh király, Madona Bianca, Beatrix, Francesco Fontana, Nápoly követe1490.05.25.Buda | Milano | Alemagna, Ho scripto largamente alla excellentia vostrala signoria vostra li ha megliore parte.
2790ASMoCPE 1622 b.1/6,1,7Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Giovanni Muzzarelli doktor, az elhunyt II. Lajos orvosa javainak visszaszolgáltatását kéri Alfonz hercegtől. | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteGiovanni Muzzarelli1527.07.29.Bécs | Ferrara | Exposuit nobis honorabilis doctuspari officio erga eam referentia.
256ASMiSf. 642/5,14Milánói levelezés | | kiráylválasztás | - a váradi püspök a cseh jelöltet (Ulászló) támogatja - és a legtöbb főúr is - Bakócz ígéretet tett, hogy Ulászló, megválasztása után nőül veszi Sforza Biankát - Korvin János maga sem hisz sikerében, hacsak nem erővel lép fel - hajlik Bakócz ajánlatának elfogadására - az özvegy Beatrix Korvin J. ellen - a magyar felek bíznak a Sforzákban - a kalocsai érsek kiszabadítása - törökök a Drávánál - főurak már gyülekeznek a királyválasztásra | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza (?)"Petro Bohemo", Gobo (cavallaro), váradi püspök (Filipecz?), Corvin János, Ulászló, Bianka, Beatrix, "Pabulo de riso", kalocsai érsek1490.05.22.Buda | Milano (?) | Zeng (Segna), "Sabazo", DrávaPetro Bohemo gionse alli 19 del presentemese doveremo sentire la electione,
2791ASMoCPE 1622 b.1/6,1,8Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd ahhoz gratulál Alfonznak, hogy Ercole nevű fia a császár veje lett (noha ő egy évvel később, 1528-ban Renata di Francia férje lett). | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteErcole II d’Este, Andrea de Burgo1527.07.29.Bécs | Ferrara | Actum agere videmurindubiam habere velit
257ASMiSf. 642/5,18Milánói levelezés | | | - Mapheo 150 arany dukátot kért kölcsön valakitől ("uno factore de ambrosio), reméli, hogy ezt vissza tudja fizetni a Ludovicotól - a fizetésén felül - kapott pénzből - Ludovico felvette a kapcsolatot az illetővel | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaMaffeo da Treviglio, Ambrosio1490.05.27.Milano | Vigevano (?) | Sono za alchuni giorni scripsi allacomo dice essere aparechiato de fare.
258ASMiSf. 642/5,19Milánói levelezés | | királyválasztás | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza | Giacomotta, vescovo di Tortona e vicario del papa, Stefano segretarioMilánó mo-i nagykövete (Maffeo), Mátyás király, Beatrix, Corvin János1490.05.29.Pavia | Roma | Havemo de presente recevuto littere dal ambaxatoreassai bon termini per el caso.
259ASMiSf. 642/5,20Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Antonio Stanga, altri tre destinatari (nomi illegibili). tutti gli agenti in RomagenMilánó mo-i nagykövete (Mapheo), Mátyás király, Beatrix, Korvin János1490.05.29.Pavia | Roma (?) | havemo le presente recevuto littere dal ambasciatore nostropare in assai bon termine per el caso.
260ASMiSf. 642/5,21Milánói levelezés | | | - kifosztottak egy Mapheotól érkező hírnököt a Zeng-be vezető úton - majd Modrusonál Frangepán Bernát fogta el, de amikor megtudta, hogy a milánói herceg hírnöke, elengedte - Zengben a kapitány felszerelte(?) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaMaffeo da Treviglio, Frangepán Bernát?1490.05.30.Milano | Pavia | Zeng (Segna), Modruso Questa sera é gionto uno cavallaro da mapheo...tuto sraco et molto sropiato.
261ASMiSf. 642/5,22Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszPetrus T. Zengg kapitánya | | | Giangaleazzo Maria SforzaMátyás király, Korvin János1490.04.Segna (Zeng) | Milano | Zeng (Segna)post serviciorum meorum meique (...) debitaex parte mia e quela exponere.
2789ASMoCPE 1622 b.1/6,1,6Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd segítséget kér Alfonz hercegtől, hogy az országát elfoglaló János szerpesi gróf, egykori erdélyi vajda elleni harcában a Dunán hajóhidat építő embereket küldjön az ő költségére. | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteSzapolyai János, Andrea de Burgo1527.07.27.Bécs | Ferrara | Cum in hac expeditioneaccumulate referemus.
262ASMiSf. 642/4,1Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | Mapheo Trivilio | | | Ludovico Maria Sforzaegri püspök, kincstárnok, szerémi püspök (Nagylucsei István?), Ascanio Sforza, Ulászló, Francesco Fontana, "Maestro Julio"1490.04.01.Bécs | Milano | Lo vescovola immensa bonta sua debia fare.
263ASMiSf. 642/4,2Milánói levelezés | | | - válási botrány - pápa előtt az "ügy" - pénzügyek - ... | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Ludovico Maria Sforzaváradi püspök, Miksa (imperatore), pápa, Ascanio Sforza, "Nicolo", Francesco Fontana, Ferdinánd nápolyi király, kalabriai herceg (Alfonz?), Beatrix, "Ambrosio da Tuzzi(?)", Ausztria hercege, Foys-i kardinális(?), Paulo Lantero, milánói herceg, mantovai márki testvére, Corvin János, Bianca Sforza, vescovo di Eger, vescovo di Sirmio1490.04.01.Bécs | Milano | Morvaország, Róma, Milánó, Szlézia, Ausztria, "il vescovato de Salzapurcho(?)", MorvaországLo vescovo varadino alli 18 del presente partiti per andare...pratiche ne disposizione sua. Affermando me
2819ASMiSf 650/2,11,2Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | latin | | | 1480.06.26.Raguza | | Habemus pro certo per exploratoremut de his importantissimis novys s. d. n. sine mora cer(...) reddat
264ASMiSf. 642/4,3Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | Mapheo Trivilio | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza1490.04.01.Bécs | Milano | Al dime recomando
265ASMiSf. 642/4,4Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Giovanni Galeazzo Maria SforzaFrancesco Fontana, Bianka, Beatrix, Korvin János, kincstárnok és titkár, Turco estvére, pápa, szultán, francia király, savoya-i herceg, il Signore de Monaco, l’ambasciatore venetiano1490.04.01.Bécs | Milano | Roma, Savoya, GenovaAl di medesmo che scripsi laltra miabolla veste de brocato duro
266ASMiSf. 642/4,5Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo Chalco1490.04.02.Vigevano | Milano | qui incluso havereti le littere di lada Mapheo da Triviglio.
267ASMiSf. 642/4,6Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | Mapheo Trivilio | | | Ludovico Maria Sforza1490.04.02.Bécs | Milano | Lo ambassatoreinvestigare
2786ASMiSf. 650/1,5,31Milánói levelezés | | | | | | papír | 20*29 cm | latinV László | | | Raguza város elöljáróság és városi tanács Cillei Ulrik, Stephanus, praepositus Agriensis et vicecancellarius1456.11.20.Rovigno? | | BelgrádSignificatum vobis scribitis litteris nostrisvestram fidelitatem reddere certiorem
268ASMiSf. 642/4,7Milánói levelezés | | | - a törökökkel való béke meghosszabbítása - magyar király, urak és a törökök követe | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Ludovico Maria Sforzatörök követ, Ulászló1490.04.02.Bécs | Milano | Lo Ambassatore del Turco e anchora quaLa quale voglio che sia certa che da me non mancha investigare.
269ASMiSf. 642/4,7Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Mapheo Trivilio1490.04.03.Vigevano | | de la cosa .....nostro con sua maesta.
270ASMiSf.642/4,8Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Mapheo Trivilio1490.04.03.Vigevano? | | Per lo aviso qualecomo sua Maesta po considerare.
271ASMiSf. 642/4,9Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Mapheo TrivilioFrancesco Fontana, "il primo pontifice", "il fratello del turcho", Velence ura, Ulászló1490.04.03.Vigevano | | Velence, RómaTu hai inteso per altre nostrequello serenissimo signor re et non .....
2785ASMiSf. 650/1,5,30Milánói levelezés | | | | | | papír | 20*29 cm | latinHunyadi János | | | Szécsi Dénes1456.07.23.Belgrád | | Novitate has vestre dominationi scribereet nimiam ipsius destructionem
272ASMiSf. 642/4,10Milánói levelezés | | | - levél Ascanionak, amiben szó esik Turro(?)-ról | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | Ludovico Maria Sforza | | | Bartolomeo ChalcoAscanio Sforza, "fratello del Turro", Francesco Fontana1490.04.Vigevano | Milano | Nela cavalcata venuta deFontana ambasciatore ungaro.
273ASMoCPE 1622 b.1/7,2,1Ferrarai fejedelmi levelek | Szapolyai ad Alfonso I d’Este | | Szapolyai katonai segítséget kér Alfonz hercegtől. | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinSzapolyai János | | | Alfonso I d’Este1528.05.22.Pozsony | | (...) si vobis nulla id hic(...)semper liberissime consultavi
274ASMiSf. 642/4,12Milánói levelezés | | Mátyás halála, utódlás | - Mátyás halálának körülményei - magyar urak tanácsa Budán: utódlás kérdése - kincstárnok, titkár, erdélyi vajda - Mátyásnak és Mapheonak tett igéret: Corvin János jöhet csak szóba | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Mátyás király, pápai követ, velencei nagykövet, magyar urak, Korvin János, kincstárnok, titkár, erdélyi vajda, Szapolyai István, váradi püspök1490.04.05.Bécs | | Buda, Székesfehérvár, Bécs, AusztriaDominica proxima passata che fo allisera venuto non mancaro anche de sollicitare
2784ASMiSf. 650/1,5,29Milánói levelezés | | | | | | papír | 20*29 cm | olaszBartholomeus de Pusterla | | | Francesco Sforza1456.10.14.Binasco | | In questa hora son statoa la qual humilmente me riccomando
275ASMiSf. 642/4,23Milánói levelezés | | Mátyás halála | - Mátyás haláláról szóló hír - maradjon titokban, míg nincs alátámasztva | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Giovanni Galeazzo SforzaPhilippo, Herasmo1490.04.18.Milano | | In questa hora circa XXII e mezaanchora altre volte é accaduto essere divulgato senza fundamento.
2780ASMoAmb.Ung. b.2/19,4,1Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili 1489 | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteZanetto, Ippolito I d’Este1489.07.14.Buda | | per maestro Zaneto exhibitore presente vostra excellentia intenreda il tuto che se è concluso per queste maesta circa la facenda sua cum intre altre circumstantiefase ogni di piu degno filgiolo de vostra excellenzia como anche quella intendera dal prenominato maestro Zaneto ne la cui grazia di continuo me ricommando
276ASMiSf. 642/4,13Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | Mapheo Trivilio | | | Ludovico Maria Sforza1490.04.06.Bécs | Milano | Lo casosara possibile
277ASMiSf. 642/4,14Milánói levelezés | | | - Mátyás halála - fia felkereste a magyar urakat támogatásuk reményében, ha már apját is szolgálták - ígéret mellette: "Ma costoro sono de natura che ne bisogna guardare a le mani et non alli occhi" | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Ludovico Maria SforzaMátyás király, Korvin János, kincstárnok és titkár, erdélyi püspök, Geréb Mátyás, váradi püspök1490.04.06.Bécs | Milano | Lo caso del serenissimo Re de hungariade fare quello bene mi sara possibile
2783ASMiSf. 650/1,5,28MIlánói levelezés | | | | | | papír | 20*29 cm | latinFrancesco Sforza | | | V László1456.10.16. | | Afferunt nobis mixtam leticie sollicitudinemomnia continue paratissimos offerentes
278ASMiSf. 642/4,15Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo ChalcoFrancesco Fontana, Mapheo Trivilio1490.04.08.Vigevano | Milano | El magnifico messer Francesco Fontana ha mandatoringraziarete da nostra parte
279ASMiSf. 642/4,16Milánói levelezés | | utódlás | - Korvin János reméli, hogy követheti apját a trónon és méltó lesz nevére - megvédeni apja örökségét a némettől és a töröktől: Ausztria Szapolyaira van bízva, török ellen a vajda --> anyagi támogatásért folyamodik Milánóhoz - előbb meg kell "szerezni" a koronát, csak akor mondhatja magáénak az országot - Mapheo továbbra sem bízik a magyar urakban - qche denaro kellene segitségül - aki megvédi az országot - azé az ország (piu o meno) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Ludovico Maria SforzaKorvin János, Mátyás király, Báthori István, Szapolyai István, váradi püspök1490.04.08. | | Buda, Duna, Valachia, Ausztria, Morvaország, Szlézia, BécsHogi dretto el disnare mi sono restrectocomo lo Illustrissimo Duca Zoanne demostra.
280ASMiSf. 642/4,17Milánói levelezés | | utódlás | - Mátyás halála után a magyar urak úgy döntöttek, hogy egyelőre egy "kormányzót" választanak - nem biztos Korvin János sikere - többi jelölt: Miksa, Ulászló, lengyel király másik fia, Alexandro (aki egyébként Albert) --> ezeknek fegyveres ereje is van | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Mátyás király, Beatrix, Korvin János, Francesco Fontana, Miksa, Ulászló, lengyel kirély másik fia: Alexandro, Iodeschi/Todeschi1490.04.08.Bécs | | Dopoi scripte laltre mie ho inteso che questivoria sempre fare presto.
2782ASMiSf. 650/1,5,27Milánói levelezés | | | | | | papír | 20*29 cm | latinHunyadi János | | | Szécsi DénesJuan de Carvajal?1456.07.23.Belgrád | | Novitates has dominationi vestre scribereet nimiam destructionem eius
281ASMiSf. 642/4,18Milánói levelezés | | | - Korvin János esélye csekély - Miksa biztos, hogy igényt formál a magyar trónra, de legfeljebb erővel lehet sikeres, ehhez viszont pénz kell - majd elveszi Biankát | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Corvin János, Habsburg Miksa, Bianca Sforza1490.04.09.Buda | | Szlézia, AusztriaDopoi che lo messo che ha ad partiredanno che de uno quadrello
2781ASMiSf. 650/1,5,26Milánói levelezés | | | | | | papír | 20*29 cm | latinSchönberg György | | | Francesco Sforza1456.10.Binasco | | Que mens qui ardor fueritacceptum beneficium cumulate reddat
282ASMiSf. 642/4,19Milánói levelezés | | | Lsd. Sf. 642/4, 18 | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Re de Romani, Madona Biancha, Corvin János, Gian Galeazzo Maria Sforza1490.04.09.Bécs | | Dopoi che lo messo che ha ad partire memagiore danno che de uno quadrello
283ASMiSf. 642/4,20Milánói levelezés | | | - Mapheo közben jár Korvin János ügyében a váradi püspöknél, az biztosítja támogatásáról - tűz volt Bécsben - az országgyűlésnek még ebben a hónapban Budán kell összeülnie | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Korvin János, Filipec Pruisz János1490.04.11.Bécs | | BudaVenere vene lo Reverendo vescovo veradino non lo...de tutti li baroni.
284ASMiSf. 642/4,21Milánói levelezés | | | - több levél Mátyás haláláról, mivel veszélyes az út, lehet, hogy elakad a követ | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMapheo Trivilio | | | Bartolomeo Calcofutár, Camerino követe, Mátyás király, "Io Stephano"1490.04.12.Bécs | Milano | VelencePer essere tutte le vie di questo paesepregandolo che la voglia mandare volando.
285ASMiSf. 642/4,22Milánói levelezés | | | - utasítás mit csináljon a levelekkel | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoMaffeo da Treviglio, l’ambasciatore ungaro (Francesco Fontana?), Arasmo, Trento püspöke, magistro conte Petro da Salo Zorz1490.04.16.Vigevano | | Havereti qui incluso la cavalcatasopra tenere finche accadera altro.
286ASMiSf. 642/4,24Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartholomeo CalchoFrancesco Fontana1490.04.19.Vigevano | Milano | col magnifico messer Francesco Fontana voioccurresse ad beneficio de quello Regno.
287ASMiSf. 642/4,25Milánói levelezés | | Mátyás halála | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calcho | | | Ludovico Maria Sforza(?)Mátyás király, Bona és Isabella hercegnők, Bianca, Francesco Fontana, "Herasmo", "Zoanstiphano da Castilione", Mapheo, Beatrix, Korvin János1490.04.19.Milano | Vigevano | hogi circa le 18 hore recivete le litteremi ha promesso che fara
288ASMiSf. 642/4,26Milánói levelezés | | Mátyás halála | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalchoHerasmo, "Philippo cavallero", Giovanni Stephano da Castilione, Mátyás király, Mapheo, Francesco Fontana, Miksa, pápa követe, Bona, Bianca?, Isabella, Beatrix1490.04.Vigevano | Milano? | Havemo veduto le littere de Herasmooccorre essendo parente nostro.
2818ASMiSf 650/2,11,1Milánói levelezés | | | Antonius Gazius kinevezésével kapcsolatos levél vázlata | | kézirat | papír | 20*29 cm | latin | | | Ferdinánd királyAntonius Gazius1480.06.08.Milánó | | vir Antonius Gazo secretarius et oratordiu feliciter valeat
289ASMiSf. 642/4,27Milánói levelezés | | utódlás | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszGaspare de Ponte | | | Mátyás király, Beatrix, Korvin János, conte Bernardino (Frangepán?)1490.04.19.Segna | | BuccariDoppo havemo aviso de li Baroni de Hungariaovero ad chi sera facto Re.
290ASMiSf. 642/4,23Milánói levelezés | | Mátyás halála | Mátyás halála | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszGiacomo Trotti | | | Ludovico Maria Sforza1490.04.18.Milano | Vigevano | vedera per linclusa del mio Illustrissimo signore la morte della quale li mando volando aposta
291MTAMs.4996.1Zornale de l’Oficio | Dal zornale de l’Oficio dela tapezaria 1475-1476, segnato A / Dal zornale delo offitio de la tapezaria duchale de lanno 1476-1477, segnato B | A ferrarai udvar kiadási számadáskönyve Beatrix jövetelére nézve | Két kötet: az 1475-76-os év kiadási naplója (A), illetve a másolatban a 11. oldaltól az 1476-77-es év naplója (B). Beatrix és kísérete a ferrarai udvarba látogat. Érkezésük tiszteletére, az elszállásolásukhoz kijelölt szobák feldíszítését az udvar embereire bízzák. A berendezéshez szükséges különféle használati tárgyak, anyagok képezik a kiadásokat. | napló (giornale) | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz, magyar | | Ercole d’Este | Pelegrin De Bresa [El Bersano, portonaro], Rovere della Bartolommeo (Ferrara püspöke 1475-ben), Marcho De Galioto [mastro chamarlengo] Mano(v)elo Belaia [generale provedidore], Ercole d’Este, Biasio del Bailo [uficiale], Beatrice d’Aragona, Zohane et Antonio [fachin], Tebaldo [falconiero], Francesco De Li Ariosti, Brandelise de Troti, Francesco Bastarolo, Marcho De Galioto, Giacomo Trotti, Ducha D’Andria, Zohane Alberto Savoleto [da Modena], (messer) Galiazo [mareschoto], Dominus De Nova Domo, Lionelo, Piero Nicolo Balarin(o), Zohane Testa, Francesco De Giudiberto, Francesco De Lariosti, Zohane Charata, Antonio [fachin de la sponderia], Tito Livio Depintore, Eleonora d’Aragona, Domenego Dela Golta [grosa suo fachin]1477.02.Ferrara | | Ferrara (San Lucha, San Mich(i)ele, San Polo városrészek), Modena, Rovigo, Napuli, UngariaPelegrin de bresa deto el bersano portonaroDuchesa de sora la quale aposto Domenego dala golta grosa suo fachin _ Capi 1. Bene tute le soprascrite tapesarie a di 21 del dito.
292ASMiSf. 642/4,37Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | | papír | 20*29 cm | latinGiovanni Agostino Calco | | | Bartolomeo CalcoLudovicus Princeps. Maffeo Trevigli1490.04.23.Vigevano | | Exempla litterarum missa in Pannoniam his diebus preteritis que ad...hisque alligatos habebis
293ASMiSf. 642/4,11Milánói levelezés | | | Minden bizonnyal Maffeo csatola leveléhez Pecchinolinak Rodrigo Borjához írott levelének másolatát. Tudatja, hogy a király (Mátyás) éjfélkor (ápr.6.) meghalt (ha a palmarum sollemniae virágvasárnap, akkor azt is tudjuk, hogy ez éppen akkor virágvasárnapra esett). Beszél ennek körülményeiről. Továbbá leírja, hogy ez milyen politikai nehézségeket okoz az utódlás kérdésében, illetve azzal fejezi be, hogy a királyt helyettesíthetné kormányzóként Báthori ("Bathorway") István erdélyi vajda, miután ő kitűnő hadvezér, alkalmas férfiú, nagy hadserege van, és közszeretetnek örvend (hogy a katonái között, vagy a nép között, az nem derül ki). | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | latinAngelo Pecchinoli (Legatus in Hungaria) | | | Rodrigo Bprja (vicecancellarius Ecclesiae)Alonsus, Mátyás király, Báthory István erdélyi vajda1490.04.06. / 1490.04.06.Bécs | | De treugis quae ultimo loco conclusaemagno pretio magnaque veneratione.
294ASMiSf. 642/4,29Milánói levelezés | | Mátyás halála | A követek Velencéből és Germániából hírül hozták, hogy a király meghalt. A levél ennek a hírnek a szomorúságát taglalja, ha igaz, (sajnos nehezen olvasható, nekem.) Azon kívül, hogy a hír fájdalmas és szomorú voltát tárgyalja, ha jól értem, arra is tesz utalást, hogy van jelöltje az utódlás kérdésében, és hogy semmitől nem zárkózik el, ami a joggal és tisztességgel összefér. (?) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | latin | | | Corvin JánosMaffeo da Treviglio1490.04.20.Vigevano | | Ex Germania Venetiisque nuperrime intelleximus Ser(enissimum) D. Regem parentem vestrum nature debitum persolvisse ... quod ex eius re honoreque esse cognoverimus.
295ASMiSf. 642/4,30Milánói levelezés | | Mátyás halála | Lényegében ugyanaz, mint az előző, beszámol arról, hogy most jött a hír a király (Mátyás) haláláról, illetve az utódlás kérdésének lehetőségeit fejtegeti. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | latinMaffeo da Treviglio | | | Geréb Péter, Ráskai Balázs1490.04.20.Vigevano | | Accepimus nuperrime ex Germania Venetiis Ser(enissi)mum D. Regem vestrum vitam cum morte commutasse...honoremque principis nobis ..... pertinere cognoscimus.
2816ASMiSf 650/2,10,2Milánói levelezés | | | A pápa és a német császárral kapcsolatos közlések | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszCavitelli Justinián | | | Milánói fejedelmekLudovico, , re Ferdinando1479.10.24.Buda | | Quantonque lo sia lontanovero e fidelissimo servitore de v. s.re, alequale etc.
296ASMiSf. 642/2,5Milánói levelezés | | | ? (gyakorlatilag olvashatatlan, az írás maga sem kiegyenlített, de még az áthúzás, javítás, föléírás is sok). | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | latinLudovico Maria Sforza | | | Mátyás király (Rex Hungariae)Bonfini, B.....(olvashatatlan)1490.02.08.Villanova | | Cum nihil sit quod tantopere cupiaturmaximi ponderare fuisse
297ASMiSf. 642/2,19Milánói levelezés | | | A szerző nagy örömét fejezi ki afölött, hogy a herceg (feltételezem, Corvin János) valahonnan épségben visszatért, és jól van. (vagy Franciscus Fontanatól tért vissza vagy tőle tudja a levél szerzője, hogy visszatért, az "ex" praepositióból bármelyik lehet) A továbbiakban valami feletti aggodalmát fejezi ki, amit nagyon szeretné, ha tényleg így lenne, de nem tudja biztosan, elhiheti-e, mindenesetre régóta ennek a megtörténtére vágyik, ahogy az utolsó mondatban fogalmaz. A levél gyakran előforduló szavai a "fides", illetve a "suspicio" szavak. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | latin | | Ludovico Maria Sforza? | Corvin JánosFranciscus Fontana, D(omina)Blanca (Maria Bianca?)1490.02.27.Milánó | | Magnam cepi voluptatem cum ex quam longissimum tempus imprecamur.
298ASMiSf. 642/2,4Milánói levelezés | | | ELL 326-os schedával. | diplomáciai levél | kézirat | pergamen | 20*29 cm | latin"comissio ...." (aláírás szerint) | | II. Ulászló, Csehország királya | János herceg, Sforza Mária, a pápai követ(?), (comes)a címzetteken kívül Zsigmond (hogy ez pontosan ki, nem találtam)1490.02.06. | | Wladislaus dei gratia Boemie rex.... salutem et regniam benevolentiam.Datum ante ....Prage die septa februariis....
299ASMiSf. 642/4,31Milánói levelezés | | Mátyás halála | - amíg Mapheo meg nem erősíti, van remény, hogy téves a hír Mátyás haláláról - Mátyás dicsérete - cél: fia, Corvin János kerüljön a trónra | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Beatrix királynéMátyás király, Maffeo da Treviglio, Corvin János, Francesco Fontana1490.04.20.Vigevano | | Da Alamagna et da Venetia siamo avisatiextendarano le forze nostre.
300ASMiSf. 642/4,32Milánói levelezés | | | - titkár hercegének a mo-i útról - csatolja a magyar királynének, hercegnek és főuraknak irt leveleket - hirnök indul pénzzel Segnan át Herasmo-hoz (?) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calcho | | | Ludovico Maria SforzaBeatrix, Corvin János, magyar főurak, Francesco Fontana, Herasmo, Thomaso (Herasmo testvére) 1490.04.20.Milano | Vigevano | SegnaPer satisfare a quanto vostra signoria me scripsepiù dimora partira hora el cavallaro.
301ASMiSf. 642/4,33Milánói levelezés | | | - titkár a hercegnek: - Rómából érkezett leveleket küld tovább neki | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Calcho | | | Ludovico Maria Sforzaconte Antonio, ferrarai herceg, Iacomo Trotto, Mátyás király, Mapheo1490.04.20.Milano | Vigevano | Roma, Bergontio???Mando qui alligate alla excellentia vostra alchunemandarle ad la signoria vostra ad la quale mi reccomando
2815ASMiSf. Ung.b. 645/7,28Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | latin, titkos írás | | | Sánkfalvi Antal1492.05.18.Buda | | RomaCo(m)munis n(oste)r abbasagenda sint p(er)firiantur
302ASMiSf. 642/4,34Milánói levelezés | | Jelentés Baptista Sfondrato-tól | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalchoBaptista Sfondrato, Giorgio Cornaro, Melchiore de Negrono, első titkár/tanácsos1490.04.20.Vigevano | Milánó | Vi mandamo inclusa in questa la relationesi possa anche cognoscere et terminare.
303ASMiSf. 642/4,35Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalchoGiacomo Trotti, Bianca Maria Sforza1490.04.20.Vigevano | Milano | Havendo veduto quello chechel li si vogli trovare
2814ASMiSf 650/2,10,1Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinMátyás király | | | Stefani de Bathor, Kinizsi Pál1479.10.22.Buda | | Post devotam mey com.et augmentum ecclesie sue Sacro sante
304ASMiSf. 642/4,28Milánói levelezés | | Mátyás halála | - hír Mátyás haláláról | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszFrancesco Fontana | | | Ludovico Maria Sforza(?)Bartolomeo Calcho, Herasmo, Mátyás király, Maffeo da Treviglio, Bartholomeo Calcho1490.04.19.Milano | Vigevano | Velence, Bécsel Magnifico messer Bartholomeo Chalco e stato qua da me tutto lacrimosolaquale mo et semper humelmente mi riccomando
2817ASMiSf 650/2,10,3Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszCavitelli Justinián | | | DraculaKatarina boszniai királynő1479.10.Buda | | da poy chio giunsi in Ungariadna Katarina et tuti li soy (...) figlioli
305ASMiSf. 642/4,36Milánói levelezés | | | Az a hírnök, aki Maffeo leveleit vitte, mielőtt újra elküldik jelenjen meg Bartolomeo előtt. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalchoMaffeo da Treviglio1490.04.22.Vigevano | | La intenzione mia e’ de expedire el cavallero deperche ve le mandaremo.
306ASMiSf. 642/4,38Milánói levelezés | | Mátyás király | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoFrancesco Fontana, Mátyás király, magyar hírnök, Mapheo Trivilio1490.04.24.Vigevano | Milano | Questa mattina e stato con noicertezza de la cosa et stato de quello Regno.
307ASMiSf. 642/4,39Milánói levelezés | | | Ludovico a titkárnak: megkapta Rómából a Magyarországon székelő pápai követ levelének másolatát, melyben a mo-i helyzetről ir. Csatolva. A nevében átadhatja/elmondhatja F. Fontana magyar követnek. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoFrancesco Fontana1490.04.25.Vigevano | Milano | RómaHavendo havuto da Roma una copialo possiati comunicare in nome nostro al Magnifico Messer Francesco Fontana oratore ungaro.
2813ASMiSf 650/2,9,5Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszreverendissimus dominus Rasyntha | | | Cavitelli Justinián duca Francesco, Galeazzo Maria Sforza, Mátyás király, Ferdinánd király, Lorenzo de’ Medici1478.11.16.Milánó | | Genova, Faenza, FirenzeComo a questi dicomo cordiali fioli et veri amici
308ASMiSf. 642/4,40Milánói levelezés | | | herceg titkárnak: - G. S. da Castiglione által írt levelek csatolva, utasítás mi legyen velük - Bernardino da Monte Orfano kinevezése felett érzett öröm | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoGiovanni Stefano Castiglioni, Francesco Fontana, Prete Bernardino da Monte Orfano, Iacomo Antiquario1490.04.30.Vigevano | Milano | Gorgonzola, Santo Protasio és Santo Gernasio templomokQui incluse ve remandamo le littere scripteper le alligate ne scrivemo al messer Iacomo Antiquario.
309ASMiSf. 642/3,1Milánói levelezés | | | - fegyverszünet meghosszabbitása köv. szeptemberig - NRCS* emberei kérik a fegyverszünet meghosszabbitását szept. után is - "tabile negro"-t eljuttatni Hieronymonak - fizetség | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Stefano CastiglioniIII. Frigyes, Mátyás király, Miksa római király, Hieronymo da Savarona, Castellano da Dugnano1490.03.03.Bécs | Velence | MilanoAccadendomi la opportunita’ de questo messoquello che sta per fare Hieronymo .....
2803ASMiSf. Ung.b. 645/7,18Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olasz | | | Bianca Maria Sforza, Mátyás király,1492 | | Buda, Bohémia,Non piu presto ch(e)lo pensiero suo
310ASMiSf. 642/3,2Milánói levelezés | | | - levelek Velencéből: hírek Vegla-ból | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo Calcooratore ungaro, magyar király, oratore fiorentino1490.03.07.Villanova | Milano | Velence, VeglaHavemo inteso per le vostre de heri...che possiamo essere li a tempo.
311ASMiSf. 642/3,4Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | Maffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza1490.03.11.Bécs | | Forse che dal papa
2801ASMiSf. Ung.b. 645/7,16Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | latin | | | Paolo Lanterio1490 | | Post scriptu(m) pauli Lanterijvoluptatis cognoscat
2802ASMi Sf. Ung.b. 645/7,17Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszBartolomeo Castiglione | | | Maffeo TreviglianoSánkfalvi Antal, Francisco di Caymi, Ferdinando II, Gregorio1491.05.27.Zengg | Milano (?) | Buda, VeneziaIn questo di e zonto sia melior
312ASMiSf. 642/3,5Milánói levelezés | | | - Mátyásnak most nincs ideje Bianka ügyével foglalkozni (házasság Korvin Jánossal), mert a NRCS-ral való háború, illetve a megkötendő béke veszi el idejét, kéri a milánói udvar türelmét - a váradi püspök Miksánál járt - lehetőség, hogy Mátyás Biankát Annára "cserélné", de Mapheo nem hiszi, hogy erről lenne szó - váradi püspök lenne a közvetítő Milánó és Buda között a házasság ügyében, de Rómába és Nápolyba is kell mennie Milánó előtt - a nászt szeptemberre tervezik - ékszerek Biankának - francia fronton vmi (gondolom Miksa kapcsán) - levelek, melyeket Miksa iirt a pápának és Itália hatalmasságainak - Mátyás Mapheo véleményét kérdi | diplomáciai levél | kézirat | papír | 20*29 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza(?)Mátyás király, Madonna Bianca, III. Frigyes, német követek, kincstárnok és titkár, Miksa római király, Madonna Anna, Beatrix királyné, savoyai herceg, Nizo de Provenza, orleansi herceg, Gian Galeazzo Maria Sforza, Filipec Pruisz János, Innocenzo VIII, VIII Károly1490.03.11.Bécs | | Buda, Bécs, Róma, Nápoly, MilánóForse che la s.v. se marivigliara che non piuquelle littere essere mendicate dal papa.
2787ASMoCPE 1622 b.1/7,2,2Ferrarai fejedelmi levelek | Szapolyai ad Alfonso I d’Este | | | | kézirat | papír | 20*29 cm | latinSzapolyai János | | | Alfonso I d’Este1529.10.10.Bécs | | (...) Illustrissime Dominationis(...)(...)
313BAMiS 92 sup. f. 238rLettera di Bartolomeo Maraschi al papa Sisto IV | | | Bartolomeo Maraschi, Citta' di castello püspöke, magyarországi pápai legátus tudósítja IV. Szixtus pápát a legutóbbi fejleményekről az eretnekek által elfoglalt Csehországban, valamint a lengyel királynak az eretnekekekkel szembeni fellépéséről. | | manoscritto | carta | 21*30 cm | latinoBartolomeo Maraschi, vescovo di Città di Castello, legato papale in Ungheria nel 1483 | | | papa Sisto IV (Francesco della Rovere, 1414-1484)Mattia Corvino (1443-1490), re d’Ungheria; Georgius de Lapide (Georg Stein, ?-1497); Casimiro IV Jagellone (1427-1492), re di Polonia1483.10.26.Visegrád | | RIVOLTA, n. 169; KRISTELLER, p. 343; CERUTI, V, pp. 68-72.«Ad vesperum huius diei Vicegradum 25 m. passuum a Buda distans…»«...Ex Vicegrado paradiso terrestri die 26. Octobris 1483. e. S.tis vostrae servulus B. episcopus Castelli»
314ASMiSf. 642/3,3Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 21*30 cm | olasz | | | Maffeo da Treviglio"nostro Barba" (azaz zio), Ludovico, "Monsignore nostro Barba" - Ascanio? 1490.03.10. | | Tu vederai quanto ha scriptoolvashatatlan
315ASMiSf. 642/3,6Milánói levelezés | | | - Nicolo vitte a leveleket Mapheo-nak őexcellenciájától (aki a címzett lenne maga) - Herasmo váradi püspöknek iirt levelei madona Anna hozománya kapcsán - magyar király kontra velenceiek - szándék - nápolyi nagykövet NRCS*-hez: kéri, hogy megváltoztassák a zsinat helyét és idejét(?) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 21*30 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Giovanni Galeazzo Maria SforzaMátyás király, Nicolo-Francesco Fontana rokona, Francesco Fontana, Herasmo, madona Anna, Ludovico Sforza, III. Frigyes, velencei követ, nápolyi követ, Maurelio, Filipec Pruisz János, Miksa római király1490.03.20.Bécs | | SziléziaIn quella hora che lo signore Relo Imperatore andara anche ad Maximiliano.
316BAMiS 92 sup. ff. 268r-272v Lettera di Angelo Pechinoli al papa Innocenzo VIII | | | Aggiornamenti inviati a papa Innocenzo VIII sulla situazione ungherese (cenni ai passati conflitti con l’eretico Giorgio Podiebrad, re di Boemia, e con il re di Polonia; inizio delle guerre contro il Turco; questioni interne del regno d’Ungheria) e su alcune vicende relative allo stesso vescovo Angelo Pechinoli. | | manoscritto | carta | 21*30 cm | latinoAngelo Pechinoli (?-1492), vescovo di Orte e Civita Castellana | | | papa Innocenzo VIII (Giovanni Battista Cibo, 1432-1492)Mattia Corvino (1443-1490), re d’Ungheria; Alberto III (1443-1500), duca di Sassonia; Giorgio Podiebrad (1420-1471), re di Boemia; papa Sisto IV (Francesco della Rovere, 1414-1484); György, preposito Posoniensis; Tamás Drági, personalis praesentiae regiae in judiciis locumtenens; Francesco Cinzio Benincasa (Anconitano, ca. 1450-1507), diplomatico; Ludovico il Moro (1452-1508), duca di Milano; Carlo VIII (1470-1498), re di Francia; Lorenzo de’ Medici (1449-1492); Ferdinando d’Aragona (Ferrante I, 1424-1494), re di Napoli1489.06.01.Buda | | RIVOLTA, n. 169; KRISTELLER, p. 343; CERUTI, V, pp. 68-72.«Beatissime Pater et Clemetissimee Domine Pedum oscula… » «...Ex Buda prima Iunii M. CCCC L. XXXIX»
317BAMiS 92 sup. f. 216r-vIstruzioni del papa Sisto IV ad Orso Orsini | | | Sisto IV esprime il proprio dispiacere per il dissidio e la controversia tra l’imperatore e il re d’Ungheria; il nunzio deve persuadere i contendenti ad affidarsi alla Sede Apostolica come “matrem et magistram” per risolvere l’annosa controversia. | | manoscritto | carta | 21*30 cm | latinopapa Sisto IV (Francesco della Rovere, 1414-1484) | | | Orso Orsini (?-1495), vescovo di Teano, nunzio papale presso l’imperatoreFederico III d’Asburgo (1415-1493), imperatore; Mattia Corvino (1443-1490), re d’Ungheria1481.12.19.Roma | | RIVOLTA, n. 169; KRISTELLER, p. 343; CERUTI, V, pp. 68-72.«Lectis ac bene consideratis copiis brevium quae nunc mittuntur ad Imperatorem, Regem, et Principes…»«… ita sic rem hanc cordi esse suae Sancti et saevo collegio. Datur Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XIX. Decembris 1481. Anno XI.»
2335BAMiS 92 sup. ff. 272v-277rLettera di Angelo Pechinoli al papa Innocenzo VIII | | | Angelo Pechinoli, nunzio papale in Ungheria invia aggiornamenti al papa sulla situazione in Ungheria. | | manoscritto | carta | 21*30 cm | latinoAngelo Pechinoli (?-1492), vescovo di Orte e Civita Castellana | | | papa Innocenzo VIII (Giovanni Battista Cibo, 1432-1492)1489.06.25.Buda | | RIVOLTA, n. 169; KRISTELLER, p. 343; CERUTI, V, pp. 68-72.«Sed ecce dum has literas claudo, venit nuncius qui... »«...Ex Buda XXV. Iunij 1489. Sancttitatis vostrae Humillissimus servulus illius bened.o episcopus Hortanus.»
318BAMiS 92 sup. ff. 312r-313vIstruzione del papa Paolo III a Giovanni Morone | | | Istruzione data al cardinale Morone, nunzio papale pro causa fidei et Concilij: è necessario che i vescovi ungheresi prendano parte al Concilio di Trento; si dovrebbe scrivere un breve all’arcivescovo d’Ungheria, inviando anche una copia della bolla conciliare. Elenco eresie in Boemia e Germania (bisognerebbe inviare una copia della bolla conciliare anche nel Regno di Boemia). Direttive di comportamento per il nunzio | lettera diplomatica | manoscritto | carta | 21*30 cm | latinopapa Paolo III (Alessandro Farnese, 1468-1549) | | | Giovanni Morone (1509-1580), cardinale, vescovo di Modena, nunzio apostolico Johann Heigerlin (detto Faber, 1478-1541), vescovo di Vienna; Federico II Gonzaga (1500-1540), duca di Mantova; Ferenc Frangepán (ca. 1490-1543), arcivescovo di Kalocsa 1536.10.24.Roma | | RIVOLTA, n. 169; KRISTELLER, p. 343; CERUTI, V, pp. 68-72.«Quia regnum Hungariae fuit semper validum propugnaculum et veluti antemurale Chr.tis…»«… de quibus iudicaverit S.tem s. nuntio certiorem esse faciendam. Sigillo sub annulo piscatoris»
2566ASMiSf. 650/1/4/1Milánói levelezés | | | | | | Papír | 21*30 cm | latinUrbano Vignaco, vescovo di Sebenico? | | | Callisto III1455.07.27.Sebenico | | Scriptis [...] [...] litterisviros suis expensis mittunt
319BAMiZ 144 sup. ff. 39r-40vAscanio e Silvio Corona, Vita di Beatrice d’Aragona | | | Il racconto della vita di Beatrice d’Aragona e dei suoi successi ed insuccessi amorosi . | | manoscritto | carta | 19*26 cm | italianoAscanio e Silvio Corona | | | Beatrice d’Aragona (1457-1508), regina d’Ungheria; Ferdinando d’Aragona (1424-1494), re di Napoli; Isabella Chiaramonte (1424-1465), regina di Napoli; Ramiro Villaracuta; Francesco d’Aragona (1461-1486); Eleonora d’Aragona (1450-1493); Diego Cavaniglia (1453-1481); Mattia Corvino (1443-1490), re d’Ungheria; Consalvo Ernandes de Cordoba (1453-1515), gran capitano del regno di Napoli; Vladislao II Jagellone (1456-1516), re di Boemia e d’Ungheria 1600Napoli | | Ungheria, Napoli, castello di Capuana, IschiaCERUTI, V, p. 420; A. BORZELLI, Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona, Napoli,1908.; G. Parenti, Silvio e Ascanio Corona, in: DBI, 29, Roma 1983.«Di Donna Beatrice d’Aragona. Successo VII. Beatrice l’altra figliola di Fernando e d’ Isabella di Chiaramonte…» «...e perciò, non si è possuto passare innanzi ad altro.»
320BAMiQ 116 sup. (18) ff. 111r-130rFrancesco della Valle, Vita di Alvise Gritti | | | Il racconto della vita e della morte di Alvise Gritti, figlio del doge di Venezia Andrea, dedicato a Matteo Dandolo, redatto dal suo cameriere Francesco della Valle. | | manoscritto | carta | 19*26 cm | italianoFrancesco della Valle | | | Alvise Gritti (Lodovico, 1480-1535), governatore d’Ungheria; Matteo Dandolo (1498-1570), diplomatico; Andrea Gritti (1455-1538), doge di Venezia; Giovanni Oddo; Solimano il Magnifico (1494-1566)1535.06.24.Venezia | | REVELLI, n. 323; RIVOLTA, n. 115; KRISTELLER, p. 339; CERUTI, IV, pp. 606-608; Ferenc SZAKÁLY, Lodovico Gritti in Hungary, 1529–1534, Budapest, 1995, pp. 16-17.«Al Clarissimo et Illustre Cavaliere Magnifico Signor Mattheo Dandolo. Francesco Valle. Giudico, Clarissimo Signor mio…»«… il quale fu quello che m’introdusse a’ piedi di sua Serenità»
2440ASMiSf 650/2,8,7Milánói levelezés | | | Mátyás király a szabácsi táborból tudósítja a római pápát a török elleni hadjáratáról és az ezzel kapcsolatos kívánatos segélyezés tárgyában | | kézirat | papír | 19*26 cm | latinMátyás király | | | IV. Sixtus pápaGábor egri püspök1476.02.02.Szabács | | Ex duobus brevibus Vestrelonga per tempora conservare dignetur.
2441ASMiSf 650/2,8,8Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 19*26 cm | latinGábor egri püspök | | | ?Ladislao dragula1476.03.07.Buda | | SzabácsObtenta feliciter munitissimaregimine Ecclesie sue Sancte
2342BAMiQ 116 sup (21.1) ff. 150r-163v Trattati sugli itinerari di campagne militari tra l’Ungheria e la Turchia | | | Magyarországról indított és a Balkánon át vezetett török elleni hadjáratok leírása. Ff. 154v-157v: Hunyadi János hadjárata. | | | carta | 23*37 cm | latinoMartino Segono (Martin Segon, 15.o sec.), vescovo di Dulcigno | | | János Hunyadi (ca.1407-1456), voivoda di Transilvania, governatore d’Ungheria, conte di Beszterce1480 | | REVELLI, n. 323; RIVOLTA, n. 115; KRISTELLER, p. 339; CERUTI, IV, pp. 606-608; A PERTUSI, Martino Segono di Nova Brdo vescovo di Dulcigno. Un umanista serbo-dalmata del tardo Quattrocento, Roma, 1981.«Accepimus Rev. Dom. nationes nostros...»«…de Apollonia et Valona ab historicis et geographis colligere potui.»
321BAMiQ 116 sup. (19) ff. 131r-134vFrancesco della Valle, Narrazione della prigionia e liberazione dopo la morte del suo signore, Alvise Gritti | | | Dopo essere stato catturato da Miklós Patócsi, il 3 maggio 1535 giunge, dopo varie vicissitudini, a Buda; il 2 giugno, insieme a mons. Geronimo Rorario, nunzio di papa Paolo III, parte dall’Ungheria alla volta di Venezia, dove giunge il 14 giugno. Al suo arrivo, si reca immediatamente dalla vedova Irene Gritti per recarle i propri omaggi. | | manoscritto | carta | 23*37 cm | italianoFrancesco della Valle | | | Alvise Gritti (Lodovico, 1480-1535), governatore d’Ungheria; Miklós Patócsy; Ferdinando I d’Asburgo (1503-1564), re dei Romani; Girolamo Rorario (1485-1556), vescovo di Reggio; papa Paolo III (Alessandro Farnese, 1468-1549); Irene Gritti1535.06.14.Venezia | | Buda,VeneziaREVELLI, n. 323; RIVOLTA, n. 115; KRISTELLER, p. 339; CERUTI, IV, pp. 606-608; Ferenc SZAKÁLY, Lodovico Gritti in Hungary, 1529-1534, Budapest, 1995, pp. 16-17.«Poi che Vostra Signoria Illustrissima mi comette ch’io gli narri quanto mi occorse doppo la morte del mio Signore...»«… fra tanto mi inchino et dono a Vostra Signoria Illustrissima servitor infimo, et le prego ogni sorte de felicità.»
2341BAMi- - | | | | | - | | 23*37 cm | | | | 0 | | --
322BAMiI 162 inf. (7) ff. 113r-115vLettera di S. Caterina da Siena a Luigi il Grande | | | Dopo un’introduzione sulla virtù teologale della carità, Caterina invita re Luigi a sopportare le ingiurie e a condividere i propri beni, spirituali e materiali, con i meno fortunati. La santa inveisce poi contro i cardinali che avevano osato deporre il legittimo papa Urbano VI a favore dell’antipapa Clemente VII; Caterina sprona quindi re Luigi a stipulare la pace con i propri nemici “terreni” (Venezia) e a combattere contro i nemici della fede, ovvero l’antipapa, definito come «membro del dimonio», e la regina Giovanna di Napoli. | | manoscritto | carta | 22*29 cm | italianoS. Caterina da Siena | | | Luigi I (detto il Grande, 1326-1382), re d’Ungheria e di Poloniapapa Urbano VI (Bartolomeo Prignano, ca. 1318-1389); antipapa Clemente VII (Roberto di Ginevra, 1342-1394)1378 -1380 | | CERUTI, II, pp. 510-511; L. PECORELLA VERGNANO, Per la storia di una biblioteca conventuale: S. Maria di Casoretto, in Studi di biblioteconomia e storia del libro in onore di Francesco Barbieri, Roma, 1976; PEDRALLI, p. 504.«Carissimo padre in xpo dolce yhu. Io Katerina filia e schiava de servi di y. Xpo Scrivo a voi…»«… Confortate la Reina da parte di yhu xpo e da mia e racomandatemi a lei.»
2340BAMiQ 116 sup. (27) ff. 197r-204rLa storia delle campagne militari di Maometto II, tra 1453-1469. | | | Descrizione del modo di campeggiare usato dal Turco, seguita da una cronaca delle guerre del sultano dal 1453 al 1469, quando il racconto s’interrompe. Dal f. 200v racconta le guerre contro l’Ungheria | | manoscritto | carta | 22*29 cm | italiano | | | Maometto II (1432-1481), sultano1469 | | REVELLI, n. 323; RIVOLTA, n. 115; KRISTELLER, p. 339; CERUTI, IV, pp. 606-608.«Hora qui si dirà de l’ordine del campezare del gran Turco...»«…et messer Nicolo capitano prese il partito d’ardarge [andarci] con l’armata.»
323BAMiT 7 sup. ff. 2r-81vEnea Silvio Piccolomini, De liberorum educatione | | | Trattato in forma di lettera dedicato al giovane principe Ladislao d’Ungheria in cui vengono deliniati i canoni degli humanitatis studia che i giovani, in specie di strirpe regale e destinati alla responsabilità di governo, devono seguire. | | manoscritto | membrana | 15*22 cm | latinopapa Pio II (Enea Silvio Piccolomini, 1405-1464) | | | Ladislao il Postumo (1440-1457), re d’Ungheria, Francesco Sforza (1401-1466), duca di Milano1450 | | CIPRIANI, p. 125; EC 9, col. 1492-1496; CERUTI, V, p. 139; L. BERTALOT 2004, n. 21798, 14847. «Si quem virtuti operam dare totumque…...»«… vitaliarum huius opuscoli partium cupidissimus videare. Vale»
324BAMiN 340 sup. (5) ff. 25r-36v Felix Petancius, De Turchorum statu libellus | | | Trattato sul regno ottomano (origine, lingua, storia, elenco dei più importanti sultani, organizzazione della milizia turchesca, ecc.). | | manoscritto | carta | 15*22 cm | latinoFelix Petancius (Ragusinus, Petantius, Feliks Petancic, ca. 1450 - post 1517) | | | Vladislao II Jagellone (1456-1516), re di Boemia e d’Ungheria1516 | | CERUTI, IV, p. 270; A. PERTUSI, I primi studi in Occidente sull’origine e la potenza dei turchi, in: «Studi Veneziani», XII, 1970, 465-546.; É. BÁNKI, Petancius, Felix Ragusinus, in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, IX, Budapest, 2009, p. 158. (con bibl«Sepemmero animadvertens Serenissime et Invictissime princeps…»«… totum robor exercitus constare videtur.»
325BAMiQ 116 sup. (29) ff. 209r-214v Felix Petancius, Quibus itineribus turci sint aggrediendi | | | Nell’opera dedicata a Vladislao II, re d’Ungheria, Petancius illustra alcuni itinerari che gli antichi Romani erano soliti percorrere per raggiungere l’est Europa; secondo l’autore, questi itinerari, ormai poco noti, dovrebbero essere riscoperti per aggredire gli infedeli nei loro territori, così da sconfiggerli definitivamente e ristabilire la pace in Europa. | | manoscritto | carta | 21*31 cm | latinoFelix Petancius (Ragusinus, Petantius, Petaneius, Feliks Petancic, ca. 1450 - post 1517) | | | Vladislao II Jagellone (1456-1516), re di Boemia e d’Ungheria; János Hunyadi (ca.1407-1456), voivoda di Transilvania, governatore d’Ungheria, conte di Beszterce1516 | | REVELLI, n. 323; RIVOLTA, n. 115; KRISTELLER, p. 339; CERUTI, IV, pp. 606-608; F. BANFI, Felix Ragusinus, Roma, 1947; A. PERTUSI, I primi studi in Occidente sull’origine e la potenza dei turchi, in: «Studi Veneziani», XII, 1970, 465-546; É. BÁNKI, Petanci«Accepimus serenissime Rex maiores nostros, cum de inferendo bello consultassent, …»«… Cuius praeclara si sanctissima pro defensione orthodoxae reipubblicae incoepta nostrae tempestatis principes imitari. Domino IESVS CHRISTVS Deus optimus maximus facit. Finis»
326ASMiSf. 642/2,4Milánói levelezés | | | Bohuslao de Hasistem-et küldi Milánóba a cseh király. ELL 298-as schedával! | diplomáciai levél | kézirat, eredeti | pergamen | 21*31 cm | olasz"comissio ...." (aláírás szerint) | | Ladislao, re di Boemia | ános herceg, Gian Galeazzo Sforza, a pápai követ(?), (comes)Roberto duca di Baviera, Ioannes Balleacii, Bohuslao de Hasiste, a címzetteken kívül Zsigmond (hogy ez pontosan ki, nem találtam)1490.02.06.Praha | Milánó | Preerat olim Romano Imperio Venceslauset honori et adiumento fuisse
2799ASMoCPE 1622 b.1/6,1,16Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ajánlólevél Giovanni Maria Barsizzi és egy bizonyos Antonio számára. | | kézirat | papír | 21*31 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteAntinius, Johannes Maria Barsitiis1532.06.21.Regensburg | Ferrara | Proficiscuntur ex iussuutilem et fructuosam
327ASMiSf. 642/2,1Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 21*31 cm | Maffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria Sforza1490.02.01.Bécs | Milano | Poteria longarsead preposito
2800ASMoCPE 1622 b.1/6,1,17Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ajánlólevél Francesco Sforza hitelezőinek. | | kézirat | papír | 21*31 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteUlricus Mayr, Balthazar Dischele, Senneman Dischele, Francesco Sforza1532.07.14.Regensburg | Ferrara | Expositum est nobisquandoque offitio compensabimus.
328ASMiSf. 642/2,2Milánói levelezés | | | - Francesco fia - milánói kereskedő - pénz - fizetés - vki halála: Cardinale di Santo Borgo??? - a királynő ékszereket ajándékozott - Bécsbe kellett mennie - vki Rómába megy (Philippo?) | diplomáciai levél | kézirat, eredeti+megfejtés | papír | 21*31 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria SforzaFrancesco Lassaro, Francesco Fontana, Ambrosio, Re Fernando, Regina, Philippo da Bressa, Signore de Camerino, Innocenzo VIII, Ludovico Maria Sforza, Gian Galeazzo Maria Sforza, madona Luisa, Bianca Maria Sforza1490.02.01.Bécs | Milano | Poteria longarse et respondere alle lettere de laqualche altra provisione saria ad proposito.
329ASMiSf. 642/2,6Milánói levelezés | | | Herceg a titkárnak: - csatolva 2 levél a mo-i küldetéshez: egyik a királynak, másik Mapheusnak (lásd a kötetben, egymás mellé tettem öket, AN). | diplomáciai levél | kézirat, eredeti? | papír | 21*31 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoMátyás király, Maffeo da Treviglio1490.02.08.Villanova | Milano | Ve mandamo qui inclusa la expeditione nostradrizareti al camino suo.
330ASMiSf. 642/2,7Milánói levelezés | | | - audiencia a királynál jól sikerült (vagy a Francescoé vagy a Camirinoé) - kielégitő döntés Bianca kapcsán is (hozomány?) - 200 dukát kifizetve Francesco Fontana fiának | diplomáciai levél | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Maffeo da TreviglioSignor de Camerino, Francesco Fontana, Anna, Bianca1490.02.08.Villanova | | ZengPer le tue de 17 del presente restiamo avvisatiet cosi respondemo alla maesta sua.
331ASMiSf. 642/2,3Milánói levelezés | | | Titkár a hercegnek: - követ érkezett Mo-ról Milánóba 2 régi levéllel: egy a királytól, egy Mapheotól. - Az egyik maga Ludoviconak csatolva, a másik (Giovanni Galeazzo Marianak), in cifra, amit majd felold, de csak másnap, mert hosszú. | diplomáciai levél | kézirat, eredeti | papír | 21*31 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaMátyás király, , Maffeo da Treviglio1490.02.04.Milano | Vigevano | E venuto questa sera uno cavallaro de hungariamandarò a la excellentia vostra alla quale mi riccomando
332ASMiSf. 642/2,8Milánói levelezés | | | A püspök ma tájékoztatta a levél szerzőjét bizonyos Lins-ből, a német országgyűlés helyszínéről, érkező előző havi levelek tartalmáról: - Miksa ünnepli a köv szeptemberig tartó fegyverszünetet a magyar királlyal - tárgyalások a békéről - a Duchessa de Bretagna (Anna) elfogadta valszeg a házassági ajánlatot a királytól (Miksa) - szó van Angliáról, Bretagne-ról, Flandriáról, pápáról, török szultán követéről, Anglia priorjáról - vkit salzburgi püspöknek választottak | diplomáciai levél | kézirat | papír | 21*31 cm | olasz | | | Giovanni Galeazzo Maria Sforza (?)Tornacense-i püspök, Miksa, Mátyás, Bretagne-i hercegnő, Gran mareschalco di Bretagna, angol király, pápa, salzburgi püspök, császár (Frigyes)1490.02.15.Roma | ? | Lins, Anglia, Bretagne, Fiandra (Flandria?), Salzburg, NápolyHogi el reverendo vescovo Tornacenseet ne daro avviso alla
333ASMiSf. 642/2,9Milánói levelezés | | | - herceg utasitása a titkárnak: - Francesco Fontana Milánóba érkezik, fogadják, küldjenek elé embert, leveleket hoz. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoFrancesco Fontana, messer vki Mantovából1490.02.17.Vigevano | Milano | Milánó, Bressana, Mantova, CasanoPerché el non deve andare molto a longoet pero li metareti ordine.
334ASMiSf. 642/2,10Milánói levelezés | | | - herceg a titkárnak: - Francesco Fontana érkezik a magyar király nevében - fogadják tisztességesen | diplomáciai levél | kézirat, eredeti | papír | 21*31 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoFrancesco Fontana1490.02.18.Vigevano | Milano | Siamo certificati che el magnifico messer Francesco Fontanaporti piacere allo illustrissimo signore nostro et a noi
2798ASMoCPE 1622 b.1/6,1,15Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Egy bizonyos Adamus hagyatékának ügyében kéri Ferdinánd Alfonz herceget eljárásra. | | kézirat | papír | 21*31 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteAdamus, Conradius de Glurns, Johannes de Mechlinia1532.01.05.Innsbruck | Ferrara | PadovaCum intellegamus quondamdabitur occasio compensabimus
335ASMiSf. 642/2,11Milánói levelezés | | fegyverszünet császár és Mátyás király között | - Herasmo tájékoztatása a fegyverszünetről Miksa és Mátyás között. - a levél több uralkodónak küldik: Pápa, Nápoly, Róma, Firenze, Ferrara. - Giovanni Stephano Castilione külön szöveggel (addendum), bár azt gondolják már értesült a békéröl. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszLudovico Maria Sforza (?) | | | Cardinale vicecomes, Giovanni Stefano di CatiglioneHerasmo, Miksa, Mátyás, pápa1490.02.20.Vigevano | | LinsHerasmo nostro cancellero da Lins ne ha de bona o mala voglia
336ASMiSf. 642/2,12Milánói levelezés | | | Megérkezett Francesco Fontana levelekkel | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 21*31 cm | olasz | | Ludovico Maria Sforza? | Maffeo da TreviglioFrancesco Fontana, Re Ferrando1490.02.23.Milano | | E’ arrivato in questa cita el magnificocosi è in effecto
337ASMiSf. 642/2,13Milánói levelezés | | | Tájékoztató az itáliai eseményekről. | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 21*31 cm | olasz | | Ludovico Maria Sforza? | Francesco FontanaMaffeo da Treviglio1490.02.23.Milano | Buda? | Quantunche non se sia mancato de tenere avisatodel riposso de Italia
338ASMiSf. 642/2,14Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 21*31 cm | olasz | | | Cardinalis vicecomes?magyar király, Turro testvére1490.02.24.Milano | | È za bon tempo che intendemoquello che ella haveva
2797ASMoCPE 1622 b.1/6,1,14Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd egy megüresedett Carpi-i prépostságra egy bizonyos Lorenzót ajánl. | | kézirat | papír | 21*31 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteLaurentius1532.01.03.Innsbruck | Ferrara | CarpiExponi nobis fecitbenevolentia quandoque compensa(...)
339ASMiSf. 642/2,15Milánói levelezés | | | - levél testvérüktől - Ascanio Sforza lenne? - magyar király kincstárnokának testvérének szerémi püspöki kinevezésének ügyében (vescovato sirmiensis) | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 21*31 cm | olasz | | Ludovico Maria Sforza? | Maffeo da TreviglioAscanio, fratello del Thesorero di re Mattia Corvino; Stefano Crispi, vescovo di Sirmio (Szerém)1490.02.26.Milano | | Havendo havuto una littera dal reverendissimosegua el desiderato effecto
340MTAMs.4996.11MTA másolatgyűjtemény | Registro d’uscita di Mons. Ippolito I. d’Este dell’anno 1490, Usita L. 14 C 90 | Hippolit kincstárának kiadásai | Az index és az invokáció után, a kódex rövid leírása következik. Ezután a kiadási számlák a költségek fajtái szerint (konyhai, kancelláriai kiadások, Hippolit utazási kiadásai, Hippolit ruházati kiadásai, Hippolit istállójának kiadásai, a kastély karbantartásának kiadásai, kiadások lőszerekre, Beatrix kiadásai), illetve az alkalmazottak bérezéséről, egyéb kifizetésekről szóló számlák (pl. korábbi adósságok törlesztése) következnek tételek szerint. A füzet végén egy oldalas összefoglaló táblázatot találunk az 1490. évi kiadásokról. | számadáskönyv | kézirat | papír | 21*31 cm | olasz Piero Pincharo | | Ippolito d’Este | Mátyás király, Beatrix királyné, messer Bernabo, Alberto dal Solnistro, Antonio literato (de Santa Anna), Benedetto literato, Biasio de Peste, Blasio Fok / Fak, Bartolomio da Buzintori, Gregorio / Giorgio Moraj, Filippo Orefize, Filippo Cavalcanti, Ludovigo di Caluri / Kaluri, Kis Thomaso (provisore), Martinello (sarto di Beatrice), Tadio di Lardi, maistro Petro, Palko (?), Antonio Diacho, Jacobo, Benedeto (carpentario), Girardo de Kemend, maistro Dionisio Marangone (di Strigonio), Nicollò Kovari / Covari / Kovazi (castellano di Berzenze), messer Garasda, Benedetto Thas (de Vizegrado), Francesco Bagnacavallo, Nicolò Safaro, Stephano Bachiano (provisore), Bernardino Monelo / Monello, Ottaviano di Volterra (fiorentino), Pietro Boemio (Safaro), messer Notaro Thomaso Ferivano, Zohane Antonio da Pavia, Piero Pincharo, messer Zorzi di Priuli (doctore canonico di Strigonio), Filipo d’Adria, Paulo Spiziale di Buda, Petro Kalandai, Kakas Janus, Beneditto Erdély[i], Nicolaus Desevi, Jacob Corvatto, Andrea Vas, Nicolò Salai, Eleonora (duchessa di Ferrara), Laurenzo Magno (servitore di madama), Antonio Magno (servitore di madama), Petro Kazero (servitore di madama)1490Esztergom | | Esztergom, Buda, Kakat (Párkány), Cita Nova (Győr), Cremizia (Körmöcbánya), Pozsony, Héreg, Kevesd, Vizegrado (Visegrád). Kemenze, Zob (Szob), Kezneko, Cita Nova (Győr), Baranya, Castello di Berzenze (Berzencei kastély), Giarmath (Hontfüzesgyarmat)1490 in Strigonio Spesa minudasenza la fatura como alintruda apare
341ASMoAmb.Ung. b.2/22,1Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’Este1493.01.27.Esztergom | Ferrara | havendo a spaciare in breve uno messo proprio a vostra excellentia per il desiderio che ha questo suo illustrissimo t rverendissimo filgiolo de intndere bona novama questo anno il non se he giaciato
2948ASMoAmb.Ung. b.2/20/5Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Beltrame Costabili 1491 | | Február 20-án megkötötték és kihirdették a békét II. Ulászló és János Albert között. A béke hírére mindenki megkönnyebbült, és remélik, hogy a dolgok jobbra fordulnak. Mindenki örvendezik, főleg a királyné, ki folyamatos vággyal várakozik a királyra. A király saját kezűleg értesítette Beatrixot a békéről és hogy hamarosan érkezik.Hippolit jól van, csodálatosan fejlődik, Eleonorának nem kell miatta aggódnia. A a budai obszerváns ferencesek gvárdiánja, aki a jelen levelet hozó küldönccel érkezik, azt kérte Hippolittól, hogy ajánlja felségtek kegyelmébe, és mivel Rómába megy, azt kéri, hogy a herceg római követének írjanak az ügyében, hogy bebocsátást nyerjen a pápához. | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’AragonaII. Ulászló, János Albert, Beatrice d’Aragona, VI. Sándor1491.02.27.Esztergom | Ferrara | Buda, RómaPer dare alcuna notitia a vostra excellentia de le occurentie de questo regno li significo che cum grazia de Dio a li XX de questo fu conclusa et publicata la pace fra questo serenissimo signore re et lo fratelloEt per parte sua lo ricommando a vostra excellentia la qualle potera anche da epso intendere de le cosse de qua pero non mi extendo multo in gratia de la qualle de continuo me ricommando
342ASMoAmb.Ung. b.2/22,2Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’Este1493.02.05.Esztergom | Ferrara | a di passati io recepiti due littere de vostra excellentia de XI di lulgio et 27 de septembre et non replicando altro dovecontenino risposta de altre miesua consorte como quella vedera pero non replicaro altro reportandomi a dicto scrivere
2851ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/12Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteI. Miksa1489.12.20.Buda | Ferrara | per dare piu particullare adviso a vostra excellenzia del tuto che hanno tractato questi ambassatori de lo re Maximilianohavendo inteso il tuto per altra mia non mi parssi ritornargi piu. Et il tuto silgii per adviso a vostra ex.
343ASMoAmb.Ung. b.2/22,3Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | Beatrixnak gyomorbántalmai vannak. | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteBeatrice d’Aragona1493.02.13.Esztergom | Ferrara | ho receputo una de vostra excellentia de IIII de zenaro in risposta de due mie et intendendo per quella vostra excellentia cum la sua illustrissima consorteche sua maesta non sera ne la pristina sannitade prima che a tempo novo
2850ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/11Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteI. Miksa1489.12.18.Buda | Ferrara | Nápoly, Milánóli ambassiatori del serenissimo re dei romani stetino qua per X zorniil quale pero se estima sia li per facende del signorie suo et non silgii venuto per altro
344ASMoAmb.Ung. b.2/22,4Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | A más úton-módon mostanában elküldött jelentéseiben mindenről beszámolt. Most csak annyit ír, hogy Hippolit jól van, és ők, a szolgái mindent megtesznek érte. | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteIppolito I d’Este1493.03.01.Esztergom | Ferrara | Avenga che a di passati per messo proprio et per la via de Napoli etper altre vie habii dato diffusamente adviso de le occurentie di quaper nui se atende anche a conservargello et a darli tuti quelli honesti piaceri che si puo non manchando del debito servitio ne le altre parte. Altro per il presente non mi accade da significarli
2854ASMoCPE 1622 b.1/6,1,18Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd kéri a 150 megígért lovas megküldését a török elleni harchoz. | | kézirat | papír | 10*10 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’Este1532.08.08.Regensburg | Ferrara | Tametsi die XXV Juliioffitio quandoque recognoscendam
345ASMoAmb.Ung. b.2/22,5Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | Beltrame nem ír bővebben ebban a levélben, mert a követeket jól informálta, kéri a herceget, hogy tőlük éreklődjön, ajánlja őket megbízfató forrásként. Két másik rejtjelezett levelét is idézi, amit a hercegnének írt. | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’Este1493.03.13.Esztergom | Ferrara | da li portatori de la presente vostra excellentia indendera del ben stare de suo illustrissimo et reverendissimo filgiolosupplico quella se degni farme intenere la mente sua circha quanto li significo per la una de XI in gratia de la qualle de continuo me ricomando
346ASMoAmb.Ung. b.2/22,6Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | Beltrame egy ugyanaznapi rejtjelezett levelében, amit a hercegnénak küld, mindenről beszámolt, itt csak annyir említ, hogy Hippolit jó egészségnek örvend. | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteIppolito I d’Este, Eleonora d’Aragona1493.04.22.Esztergom | Ferrara | per una mia zifara de questo di directiva a la excellentia de maesta sua consorte significo a vostra excellentia quanto accadeper questa li facio intendere como sua illustrissimo et reverendissimo filgiolo per Dio gratia se ritrova sano et galgiardo et in bona dispositione del corpo
2906ASMoAmb.Ung. b.2/19/5/8Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Vienna Beltrame Costabili 1490 | | | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteHunyadi Mátyás, Beatrice d’Aragona, Ippolito I d’Este, I. Miksa, Sanctore1490.02.22.Esztergom | | Nápoly, BécsDopo la partita de qua de questi serenissimi signori re et regina de continuo dopo le maesta sue li have tenuti messi il reverendissimo et illustrissimo filgiolo de vostra excellenzia per diversse occurentieMa questo firmare de tregua non pare segno che cusi presto se faci la dieta
2849ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/10Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteHunyadi Mátyás, III Frigyes1489.12.16.Buda | Ferrara | Esztergomhavendo adviso la maesta de questo signore re de la venuta qua del signor duca de bavera cum altri homini degni ambassiatoriconcordia fra la maesta imperiale et del suo serenissimo re monstrando havere gram desiderio de tale conclusione. Il tuto sia per adviso
347ASMoAmb.Ung. b.2/22,7Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’Este1493.05.18.Esztergom | Ferrara | per littere de vostra excellentia novamente ricepute ho inteso quella ritrovarssi sanna et galgiarda che he stato a me de summo contento et per quanto io valgio et posso de continuo prego nostro signore Dio la conservi longamente in simille stato et felliLa qualle vedera quanto io scrivo a la prefata illustrissima sua consorte per una mia in zifara de questo di al qualle scrivere io me riporto et non accadendo altro per significarli me ricommando
348ASMoAmb.Ung. b.2/22,8Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | Hippolit jól van, szépen fejlődik és az újonnan jött tanítója szorgalmasan gondoskodik előre haladásáról. Hippolit jó tanítvány, mert vágyik a tanulásra. | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteEleonora d’Aragona, Ippolito I d’Este1493.07.06.Esztergom | Ferrara | vostra excellentia due mie in zifara luna de il di de heri laltra de il di de ogi a sua illustrissima consorte intendera quanto mi accade scrivere al presente al che ometendo lo replicare me riporto per questaper essere suo prefato illustrissimo et reverendissimo filgiolo desideroso de imparare et inclinato a virtute al qulle non mi pare che mancha altro se non essere apresso vostra excellentia
349ASMoAmb.Ung. b.2/22,9Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | Az elmúlt napokban velencei követek és Tadeo di Lardi egyik szolgája útján már jelentette Beltrame, mi történt a hercegnének küldött rejtjelezett levelekkel. Most megint egy rejtjelezett üzenetet küld a hercegnének, abban áll a jelentése, itt csak annyir ír, hogy Hippolit jól van. | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteEleonora d’Aragona, Tadeo di Lardi, Ippolito I d’Este1493.07.18.Esztergom | Ferrara | Velencea di passati per ambasciatore de la illustrissima signoria dde Venetia et per una familgio de Tadio de Lardi significai a vostra excellentia quanto accadiva per mie zifare directive a sua illustrissima consortedendoli solumente adviso per questa como suo illustrissimo et reverendissimo filgiolo per la ratia de Dio se ritrova in bona sanitade
2951ASMoAmb.Ung. b.2/20/8Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Beltrame Costabili 1491 | | | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’AragonaBeatrice d’Aragona1491.03.17.Esztergom | | Questo ambassatore regio paterno et io de comissione de la maesta de la reginaa cio che quella sapii il tuto et succedente tempore li proveda como melgio li parera in grazia de la qualle di continuo me ricommando
350BAMi-- | | | | | - | | 10*10 cm | | | | 0 | | --
2446ASMiSf 650/2,5,3,bMilánói levelezés | | | ? közötti megállapodás részletének vázlata | | kézirat | papír | 10*10 cm | latin | | | ?1473 | | hoc tamen addito et intellectoquod volu(...) b(...)
2447ASMiSf 650/2,5,3,cMilánói levelezés | | | ? közötti megállapodás piszkozatának részlete | | kézirat | papír | 10*10 cm | latin? | | | ?1473 | | Item promiserunt et commituntbellum intulerunt id(...)
2448ASMiSf 650/2,5,3,dMilánói levelezés | | | Mátyás király, Johannes de Habenstei és Galeazzo M. Sforza közötti egyezség szövegének piszkozata | | kézirat | papír | 10*10 cm | latin | | | ?1473 | | BudaSerenissimus princeps et r.mus et divisionibus concorde(...) remenserunt
351BAMi-- | | | | | - | | 10*10 cm | | | | 0 | | --
2444ASMiSf 650/2,8,11Milánói levelezés | | | Lupus Lucas tájékoztatja a milánói herceget, többek között, a Mátyás király közelgő esküvőjével kapcsolatos budai előkészületekről | | kézirat | papír | 10*10 cm | olaszLucas Lupus | | | Galeazzo Maria SforzaKároly Burgundia hercege, János váradi püspök1476.05.19.Buda | | A di xv del presente me(se) sono presentate le lettereAltro non acade al presente mi racomando etc.
2445ASMiSf 650/2,5,3,aMilánói levelezés | | | Mátyás király, Johannes de Habenstein és a milánói herceg közötti egyezség szövegének részlete | | kézirat | papír | 10*10 cm | latin? | | | ?1473 | | Primo se.mus anus Rex sive Reverendusdomino Regis auxilia(..)s
352BAMiI 115 inf. (11) ff. 22v-35rLeggenda di santa Elisabetta | | | | | manoscritto | carta | 10*10 cm | italiano | | | S. Elisabetta d’Ungheria (1207-1231)1231 | | CERUTI, II, pp. 481-482; KONRÁD; FALVAY, pp. 26, 219.«Questa è la legenda de santa Elisabeth del terzo ordine. Elizabeth è interpretata dio mio …»«… Finisce la ligenda de sancta Helisabeth del terzo ordine Et la sua festa si fa a xviiii dì di Novembre. deo gratias Amen»
353BAMiI 115 inf. (12) f. 35rOratio in die festo sanctae Elisabeth | | | Preghiera da recitare il 17 novembre, giorno dedicato a S. Elisabetta d’Ungheria. | | manoscritto | carta | 10*10 cm | latino | | | 1231 | | CERUTI, II, pp. 481-482.«Tuorum corda fidelium …»«… et celesti semper consolatione gaudere. Per dominum.»
354BAMiG 289 inf. (18) ff. 227r-248r Notizie sui re d’Ungheria | | | Cronologia e imprese dei re ungheresi a partire dal 373 d. C. fino al matrimonio di Vladislao II con Anna Anna di Foix-Candale nel 1502. | | manoscritto | carta | 21*33 cm | italiano | | | 1502 | | REVELLI, n. 112; CERUTI, III, pp. 208-220; CERUTI – COGLIATI, n. 652; GOMARASCA.«Valente era Imperatore di Roma, e Damaso primo Papa, altri dicono che imperava Flavio Justino, il quale successe a Giustiniano l’anno 373…»«… la figliuola del Signor di Gandala Guascone, il quale finì i giorni suoi con poco contento.»
355BAMiO 125 sup. ff. 271r-297r Mariangelo Accursio, Epigrafi latine raccolte in Transilvania, Dacia, Ungheria, Pannonia. | | | F. 271r, titolo: «Exemplar vetustarum inscriptionum & scholiorum ex archetypo libello olim ad me ex Dacia et Hung: misso Quem in Germaniam misi ad D. Antonium Fuggerum. M. D. XXXVIII TRANSILVANIAE DACIAE HVNGARIAE PANNONIAE»; f. 273r-v, lettera che accompagna la raccolta inviata ad Anton Fugger; ff. 274r-297v, raccolta di epigrafi, spesso illustrate con disegni. | | manoscritto | carta | 14*22 cm | latinoMariangelo Accursio (1489-1546) | | | Anton Fugger (1493-1560)1538 | | CERUTI, IV, p. 347; HENZEN, pp. 403, 406-408; A. CAMPANA, Mariangelo Accursio in DBI,1, pp. 126-132.Inc. della lettera di accompagnamento: «Opinor multa esse Antoni Fugger parum ex fide indita de lapidibus in hunc libellum…»Expl. della lettera di accompagnamento: «… nec audemus, nec omnino volumus. Mariang. Accursius».
356BAMiO 148 sup. (14) ff. 173r-175vMariangelo Accursio, Epigrafi latine raccolte in Dacia e Ungheria | | | F. 173r, titolo: «Exemplar vetustarum inscriptionum et scholiorum ex archetypo libello olim ad me ex Dacia, et Hung. misso quem in Germaniam misi ad D. Ant. Fuggerum M D XXXVIII»; f. 175r-v: lettera di accompagnamento della raccolta di iscrizioni inviata ad Anton Fugger. | | manoscritto | carta | 17*23 cm | latinoMariangelo Accursio (1489-1546) | | | Anton Fugger (1493-1560)1538 | | CERUTI, IV, p. 347; A. CAMPANA, Accursio Mariangelo, in DBI, 1, pp. 126-132. «Opinor multa esse Antoni Fugger parum ex fide…».«… Quod nos de nostro fieri, nec audemus. Mariang. Accursius».
357BAMiQ 123 sup. (13) ff. 116r-122vAntonio Arquato, Prognosticon | | | Profezia del medico e astrologo ferrarese Antonio Arquato sugli effetti delle congiunzioni astrali del 1504-1507, dedicata a Mattia Corvino | | manoscritto | carta | 21*31 cm | latinoAntonio Arquato | | | Mattia Corvino (1443-1490), re d’Ungheria1490Ferrara? | | REVELLI, 329; RIVOLTA, n. 121; CERUTI, IV, pp. 621-623. Per l’autore, cfr.: E. GARIN, Arquato, Antonio in: DBI, 4, pp. 299-301.«Multa sunt, serenissime rex, quae divinos homines efficiunt...»«… benigne accipias, et Torquati tui semper in bonum sis memor.»
358ASMiSf. 642/2,16Milánói levelezés | | | -levelet kell irni Giovanni Corvinonak | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 30*20 cm | olasz | | | Maffeo da TreviglioFrancesco Fontana, Giovanni Corvino1490.02.26.Milano | | El magnifico messer Francesco Fontana Ioanne per nostra parte
359ASMiSf. 642/2,17Milánói levelezés | | | - pénz, amit Francesco hagyott a hercegnél(?) - Mapheonak fizetni? - a Kardinális nem halt meg(?) - odaadja a leveleket Simonoto(?) ??? | diplomáciai levél | kézirat | papír | 30*20 cm | olasz | | Ludovico Maria Sforza? | Maffeo da TreviglioFrancesco (Fontana?), Cardinale de Sarisborgo(Salisburgo?), Simonoto, Regina nostra, il Duca1490.02.26.Milano | | Per la tua del primo del presente havemo non verissimo
360ASMiSf. 642/2,18Milánói levelezés | | | - (magyar?) király - pápa kapcsán irat Francesconak - másolatát csatolva küldi Maffeonak - Francesco ment Rómába a pápához a király nevében, hogy elmesélje az ellentétet Ferdinánddal(?) - Rómába küldeni a váradi püspököt - mintha a levél irója szerint Francesco vmit máshogy értelmezett volna ??? | diplomáciai levél | kézirat | papír | 30*20 cm | olasz | | Ludovico Maria Sforza? | Maffeo da TreviglioFrancesco Fontana, Re dell’Ungaria, Pontifice, Re Ferrando, Vescovo di Nagyvárad, Fiorentini1490.02.26.Milano | | RomaHavendone el magnifico messer Francesco Fontana ricercatoquello che piu oltra succedera
2796ASMoCPE 1622 b.1/6,1,13Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteHercules Orabonis1531.03.29.Brno | | Expositum est nobis pro parteoffitio dum dabitur (...)
361ASMiSf. 642/2,20Milánói levelezés | | | - válasz Beatrix királynő levelére: örül, hogy pozitivan fogadta Bianca-t (Corvin Jánosnak igérték feleségül, AN). | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 30*20 cm | olasz | | Ludovico Maria Sforza? | Beatrix Aragoniensis, regina Hungarie Francesco Fontana, Bianca Maria Sforza1490.02.27.Milano | | Ne lagiunta del Maestro messer Francesco Fontana qui ho ricevuto le lettere de Credenza(?)possi desiderare in fiola obseqentissima
362ASMiSf. 642/2,22Milánói levelezés | | | - fegyverszünet | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 30*20 cm | olasz | | | Ferrando, Joanne?, nostra sorella1490.02. | | Polonia.... la sua de 28 de Zenaro cum el...copiosamente lo Illustrissimo signor nostro barba
363ASMiSf. 642/2,21Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 30*20 cm | olasz | | | Maffeo da TreviglioFrancesco Fontana, nostra sorella1490.02.27.Milano | | De nostra presentia ... messer Francesco Fontanaquanto più presto porrai
2795ASMoCPE 1622 b.1/6,1,12Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd tapasztalt építészeket kér Ferrarából várai megerősítésére. | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’Este1530.11.16.Augsburg | Ferrara | DunaNon opus esse arbitramuroperam eidem remittemus.
364MTAMs.4996.3MTA másolatgyűjtemény | Libro generale | Estei Hippolit esztergomi udvarának kiadásai és bevételei 1487 szeptember–december | A címlapon az „Esztergom 1487” felirat olvasható. Ezt egy betűrendes névmutató követi. A tulajdonképpeni szöveg ezután kezdődik: a szerző, Pietro Pincharo fohászkodik az Úrhoz, aztán leírja, hogy kinek a megbízásából készítette el a számadást. Ezt a tartalom vázlatos ismertetése követi. Az irat az esztergomi udvar kiadásait és bevételeit tartalmazza. A kiadási oldalon a következők szerepelnek: konyhai kiadások, futárszolgálat, lóvásárlás, egyéb javítások és beszerzések. Ezután a hitelek és a tartozások felsorolása következik. A bevételi oldalon szerepel a különböző helyekről származó tized, valamint az érsekségből származó bor eladásából származó pénzek (a boroshordók szállítása, tárolása külön kiadást képez). Ezt követi a szolgák kifizetésének leírása, részletezve, hogy mióta szolgálnak, szolgálataikért mennyi pénz jár nekik és ezt mikor kapták meg. Ezután a körmöcbányai kamara beszámolója következik a bevételekről és a kiadásokról, majd a számadásban szereplő összegek összesítése. | számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszPietro Pincaro | | Stefano Bachiano / Hippolit | Agustino Benzo, Alberto diache, Anbroso / Ambrosio Varga, Andrea / Andria Vas, Andrea Dalaviolla, Andria Poliacho, Andrias de Roans, Anselmo di Zoboli, Antonello, Antonio di Civita Nova, Antonio Diako, Antonio literatto, Antonio Nigro, Antonio Parvo, Armarolo, Baisio caratero, Balaso Boroso, Balaso Sach, Barbara, Barbero, Bartholomeo Brefano, Bartolomeo Zechel, Bartolomio Bochino, Beatrix, Beltrame di Costabili, Benedetto Brenboglio, Benedetto Machrai, Benedetto Tholoai (?), Bernabas Bella, Bernabo / Bernabas Bodomeri, Bernardino Pizinardo, Bernardo Vitalli, Berto Credenzero, Biasio / Biaso da Strigonio, Borso Brotura, Borso da Corezo / Correggio, cardinale Guataro, Casandra (madona Casandra della Penna), Cesare Valentino, Chlemente, Giacomo Chorvatto / Corvatto, Clemente, Comore, conte Stephano, Cristofallo bresano, Dimitrio Marzattoi, Dionisio de Alfammi (maistro), domine Sebastiano da Lugo, domine Zoanne da Bagnacavallo, Egidio de Lischa, Elias, Emerico (istállófiú), Emerico Magno, Emericus corigiatore, Erculle, Fabiano, Francesco Barsi, Francesco da Bagna, Francesco da Bagnacavallo, Francesco del Chiupo, Francesco Salariati, Francesco spagnollo, Franzescho da Gabara, Franzesco (futár), Georgi literato pescitario, Geronimo Zelegrino, Giorgio Verenezo caratero, Giorgio Exclezio, Greco (kertész), Gregorio (futár), Gregorio Borsollo di Verpezo, Gregorio de la Batalano, Gregorio Magno, Gregorio ongaro, Gregorio Sasar, Hippolit, Jacob curifero, Jacob Piccolo passo de Bovi, Jacobo Brancha, Jacomo Serafino, Jancho / Janko, Janus / Zoanne Cozardo, Julio Malatesta, Ladislao, Lodovico provisore, Lorenzo Daversa (írnok), Luca Stafero, Lucha scrivano, Madama Isabella, maistro Agustino, maistro Nicolò, maistro Paulo, maistro Valentino, maistro Ziniom / Zivione di Zibino // messere Tomaso maistro Civionede, Marcho Lascho / misser Ladislaus marcho, Martinello da Antonio, Martino, Matheo da Voltera, Mattia, Matias parvo, messer Batista, messer Larziquetto, messer Michaelle Turuch, messer Pietro Bono, messer Stephano Elderbo, messer Zoane Valla, messere Alfarello Serazo, messere Antonino Brancha, messere Antonio Maria di Benintendi, messere Dalmiano, messere Dimitrius, messere Franco / Francho, messere Ladislao ossii (ongaro), messere Michael / Michaelle Memes, messere Palcho, messere Paulus Corochanei, messere Petrus Marchus, messere Serdaelli, messere Stephano Kanisei, messere Tomaso, messere Vizenzo, messere Zoane da Cari, messere Zoane Kanisei, messere Zoanne Zengrotti, messere Zorzi di Poli, Michael chlavigero, Michele (cribratore), Michele (pék), misser Cesaro, misser Jacomo Dobris, misser Manfredo, Nicolò da Lasare, Osoaldo (kovács), Palamidese (napolitano), Palco, Pandolfo dela Bailla, Pathachio, Paullo Boemio, Paullo Fachino, Paullo Korokani, Perizio da Napolli, Petro / Pietro Paler, Petro Andrias (procuratore), Petro Antonio, Petro Datanaso napolitano, Petro Francischo, Petro Jacomo Maraviglia, Petro Marco, Pietro Jacobo, Pietro ortulano, Pistachio, Polidoro cavalaro, preposto di Zoboli, Raconsalvo, Rafaello, Ruzinento / Ruzinente / Ruzinete, Sigismondo pistore, signor Stephano (Szapolyai István),Stefano (Stephano) Bachiano, Stefano Erdebbo, Stephano todescho (szabó), Striza, Superbo, Tadeo / Thadeo di Lardi, Thomaso Christio, Tiburzio,Todeschino (adjutante de la credenza),Tomaso (konyhai dolgozó), Tomaso Barbalonga, Tomaso Piva, Tronbetta, Valentino cogo Italico, Valentino da Gravarino, Valentino de Michola, Valentino di Zagabria, Vizenzo Pistachio, Zangarino, Zingotta, Zipione, Zoane (futár), Zoane Antonio Adriano, Zoane Antonio da Pavia, Zoane Bifo de Nazvard, Zoane de Sarlo / Zarlo (pisterario), Zoane di Vazia, Zoane Petro (ongaro), Zoane polacho, Zoane Pollo, Zoane schiavo, Zoane Todeschino (organista), Zoanne Bochino, Zoanne Forinto, Zoanne Thopia, Zohane Zangroti, Zovane da Ichani (barbero), Gosztonyi András1487Esztergom | | Buda, Dregel (Drégely), Esztergom, Pechegno, Cramizia (Körmöcbánya), Zemellis, Ferrara, Napoli, Ongaria (Magyarország), Mantos, Santo Contardo, Tore, Alba Regalle (Székesfehérvár), Viena (Bécs), Zob / Zobe, Tor Petre, Vernezenir / Vernezie / Verneze / Vereneze, Vazia (Vác), Posonio (Pozsony), Saga, Zolio, Zelbre, Visallu / Viisallu, Sigthlb / Sithlb (???), Visalbe, Zagabria (Zágráb), Sulib / Suhb (??), Vizerado (Visegrád), Bufalu, Scoderli (?), Situ / Sithu, San Benedetto, Pispeche / Pispechi, Marthos, Tomas, Nazvad (Naszvad), Martee, Kakate (Párkány), Zelario, Verebil (Verebély), Barkas, Berzee, Coki, Santa Anna, Santo Martino, Barte, Modruso (Modruš, Horvátország), Bodos Roma (?). Keved, Kezevle, Guta / Gutta, Macha, Cozo (Kocs), Zersi (?), Zoboli, Sisteibru, parvo Daubio (Kis-Duna), Voltera, Ladz / Ledez, Pogran, Zitanova, Nitria, Nuovo grado majore, Conaro, Giomeri, Torna, Nagker, Gemer (Gömör vm.), Zolio (Zólyom vm.), Turco (Turóc vm.), Arva (Árva vm.), Litovia (Liptó vm.), Zibino, Berze, Santo Michaelle, Zethe, Rosmiobani (Rozsnyóbánya), Nadabolia, Chlechen, Cuher, Egerdieg, Macbra, Magiaczdel, Vasardil, Nagmuslla, Berzenze, Niarchaid, Elved, Eurs, Zelus, Nepthi, Chezicheb, Kismalla, Kural, Hugiag, Verebell, Amialla, Bajote, Kiselved, Prebette, Kezepbadcho, Alsbvadkett, Selsovadkite, Kevesd, Chinorne, Ribliem, Barth / Barte, Bersem, Hereg, Tardaschedi, Helvem, Silekpispeki, Velkenir, Sajopispechi, Bulchilb, Biarmat / Giarmate, Kissaro, Isdeg, Moch, Jarnad, Baiebri, Nagat, Zengarg, Tardas, Leled, Udvard, Kete, Zakalos, Nagsarllo, Gutbra, Zvonogi, Chellir, Zerdail, Vaga, Baitbra, Naglocbra, Prestavolik, Turbi, Kislloka, Kozoeri, Sleska, Lutilla. Okernez, Bartosleoka, Bestrebem Pictolsalla, Kapronz, Leotta, Nonaleotta, Prebeete, Nemetzeuden, Magiarzed, Nagzelu, Nandor, Vadkirte, Santo Giorgio, Eurs / Urs, Laika, Butha, Macha, Zimeu, Pispechi, Aibra, Zonogi, Teld, Chem, Kezepse Vadert, Niarhaid, Gucher, Prebetta, Samaria, Vedred, Nova villa, Viskebet, Sedemes, Kiral salva, Al nome sia e possa essere delo eternonon farò el provisore creditore di questi perche non el fezi debitore quando li scossi sotto per aricordo qui li pongo: D, 200, d.,
365MTAMs.4996.6MTA másolatgyűjtemény | Registro riguardante l’amministrazione dell’archivescovato di Strigonia per conto d’Ippolito d’Este | Estei Hippolit esztergomi udvarának bevételei és kiadásai az 1489–1490-es évben | 1489-90. évi bevételek és kiadások (provizori kötet) | számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | latinBattyány István | | Ippolito I d’Este | Georgius Safar, Gregorius canonicus, Andreas Vas decimator, magister Emericus (aranyműves), Hippolit (dominus Reverendissimus), abbas pilisiensis, Petrus Schader (camerarius), Johannis de Sarlo, Luchas literatus, provisor de Gutha, Andreas famulus, Pancratius Cremniciensis, Anthonius literatus, L. literator, Blasius Krothoii (provisor), Gregorius de Mohet…, Blasius Viezt (?), Petrus Harangozo, Blasius de pin…iis Caprarum, Johannes plebanus, Lachus plebanus, Bartholomeus plebanus, Blasius de Sancta Cruce, plebanus Ambrosius, Simon plebanus, Mathias plebanus, Valentinus plebanus, Sidom plebanus, Jachus plebanus, Petrus plebanus, Demetrius, Ambrosius judex, Bartholomeus Zekel, Gregorius Piispek, Bartholomeus Pathak, Benedictus Kerepes, Palko (istállófiú a felső istállóban), Gywrko / Gijwrko, (molnár), Petrus (mosó), Urbanus (zsákhordó, majd molnár), Georgius (molnár), magister Valentinus (kovács), magister Johannes (Hippolit szakácsa), Bartholomeus, Lucas, Benedictus (procurator), dominus Georgius de Priolis (?), magister Emericus (borbély), Parzer (?), Gregorio magister (az allodiumból), Augustinus Paller, magister Stephanus (kádár), Georgius (vadász), Antonus (kádár), magister Johannes (kovács), Johannes, Victor, Crisau (molnár), Egidius (szekeres), Cristoforus (molnár), Ambrosius (molnár), Blasius Sack / Sak (vicecastellanus), Rosinente, … Borfi, Blasius Var…., Johannes de Vacia, Nicolaus Selijzius, „ad Gyerijs”, Manzalthenjittus (??), Petrus (vadász), Petrus Sos, , Martinus (beteg lovász), Gregorius Staferius, Gregorius de Verpez, Chorba, Ladislaus Hosth (magister curiae Domini), Marsu Capitaneus (Drégely várnagya), Clemens Magnus, Nicolaus de Sero, Bernaldus Lepes, Nicolaus Kovarj, ….. Patakj, Palko (officialis nobilius prendialium), Palcho (gubernator), Thomas (trombitás), Johannes (trombitás), Dionisius (trombitás), Gregorius (trombitás), Jacobus Horwath, Gabriel (apród), Gasparus / Michael Zomerius (sic), Gaspar (aranyműves), magister Petrus (szabó), Nicolaus Safar, Thadeus, Paulus Vernach, Johannes (asztalos – mensator), Blasius (az ifjak felügyelője – procurator puerorum Domini), Georgius Banfi, Ladeus Garazda, Vitriparus?, Petrus (az istállómester szolgája), Augustinus (tímár – pellifer), Clemens (várnagy), Andreas literatus, Johannes Antonius, Philippus Magnus, Panczer, magister Dionisius de Gyarmath (kocsikészítő), Istok, magister Mathias (kőfaragó - lapicida), Urbanus (kocsikészítő? – carpentarius), Emericus Magnus, magister Jacob (kőfaragó), plebanus de Chiphuek, Clemens (fuvaros), Benedictus (carpentarius), magister Nicolaus, Andreas Farkas, Johannes de Bachija, Beatrix (maiestas reginalis), Sthefanus frater Ladei, Martinus de Perbethi / Perbethej, Gasparus, Stephanus Safar, Dominicus (kulcsár – claviger), Stephanus (famulus provisoris), Bernaldus Thomori, Gregorius Mohorai / de Mohora, Barthok, Johannes Kozardi, Paulus (famulus), Stephanus de Palus, Gywrko, Palcho (istállófiú), Nicolaus Bosokj, Albertus de Musla, Gregorius de Musla, Paulo Palkonis, Michael Zomori, Johannes Benethe, Sigismundus (famulus provisoris), Gregorius Chorna, Petrus Bohemius, Bygo, Ladeus literatus, Egidius literatus, Blasius Kuthsi (?), Barnabas, Petrus Monijores, Johannes de Jaurino, Petrus parvus, Stephano Bod de Madar, Ambrosius de Alal, Benedictus Pijspek, Lucas Peget (?), Enricus de Nova Civitate, Johannes de Laurentio, Johannes de Taurino, Franciscus Harazthi (capitanus huzarorum), Gregorius de Beru, Jacobus de Gywa, Simon de Kemciis, Petrus Palgr de Ewlwed, Thomas Risba, Polipak, Lucas Horwath, Benedictus Somoghwarj, Petrus Herke, Thomas Magnus, magister Albertinus, Jacob judex, Johannes Balogi, Blasius Wanda, Nicolaus Karachius, Clemens Thoth, Nicolaus Bosew, Petrus Maricus, Rinaldo, Thomas (dobos), Martinus Balogi, Matheus de Keth (huszár), Barnabas Bodmeri1490Esztergom | | Nitra (Nyitra), comitatus Newgradiensis, Posonium (Pozsony), Buda, Chakan (in comittu posoniensi), Capenas (?), Cremnicium (Körmöcbánya), Barth, Kijnth, Kemend, Ryblijem / Rjblijen, Hijnoren / Hyuoren, Zalka, Pispek, Knigi, Nazwad, Gutha / Gwtha, Izbeg, Ewg, Ewrs, Sancta Cruce, Ewlwe / Ewlwed, Farnad / Famad, Wijfalw / Wifalw, Leek, Nandor, Barth, Marthos / Mathos, Vaiiats, Haten, Nagmusla / Musla maior, Macha, Cohern, Hereg, Tardusc…, Siigard, Zethe, Chek, Kural, Berzethe, Hauijk, Lypte Jokiense (?) (Jakabfalu, Szlovákia ?), Zeltze, Feyebanja, Lybetha, Sanctus Nicolaus de Juxta Gren (Garamszentmiklós), Sebnytzia, Bakabanija, Mons Regis, Chetnek, Lypth Then Tomcali alias Lyptoniensis (?), Duallo, Gybbis, Bodafalva, Sanctus Stephanus, Rosomberg, Ilfya, Pelsewg, Somogi, Barekzas, Barst, Solva / Bolva (?), Hethem, Kewed, Zewdem, Ludan (Ludanice / Nyitraludány, Szlovákia), comitatus Geromer (Gömör vm.), comitatus Thorna (Torna vm.), Nova Civitas (Újhely, Szlovákia), Vacia (Vác), Guch, Verpez, Dreghel (Drégely), Kakath (Párkány / Štúrovo, Szlovákia), Rosnia / Rosnio, Zala (vm.), Newremberg (Nürnberg), Vienna / Wijenna (Bécs), Koch (Kocs), Hereg / Heregh, Maroth (Pilismarót), Sarlo, Kurso (?), Carnisia, Lethkes, Palotha, Zob, Wijsegrad / Visegrad (Visegrád), Perbethej (Perbete / Pribeta, Szlovákia), Kemencze, Turris Chokas, Chiphuek, Bernecze, Gemend, Pethijen, Venecia (Velence / Venezia), Musla, Sykthew / Syktew, Bwlehw, Sanctus Johannes, Sanctus Andreas (Szentendre), Berczencze, Ebed, Mohora, Ceten, Kewesd, Widkert, Bwlchau, Sancta Cruce (Pilisszentkereszt), Naghlwlwed, Baijch / Baijta, Magijarzewdem, Nemethzewdem, Keth, Sancta Anna, Bwlchw, Semellini (?), Labathlan, Sanctus Martinus, Leled, Vetus Buda (Óbuda), Bersen, Kisewlwed, Zerchesweld, Baranaja (Baranya vm.), Bulkaw, Udward, Males pedes SomozaResiduum Anni 1489 decime maiores ... mensis Januarii dedit dominus preposituslaboravit fl 8 .... census pro ... pro expensis fl. 2
366MTAMs.4996.10MTA másolatgyűjtemény | Arcivescovado di Strigonia-1490-Libro d’entrata | Az esztergomi érsekség 1490. évi bevételei | A könyv elején lévő index felsorolja az egyes tételeket, egyházi és földesúri jogon szedett adók vegyesen, mellette pedig rögzíti, hányadik oldalon található a számla. Az indexet tizedbérleti listák, majd az invocatio követi, melyben a számvevő írnok a mindenható Istenhez, a dicsőséges Szűz Máriához és Szent Adalberthez, az esztergomi érsekség patrónusához fohászkodik. Az ezt követő leírásból kiderül, hgy a jelen könyv kis formában vörös bőrbe kötött és Hippolit választott és megerősített 117 oldalát tartalmazza. A számvevő be is mutatkozik, mint aki a könyvet vezeti és rendezi: Piero Pincharo da Parma, scrivano di racione. A végén áldásért fohászkodik a mindenható Istenhez, hogy a munkát "jól kezdje, jobban folytassa, és kiválóan végezze lelke épségére és teste javára". Végül kiírja a címet és a jelzetet: C. 1490. de intrada, 14 C 90. A kötet felépítését tekintve két részt különíthetünk el, a jövedelmek számláit (2.lap tergo-49. lap tergo) illetve a személyi számlákat (54.lap verso-118. lap tergo), a recto oldalon a tartozik, a verso oldalon a követel rovatokkal. Az írnok ezután összesítette az 1490-es év bevételeit (118. lap tergo-118.lap recto). | számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito I d’Este | Piero Pincharo da Parma, Matheo/Mathio di Liptovia, Biasio de Pest/Peste, Blasius Philipi, Stefano Thomori, Antonino Brancha, conte Bernardino, messer Andrea/Andrias Goston, Petro Terna capitano, Andreas Vas dezimator, messer Beltrame di Costabili gobernator et administrator, Stefano/Stephano Bachian/Bachiano, Ambroso/Anbroso/Anbrosio litterato judize, messer Cesaro Valentino, Kis Thomaso provizore, Pacifico de Amellia, Antonio Magno provisor, Laurenzo Magno provisor, Peter Kazer/Petrus Kazero provisor, Beatrice d’Aragona, messer Tomaso Zibincense, conte Sigismondo et Zohane da San Zozzi, Vasali, maistro Michele Orifize in Buda, Michel Thuruch, Filipo Cavalkanti, Antonio Literato, messer Zozzi di Prioli, Covachi Nicolo, Osti Ferenze, Forinto Janus, Giorgio Safar/Safaro, Bartholomeo Zechel, messer Beltrame gubernator, Petro Boemio, messer Perotto, Andria Famio del Camerario, Zohanne di Sarllo, Dalmiano et Jacob/Jacobo Corvatto, Nag Lorenzo, Nag Alberto (Laurenzo et Alberto Magno), Sumoghi, Chielio, Kaka/Kakas Janus, Benedictus/Benedito Erdeli, Dimitrius Marzalio, Chlemens/Clemens Magnus, Nicolo Kouaz/Koziazo, Petrus de Kalnd/Kalanda, Bernardus Lepes, Petrus/Petro Susi, Dalmianus, Petrus Marcus, Marzaltoi, Belai, Petrus Sos, miser Thomaso maistro Cuvion, Kovazo Nicolo, Palko et Ladislao Vas, Detricus Galasi, Beneditus Herdeli, Bernardo de Tomori, misser Santoron/Samoron, Vasali/Vasalli/Vassalli, Kacus, messer Tarsai pisetario de Zibino, Kis Tharsai camarero de Zibino, Perotto Visachio, Donato al Vaivade, Guasparo, Isipio, Chlavigieri di Posonio, viscopo di Modrusa, Perim Janus, Matheo Parvo conte di Liptovia, maistro Emerico aurifize/aurifabro in Buda, Turoch Mialle/Miale Turuch, Anzi Piler, maistro Zohane Pelifizie, Blaseus Philipi fratello del thesaurero, messer Antonioro Brancha da Napoli, conte Bernardino di Franga Pani, messer Pacifico de Amelia, Petro Terna capitanio di Segna, Ludovico di Caluri, Tadio/Thadio di Lardi thesaurero, Nicolo Safaro, Dabadasianus, Pietro Chiavero, Andrias Gost, messer Beltrame di Cost, Ruzinente Famio, Petro Boemio, messer Garasda, messer Agustino Benso, messer Perotto, Belai Bernabas provisor di la maesta di Madama, Ladislaus Dasnai provisori di la maesta di Madama1490.12.31.Esztergom | | Esztergom, Cremizia (Körmöcbánya), Rosgno/Rosgnio (Rozsnyó), Zibino/Zibibio (Szeben), Liptovia (Liptó), Rivola, Pelisio (Pilis), Posonjo (Pozsony), Liptovia (Liptó), Nitrienesis (Nyitra vármegye), Nevgradiensis (Nógrád vármegye), Comaroniensis (Komárom vármegye), Gemeriensis (Gömör vármegye), Tormensis, Zoliensis (Zólyom vármegye), Liptoviensis (Liptó vármegye), Turzo (Turzó), Arva (Árva), Pososniensis (Pozsony vármegye), Cremiciensis (Körmöc vármegye), Nitria (Nyitra), Gemen (Gemenc), Buda, Barth (Bart), Kerth, Kemend (Kéménd), Riblien (Riblény), Irlieni (Illyefalva), Zalka (Ipolyszalka/Szalka), Kirth/Kierth (Kürt), Nazuad (Naszvad), Gut(t)a (Gúta), Isbeg (Üzbeg/Izbék), Kurf, Santa Croce (Garamszentkereszt), Ittem, Vasi, Pispeki (Fülekpüspöki), Bajcha/Baiche (Bajcs), (H)elved (Ölved), Vifalb (Nyergesújfalu), Berzenze (Barsberzence), Zelus (Garamszõlõs), Leder (Ledér), Pogran (Pográny), Nemet (Alsónémeti?/Felsõnémeti?), Chietku, Hugiach/Hugiak (Hugyag), Kerestuo/Kerestur (Keresztúr), Zeuden (Szõd), Filekpispechi/Pispeki (Fülekpüspöki), Aha (Aha), Kevesd (Köved), Baioth (Bajót), Imu, Zolio (Szelcse), Torna (Torna), Comero (Komárom), Nevgrado (Nógrád?), Viena (Bécs), Uduard (Udvard), Niarzard (Nyárad?), Molaris, Vadkerth (Vadkert), Vaga (Vága), Zerdael (Alsószerdahely), Nander/Nandor (Lándorpuszta), Zachalos (Bálványszakállas), Mathos/Marthos (Martos), Amiala, Hethem/Heten (Hetény), Imen (Imély), Macha (Mocsa), Leek (Lék), Nagmusla (Nagymuzsla), Chem (Csém), Bulchiu (Búcs), Tardaskedi (Tardoskedd), Farchasd (Farkasd), Ledez, Pogram (Pográny), Kakath (Párkány), Zetze, Chek (Csék), Kurall/Kural (Kural), Naguadkerth (Nagyvadkert), Alsovadkerth (Alsóvadkert), Felsuvadkerth (Felsõvadkert), Cetem (Cétény?) Ikliem, Egierzege/Egierzeg (Nyitraegerszeg), Verebel(Verebély),Teld(Tild), Chierzu, Nempti(Hontnémeti?/Garamnémetfalva?/Szúd?/Nemti?), Berzenze (Ipolyberzence?/Barsberzence?), Nagsarlo (Nagysalló), Kissaro (Kissáró), Helven, Giarmath (Gyarmat), Sajopispiki (Sajópüspöki), Velkenie (Velkenye), Nadabola (Sajóháza), Chiuzon, Naghelved (Nagyölved), Famad (Farmad?), Magiarzeude, Nemetzeude, Gug/Grig (Gúg), Keg, Cheke (Cseke), Kevesd (Nagykövesd?/Kiskövesd?/Garamkövesd?/Erdõkövesd?), Leled (Leléd), Zalka (Ipolyszalka), Bersem (Nagybörzsöny), Kemenze (Kemence), Berneze, Zerze, Kiselved (Kisölved), Nagkerr (Nyitranagykér), Kiskeer (Ipolynagykér?/Nyitranagykér?), Niarhard/Niarhaid (Nyirád?), Dregel (Drégelypalánk), Idueg (Ipolyhídvég?/Garamhídvég?), Portal/Ponal, Honth (Hont), Lipil, Citan, Hereg (Héreg), Tordas, Urf, Kismuslo (Kismuzsla), Zepsuvedkerth (Érsekvadkert?), Cerem, San Giorgio/Sangiorgio (Szentgyörgy), Probeth/Probette, Zethu, Cettem (Cétény?), Bulczin, Hiarhaid, Berzerze/Berzenze (Barsberzence / Berzence vára), Liptze (Zólyomlipcse?/Németlipcse?), Zelize (Szilice), Feirbanja, Libetza, Santo Nicolo justa Gron, Sebniza, Bachabani, Monte Regio, Chetnek (Csetnek), Dualo, Zibhis, Bodofalva (Bodófalva), Santo Stefano, Kosonberg, Pelsuz (Pelsõc), Zolio (Szelcse), Somogi, Berezaz (Beregszász), Bezez (Bezdez?), Solva (Párkány?/Tokod?), Isua (Izsa), Brassovia (Brassó), Dobrova, Patak (Patak/Liptópatak), Nagzelu (Nagyszõlõs), Vasarol, Ziuzion, Gioroch, Nagkeo, Kisteo, Nenphti (Szatmárnémeti), Kiscethem (Cétény), Irlieem, Deitun, Lipich, Cirzen, Imu, Okremiz, Trubina (Garamkürtös), Ileska, Kozorima, Prestalck, Pritelfalua (Péterfalva), Janova Leotha (Jánosgyarmat), Barthos Leotha (Bartos), Luisla, Istrebe, Nevoleotha (Újléta), Nevola, Kapronza (Kapronca), Urs (Örs?), Moch (Mocsa), Machia (Mocsa?), Bulchin (Búcs?), Putaprobete (Perbete), Zmem, Sigard (Zsigárd), Maroth (Maróth), Fumogi, Zelie, Zimen, Ludan (Nyitraludány), Pasto (Pásztó), Bodon, Roman, Roazchezu, Beem (Vágvörösvár), Saiopispeki (Sajópüspöki), Velchenie (Velkenye), Senpthe, Neugrad minor (Kisnógrád), Kelementh (Gölnicbánya), Tribus (Tribusfalva), Vaicha (Vajka), Lerel, Izomazo, Leel (Lél), Rechie/Retzu, Theden, Bozin (Bazin), Zucharia, Modra (Modra), Seps, Nemetdios (Németdiós), Somelia, Colti, Suha (Zemplénszuha?/Nagyszuha?), Tothdios (Tótdiós), Otonthal (Ottenthal), Satzamania , Vermedesdaf, Longodorf, Vista (Kárpáthalas), Baon, Baome, ville Pactate, Alamani, Grasovia, Gemerien, Torma, Pelise, Baicza, Ufalu, Vadekert Intrada di resti de lanno 1489de vini di Posonio e stato...per due 1402...como in questo a carte 103
367MTAMs.4996.7Camera Ducale. Casa: Amministrazione. Ippolito I d’Este | Libro B de intrada de lanno 1489 | Az esztergomi érsekség bevételei, 1489 évi bevételek és személyi számlák | A könyv elején található index felsorolja a különböző adónemeket és a fontosabb személyeket abc sorrendben és mellette rögzíti, hányadik lapon található a számla. Ezután található a tizedbérleti lista. Ezt követi az invocatio, melyben a számvevő írnok a mindenható Istenhez, a dicsőséges Szűz Máriához, és az esztergomi érsekség patrónusához, Szent Alberthez fohászkodik. Majd leírja, hogy jelen könyv kis formában (forma picola) Hippolit, választott és megerősített érsek, 142 megjelölt lapját tartalmazza. A számvevő egyes szám első személyben be is mutatkozik, mint aki a könyvet vezeti és rendezi: Piero Pincharo de Parma. Kinyilvánítja, hogy minden bevételt és minden adós nevét lejegyezte. A végén áldásért fohászkodik a Mindenható Istenhez, hogy a munkát „jól kezdje, jobban folytassa, és kiválóan végezze lelke épségére és ura kegyére”. Végül kiírja a címet és jelzetet: libro B de intrada de lanno 1489: 14. B. 89. A kötet felépítését tekintve két fő részt különíthetünk el: a jövedelmek számláit, és a személyi számlákat, akiket Piero Pincharo adósoknak nevez az invocatio-ban. Az egyes adónemeknek (Censo carnis porcii, Censo de Santo Giorgi, stb.) külön számlát nyitottak. Megjelennek az előző évekből (1487, 1488) maradt tartozások rendezése is (pl. Resti de censi 1488). A személyi számlák formájában pedig már megjelenik a tartozik/követel osztás. | főkönyv típusú számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito I d’Este | Thadeo Di Lardi, Beltrame di Costabili [gobernatore], Georgio literato pisetario, Antonio literato, Ambrosio [famio del Camarario in Buda], Jacob Corvatto / Jacob Corvat, Dalmiano Del Thersaurero, Andria Vas, Blasio de Peste, messer Perotto, Michel/Michelle Turcho, Bernabas Bodomeri, Biasio Sak / Biasio Sacho, Marchio de Liptovia, Giorgio Saphare / Giorgio Saphar, Emerico [maistro di stalla], Petro Sas, Pohanos Kakas, Petro Kalanda, Kovasi Nicoló, Chlemens magnus, Beneditus Erdeli, Dalmiano, Bernardus Lipas, Zohane Berlaro, Zohane Foronto, Corvatto Janus, Andreas Chostom, Benedetto Bachiani, Gregorio di Verebel / Giorgio Verebele / Giorgio de Verebel, Matheo Parvo, Giorgio Safar, messer Sebastiano [prezeptore], Mathias Arbar [marcante in Buda], Messer Mathias / messer Matheo Parvo [conte di lipthovia], Petro Jacomo, Pietro Antonio Fiorentino / Piero Antonio Fiorello, Andrias Gostom, messer Alpharello Castellano, Pietro Boemio / Petro Boemio, Zohane Todescho [libraro], Chozardo, Petro Marcho e Antonio literatto, messer Augustino Benzo, messer Perotto, Petrus Herche, Didricus, Janus Belai, Dimitrius Marzalthoi, Coazi, Janus Balogi, Johanne/Johanes Kakas, Michael Buchani, Janus Pinzes/Pinzis, Nicolaus Deseb, Ditrius Galosi, Thomas Rechi, Bernardo Lepes, Georgius Tot, Petro Marcho, Jacomo Corvato, Dalmiano, maistro Ambroso Canonico, Petro Sos/Peter Sos, misser Cesare, Johannis Thorkos, Maistro Valentino, Maistro Gallo, Filippo Cavalcanti / Philippo Cavalkanti, Maestà Reale a Vienna, Sua Maestá in Posonio, maistro Civiore, Nicolas Safar, Biasio de Peste, Mathias Arbar [marchante in Buda], maistro Zohane [libraro todesco], Barnabas Godmeri, Blasius filipi del thesaurerio, messer Pirotto Vifalchi [conte de Zolio] / messer Pirotto Bifachio/Vifachio, Pandolpho di Silvestri, Pietro Sardam [camarario de Cremicia], messer Cesaro Valentino, Zohane da Cari, messer Alfarello Casella, Antonio Literatto, Zohane Fortino, messer Antonio Branza da Napoli, conte Bernardino di Frangapanni, Petro Terna [Capitanio de Segna], Francesco Bagna Cavallo, messer Stephano Thomori [provisore de vice grado], messer Alpharello Ferazo [Castelano de Strigonio], Bernardino Monello, Stefano Bachiano [provisore], Ludovico Bagnacavallo1489Esztergom | | Esztergom, Cremizia (Körmöcbánya), Buda, Vienna (Bécs), Posonio (Pozsony), Hidueg/Idueg (Hídvég), Berne, Torna, Nitria neugrado / Nitria novo grado, Comaro, Zolio, Liptovia, Turok, Arva, Kakate/Kakat (Kokad), Venezia (Velence), Ludam, Sentpthes, Gemer, Kevesch, Pasto (Pásztó), Zelus/Zeluus (Garamszőlős), Chethu, Keer (Nyitranagykér), Kees, Cheton/Cetem/Cettem/Cethem/Ket/Ceton (Cétény), Keresturre/Kerestur (Keresztúr), Gelmize, Santa Croce (Garamszentkereszt), Verebel (Verebély), Vaga (Vág), Zerdach, Chistervek, Berzetbre, Pelseveze, Nelvon, Bulchiu (Bucsu), Kadabolia, Chiuchom (Csucsom), Rosnio bania (Rozsnyóbánya), Bernenze/Berzenze (Barsberzence), Kemenge, Giarmat/Giarmati (Hontfüzesgyarmat), Jarnad, Ugiach, Uduard (Udvard), Hirliem, Barth (Bart), Nepti, Berzerize, Cheiku (Csejkő), Kiselved (Kisölved), Nagsarlo (Nagy-Sarló), Nagmulsa, Tardas Kedi / Tardasched / Thardaschedi (Tardoskedd), Kisgnulsa (Kisnyulas), Santo Giorgio (Szentgyörgy), Kissaro (Kissáró), Neuchard, Kevesd, Gug (Gúg), Amialla, Jarchasd, Cethe, Magiar zeuden, Nemet zeuden, Zalcha, Bersem, Isbeg (Üzbég), Battha, Zerdah, Bodom, Roman, Egierzeg/Egerzeg/Egerzeh (Nyitraegerszeg), Visfallu/Viffalb/Vifalb (Nyergesújfalu), Theld/Teld,, Baiot, Pispili filech / Philech pispechi / Philik pispechi (Fülekpüspöki), Aha, Hereg, Moch, Chem, Pispechi Sajo / Pispeki suo / Sajo Pispeki, Velchenie/Velchinis/Velkenia, Bemend, Kakat (Párkány), Leek, Tardas/Thardas, Pispechi prope posonio, Sumogi, Chiellie, Kapronza, Janevaliocha/Janovaletha, Magna locha, Turbim/Turbino, Lavile, Parva locha, Jezzube, Prezthaluch/Prestalik, O-Kremez/Ocremize/OKremize (Ó-Körmöc), Kozorinie/Kozorine, Sliska/Slescha, Novalecha, Bartosleocha, Pittelsalva, Nevolva, Ledem, Gutha (Gúta), Nazuad (Naszvad), Nandor (Nándor), Zachalos/Zakalos (Bálványszakállas), Marchos/Martos/Mathos (Martos), Imeu, Hoth, Dregel, Sigorch, Himer, Sempel, Patach/Pathak/Patak (Patak), Amialla, Nagmusla (Nagymuzsla), Nagelned, Bart, Kural (Kural), Kemend (Kéménd), Teled, Baijtha, Kiirt, Kismusla (Kismuzsla), Bersem (Nagybörzsöny), Chem (Csém), Macha (Mácsa), Bemenze, Kemenze (Kemence), Hereg, Eurs (Örs), Baijch (Bajcs), Cheke (Cseke), Thete (Tét), Moch (Mocsa / Mócs?), Baiath, Tardas, Lutile, Barthos leotha, Jeznebe, Pichecfalba, Novaleocha, Niarhaid (Nyárád?), Nagker, Kiskeer, Zerdael (Alsószerdahely), Gioroch, Felsunadkert (Felső-Vadkert), Alsovadkert (Érsekvadkert), Kezepsunadkert (Középső-Vadkert), Nagseleb/Nagzell, Hugiag/Ugiach (Hugyag), Elvon, Songiurg, Cerem, Kisceren, Ribleem, Irliem, Chiethu, Nenpti, Ahi, Verkenie, Jamad, Magiarzeudem, Vasarel, Deithar, Nent, Sicthar, Sijpijk, Nandon, Pogron, Lodez, Zimeu, Sigard, Nethem, Siethu, Marot, Borosniu, Pethut, Senpal, Nagelb, Tribus Vadkert, Sarlo, Chechiu/Ciecha, Nilvem, Kech, Bernenze, Zetheg, Baitia, Zegi sucha, Zetton, Bibliem, Zijmeu, Orozij, Escerzitualle, Leel, Baicha, Corsa molendina, Nagkert, Rivola dominare, Zibino, Zether, Cethu (zoe), Vize grado, Gaicha, Kerusd, Gutza, Transilvania (Erdély), Cracovia, Gaicha1489 Aredacione dele dezime di questo annoItem pane, carne falata, farina falle per tri zorni
368BAMiH 191 inf. (1.5) f. 20rEpitaphium Mattiae Corvini regis | | | | | manoscritto | carta | 18*27 cm | latino | | | Mattia Corvino1490 | | KRISTELLER, p. 325; CERUTI, II, pp. 365-67; BERTALOT, 1985, n. 3241.«Matthias Regum specimen, et gloria Martis hic iaces…»«… saecula narrabunt, quem tulit hora brevis.»
369BAMiC 141 inf. (2.44) f. 38r Lettera del comune di Udine a Luigi I il Grande | | | Il comune di Udine implora l’ausilio di re Luigi I il Grande nel contrastare i Veneziani. | | manoscritto | carta | 18*27 cm | latinoUdine (comune) | | | Luigi I il Grande (1326-1382), re d’Ungheria e di Polonia1382Udine | | KRISTELLER, p. 319; CIPRIANI, p. 190; CERUTI, I, pp. 273-76. «Ingens fidutia simul et spes...»«… qui vexilla regiae maiestatis sequunt.»
370BAMiC 141 inf. (2.32) f. 24v Lettera di Sigismondo di Lussemburgo | | | | | manoscritto | carta | 21*31 cm | latinoSigismondo di Lussemburgo (1368-1437), re d’Ungheria, imperatore | | | 1413.08.13.Merano | | KRISTELLER, p. 319; CIPRIANI, p. 190; CERUTI, I, pp. 273-76.«Nobilis fidelis dilecte. Quemadmodum fidelitatem tuam de adventu nostro …»«… fidelitate spem gerimus utique pleniorem. Data in castro principis xiii Augusti Regnorum nostrorum anno ungariae xxvii. Ad mandata d. Regis Johannis Buiten.»
371BAMiC 141 inf. (2.33), ff. 24v-25r Lettera di Sigismondo di Lussemburgo | | | | | manoscritto | carta | 21*31 cm | latinoSigismondo di Lussemburgo (1368-1437) re d’Ungheria, imperatore | | | 1413.05.14.Udine | | KRISTELLER, p. 319; CIPRIANI, p. 190; CERUTI, I, pp. 273-76.«Magnifice fidelis dilecte. Scripta nostra suscipe…»«… fidelitate spem gerimus utique pleniorem.»
372BAMiC 141 inf. (2.34) f. 25r-v Lettera di Sigismondo di Lussemburgo a Cabrino Fondulo | | | | | manoscritto | carta | 21*31 cm | latinoSigismondo di Lussemburgo (1368-1437), re d’Ungheria, imperatore | | | Cabrino Fondulo (1370-1425), signore di CremonaPandolfo III Malatesta (detto il Grande, 1370-1427), condottiero1413 | | KRISTELLER, p. 319; CIPRIANI, p. 190; CERUTI, pp. 273-76.«Illustres et nobiles fidelis dilecti. In meorum verborum brevitate…»«… intentionem optatam efficatiam sequantur.»
373BAMiC 141 inf. (2. 35) ff. 25v-26r Lettera di Sigismondo di Lussemburgo a Cabrino Fondulo | | | | | manoscritto | carta | 21*31 cm | latinoSigismondo di Lussemburgo (1368-1437) re d’Ungheria, imperatore | | | Cabrino Fondulo (1370-1425), signore di Cremona1413.07.22.Bolzano | | KRISTELLER, p. 319; CIPRIANI, p. 190; CERUTI, I, pp. 273-76.«Magnifice fideles noster dilecte. Ut sincere tuae devotionis …»«… data in bolzano xxii. Die. Julii. regnorum nostrorum anno ungariae &c xxvii. Romanorum iii.o.»
374BAMiC 141 inf. (2.45) ff. 38r-39r Lettera di Sigismondo di Lussemburgo a Gian Galeazzo Visconti | | | Il re d’Ungheria Sigismondo partecipa al duca di Milano Gian Galeazzo Visconti che il fratello Venceslao IV si sarebbe presto recato in Italia per essere ivi nuovamente incoronato re dei Romani. | | | carta | 21*31 cm | latinoSigismondo di Lussemburgo (1368-1437), re d’Ungheria, imperatore | | | Gian Galeazzo Visconti (1351-1402), duca di MilanoVenceslao IV di Lussemburgo (1361-1419), re di Boemia, imperatore1402.02.08.Graz | | KRISTELLER, p. 319; CIPRIANI, p. 190; CERUTI, I, pp. 273-76; BERTALOT 1990, n. 4269 (non registra questa, ma solo un’altra copia dell’Ambrosiana: H 211 inf. f. 20r-v).«Cupientes nova vestris grata praecordiis ad vestrae sublimitatis …»«… ut meliori modo nostra negotia valeamus.»
375BAMiG 275 inf.- | | | | | | | 21*31 cm | | | | 0 | | --
2464ASMoAmb.Ung. b.2/5,5Ferrarai követjelentések | Zagabria Civitanova Oderzo Borso da Coreggio | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBorso da Correggio | | | Eleonora d’Aragona1487.08.21. | | non havemo mai scripto altro doppo la partire de Zagabria per non havereper adesso me ne reportaro aquello che sua maesta comandara inquesto magni altra cossa: quello succedra oer altr mia il (...)
2465ASMoAmb.Ung. b.2/5,6Ferrarai követjelentések | Zagabria Civitanova Oderzo Borso da Coreggio | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBorso da Correggio | | | 1487.08.21.Terrenove, Austria | | doppo scripta la alligata: son stato longamente cum la maesta de Madama et discorse quiste cose de monsigno nostro reverendissimoperché fra puochi giorni supplico a Boccha ala qual humilmente me raccomando
376BAMiG 275 inf. | | | | | | | 21*31 cm | | | | 0 | | --
2461ASMoAmb.Ung. b.2/5,2Ferrarai követjelentések | Zagabria Civitanova Oderzo Borso da Coreggio | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBorso da Correggio | | | 1487.07.14.Zágráb | | per il spazo del cavalaro che partite de qui a VI del presenteatendremo ad levarse qui e andare il viagio nostro quanto piu presto potremo, me racomando ala ex.v.
2462ASMoAmb.Ung. b.2/5,3Ferrarai követjelentések | Zagabria Civitanova Oderzo Borso da Coreggio | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBorso da Correggio | | | Eleonora d’Aragona1487.07.17.Zágráb | Ferrara | per le lettere de sabato proximo passato v. ex. fo avisata del nostro essere qui in Zagabriacussi giunto che saremo ne diremo aviso a vostra excellenzia ala cui giu
2463ASMoAmb.Ung. b.2/5,4Ferrarai követjelentések | Zagabria Civitanova Oderzo Borso da Coreggio | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBorso da Correggio | | | Eleonora d’AragonaIppolito I d’Este1487.07.28.Zágráb | | per lultime nostre lettere v.ex. fo avisata come ne era dito sperenza de lariare de qui de hozi indomanev. ex. ha mandato monsignore nostro reverendissimo provisto de ogni cossa
377BAMiG 275 inf. | | | | | | | 21*31 cm | | | | 0 | | --
2457ASMiSf 650/2,7,15,aMilánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | latinIV. Sixtus | | | Mátyás királyFerdinánd sziciliai király, Pietro Mocenigo, Kazimír lengyel király 1475.12.29.Róma | | Nuntius noster quemsic exigentibus meritis tuis erga rem p. christianam
2458ASMiSf 650/2,7,15,bMilánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | latinIV. Sixtus pápa | | | Agrigentó püspökeMátyás király, Kazimír lengyel király1475.12.29.Róma | | Intelleximus ex litteris car.miin quo dies et noctes laboramus
2459ASMiSf 650/2,7,15,cMilánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | latinIV. Sixtus pápa | | | Pozsony püspöke1475.12.29.Róma | | Bonis quibusdam causisin conrtarium facien(...) non obstantibus quibuscumque
2460ASMoAmb.Ung. b.2/5,1Ferrarai követjelentések | Zagabria Civitanova Oderzo Borso da Coreggio | | Részletes jelentés Hippolit és kísérete utazásának körülményeiről. | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBorso da Correggio | | | Eleonora d’Aragona1487.07.05.Zágráb | Ferrara | Zengg, Brinje, Modrusda Segna Vostra Excellenzia e per lettere del Reverendissimo et Illustrissimo Signor don Ipolito anche per lettere de nui altriet ogni altra cossa
378BAMiG 275 inf. | | | | | | | 21*31 cm | | | | 0 | | --
2453ASMiSf 650/2,8,14Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszLupus Lucas | | | Galeazzo M. SforzaFerdinánd király1476.06.16.Buda | | Raguza, Belgrád, NápolyMe son deliberatoavisaro la Ill.ma signoria v. a li etc.
2454ASMiSf 650/2,8,2Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | latinMátyás király | | | Barrens püspöke1476.02.14.Szabács | | Cum iam quinque diebustotius christianitatis prospero et felici successu gratulit(...)
2455ASMiSf 650/2,7,18Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszStefano Voivoda | | | 1476.25.Saconia | | Unde noi a tucta cristianitala sua (...) adunque non (...)
379BAMiG 275 inf. | | | | | | | 21*31 cm | | | | 0 | | --
2450ASMiSf 650/2,9,2Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBartolomeo de Sfondratis | | | Leonardo Bottamimesser Philippo1478.05.08.Ragusa | | Resto obligato alla V. M.tiaReliquum est che alla M.tia V. me racomando
2451ASMiSf 650/2,8,15Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszLupus Lucas | | | Galeazzo M. Sforza1476.06.30.Buda | | Benche ultima delle lettere mieper esser avisato di (...) molto tardo
2452ASMiSf 650/2,8,16Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszLeonardo Botta | | | Mátyás király1476.07.01.x | | Vuy sapete como quella Ill.mase ha ad fare in questa materia
380MTAMs.4996.5Libro de intrada 1488. | | Estei Hippolit esztergomi udvarának bevételei az 1488-as évben | Index, invokáció, a számadáskönyv készítőjének összefoglalása, majd a bevételi számlák következnek egyszerű számviteli formában. Először az 1487-es év elmaradt befizetéseinek feljegyzései. Majd a bevételek jönnek felsorolás szerűen, számlák formájában (ezek adónemek szerint). A számlák végén találhatunk kereszthivatkozásokat a kiadási könyvre. | számadáskönyv | kézirat | papir | 21*31 cm | olaszPiero Pincharo | | Ippolito I d’Este | Stephano Bachiano, Beltrame Costabili, Georgio literatto, Zohane de Sarlo, Clemente (provisore), Petro Andria, Agustino Benzo (Ippolito d’Este orvosa), Anbrosius Malik (körmöcbányai kamarás küldötte), Beatrice d’Aragona, Gregorio Safar, famio Ladislao, Nicolo, Biasio, Jacob Corvatto, Zohane Cozardo (vice-castellano), Zoane de Carlo, Jacomo Todescho (körmöcbányai kamarás küldötte), Jacob Culer, 1488.01.01.Esztergom | | Cremizia (Körmöcbánya), Baich (Bajcs), Udvard, Nasvad (Naszvad), Guch, Tardaskeddi (Tardoskedd), Zakalos (Bálványszakállas), Posonio (Pozsony), Cheke (Cseke), Cheten (Cétény), Furkasd, Nandor (Lándorpuszta), Jidveg, Kemend (Kéménd), Progar, Zalka (Ipolyszalka), Welkemie (Velkenye), Pispechi, Riblien (Riblény), Giarmate (Hontfüzesgyarmat), Villa di Santo Giorgio (Garamszentgyörgy), Isdeg (Izbék), Verebel (Verebély), Nandor, Martos, Gutta, Visalb, Kissáró, Berzenze (Barsberzence), Nagzalu (?), Egerzech (Nyitraegerszek), Gioroch, (Györök), Cetem, Hirliem, Aha, Nagelved (Nagyölved),Utraque Zeudon, Nagker (Nyitranagykér ?), Probette, Zeullus, Hethem, Kural, Chietu, Chetnek (Csetnek), Sebnizia, Feirbanja (Fehérbánya / Bélabánya), Bakabanja (Bakabánya), Monteregis, Jazo, Dobra, Lipthe, Libethra, Janich, Bibis, Duallo, Berezaz, Varda (Várda?), Berechio, Sutjjano, Pelzevez, Ugocha, Banchi (Bánkeszi?), Brasovia, Sumogi, Amiala, Helvem, Nagker, Kisker, Zeluus, Perbetho / Perbett, Nagmusulla (Muzsla), Kismussla (Kismuzsla), Berneze, Rosignobanja, (Rozsnyóbánya), Chiuchen, Kiirt (Kürt), Theld, Magiarzedem, Nemetzeudim, Farchasd (Farkasd), Farnad, Alsovadkert (Érsekvadkert), Naguadkert (Nagyvadkert), Sajo pispechi (Sajópüspöki), Hugiach, Nepti, Tardas, Borosineo (Borosjenő), Senpal, Pechie, Hont, Dregel, Deitar, Sispik, Chittae, Patak, SusktAl nome sia del onnipotente Idiocomo qui sopra alincontro apare zoe D. 403 d 57.
381MTAMs.4996.13Estei Hippolit hagyatékának leltára | Copia dell’Inventario delle cose del Cardinale Ippolito I d’Este | hagyatéki leltár | A szerző, Bernardino Castronovo Istenhez könyörög, majd leírja az összeírás célját, valamint megemlíti megbízóját, Alfonso d’Este herceget. Először az aranytárgyakat (edények, gombok stb.) sorolja fel a mintázat és a súly pontos megjelölésével. Ezután az ezüsttárgyak (serlegek, gyertyatartók, evőeszközök, kegytárgyak, egy homokóra és egy asztroláb stb.) számbavétele következik hasonló módon. Ezt az ezüstből készült lószerszámok, majd a különféle szövetek (kárpitok, szőnyegek, terítők, falikárpitok, takarók, díszzászlók stb.) felsorolása követi a szín, mintázat, hossz és szélesség megjelölésével. Külön fejezetekben szerepelnek az Antonio deli Andreoli Castaldo, Sigismondo Cistarello, Sabionzello és Leonello de’ Fanti által küldött anyagok. Ezután egyéb szövetanyagok (bársony, brokát, szatén, damaszt, nemez stb.) következnek, minden esetben a színnel és a hosszal együtt. A selymeknek a súlya van megadva. Prémeket is találunk a felsorolásban (coboly, hermelin, nyuszt, nyest, vidra, róka, nyúl stb.), valamint báránybőröket. Ezután a jegyzék a papi öltözékeket és a különféle miseruhákat tárgyalja, az anyag, a szín és a mintázat megjelölésével. A jegyzék egyéb használathoz való, például lovaglóruhákat is megemlít. A következő fejezet a köpenyekről, subákról, dolmányokról és egyéb felsőruhákról szól. Ezután gallérok következnek, az anyag megjelölésével. Ezt nadrágok felsorolása követi (szín, anyag), majd harisnyák felsorolása követi. A következő fejezet a kézelőkről szól, majd a különféle fejfedők, fülvédők következnek, továbbra is a szín, az anyag, esetleg a szabás részletezésével. Ezután az álöltözetek vagy álarcok kerülnek sorra, majd pedig ruhabélések, az előbbiekhez hasonló pontossággal. A soron következő tétel asztal- és ágyneműről szól (terítők, asztali futók, lepedők stb.), az anyagok hosszának megjelölésével. Ebben a fejezetben kerültek felsorolásra az alsóingek és egyéb fehérneműk is. Ezután a még ki nem szabott anyagok, majd a személyzetnél lévő ágy- és asztalnemű kerül sorra. A ruhaneműt a felsorolásban ágyak, párnák, fejtámlák, takarók és egyéb hálószobai bútordarabok követik; minden ágynál stb. az is le van írva, hogy a személyzet melyik tagja használta. Ezután díszes ló- és nyeregtakarók listájával folytatódik a hagyaték számbavétele. Az ezt követő fejezet a vitorlákat és zászlókat sorolja fel az anyag hosszának és színének megjelölésével. Ezek után különféle szegélyek, szalagok, pálcák, korlátok következnek, hosszúságuk megjelölésével. Ezt gombok, ruhakötők, egyéb ruhakiegészítők számbavétele követi; a gombok némelyike nemesfémből készült. A felsorolásban övek, táskák, erszények kerülnek sorra mintázatuk leírásával együtt, majd díszfegyverek és -girlandok és egyéb arany dísztárgyak következnek, valamint koszorúk, rózsafüzérek és féldrágaköves kiegészítők. Ezután ékszeresdobozokat, és különféle ládákat vesz számba a jegyzék, majd pedig edényeket (kancsók, poharak, tányérok stb.). Ezeket állatbőrök és vadászhálók, majd nyakörvek, pórázok és egyéb, kutyatartáshoz szükséges tárgyak követik. A következő fejezet a solymászat és a karvalytartás kellékeiről szól: kötelek, pálcák stb. A felsorolásban vadászkürtök, valamint vadászkések és tartóik következnek (az anyag megjelölésével). Ezután a hagyaték bútorokat: asztalokat, íróasztalokat, székeket vesz számba, majd különféle kalapok (pl. bíborosi kalap) felsorolása következik, az anyag megjelölésével. Az ez utáni fejezet különféle, máshova nem sorolt használati tárgyakat (pl. tükör, sakktábla, dobozok, gyertyatartók, dobok, órák, képek, edények, fűtéshez használt eszközök, kesztyűk, hegedűhúrok, naptár, íróeszközök, stb.) tartalmaz. Ezek után a messer Pontighino lovászmesternél található számos lószerszám (gyeplők, kengyelek, nyergek, vaseszközök, nyeregtakarók stb.) felsorolása következik anyaguk és színük megjelölésével. Ezt különböző, állatok megkötésére, vezetésére használatos kötelékek követik. A felsorolás következő tétele a Turchettónál lévő fegyverek (páncélok, kardok, sisakok, tőrök, pengék stb.), kis pajzsok (brocchiero) és ruhák (ingek, csákók, dísztollak stb.) jegyzéke. Ezek után a hagyaték különféle késeket, tőröket, majd pedig kardokat, továbbá egyéb szúró- és vágófegyvereket (pl. szablyák, simitárok, újabb vadászkések és -tőrök) vesz számba, minden tétel részletes leírásával. A következő fejezet tűzszerszámokat, kanócokat és lámpásokat sorol fel, ezután egy puska következik. A herceg birtokában lévő hangszereket (fuvola, hegedűk, csembaló stb.) tárgyalja az ez utáni fejezet, majd a következő tétel a modenai Francesco mesternek adott lőszerekről, fegyverekről (puskagolyók, lőpor, számszeríjak, egyéb, lövészethez szükséges eszközök stb.) szól; Jacomo, a tüzér kis ágyúkat kapott a leltár szerint. Ezután a kőtömböket (porfír, serpentino, márvány), majd a Pier Mazzarónak, a beszerzőnek adományozott fémedényeket veszi számba a hagyatéki leírás. A következő fejezet tárgyalja Hippolit nyomtatott és kézzel írott könyveit: a szerző és a cím nincs mindig feltüntetve, a könyv alakja minden esetben le van írva. A herceg könyvtára főleg klasszikus szerzők műveit (némelyiket két példányban is) tartalmazza, de sok korabeli kézikönyvet, traktátust is találunk (pl. sakkról, vadászatról, zenéről). Ezután a hagyatékban talált leveleket veszi számba a leltár. A következő fejezetben a kápolna felszerelése van felsorolva (oltárterítők, feszületek, misekönyvek), majd az Alfonso Cistarello által Magyarországról elhozott dolgok kerülnek sorra, ezek ruhaneműk, valamint néhány számadáskönyv az 1516 és 1520 közötti időszakból. Végül a Johannes Francesco dala Mirandulánál lévő dolgok kerülnek felsorolásra: ruhaneműk, szövetek és egy puska. | irat | kézirat | papír | 21*31 cm | olasz, latinBernardino Castronovo | | Alfonso d’Este (Ferrara hercege) | Hippolit (Dominus Hippolyt), Bernardino Castronovo (Bernardinus filius quondam Antonii de Georgiis de Castronovo), Alfonso d’Este (Alfonsus dux), Herculé gia Hebreo, II. Gyula (papa Julio), Ponzoni (ötvös), Brevi / Breve (ötvös), Nosa (ötvös), Czismaris (ötvös), Balanschio (ötvös), Costé (ötvös), Francesco Zerbinato, mastro Vicentio, messer Sigismondo Cistarello, Julio de’ Grandi, messer Thomaso (segretario), Antonio deli Andrioli Castaldo, Nicolo de Beltrame, Bernardino de Voltelina, Re de Appollonia (I. Zsigmond lengyel király?), Angelo Butiglieri, Don Adorno, Andreas dal Tinello, Aloijse (énekes), Marco Corvato, Michele, Clemente hungaro, Jusquino (énekes), Marco Tassone, Leonello de Fanti da Codegoro, Adriano (énekes), Afranio, Zoan Ma Madinello, Jacomo del Bailo, Cirello da Cavallo, Jacomo de Tiano, Zorzo Grosso, Luca fiorentino, Afranio, Rustigello, Zoan Maria Cadinello, Bernardino Calzone, Albertino, mastro Ambrosio, messer Pontighino, Turchetto, mastro Francesco da Modena, messer Jacomo (bombardero), Pier Mazzaro (spenditore), messer Joannes Battista Bonzanni Zoanne da Termolza, Balasso (istállómester), madama Catharina, Johannes Francesco dala Mirandula; Duca Valentino, frate Melchione da Parma, messer Joanne Leone, mastro Benedecto, Vegetius, Valerius Maximus, Pontanus, Quintilianus, Pomponius, Plinius (ifjabb), Suetonius, Plutarkhosz, Sepontinus, Christoforo Rapallo, Justinus, Lucius Florus, Titus Livius, Maria Equicolo, Julius Caesar, Cicero (Tullius), Platón, Plautus, frat Antonio da Ferrara, Terentius, Baptista Fulgosio, Corsetto Siciliano, Stephanus Nigrus, mastro Sigismondo de’ Fanti, Ovidius; X. Leó pápa, VI. Sándor pápa, Aloysius cardinale de Aragonia, Ercole d’Este, II. Gyula pápa, III. Pius pápa, VIII. Ince pápa, II. Ulászló / II. Lajos (Re de Hungaria), messer Lodovico Fabriano, messer Thomaso Fusco, Alfonso d’Este, Duchessa Bona, mastro Simone da Bettino, Orbán pápa (?), Kelemen pápa (?), Sig. Galeazzo Maria, I. Miksa (német-római császár), messer Beltrando, Alberto Magno, messer Joannes Bosello, messer Gillino, messer Ambrosio Landriano, Bartholomeo del Palude, Pier Jacomo, messer Raijnaldo, Johannes Matheo, Aloijse de Ruberti, Pier Maria Montolino, conte Filippo di Costabili, Valerio, Lodovico de Betto, Bartholomeo Gozo, conte Lorenzo Strozo, madama Eleonora, Leonello de’ Fanti, Daniello da Briago, messer Falco, Rodulpho dal Arpa, messer Francesco, messer Gellino, Lorenzo de’ Medici, Re Ludovico de Franza, madama Barbara Torrella, Re Aloysio de Franza1520Ferrara / Modena | | Santa Lucia in Silice (templom Rómában), Ferrara, Jusalota (?), Esztergom, Correggio, Venezia, Belrignardo, Vignenza, Castelnovo, Bergamo, Buda, Carcovia (Cracovia – Krakkó), Belfiore, Ro (Rho), Sabionzello, Modena, Adria, Milano, Capua, Pomposa, Vercelli, Codegoro, Fellonica, Modena, Pavia, Ferrara, Belfiore, Esztergom (Strigonio), Brescello, Mortara, Ravenna, Montirone, Nonantula, Tapolza, Parma, valle de Trebba, Costabili, Castel Thealdo, Mezogoro, Castelgualtiero, Rovereto, Massanzadego, lago Sancto, Castiglione, Eger (Agria)FRAKNÓI, Vilmos, Két hét Olaszországi könyv és levétárakban 1878 májusában, in Magyar Könyvszemle (1878) 121-153.In Christi Nomine Amen. Uno schiopetto da preda picholo cum dui Scarigaduri
382MTAMs.4996.8MTA másolatgyűjtemény | Registrum super distribucionem vinorum | Pozsony 1489. évi borregisztere, a bor elosztása | A regiszter az 1489-as év márciusától augusztusáig terjedő időszakban Pozsony városára vonatkozó borokról számol el (2.lap: Registrum super distribucionem vinorum), majd következik az egész augusztusi hónapra vonatkozó vásárlás (3.lap recto: Introitus pecuniarum), legvégül pedig az 1489-as év borelosztása olvasható (3.lap tergo: Exitus pecuniarium). A kötetben rögzített számlákat Pincharo átvezette az 1490. évi bevételi kötetbe (ADP 691, 48 és 96-97. lapok; Infocus nr. 366 és 2161) | regiszter | kézirat | papir | 21*31 cm | olasz, latinTomori Bernát | Piero Pincharo de Parma | Ippolito I d’Este | Bernardo, Beltrami Peroto, Andreas Vas, Gaspar famulus, Vayvode Lussinense, Johanni Perini, Thozne famulus, magistro Johanni Forcziher, Paulo Kalmar, magistro Naute Pociori, Naves Tranczet, Apijhler Enri1489.08.Pozsony | | Posony, Pispeki, Vaijka (Vajka), Esztergom, Vienna (Bécs)Item fferia quinta proximasumma expansarum
2762ASMoAmb.Ung. b.2/19/3/12Ferrarai követjelentések | Strigonio Viennae Beltrame Costabili 1488 | | | | kézirat | papír | 21*31 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Sigismondo EstenseHunyadi Mátyás, Beatrice d’Aragona, Ippolito I d’Este1488.05.13.Bécs | | MilánóEssendo il mio illustrissimo et reverendissimo monsignor a la corte de questi serenissimisignori re et reginaper intendere quello ha ad havere il sposo de proprio per omnem eventum: Credo li stara anchora qulche zorno: Mi racomando di continuo a vostra signoria.
383MTAMs.4998.1MTA másolatgyűjtemény | Registro di cucina 1492-1493 | Konyhai számadások | 1492 októberétől 1494 áprilisáig tartanak a bejegyzések. A töredékekben dátumok, személynevek, pénzösszegek, illetve az érseki konyhára vonatkozó megjegyzések, utasítások szerepelnek. A töredékek alapján a kötet csupán a konyhára fordított kiadásokat könyvelte el kronológiai sorrendben. | számadáskönyv | kézirat | papír | 31*22 cm | latinismeretlen | | Ippolito d’Este | Demetrio literato (Demetrius literatus?), (dominus reverendissimus), Andreas, messer Bernardino, Beatrice d’Aragona, Nicolas / Nicolaus Safar, Bernardino Monelli, Michael Cassai, Thomas, Kalman, Gregor, Ladislaus literatus de Pesth, Georgius Horwath, Paulus Rivisi(us? Esetleg Révész?), Jacobus Sanko (Jacobus Sankpitius), Palko pavus, Laurencius carnifex (Laurencius macellarius), Georgius Kozardius, Nicolaus Horwath, (iobagio reginalis maestatis), Johannis literatus, Mathias, Benedictus parvus, Johannis Guk, Michael Kermendi,Rwsine de guardaroba1492Esztergom | | Zalka, Pesth, Golvok, Pathak, Zob, Kakatz, NaghwathkerthItem VI die octobris... literato ad coquinam...domini ad prandium...Summa f. 88 ..... plebani sancti ..... d XXV ..... d XXXX ...... d X ..... IV .... qui ... pro pe....... ded ...... Ad..... si..... p....
384MTAMs.4998.2.AMTA másolatgyűjtemény | Libro di entrata e dei debitori 1493 | Az 1493-as év jövedelmei | A kötet egy ferrarai modell szerint szerkesztett olasz nyelvű főkönyv, amely az 1493-as év jövedelmeit, az érsekséghez befolyt pénzeit rendszerezi. Az elején tartalomjegyzék, illetve az adóbérlők listája segítette a számvevő munkáját, a végén kamarai számlák és a tárgyév számláinak végösszegei alapján summázat készült. A számlák alapvetően két csoportra oszthatók, a bevétel neme szerinti, illetve a személyi számlákra. A kötet felépítése a XX. századi másolat alapján: 3-6 o. tartalomjegyzék ( nem alfabetikus, hanem inkább tárgyi rendezésű) 6-8 o. nagyobb tizedek, pozsonyi bortized, kisebb tizedek éves összesítése (1493) 8-10 o. invocatio, a kötet jelzetének meghatározása 10-21 a korábbi évekből (1490-1493) fennmaradt befizetési/jövedelmi tartozások és nagyobb tizedek összesítése 21-22 pénzben és természetben törlesztett ajándék (munera) 22-25 kisebb tizedek 25-26 körmöci malombér 26-27 rozsnyóbányai ezüstjövedelem (úrbura) 27-28 körmöcbányai pisetum 28-31 vámok és révek 31-32 ebédváltság (praniali) 32-34 gabona- és borkilenced 34-35 kaszapénz (servitium) 35-36 kisszebeni, nagybányai pisetum 36-47 Szent György napi, pünkösdi, Szent Mihály napi, Szent András napi, karácsonyi cenzus 47-48 census plebanorum 48-50 egyházi nemesek adója 50-51 vizahalászat jövedelme 51 farsangi cenzus 52-53 malombér, malomvám 53-57 pozsonyi tizedek 58-59 rendkívüli adó 59-64 bányászatból pisetumból származó nemesfémbevételek 64-95 Gosztonyi András számlái 96-108 Bernardino Monello számlái 108-115 Kanyola Miklós (Nicolo Cagnola) számlái 114-125 Gosztonyi András számlái 124-127 Tamás szebeni polgármester számlája 128-131 Pietro Saider körmöci kamarás számlája 130-133 Szapolyai István nádor és Zorzi írnok és pisetarius számlája (Sopusio – Szapolya?) 132-135 Sallói János és Tomas Tencha pisetariusok számlája 134-137 Bozeni Zsigmond és János örököseinek számlája 136-139 Tamás királynéi írnok és Kis Tarsai számlája 138-141 Beltrame Costabelli számlája 140-143 Szentgyörgyi avagy Rozsnyói Péter és Zoldi István nagybányi pisetarius számlája 142-145 Kis Máté liptói nemes, Pesti Balázs és Turco (Török) Mihály számlája 144-147 Tomori István visegrádi provizor, Blasius Filipi de Ruisk testvér számlája 146-149 Cesare Valentini, Vas András, Frangepán Bernát, Pazifico de Amelia számlája 150-155 nápolyi Antonio Branca, Ternak Péter zenggi kapitány, esztergomi Gregorio Borsollo, Turok Mihály, Zobori Imre, Rochas (Rókás) László, Zorzi di Prioli a kápolna rektora számlái 154-157 Gosztonyi András, Perotto Visacho zólyomi nemes számlája 156-159 Giorgio Boemo drégelyi várkapitány számlája 158-163 Petrus Saider körmöci kamarás és pisertarius számlája körmöci malombérrel 162-167 Bernardino Monello provizor számlája 166-171 Beatrix királyné számlája 170-177 az érseki vazallusok számlái 176-183 pozsonyi tizedbérlők 182-187 körmöcbányai, nagybányai, kisszebeni kamarák összesítései 188-195 a királyné összesített számlája 196-198 tárgyévi összesítés | főkönyv típusú számadáskönyv | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito d’Este | Hyppolito da Este de Aragona, Beltrame di Costabelli gubernator, Beatrice d’Aragona, Kis Thomaso, misser Agustino Benzo, misser Thadio di Lard, don Zoohane capelano, Pandolfo scudero, fratte Bonaventura, Palamidesk spicialle, Valentino cogo, maistro Petro sarto, Ercules stafiero, Altobello barbiero, Gregorio stafiero, Ruzinente, Todeschino rispostiero, Zanzone insaponator, Zohane stafiero, prete Barba Longa, Embrico cavalaro, Lodovico di Orlando, maistro Egidio cogo, Vicencio Diako, Zohanne organista di la giesa, Nicolo safarro, misser Thomaso Fosko prezeptor del reverendissimo, Nicolo di Kolonia mercante Todesko, pleban di Buda, mandatti alla signora duchessa, Vicencio Pistachio, padre Benedeto, Zohane Antonio, Bernardino Monello (gienerale provisore), maesta di madama, Marco safarro, cantor, canonici, frati di santo Martino, Pietro Marco, maistro Alexandro, maistro Clemente, maistro Alberto (ő fizette ki az alkalmazottakat), Zwhone lapicida, maistro Dionisio, maistro Francesco, Taralta, Antonio del Papa, Rasone bom tenpo, Otaviano, Felipo mercadante di Buda, Zorzi de Prioli per Kisneugrado, Alvise de Peretto, Pietro Saider camararo di Cremia, Lodovigo di la guardaroba, Nicolo Cagnolo/a – fu pisetario di Cremicia – Petro Saider novo pisetario(1493), Alberto Magno (et compagno szentkereszti officialisok), Komornich servitore di la maestra di madama, Zorzi literatto, Thomaso Tencha, Rivola, Martino Komornicho, Belai, Nag Antonio, Giorgio Boemo (castelano di Dregel), nobiles de sede Vaicha, plebano di Bertete, plebano di Zervech, plebano di Pulsuz, plebano di Zelus Ugoza, plebano di Iosoa, nobili de la sede de Baicha, nobili de la sede di Lecel, Anberto Diako, Feter (decimatori), Roduam, miser Felipo, Anbroso literato de Strigonio, Mathia Fiers decimator de Posonio, Felipo da Bresa, Mathias Temel, Lodovigo di la guardaroba, Martino cantore, Andria Gostom preposto di santto Stephano, Piero Pincharo scribano, fratte Bonaventura, maistro Palamidesse spicialle, Tomaso Barbalonga, Frello Ferazo castellano, signora duchessa di Ferrara, viscopo di Nitria, archidiacono di Zolio, signor Ducha di Ferrara, Zohane Antonio da Pavia, Ladislao di Rochas, Alvisse tanborino, Enrico safarro, Nicolaos de Brugias cantor, Nicolao del Taratta, Pietro Chiavero, Ladislao Custod, Nicolo Posga, Anbrosio literatto, Michael Turocho (et fratello zio), Rasom Bomtenpi marcante fiorentino in Buda, Otaviano fiorentino, Filipo marcante todesco in Buda, Sigismondo maistro, miser Peroto, Zanota, Fechetz Vitale, Sigismondo conperatore, anbasator, Bono conperatore, abato di Pelise, Menone stafiero o cavalaro, Nicolo Korvatto overo Dasegna, Nicolo di Colognia marcadante da arme, Agustino Benze, Guasparo Stecha, Gregorio mandatto in Italia, Alexandro depintore, maistro Chiemente fiorentino, maistro Zuchone lapicida, Panolfo di Silvestri, provisore vechio Stephano Bachiam, Zohane Antonio, maistro Dionisio, maistro Francesco, Nicolo Maria, Tomaso maistro Civiom di Zibinio (Thomaso maistro Zibiniense), Nicolo Alessandro depintore, Zorzi litterato, Pietro Saider camararo di Cremicia (Petro Saidare), Beatrix királyné, Nicollo di Colonia mercante todesco, magnifico contte Stephano contte di Sopusio palatino del regno, Zohannede Sallo (fu pisetario di Cremicia), Tomaso Tencha pisetario de Rivola Dominarium,eredi di magnifici contti Sigismondo zohanne di Bozeni, Tomaso notaro qualle fu scribano di la maista di la signora regina, Kis Tarsai qualle fu capitanio et camarero de Rivolle Dominarum, Bartolamio Dragsi, Beltrame de Costabelli reverendo protonotaro apostolico et gubernatore di Strigonio, el magnifico contte Pietro da santto Giorgio overo di Rozino, Stephanus Zoldi qualle camararo de Rivola Dominarum, Matheo Parvo contte de Liptovia, Biasio de Pest, Michelle Turco conpagno, Stephanus Thomori qualle fu provisore de Vize Grado, Blasius Filipi de Ruisk fratello che fu di Urbano episcopo di Adria,el magnifico miser Cesaro Valentino dotore et cavalero, Andreas Vas qualle fu decimatorre di Posonio, el magnifico contte Bernardino di Frangapani, Pazifico de Amelia, eredi di miser Antonio Brancha da Napoli, Ternak Petro che fu capitano di Segna, Gregorio Borsollo de Strigonio, Michael Turok de Strigonio, Emerico Zobori, Ladislao de Rochas prothonotaro del regno, reverendo miser Zorzi di Prioli rectore di la capela di santa Maria de Strigonio, miser Perotto Visacho conte di Zolio, Giorgio Boemo di la maista di madama castellano di Dregel, Nicolo Corvatto, nobili di Tre Sede, la maesta di la signora regina Beatrize, vasali de lo archiepiscopatto, Decimatori di Posonio: Anbrosio Diako et Mathias Freten, Zohane Todesco aiutante di credenza, Benedetto Miski homo d arme, miser Nicolo Maria da Este et altri prelati, Camara di Cremicia,Camara de Rivola Dominarom, Camara di Zibinio, anbasator di Napoli che vene da Viena, Marco, Michele Parvo, Perotto Visazi, II. Ulászló1493Esztergom | | Strigonio, Buda, Kisneugrado, Ker, Senpeze, Pasto, Zelus (Szőlős), Zerti, Berzenze, Ledeze, Pogran, Pispeki, Velchenie, Ludan di Ladisla di Rochas di Cunto, Zolio, Zelis, Kakatz, Kevesde, Venecia, Bodom, Romam, destretto di santa Croze, Cremicia, Rosgno Bania, Udvard, Marchard, Patak, Idueg, Elponttx, Verebel, Vifallu, Gutha (officiolatto de Gutha qualle sono nove ville), Sangiorgio, Giarmatz, Hugoch, Nagzelu, Filek Pispeki, Machia, Chiem, Pispeki Posonio, Sumogi, Chielie, Aha, Theld, Tribus Vadkert, Sarlo, Dregel, [Marotto, Brosegnu, Sichiu, Pechiem, Venecia, Zimen, Sigard, Nova Civitas – queste sono libere da questo censo (censo di San Giorgio)], [Zenpal, Pustaperat – queste sono disfate], Lidueg (si é liberata per alcun tempo dal censo di la Penthecosta como par per letere del Reverendissimo), Vaicha, Leli, Nagzelu,, Giarmat, Zalka, Riblien, Hirlien, Bartz, Saio Pispeki, Kiirtz, Bertete, Zervech, Pulsuz Zelus Ugoza, Iosoa, Baicha, Lecel, Nazvad, Vaga, Zerdael, (molino di Kevesd, Sangiorg, Kisaro), Posonio, [Reche, Bozin, Pilsug, Zencharia, Modor, Samaria overo Satsmasdorfo, Otomal, Tott, Hemet, Somoliz, Dirunpach, Pudweriz, Senpez, Cheklies, Devem - pozsonyi bortized lajstrom], Provisveg, Fedemos Regis, Viitelek, Vize Grado, Rosnio Bania, Zolio (Zólyom), Lipovia, Turoz, Arva, Comaro, Gemen et Torna, Neugrado, Ludam, Parlo, Seupheze, Italia, Zonda, Kerre, Senpche, Gutha, Pelise, Zibinio, Sopusio, Rivola Dominarum (Nagybánya), Liptovia, Vize Grado, Ruisk, Adria, Napoli, Segna, Ludano, Kisneugrado (nógrádi kisebb tizedek), Bem (Bény), Zilis, Nag Zelu (Nagyszöllős), Tre Sede (=Bajcs, Verebély, Lecel, az egyházi nemesek székei), Ongaria, Transilvania, Viena1493. in Strigonio. Decime de Posonio carte 42del molino di Cremicia per l anno futuro 1494 a carte 12 duc. 300 din - Summa duc 27184 din 81.
385MTAMs.4998.2BMTA másolatgyűjtemény | Libro di spese 1492-1494 | Az 1492-1494-es évek kiadásai | A kötet teljességgel olvashatatlan. Enrico Motta másoló csupán a levéltári előlapot tudta leírni, amely szerint a könyv 190 számozott folióból áll, 0,303x0,21 m a mérete. | számadáskönyv | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszismeretlen | | | -1492Esztergom | | ---
386MTAMs.4998.3MTA másolatgyűjtemény | Registro dei salariati 1493. | Az érseki udvar alkalmazottainak számlái (1493) | Az olasz nyelvű kötet egy kettős könyvelési elven épülő számadáskönyv. A szöveg, különösen a kötet első lapjain erősen hiányos, töredékes. Felépítése egyszerű, a számlákat nem csoportosították: az érsekséggel bármilyen gazdasági viszonyban álló emberek egyes számlái követik egymást. A rovatok végén többnyire az 1494 G. kötetre tesz utalásokat a számvevő. Van a végén egyfajta összesítés: a 196. oldalon indul az 1493-as évben ténylegesen kifizetett pénzek számbavétele (sok alkalmazottal szemben maradt adós az érsekség). | számadáskönyv | kézirat | papír | 31*22 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito d’Este | miser Perotto, kis Thomaso, Thomas vigilatore, Alexandro dipintore, Filipo da Bresa racionale, Beatrix, Marino Komornich provisore i la maista di madama, Gniarhari, Bernardino Monello, Bernabas compagno, miser Giorgio, Alberto magno e compagno, Thomaso Gemeri caratero, Petro Sagi, Giorgio Nag, Martino Korvatto, Ippolito d’Este, reverendo miser Beltrame di Costabili gubernatore de monsignor reverendissimi et illustrissimo, Paullo todesco fabro, Alvisse spagnollo maistro, Thoma, Zohane diako maistro di salla de la famia taliana, Antonio Korvato famio, Vicenzio diako, Nicollo Safarro provisor, Zohanne magno stafiero, Giacomo provisore, Simon da Napoli, Palamidesso da Napoli spezialle, Janus todesco aiutatore de lo credenziero, Emerizio zingaro di don Zohane cavalaro, Aliobello barbiere, Thomaso barbato, Pandolfi (Pandolfho), Gregorio di Spangnia stafero, Petro Francesco sartto, Petro Pincharo scribano, Zanzone, don Zohanne de Ma... de Bagnocavallo capellano, reverendo miser Valentino, Zohane pelifize, Ludovigo di Orlando Valle, Nicollo Cagnollo pisetario di Cremicia, Gnaspre, maistro Jacomo, Thomaso Torco da Rimini doctore di leze condutto per prezeptore, fratte Zohanne de l ordine di santto Francesco musico veneciano, preposto di santto Stefano (Gosztonyi András), maistro Savone cogo, signor Vason, Nicolo Erdel homo d’arme, Janus de Barhot vices legatto, Giorgio homo d armi, Zohanne homo d arme, Stephano homo d arme, Bernabas, Johannes Difrior homo d arme, Alberto Concolso homo d arme, Zohanne de Peste tronbetto, Federico greco homo d arme, Castellani del castello di Berzenze, Petrus Susi, Johannes Balogi, Benedictus Ezeni homo d arme, (Benedetto), Ladislao de santa Maria di Buda, miser Martino, camara archiepiscopalle, Giorgio Boemo servitor di la maista di madama castelano del castello de [Dregel], Pietro Saidare camerario et citadino di Cremicia, Palko Marott (Marat) maistro di stalla, Stefano, Thomasso Tenko, Ladislao Kalnai homo d arme, Dionisio tronbetto, Cristofallo tronbetta, Simon tronbetta, Michael Buchiani homo d arme, Michael Somori homo arme, Palko parvo homo d arme, Johannes Kakas homo d arme, Petrus Susi homo d arme, Petro Sos overo parvo homo d arme, Bernardo Thomori homo d arme, Ladislao Rodi homo d arme, Petro de Kalanda homo d arme, Tadio di Lardi, Johannes Balogi homo d arme, Petro Marco ongaro qualle fu castellano di Drigel, Ditricus de Kalanda homo d arme, Paullo zopo di Strigonio, Antonio, miser Bonaventura de la Torre de l ordine di santto Domenico, [...orado Pissa], Urbano de Zalka fabro, Laurenzo, Cardinalle Cogo taliano, eredi di Zo..., eredi di Martino Balogi qualle fu homo d arme, Antonikino, Andreas Vas, Valesho … servitore, Turco ..., Antonio di..., Michalle … qualle servitore, Bernabas Lad... qualle fu homo d arme, Paullo Biazo de Serra qualle servitore per homo d arme, eredi di Ladislao Erdilli qualle homo d arme, Johanne de..., Zohanne tronbetta qualle serviti el reverendissimo, Giarca, Francesco del Chiuppo da Napoli qualle fu servitore, Jacomo del Sarasino qualle fu credenciero overo repostero, Dimitrio Margalari qualle fu homo d arme, Martino, Lorenzo di Verpezo, eredi di Andrea di Dorense todesco bonbardero, Jacobo [homo] d arme, Gregorio grande de Pechiam qualle fu ortulano de Pechiam, Pietro qualle fu ortulano de l insula, eredi di Gui..., eredi di Andrea polako dagli Speci, [Roans Todesco bonbardero], Stephano de.., Petrus Andreas, Bartus polono qualle fu cuchiaro di castello, eredi di Martino .. de Valka fu famio de stalla, Stephano, Bernrdus Lipes qualle fu homo d arme, Nicolo Disol qualle fu homo d arme, Zohanne, Johannes Penso qualle fu homo d arme, Stephano Bachiani qualle fu provisore qui di Strigonio, Pandolpho, Silvestro, eredi di Petro Magno, Alberto qualle fu merzenario di Maroth, Michele Parvo, Johannes Belai, eredi di Michelle, eredi di Valentino di Zagrabia qualle fu caratero, Paullo Ongaro qualle fu caratero con li cavalli, Gregorio Nasino qualle fu caratero di castello con li cavalli liardi, Pietro Boemo qualle fu galupo, Zohanne Todescho guerzo qualle fu banbardiero, Emerico Radolzi, Antonio de Citanova como cribratore, Zohanne da … homo d arme, Giuris caratero di Nova Citade, Zohanne .. fu fabro di castello, Giorgio Nag qualle fu caratero di castello con li cavalli nigri, Bernardo Ongaro qualle fu famio da stalla, Lasko … qualle fu famio de stalla, Paullo Selezi caratero, eredi di Jacobo Corvatto qualle fu provisore di la cassa di Buda, plebano di Strigonio, eredi di Giorgio Balogi, Blasio Carisi capo de usari (huszár), Thomaso Ongaro qualle fu aiutante di cozina, Giurozo, Lucha Sohiavone qualle fu canovario, Petro ortulano de l insula zio e lo vechio, eredi Tomaso Dobosso, Giorgio qualle fu pistorre di Verpezo, Benedetto Tot, Rucinente aiutator di camara, maistro Piero sartto franzoso, maistro Valentino cogo, miser Alfarello Ferazo castellano, Piero Pincharo scribano, Zanzone insaponatore, don Zohanne da Bogna-Cavallo, Nicolo di Bur.., Emericio cavalaro, Altobello barbiero, Eterillo da Modena stafiero, signor Barbalonga, Pandolfo di Silvestro, Augustino Benzo medico, Gregorio stafiero, Lodovigo guardaroba1493Esztergom | | Strigonio, Bresa, Posonio, Udvard, Gutha, Santa Croze, Napoli, Spangnia, Rivola Dominarum, Cremicia, Rimini, Chied, Berzenze, Buda, Kisneugrado, Drigel, Patak, Idueg, Marott (Marat), Zalka, Verpezo, Dorense, Valka, Maroth, Zagrabia, Citanova, Nova Citade, ModenaConpagni 50 boemi .... castello messi ...... conduti per miser Perotto de no....per miser Beltrame .... per marce 3 di arzenti ... a c.te 67 duc. 6 per marce 3.... a c.te 67 duc. 18 ...... a c.te 67 duc. 9 ..... a c.te 67 duc. 9 din. 56
387MTAMs.4998.4MTA másolatgyűjtemény | Registro di entrata 1492-1494 | Az 1492-1494-es évek jövedelmei | Latin nyelvű egyszerű számadási kötet. A befizetett pénzt egymás után sorban, folyamatosan könyveli el, nem osztja fel az oldalakat a tartozik/követel rendszer szerint. 1492. szeptember 1-jétől indulnak az első tételek, a befizetés eredete szerint csoportosítva jelennek meg, s általában a hónapok végén, vagy egy hosszabb egység végén summázzák az összegeket. Az egyes tételek pontos dátummal kezdődnek, amelyek lehetőség szerint egy-egy egyházi ünnepet jelölnek, ha ilyen épp nincs, akkor csak az adott napot dátum szerint jelzik. A következő, minden esetben szereplő adat, hogy kitől érkezett a pénz. A befizetés jogcíme is fontos, de amikor egyértelmű (pl. Gosztonyi András tizedeinek részleteinél), akkor gyakran elhagyják. Végül a pontos összeg betűkkel, a jobb oldali oszlopban pedig latin számokkal kiírva zárja a tételt. Az összeget nem minden esetben írja ki betűvel, például ha az nem kerek s dénárokra is oszlik a befizetés, szinte sose találkozunk a kiírt formával, csupán számjegyekkel. A pénznem itt minden esetben forint (florenus), illetve dénár (denarius), mit f. illetve d. rövidítéssel jelölnek. Míg a tételeknél latin, addig a havi összesítésnél (summa) már arab számok szerepelnek, általában a pénznem megjelölése nélkül, ponttal elválasztva. A főkönyvekkel ellentétben itt nem találunk hivatkozásokat más kötetekre. Tartalma: Gosztonyi András tizedbérleti számlái (3-55. old.), körmöcbányai malombér (56-58), körmöci, nagybányai, szebeni pisetum jövedelmek (58-71), pilisi apát számlája (71-73), cenzus lajstromok (73-97), rozsnyóbányai „ezüstök” (úrbura vagy pisetum) (97-99), „a királyné pénzei” (99-100), gabonakilenced (100-103), bor eladásából származó bevételek (103-106). | számadáskönyv | kézirat | papír | 31*22 cm | latin? Petrus litteratus | | Ippolito d’Este | Estei Hippolit, egregius dominus Bernardinus Monelli, venerabilis domini Andreas Bozthonius prepositus sancti Stephani de Castro Strigoniensi (Gazthon, Goston, Gozthony, Gosztonyi András), Benedictus Zepethneki, Mathias Vite provisor (valószínűleg Mathias viceprovisor), Demetrius litteratus, Rassaii, Gregorius Palasthii, Clementius carpentarius, Gregorius Pethke de Kakath, Ladislaus de Doroghaza, Barnabas claviger, Bochkai, Rasonius, Binavite, Demetrius comperator, Nicolaus litteratus, Nicolaus Maria, Barnabas viceprovisor, Petrus Sos aulicus militaris reverendissimi domini, Palamidius apotecarius, Pandolfo, Anthonius Aurus fabrus (farbrinus? - kovács), Vincentius Pysthacziius, magister Kdeheghy, Petrus Radoczi, Ambrosius Halal, Johannes pellifex, Barbalonga, Nicolaus Thomory aulicus, magister Anthonius, Stephanus Raguseus, [Zykonise], Nicolaus Horwath, Nicolaus notarius capituli, Johannes litteratus, Bodmerius, egregius Petrus Schijader (Sayder) camerarius Crempniziensis, Andreas litteratus, egregius Nicolaus Cagnola (Canola, Kagnola, Kanyola) pisetarius Crempnicziensis, venerabilis frater Bonaventura capellanus domini reverendissimi, dominus Augustinus medicus, Georgius Horwath, Stephanus Horwath, dominus Jacomus macerius, Manovius familiaris domini reverendissimi, magister Laurencius de Thrynchynio, Thomas Thenk pisetarius Rivuli Dominarum, [Berlyczer], Lodovicus in guardaroba, Dionisius tubicina, Palko militaris, venerabilis dominus Thomas abbas de Pilisio, Georgius Bohemus, Johannes Baloghy, Petrus Chwzy, Bernardus Thomory, Ladiuslaus Rohody, Martinus Komorvyk, Benedictus Ezeny, Barnabas Belai, Anthonius Magnus, Johnnes Magnus, Albertus Magnus, Johannes Kakas, Michael de Bwchyay, Detricus de Galfa, Petrus Kalanday, Johannes de Bathor, Palko de Sard, egregius dominus Augustinus Bencio medicus domini reverendissimi, dominus Philipus de Brixia (vagy Briscia?), Loisy officialis, Johannes Knewdel, Petrus Parvus, Mathias viceprovisor, Mathias Fretter, orator regis Neapolie, dominus Perothus de Wesak, Fretter Ropertus tubicina, Thadeus, Blasius Bochkay1492Esztergom | | Strigonius, Kakath (Chakaths), Werebel (Werebyl), Doroghaza, comitatus Zoliensis, Chwrocz, Arwa et Lypthowiensis, Buda, Waciam, Crempniz, Bohenia, Trencsén, Rivulus Dominarum, Zibinio, Pilis (Pylis, Pilisio), Posonius, Neapolis, Lek, Farkasd, Bernecze, Hyrth, Theld, Ala, Zethe, Ewrs, Kemencze, Bersen, Bwchyw, Magyarzedyn, Moch, Thardaskeddy, Nemethzedyn, Leled, Mwsla, Baych, Kewesd, Farvad, Baytha, Kysmusla, Bwgh, Kyselwed, Kakath, Pyspeky Posoniense, Perbethe, Weneczia, Wysalw (Újfalu – az s itt vsz f, csak Motta benézte), Bayoth, Heregh, Thardos (Thardas), Sykthyw, Moch, Borosyenyw, Machya, Them, Castrum Dregel, Castrum Berzence, officiolatum de Sarlo, Cheten, Nyarhyd, Gwtha, Sancta Cruz, Treswadkerth, Rognobanya (Roznobanija), Naghelved (Naghelwed), Maroth, Zalka, Bwchyw, Barth, Helven, Sarlo, Ketth, Gyarmath, Zenthgyergh, Naghmusla, Baych, Kwral, Farkasd, Perbethe, Farnad, Kyrth, Zakalos, Hethen, Avyala, Bwtha, Nazwad, Imew, Marthos, Nandor, Theke, Kezepsewadkerth, Felsewadkerth, Alsowadkerth, Hwgyagh, Baytha, Aha, Theld, Gwgh, Ledecz, Ryblyey (Ryblyen, Kyblien), Hyrolyan (Hyrolyan, Hyrollyan - Kinorány), Egerzegeh, Izbegh, Naghchethey, Bernecze, Nadabolija, Chwchon, Sayopispeky, Welkenye, Wyfalw, Mathya (Macha?), Chem (Them?), Moth, Sylekpispeky, Sarlo, Helwen, Kyssaro, Perbethe, Gwutha, Zakalos, Anyala, Hotten, Naghmusla, Farkasd, Bulchyw, Zymew, Sygard, Naghcethen, Kyscheten, Izbegh, Egerzegh, Wdward, Gyorok, Naghker, Kysker, Waga, Zerdahel, Barth, Kerth, Kwral, Cheke, Baytha, Leled, Farnad, Zenthpaldeserta (Szentpál puszta), Petthyen nichil, Venecze, Kemencze, Bernecze, Zethe, Hydwegh, Pathak, Honth, Sipyk, Chythar, Deythar, Kerezthwr (Keresztúr), Kermecz (Körmöc), Naghlochya (Nagylőcse?), Kyslochia, Trubina, Zlezka, Kozoryna, Presthawlyk, Pytthelfalwa, Janowalehotha, Barthoslehotha, Ewshylla, Jeztrebel, Nowalehotha, Newolna, Kapronchya, Wassarhel, Gwgh, Ledecz provisoris, Pogran libera, Kemend libera, Baych, Lech, Pyspeky, Zwnoghy (Szúnyogdi), Chellye (Sellye), Zewoleti, Cheyke (Csejkő), Nemethy, Berzencze, Naghzele, Zenthgergh, Gyarmath, [Sthorufa], Barth, Bwlchw, Wayka, Keer, Aha Theld (egybe), Cheke Ewral (egybe)Registrum super introitu pecuniarum Archiepiscopatus Strigoniensis tempore administracionis Egregii Domini Bernardini MonelliLedecz f. XXV. Mwsla f. XXIIIIł Summa 459.50 Fine.
388MTAMs.4998.5MTA másolatgyűjtemény | Libro di entrata e di uscita 1492-1494 | Az 1492-1494-es évek jövedelmei és kiadásai | A kötet első felében (1-37 o.) a befolyt pénzek fajtái szerint elkönyvelt számlák szerepelnek: gabona és bor eladás (3-6 o.), sarlói kaszapénz és vadkerti borkilenced (7 o.), *Beltrame kormányzó megbízásából Zonda vár elfoglalására kiadott pénz (7-8 o.), egyházi nemesek adója (8-9 o. és 12 o.), nagy és kis tizedbérlet (9-11 o.), gabonakilenced (12-15a o.), királyi dica (15a-24a o.), census plebanorum (24a-24b o.), vizahalászat, bőr- és faggyúeladás számlái (24b-27 o.), subsidium (27-37 o.). A kötet második felében (37-66 o.) kiadási tételek vannak: katonák és trombitások kifizetései. | számadáskönyv | kézirat | papír | 32*22 cm | latin? Petrus litteratus | | Ippolito d’Este | Palko, Paulus de Maroth, Johannes litteratus, dominus Beltram(us), Petrus Jacobus, nobiles de sede Waika, Georgius Kozurdius, venerabilis dominus Andreas Gosthonius prepositus sancti Stephani in castro Strigoniensi, Ladislaus de Doroghaza, Nicolaus Omanii, Dominicus Perothus de Wesal (Wesak), Johannes Chiiapii (Chapii, Chap), Petrus Chwzii, dominus Sanctore cancellarius regine, Ladislaus Gosthonii custos ecclesie strigoniensis, Blasius Saak, Petrus Criwzii, Johnnes Barbatus, Gaspar Mwlathy, Michael Kassaii (Cassaii), Sebastinus plebanus de Chythwek, Petrus Kiis, Balthasare Gwthaii, Thoma Thenk de Buda, Johannes litteratus de Sarlo, Gaspar Italus de Briscia, Michael Kermendii de Kakatz, dominus Beltrame gubernator, Nicolaus Kowachii, Paulus officialis de Maroth, Blasy Sak de Zalka, Demetrius litteratus, Anthonius de Pesthiien miles, Paulus de Sard miles, Ambrosius litteratus de officio Püspekii prope Posonium, dominus Donatus vicarius, Petrus Sos, Johannes Belay, Johannes Disnoe, Michael Zomori, Nicolaus Erdehegii (Ewrdeheghii), Dionisius (Düonisius, Düonisius de Wyfflw) tubicen, Valentinus tubicen, Simon tubicen, Georgius tubicen, Loiis officialis de Nyarghid, Nicolaus litteratus, Gaspar Mwlyathi, Beatrix, Barnabe Belai, Anthonius Magnus, Johannes Baloghii, Petrus Chwz, Ladislaus de Rohod, Bernarus Thomori, Detricus de Galsa, Petrus de Kalanda, Barnabas Belaii, Johannes Kakas, Anthonius Nagh, Michael de Bwchay, Martinus Komorniik, Palko de Sagh, Ladislaus Kalnaii, Johannes de Barthos, Michael de Zomor, Nicolaus Thomorii, Ladislaus Müczkii, Sthephanus de Batthiian, Johannes de Bathor, Bernabas Welcheczii (Barnabas), Petrus de Chwz, Ladislaus de Rohod (Ladislaus Rohodii), Bernardus Thomorii, Nicolaus Thomorii, Thomas Soldos, Nicolaus Kowachii, Albertus Ruppel (Reppel, Roppel) tubicen, Mathias thubicen, Johannes de Ban (Johannes de Gan), Cristoforus tubicen, Laczo (Laczko) aliter Ladislaus tubicen, Thomas Selpokar tubicen, Detricus de Galsa, Ladislaus Müczkii1492Esztergom | | Egerzegh, Pogran, Nemethi, Zeveles Cheyk, Kyssaro, Zenthgergh, Doborgaz, Wyfalw, Bayoth, Ewrs, Thardas, Heregh, Cheni, Mathya, Sykehyw, Moth, Maroth, Gwtha, Zakalos, Nazwad, Marthos, Gwgh, Nyarchiid, Wdward, Thardaskeddii, Naghker, Chethen Ledez (Ledecz), Pogran, Werebel, Sarlo, Kemend, Elwed, Magyarzediin, Raiith, Kezepsewaradkerth, Alsowadkerth, Felsewadkerth, castrum Zonda, Waika, Doroghaza, Lwdan, Pyspekii, Velkeniie, Lelecz, Pazthoh, Chethen, Für (Fyr), Lelez, Machiia, Chem, Aha, Theld, Hwgiiagh, Zelew, Fülekpyspekii, Püspekii, Zenthgerg, Güarmath, Leel, Waga, Zerdahel, Ewrs, Nandor, Gwtha, Zabalos, Sügard, Naghelved, Kwral, Kesth, Cheke, Kewesd, Nova Civitas, Pecthiien, Wiifalw, Baiioth, Thardas, Heregh, Sük Chüw, Moth, Kakath, Kiis Musla, Nagh Musla, Bwlchw, Nagh Elwed, Barth Ketth, Ewral, Farnad, Magyarzedin, Wassarhel, Nemethzediin, Kemend, comitatus Honth, Venecia, Kewesd, Baiitha, Leled, Kiis Elwed, Zethe, Bernecze, Kemencze, Bersen, Zalka, Chiithar, Sipük, Honth, Dregel, Hydwegh, comitatus Newgrad, Pathak, Deüthar (Dejtár), Naghzele, Phülek Pispekii, Comitatus Gemer, Roznobaniia, Nadaboliia, Chwchen, Saiiopispekii, Welkeniie, comitatus Bars, Sarlo, Helwen, Kiissaro, Werebül, Aha, Theld, Zewles, Cheüke, Nemphii, Berzencze, Cheke, Ledez, Herzthwr, Novalehotska, Kosorüna, Lwthülla, Ohermecz, Barthoslehotha, Tezthrebe, Newolva, Kaproncza, Slezka, Naghlocha, Kiislothiia, Trubiina, Prezthaulük, Janowalehotha, Piitthelsalwa, Giiarmath, comitatus Niitriensis (Nyitra vármegye), Gwgh, Giirok, Niiarhiid, Naghker, Kiisker, Naghchethen, Kyschethen, Egerzegh, Izbegh, Thardaskeddy, Pogran, comitatus Triinchiniiesis, Kiibliien (Riblény), Hiiroliian (Kinorány), comitatus Komaroniiensis, Wdward, Baiich, Farkasd, Marthos, Nandor, Zakalos, Ziimew, Lehel, Gwtha, Nazwad, Imew, Kürth, Perbethe, Machiia, Chem Hetthen, Leck, Anyala, comitatus Posoniensis, Püspekii, Zwnoghy, Cheliie, Zerdahel, Waga, Sügard, Wayka, comitatus Pilisiensis, Boroskwiie, Pan, Kyschethen, Düczke, Giiarmath duo, Newer, Kiisker, Orozii (Oroszi), Bernecze, Berzethe, Chythwek, Zewles, Gwtha, Nazwad, Buda, Helwen, Zenthgergh, Kiissaro, Izbegh, Güarmath, Egerzegh, Perbethe, Sarlo, Sancta Cruce, Nyarhiid, Bwchw (Bwchiiw), Ewrs, Lek, Maroth, Theld, Zakalos, Siigard, Ziimew, Aniiala, Magyarzedyn, Nemetzedyn, Imew, Barth, Felsewkerth, Pogran, Naghelwed, Kwral,Ketth, Cheke, Zakalos, Zowad, Kewesd, Rognobanya (Rogno), Püspekii prope PosoniumEgerzegh f. L Pogran f. XXIIIIł Nemethii f. XXV.Solucio facta aulicis militaribus deputatis ad bellum pro equis ducentis ad racionem pecuniarum mensualium, facit in toto f. 861. Summa 861
389MTAMs.4998.6MTA másolatgyűjtemény | Libro di entrata e di debitori 1494 | Az 1494-es év bevételei | Főkönyv típusú számadáskönyv. Felépítése összetett, a számlák alapvetően két csoportra oszthatók: a bevétel neme szerinti illetve a személyi számlákra. A kettős könyvelési rendszert a személyi számláknál alkalmazták. Belső (számlák közti) és külső (számadáskönyvek közti) hivatkozásokat egyaránt találunk. Felépítése: 3-5 o. tartalomjegyzék; 5-6 o. tizedbérletek összesítése; 7-9 o. invocatio és jelzet meghatározása (14 G 94); 9-11 o. nagyobb tizedek hátralékai; 11-13 o. rendkívüli adó; 13-14 o. 1490-es évi hátralék; 14-16 o. körmöci, nagybányai pisetum; 16-17 o. nagyobb tizedek; 18 o. szebeni pisetum; 18-21 o. kisebb tizedek; 22-100 o. személyi számlák; 100-111 o. kamarai ill. nemesfém jövedelmek összesítése. | főkönyv típusú számadáskönyv | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito d’Este | Ippolito da Este, Biasio de.., Stefano, Blasius, Cesaro, eredi di Andrias, Pazifico d’Amelia, eredi di miser Antonio Brancha anbasator del re Ferante, Petro Terna capitano di Segna, Beatrice, miser Donà gubernatore (Donato, Donatto de Marinelli novo gobernatore, Donatto d’Arezo di Marineli), Andreas preposto (Andreas Goston, Gostom, Andrias Gost, Gosztonyi András), Antonio Diachi, Giorgio Boemo (Giorgio Boemio creatto di madama), Beltrame di Costabeli como gubernator, maistro Agustino, Gregorio stafiero, miser Thomaso prezeptore, Piero Jacomo, Franco fiorentino, maistro Alexandro depintore, Otaviano, Bernardino Monelo gienerale provisore, Lodovigo guardaroba, Balus Sako, Mialle Kakatz, Palko de Marottz (Palko di Maroth, Palko de Marott), Franzon, Tadio di Lardi thesaurero di Camuro, eredi del conte Sigismondo si santto Giorgio, Petro Saidaro (Saidarre, Saider) pisetario, Thomaso Thenca (Thomaso Tencha), Anbrosio Diako (Ambroso Diacho), Giorgi litterato (Zorzi litterato de Rivola Dominarum qualle fu pisetario in ditto loco, Zorzi libraio), Ladislao Deli, Perotto, Franzone, anbasatore Carafa, Antonio literato, Antonio di Strigonio, Susi Petro, Francesco Sabatino, (Poloni), Thomaso maistro di Zibinio, Stephano di Sopusio magnifico palatino del regno, Zohanne de Sarllo qualle fu pietario di Cremicia, eredi dei magnifici conto Sigismondo et conte Zohanne de Bozino over Santo Giorgio da Ovaro, Bartus Polono canovaro di la maistà del signor re, II. Ulászló, Petro Boemo qualle fu galupo, miser Filipo, Thomaso notaro da Napoli qualle fu scrivano de la maistà de la madama, Kis Tarsai qualle fu capitano et camarero de Rivola Dominarum, Barttolomeo Dragfi vaivoda, magnifico conte Pietro di San Giorgio, Stephano Zoldi qualle fu camararo di Rivola Dominarum, eredi di Kis Matheo conte di Liptovia, Biasio de Pest et Michael Turoch conpagni, Stephano Thomori qualle fu provisore de Vizegrado, Lodovigo di Orlando (Ludovigo, Lodovigogo), Nicolò Corvatto, Rasom Bontenpi (Rasom Bomtenpo marcante fiorentino in Buda), Bisio Sak, Michael Cermendi (Michal Cermendi), Bernardino di Guameza, vasali de lo archiepiscopatto, Biaso Sarlo, miser Filipo da Bresa (Felipo de Brisia, Bressa), maistro Agustino Benzo, Gregorio stafiero, Piero Jacomo Maravia, Franco marcante in Buda, [chiergo canzilero], Franco Fiorentino, Otaviano Fiorentino, Blasius Filipi de Roveschia nepote de Urbano thesaurero, magnifico miser Cesaro Valentino doctor et cavalero, Zohanne stafiero, Pandolfo di Silvestri, Piero di Mosto e fratelli, eredi di Andreas Vas et compagno, Magnifico conte Bernardino di Frangapani da Segna, Gregorio Borsolo de Strigonio, Michael Turocho de Strigonio, Emerico Zobori capitano di Posonio, Tomaso di Verpezo, Kis Tomaso1494Esztergom | | Strigonio, Zibinio, Segna, Pogran, Senpeze, Cetheni, Cremicia, Rosgnobania, Sarlo, Kevesd, Izbeg (Izbeh), Rivola Dominarum, Ludan, Zelui, Zehu, Kis Neugrado, Pispechi, Vifalu, Zolis, Celemont, Paso, Bodon (Bodom), Croman, Ben (Been), Verebel, Cural, Senpte, Ledeze, Ker, Cenon, Comar, Ovaro (Óvár), Napoli, Liptovi, Pest, Vizegrado, Ferrara, Santa Croze, Bresa (Bressa, Brisia), Ongaria, Italia, Posonio, Neugrado, Gemen, Torna, Nitria, Comaro, Verpezo, Zelus, Pispeki, Vifalu, Zelis, Colemeh, Pasto, Sempche, Kerezech, castello di Dregel Intrada di resti de decime..... Intrada di resti de decime..... Pisetto...Nota che miser Beltrame non va creditor di sopraditti arzenti et questo perché fu fatto creditor di lavorati como apar nel linbro L 1490 a carte 13.
390MTAMs.4998.7MTA másolatgyűjtemény | Libro di entrata e di debitori 1494. Libro dei salariati 1494 | Az érseki udvar alkalmazottainak számlái (1494) | A kötet rögtön invocatioval kezdődik (3-5.old.), amelyben Piero Pincharo de Parma megnevezi a könyv jelét (14G94), és kitűzi a célját: érsekséggel bármilyen gazdasági viszonyban álló embereknek kifizetett összegeket lejegyezni. Az invocatiot követik a számlák kettős könyvelési (tartozik/követel) rendben. A számlákat nem csoportosították, folyamatosan követik egymást a könyv végéig. A rovatok végén többnyire az F.1493 jelzetű kötetre hivatkozik. A könyv végén nem található összesítés, egyszerűen véget érnek a számlák. | számadáskönyv | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito d’Este | don Yppolito da Este archiepiscopo de Strigonio, Piero Pincharo scribano, Gosztonyi András prépost, Alpharello Ferazo castellano de Strigonio, miser Ladislao preposto et provisore, Vigo Nag de Pispechi vice castellan de castello, Jacomo da Napolli figiollo di maistro Simone sartto (aiutante di camara), Paullo Visazo ongaro (copiero), Pietro Maria di Montelini canzelero, dom Zovane, Alexandro depintore del Castello, Olivero todesco bonbardiero del castello, Zohanne de Brazelo bonbardero del castello, miser Beltrame de Costabili protonotario apostolico et gubernatore de Strigonio, Stefano Dobrone vigilatore, Valentino Dobrona vigilatore, Gregorio di Bralonia, Gregorio di Panonia stafiero, Rason Bomtenpo marcante fiorentino, Zohanne stafiero, Zovane ongaro stafiero, Pandolpho de Silvest maistro di stalla, Emericho Rechie Vel Tey vigilatore di castello, Mathias Kismai vigilator, Zohane de Kereschie vigilatore, Nicolo de Kereschie vigilator, Micael de Kereschie vigilatore, Elias Zezeni vigilator, Anbrosio Dobrono vigilatore, Georgio de Kismar vigiator, Paulo de Chiasmat vigilatore, Beneditus de Dalnat vigilator, Zohane de Zalka vigilator, Janni novo vigilator, Vitto novo vigilatore, Balaso novo vigilatore, Mathias diacho novo vigilator, Lionardo ongaro famio de stalla, Bertoch famio de stalla ongaro, Alberto Chiepi ongaro famio da stalla, Alberto Barbatto famio da stalla, Janus Sazi famio da stalla, Benedetto ongaro primo famio famio (sic) da stalla, Paulo ongaro famio da stalla, miser Perotto, Balaso Boroso caratero, Benedetto Koki caratero ali cavalli pezadi, Giuris de Cita Nova caratero, Striza (Striga) vigilatore, Paullo Kapronza (Capronza) vigilatore, Nicolo Salai vigilatore, Antonio de Cita Nova cogo de la prebenda del castello, Biasio Zopo cribratore del castello, Michael pintor di castello, maistro Laurenzo carnifice del castello, Zohanne todesco organista di la giesa, maistro Egidio maistro cogo del castello, Anna del Greco qualle fu lavandara del castello, Emerico Raconsalvo qualle fu maistro di stalla, Tomaso di santo Bartholamio vigilatore, Antonio Kerni vigilatore, Blasius Sclavizia vigilatore, Janus Keresvardel vigilatore, Zohanne ongaro aiutante di carateri, Menone boemo, Filipo da Bresa scribano di racione di la maesta di madama, Benedetto Miski ongaro homo d arme, Tomaso Gemeri caratero, Gregorio Nag caratero, Pietro Saider camarario e citadino di Cremicia (pisetario), Martino Korvatto qualle fu famio di Moncaio, Agustino Benzo fisico del signor cardinale, Paulo todesco fabro di castello, maistro Antonio, Thomaso Fosco doctor canonista, Alvise spagnollo maistro di cinti, Piero Jacomo Maravia da Napoli scudere (taiadore, copiero), Barnardino Monello da Crema provisore de Strigonia, Tomaso napolitano da Nolla cipostero et pistore del castello, Farcas todesco organista di la giesa, maistro Ciemente lignarolo fiorentino, Zohanne Diacho maistro di salla di la famia, Franco Oraso a la cama del reverendissimo, Vicencio Diako canzilero, Pauliza Corvatto, Nicolo Safarro, Nicolo Corvato da Segna (Korvato), , Thomaso Tezza, Petro Radolzi galupo, maistro Palamideso da Napoli spicialle, miser Thadio di Lardi camarero del signor cardinalle, Janus todesco aiutante di la credenza, Girardo Todesco chiamato el Todeschino credenciero, Emerico cavalaro alevo di dom Zohanne, Lucas Oroso, Altobello da Napoli barbiero, Erculle da Modena stafiero, Tomaso di Barbi Longi dito el prete, Ruzinente aiutante di camara, Piero Franzoso sartto, Valentino cogo, Zanzone insaponatore, Zohanne de Anichino da Bagna Cavallo capellan del reverendissimo, Lodovigo de Orlando guardaroba, Nicolo de Brugies cantore, Bonaventura da la Tore di l ordine di santo Domenico (capelano), Fra Zohanne da Ragusi de l ordine de santo Francesco (l ordine di frati menori; musico et capelano), miser Donatto, Pavone cogo, Nicolo Erdeli galupo, Johanes de Bathor literatto, Giorgio Turi homo d’arme, Benedetto Beleni homo d’arme, Stefano Pastoi homo d’arme, Anderco Ola homo d’arme, Bernabas Belai homo d’arme, Baldissera Diako homo d’arme, Nicolas de Anbrozo Aza homo d’arme, Johannes Disnos homo d’arme, Paullo Sebesi homo d’arme, Alberto Concolo homo d’arme, Ladislao Temerdeg homo d’arme, Zohanne de Pest tronbetta armado, Zohanne de Nitria tronbetta, Federico Pacologo greco, miser Donatto di Marineli d’Arezo vicario et gubernator di Strigonio, signor Ducha (Estei Hercules), Balogi Janus castellano di Berzenze, Susi Petro castellano di Berzenze, Benedittus Ezeni homo d’arme, Plebanno di santta Maria di Buda, Giorgio Boemo castellan di Dregel, Palko de Marot galupo, Tomaso Tenchel (Thomaso Techel) citadino todesco di Buda pisetario in Rivola Dominarum, Ladislao Kalnai homo d’arme, Dionisio tronbetta, Maximiano (Miksa császár), Cristofallo tronbetta, Michael Buchiani homo d’arme, Michael (Michielle) Somori homo d’arme, Palko Parvo overo Sardi homo d’arme, Johannes Kakas homo d’arme, Petro Susi homo d’arme, Petro Sos overo Parvo homo d’arme, Bernardo Thomori homo d’arme, Ladislao Rodi homo d’arme, Petro de Kalanda homo d’arme, ducha da Catonai, Johannes Balogi homo d’arme, Pietro Marco castellan di Dregel, Ditricus de Galsa, Fabiano di Zolio novo vigilator, Giorgius Musozi di Zolio novo vigilator, Nicolaus novo vigilator, Antonius de Zolio vigilator, Michael de Zolio novo vigilator, Tomasus Valacus novo vigilatore, Johannes de la Tina novo vigilatore, Demitrius Teskoveza vigilatore, Gieorgius de Zezin novo vigilatore, Johannes de Zezin novo vigilatore, Antonius de Zanoder novo vigilatore, Martino de Zavodor novo vigilatore, Simon tronbetta, Antonio de Zernich novo vigilatore, Paullo zopo sarto de Strigonio, Antonio Cigano caratero di la careta de cozi, Corado Pisa da Capri de Napoli, Urbano de Zalka fabro, Laurenzo picolo caratero, Cardinale cogo, eredi de Zohane Olived, eredi di Martino Balogi homo de arme, Monichino cantore, Andreas Vas, Velesco Panni boemo homo d’arme, Giurco Tott homo d’arme, Antonio Diako homo d’arme, eredi di Ladislao Vas homo d’arme, Nicolò Covazzi homo d’arme, Paulo Banzo overo Safaro homo d’arme, Michael Leli homo d’arme, Bernabas Bodomeri homo d’arme, Dalmiano de Reveschia del thesaurerro, eredi di Ladislao Erdeli homo d’arme, Zohanne di Sarlo homo d’arme, Martino plebano di Buda, Zohanne tronbeta, Giure Tott tronbetta, Anbroso Alal castellan di Verpezo, Francesco del Chiuppo da Napoli spenditor, maistro Giorgio Schiavone maistro di salla, Jacomo dal Sarasino credentiero, eredi di Petro Marco, Dimitrio Marsalxtoi homo d’arme, eredi de Andria de Rohans bonbardero, Jacob Corvat el nobile, Gregorio Grande ortulano di Pechion, eredi di Zohanne Cozarde castellano, Petro ortulano de l’Insula, eredi di Giurco servitor di Castello, eredi di Andria polacho dale specie, Stephano doliatore overo botaro di castello, Bartus polono canovaro di castello, eredi di Andreas Petro di Strigonio auditor di castello, eredi di Martin Tett famio de stalla, Stephano Todesco sartto, Bernardus Lopes homo d’arme, maistro Sebastiano da Lugo preceptor, Nicolò Desen homo d’arme, maistro Zohanne da Cozi cogo, Johannes Pinces homo d’arme, Chelemens Magnus overo Tott homo d’arme, Stefano Bachiano provisore qui de Strigonio, eredi di Petro Magno lavatore di le scudelle, Alberto merzenario di castello, Michael Parvo aiutante cogo, Johannes Belai homo d’arme, eredi di Michael cogo in Strigonio, Valentino de Zagabria caratero in castello, Paullo Magno caratero in castello, Gregorio Nasino caratero di castello dalli cavalli liardi, Petro Boemo galupo, Zohanne Todesco guerzo bonbardiero, Antonio de Citanova cribratore de castello, Zohanne Polaco aiutante di cozina, Zohanne Todesco fabro, Giorgio Nag caratero, Lionardo Ongaro famio di stalla, Lasko Ongaro famio di stalla, Nicolò Selezi caratero di castello, Jacob Corvat provisore de la casa di Buda, Giorgio Balogi, Blasius Kerei usaro (huszár), Beneditus Erdeli, Tomaso Ongaro aiutante di cosina, Giurco Tott pistore, Luca Scianom canovaro, Pietro ortulano de l’insula, eredi di Thomaso Dobos, Zohanne di Ledez, Benedetto Tott aiutante di cocina, Casandra della Penna1494Esztergom | | Esztergom, Ludan, Pispechi, Ongaria, Ferrara (Ferara), Zalka, Cita Nova, Napoli, Buda, Posonio, Modena, Nitria, Berzenze, Dregel, Rivola Dominarum, Zolio, Pechion, ZagabriaSALARIATI 14 G 94 1494 a di primo gienaro in Strigonio, Al nome sia et possa esser de l onipotente idioBenedetto Tott qualle fu aiutante di cocina dè havere questo dì primo zenaro ducati tredezi et dinari novanta uno per resto di uno suuo conto como apar nel libro F. 1493 a carte 140 duc. 13 din. 91.
391MTAMs.4998.8MTA másolatgyűjtemény | Libro dei salariati 1494-1495 | Az érseki udvar alkalmazottainak számlái (1494-1495) | A kötet invocatioval kezdődik, ami azonban töredékes. A formája megegyezik Piero Pincharo de Parma eddigi szövegeivel, így feltételezhetően jelen kötetnek is ő a szerzője. Az invocatio után egyből a személyi számlák következnek kettős könyvelési rendben az 511. oldalig. Innen a személyeket lajstromba rendezve találjuk, valószínűleg foglalkozásra nézve, vagy a kifizetés jellege szerint csoportosítva. Itt ritkán szerepel csak pénzösszeg a nevek mellett. | számadáskönyv | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszismeretlen olasz szerző | | Ippolito d’Este | Donato d’Arezo, signore duca di Ferrara (Hercules), Ippolito d’Este, miser Arfarello castellano in nel castello di Strigonia, Paulo Budai de Strigonia calegaro, Vito vicecastellano, Marco vicecastellano, Nag Paulo de … portario a la porta et guardia de’l castello, Michele Fabri, Georgio Horvat provisionato, Matias Geuri provisionato et fante (latin variáns: Matias de Diuri), Martino di Sempte guardia et soldato, Benedetto Horvat fante di castello, Benedetto Kulezar soldato, Urbano di Sarlo, Pietro de Notria fante, Petro Alapi (Petrus Alapy), Georgio de Filek provisionato del castello, Nicolò de Kaketie f. Zdraco fante di castello, Matheo Thot provisionato del castello, Stefano Tronzin fante del castello, Pietro di Sarlo provisionato nel castello, Koksa Toma de Cremicia fante del castello, Valentino de Sandrinal, Benedicto Bodoki, Paulo Kenches provisionato del castello, Gaspari Poranii provisionato del castello, Chimento Grande, Giovan Maria barbiero, Ambrosio Halal provisionato, Nicolò de Zacora fante, Michele Kowacz provisionato, Michele Hollaz alias italicus guardia del castello, Vito de Gebiechleb fante, Valentino Diak provisionato, Pietro di Gugi fante, Nicolò de Strinzni, Urbano Turaj, Paulo Zabo provisionato, Andrea Kakat, Matias de Pastok, Giovanni Herdel fante (Giovanni Erdelli), Biasio di Zanctho provisionato, Paulo di Posonio fante, Mateo Pecii, Urbano di Udvard alias Niaridi provisionato, Georgio de Gyris fante, Tomas Pispek provisionato, Giovanni de Keyzowaz alias Baoc fante, Pietro de Antiqua fu Matia fante, Alberto de Eshazzegh provisionato di castello, Georgio de Slesia fante, Giovanni de Cremitia, Nicolò di Zalka provisionato, Mathia Egedy fante, Nicolò Pakai fante, Tomas di Kakat provisionato, Matia Diachi fante, Cristoforo de Vistritia, Stefano di Zechen alias Segeni provisionato, Stefano da Nezar provisionato, Giovanni Falkoskai fante, Tomas Olaz provisionato, Giorgio Gugy fante, Giorgio da Pastok, Nicolò di Bistritia fante, Simon Pinter provisionato, Biasio Magiiar provisionato, Mateo de Kakat provisionato, Giovanni Nagh de Pest provisionato, Luca di Sarlokez alias Pikai provisionato, Ladislao Seghedi, Tomas de Buda alias de Visilu provisionato, Benedetto Somogii, Giovanni Pitrai, Benedetto Pogranii provisionato, Nicolò di Filek provisionato, Giovanni Thoth provisionato, Pietro Kys de Vifallu provisionato, Sebastiano di Pispeki provisionato, Stefano Solmos provisionato, Paulo de Vivras alias de Cita Nova provisionato, Pietro Compos de Kakat, Antonio de Hunth alias Tesmed provisionato, Lorenzo pellifex, Ambrosio Zabo alias Erdeli dia de Transilvania provisionato, Valentino di Sarnat provisionato, Gregorio Rigay sive Tot, Ladislao di Sarlo provisionato, Lorenzo Grezo de Vezchen provisionato, Sebastiano di Doborgaz provisionato, Nicolò de Trenzino fante, Michele Tokodi, Petro Sarlai, Pietro Nagh alias Nagvarasi de Civitaregale provisionato, Sigismondo de Hark sive de Kent provisionato, Michele Charba, Emerico Vaida provisionato, Mathia de Pispeki provisionato, Jacobo di Cassonia provisionato, Michele de Trinavia fante, Jovanni Peci, Bartolomeo Horvato provisionato, Cristofano (Cristoforo) di Dreghel provisionato, Luca Horvath provisionato, Nicolò da Posonia provisionato, Lorenzo Zech alias Kireza provisionato, Tomas de Storez, Stefano Cheh de Polonia provisionato, Giovanni Poranii provisionato, Andrea di Nasvad provisionato, Tomas Solomaz, Albertus Chebii sive Gethi, Giovanni de Olazfalu alias Almanus provisionato, Simone Ozii, Valentino Vezckenii, Damiano Darozi, Georgio Crakai alias de Prona provisionato, Tot Stefano maestro famiglio, Janus Cobraghi homo d’arme, Stefano Arcupar mastro di balestro provisionato, Zoan (Zan) Maria barbiero, mastro Enrigo Pinter doleatore, Biasio Boschai, Paulo da Chiaverino fameglio, Pietro Tascandi fameglio, Tomas Papai fameglio, Valentino Litterato fameglio,Zobi Mial, Natopal da Orpak, Pietro Conrodi, Dionisio Viro da Patak, miser Zabatero (Zabatiero) castellano di Strigonio, miser Arfarello, Pan Fokolzki vicecastellano, Urano de … castellano in Verpez, don Piero Antonio nostro domino priore, Sigismondo Safar spenditore, Bernardino Guarnacia, Nicolò Safar, mastro Usualdo coco, mastro Egidio, Janus coco, Tomaso da Verpez provisore di castello, miser Francesco, Mastro Marco Antonio sartore, Andrea, Barcarolo di Cacato procuratori over cuardiani de le navi, Giorgio da Pachien guardiano di navi, Barnabas canovaro, Pietro canovaro, madonna Sofia lavatrice (mogliere di mastro Valentino), Miale mastro di stalle, Andreas fameglio di stalla, Pietro Schiavone beccaro et divisore de la carne, Pietro caciatore, la moglie di mastro Bizantio, Demetrio Safar, Tot Stefan, Giovan Diac, Biasio Zoppo cribratore, Stefano saccolatore (procuratore de li sacchi), Gregorio pastore de li boi, Farkas organista de la chiesa, Gosztonyi András, mastro Sorcio de la Tertia Grande maestro de li orioli di castello, madonna Orsola, Stefano da Ragusia viceprovisore, Bartolomeo di Zanobi fiorentino, Filippo da Brescia, Benedetto Grande familiare, Gismondo Pagano, Stefano barbiero, Francesco da Vicentia, Johannes Diac divisore, Simone da Strigonio caratiero, Giorgio mastro caratieri di buoi, Lorenzo de Barazna over da Cinque Chiese, mastro Lupo bombardiero, maestro Giovanni bombardiero, Cristoforo trombetta, Benedetto Vidaen da Strigonio carratiero di boi, Dionisio trombetta, Bartolomeo trombetta, Francesco Sabatino, Tomaso trombetta, Matia trombetta, Ladislao trombetta, Tomaso caratiero, Emerigo da Diusgiur caratiero, Pietro hortolano, Boros caratiero di cavalli, Giorgio di Cita Nova caratiero, Nicolò Celesi caratiero, Valentino di Kakat fameglio, Michele de Sograie fameglio, Stefano Tot, Paulo caratiero, Biasio fameglio di stalla, Tomaso fameglio di stalla, mastro Ulrigo de Lamagna bombardiero, Stagio lignarolo, Mateo de Crasma vigilatore, Mateo Kapronczai vigilatore, Paulo di Kapronzai vigilatore, Paulo Zasmani vigilatore, Michele de Prodaviza vigilatore, Georgio Borosso Darheli vigilatore, Giovanni Dobraniza vigilatore, Antonio de Zagabria vigilatore, Gregorio Grabonzai vigilatore, Antonio de Isdenzi vigilatore, Georgio Posgai vigilatore, Andrea de Kerescheli vigilatore, Nicolò Salai vigilatore, Mateo Ozasmani vigilatore, Tomas Dobrai vigilatore, Michele di Somsudwar vigilatore, Giovanni di Verpez vigilatore, Nicolò di Salka vigilatore, Michele Warazdi vigilatore, Valentino Waresdi vigilatore, Nag Alberto deputato capitaneo, Stefano Sas fameglio, Nag Gismondo homo d’arme, Palco Sardi, Ladislo Mezki homo d’arme, Bernardino Monello, Paulo de Saag offitiale a Maroth, Tomaso Tenca mercante da Buda, Bernardo di Ogh, Gioboli camerario, Johannes Dams capitaneo, Chismale pagio di madama, Lorenzo Grande, Antonio Benizi, Antonio Pestien homo d’arme, Johanne Darfi, Antonio Literato homo d’arme, Petro Chiusi homo d’arme, Paulo Sadi homo d’arme, Gismondo Grande, Biasio Felfalu homo d’arme, Giovanni Pastok capitaneo, Nicolò Safar, Nicolò Corvato, Nicolò Coaci homo d’arme, Giovanni Serafino homo d’arme, Bernardo Somori (Tomori) antiquo homo d’arme, Tomas Soldos homo d’arme, Detrico di Galsa antiquo homo d’arme, Lorenzo Caroli, Giovanni Belai, Palcho d’Amart homo d’arme, Giovano Conbroti homo d’arme, Tavian da Militra, Dionixio Camoniz homo d’arme, Martino Cotta, Chismalec, Sarcan, Alberto Cancell, Johannes Danfii (Damfi, Dansi Janus) homo d’arme, Mariano da Volterra, Chiemento Zemeri, duca Lorenzo (Újlaki Lőrinc herceg), Hontad, Martino Commornich homo d’arme, Alberto Concoli homo d’arme, Emerico Poliani homo d’arme, Meniardo di Sancto Giorgio homo d’arme, Zohanne de Nitria trombetta, Zohanne de Stiria trombetta, Francesco Dobos trombetta, Paulo de Chepek trombetta, Urbano trombetta, Antonio Grande trombetta, Giovanni di Pest trombetta, Tomaso timpanista, Chismale homo d’arme, Bichi Ghezi homo d’arme, Pauliza, Ambosio Sarcan homo d’arme, Rinold homo d’arme, Rasone fiornetino, Calman fameglio, Tamà di Volterra, Valentino Stari homo d’arme, Nicolò Pelei homo d’arme, Pietro Pelei, Andrea Olak homo d’arme, Radoci homo d’arme, Pietro Crovato, miser Ranoldo, Michael Faber, Martinus Semplw, Georgius Fyliky, Matheus Corli, Petrus Sarlay (Petrus Garlay), Paulus Kevezes, Ambrosius Halal, Valentinus Litteratus, Blasius Sunthay (Blasius Zanchan), Clemens Nagh, Urbanus Nyarhysi (Nyarchyi), Matheus Egegy, Albertus Ryutazzegy (Albertus Eghizzeghy), Georgius Pastohy, Simon Pictor (Simon Pynter), Stephanus Mazar (Stephanus Ermezon), Bernardinus Pograni (Benedictus Pograny), Matheus Prezy (Matheus Pechy), Nicolaus Filisy (Nicolaus Filepy), Petrus Wefalw (Petrus Wifalw), Benedictus Pyspesky (Sebastianus Pispeky), … Fabri, Petrus Alapy, Matheus Pyspeky, Georgius Toth, Ulricus Horvath, Nicolaus Posony, Lucas Orwat, Stephanus Trinezeniy, Johannes Erdely, Albertus Cheri, Petrus Sarlay, Stephanus Palyak, Petrus Crempneczy, Johannes Barberius, Nicolaus Pachay, Christoforus de Bistricia, Urbanus de Hwray, Christoforus Dercely, Marco Horvat, Pan vicecastellano, Urana castellano in Verpecze, Georgius Fesley, Matheus Tooth, Johannes Tot, Segedii, Benedictus Horvat, Nicolaus Zathany, Laurentius Pellifex, Matheus de Iaurino, Johannes Balogy, Stephanus Solmos, Ambrosius Erdeli, Ladislaus Sarlay, Michael Olaz, Gregorius Toth, Lucas Horvath, Nicolaus Posony, Stephanus Trwzeni, Johannes Erdeli, Albertus Chey, Stephanus Palyak, Petrus Ciempnechy, Johannes Barbirius, Nicolaus Pikay, Cristoforus Bestricia, Urbanus Thwray, Cristoforus Dregely, Stephanus Arcup, Paulus Kenchies, Blasius Santhan, Clemens Magnus, Urbanus Niarhedi, Matheus Egedi, Albertus Egyzazeky, Georgius Paztoy, Johannes Babochii, Stephanus Solmos, Ladislaus Sarlay, Michael Olaz, Nicolaus Posoni, Petrus de Kremechii, Johannes Barbel, Nicolaus Pabay, Christoforus de Bristrechii, Stephanus Polyak, Georgius de Salgehipw, Michael Pestii, Crisoforus Dreghely purgator armarum, Stefanus Ftremper, Sigismundus Harlay, Bernardus Alez, Johannes Berhel, Nicolaus Pakay, Cristoforus de Bistricia, Georgius de Sahehaypwk, Stepfanus Arcuper, Johannes Zergeny, Mathias Urino, Wayda, Petrus Kys, Nicolaus Pakay, Thomas Ufway, Georgius Salichypwrk1494Esztergom | | Strigonia, Ferrara, Brescia, Sempte, Sarlo, Filek, Cremicia, Posonio, Udvard, Zalka, Kakat, Pest, Sarlokez, Buda, Visilu, Vifallu, Cita Nova, Transilvania, Sarnat, Sarlo, Dreghel,Vadkert, Pathak, Orosfalu, Verpez, Italia, Biiu, Pecivaradino / Pec Varadino, Barazna (Baranya), Cinque Chiese (Pécs), Diusgiur (Diósgyőr), Crasma (Kraszna), Zagabria, Prodaviza, Sancta Croce, Musla, Maroth, Verebel, Mocha, villa de Theen, Moch, Riblica, Zibinio, Zolio, Rosniobania, Pispeki, Berzenze, Volterra, Lore, Sudin1494 In nomine domini amen. questo libro el quale è di carte cento cinquanta sirà chiamato lo libro de li salariatiStephanus Arcuper posta in libro a carte 50
392MTAMs.4998.9MTA másolatgyűjtemény | Libro di spese 1495 | Az 1495-ös év kiadásai | A kötet az 1495-ös év kiadásait rögzíti olasz nyelven. Az eleje és a vége töredékes, hiányos. Többnyire, de nem folyamatosan alkalmazza a kettős könyvelési formát. A számlák valószínűleg a kiadások típusa szerint haladnak (pl. 55. oldaltól egyházi jellegű kiadások, 82. oldaltól igazságszolgáltatással kapcsolatos költségek szerepelnek). Megnyitószöveg sehol sem szerepel. A számlákon belül az egyes kiadási tételek időrendben követik egymást. | számadáskönyv | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszismeretlen olasz szerző | | Ippolito d’Este | Bernardo Guannacia spensatore, miser Tadio de Lardi, Nicolò Safar, vescovo Catelano, Nicolò Capronza castellano di Buda Vecchia, Tomaso Papai fameglio, miser Bernardino Monello, Biaso Bozhai (Bozkai), Giorgio Poncalab, Gismondo Safar, Pietro Schiavo becaro, Demetrio Grande de Strigonio, Chiuso Pietro, Francesco, Sapono da Rausa, miser Donato, maistro Piero, monsignore de Rivola, Biaso Detrico, Benedetto de Zob, Palco da Marot, maistro Piero sartore, Barnabas canevaro, Antonio Biancha, Alfonso di madama, Giorgio, Paulo, Pietro Cos, Gregorio cavallaro, Valentino fameglio, Benedetto fameglio, Palco fameglio, Ercole d’Este, monsigor Dadri, Dietrico di Lovara diacono, Paulo de Chiaverino servidore, Pietro Costandi, Beatrix, Biaso Bozkai, Pier porcaro, Damiano di Fad, Brezi cavallaro, Giovanni, Ambrosio litterato da Strigonio, conte Tomaso da Santo Giorgio, Pietro Toscandi (Tascandi), Beltrame Costabili, Steffano fameglio,mastro Lapo fameglio, Mathio di Sadi homo d’arme, Sebastiano, Pietro Diac fameglio, Gregorio Palasti, Antonio Diac, Zusi Petro, Borco Anbroso, Miale, Stefano viceprovisore, re (II. Ulászló), Martino Cotta, Francesco Sabatino, Mateo fameglio, Piero Costandi, Piero Sarlo, Tot Stefano, Giovanni di Marigliano, Chis Benedetto, Grigorio de la Basta, conte Stefano de Vifallu, Georgio de Strigonio, Stefano da Ragusa, Nicolò Capronza, frate Giusepino, Chis Tomaso, Luca, Giorgio Ponculab (Ponchutal, Porculab, Portulab), frate Girbertino da Ferara, Nicolò Cagniola, Pietro Illiac, miser Giulio medico doctore, Martinello, Pietro Divisi, Pietro Saider, reverendissimo di Colotia (Váradi Péter kalocsai érsek), Pietro Chiaverino cavallaro, Tadeo de Lardi, Sarcaa, Bartolomeo Zanobi, Taniamo da Volterra, Benedetto barcharolo, Andrea barcarolo, Giovanni Vazi carregiatore, Giovanni Hoaii caregiatore, Giorgio mastro di nave, Alfonso di madama, miser Donato, Pandolfo de Silvestri mastro da stalla, Gregorio dela Batlan, Benedeto Coazon da Vizegrado, Lorenzo Farkas de Strigonio, miser Sixismondo Marco, Bernardo Credenciero, Giorgio Bono iudice, miser Perotto, Rosina, Gasparo da Brescia nepote di miser Felippo, miser Arfarello castellano, Paulo Fakaz, Embricion, Giovanni Antonio stafiero, Giorgio Zuchias, Demetrio lo Grando, Alberto ferraio, Antonio insaponatore, Pandolfo di Salis, Gosztonyi András, Benedetto Crepes navarolo, vescovo Telesano (monsignor di Telesi), Todeschino, mastro di Chimente (Chimento), Simone marescalco taliano, Demetrio caciatore, baroni di Damas, signiore de Imola, Rasone mercatante, madonna Comita, Stefano viceprovisore, vescovo di Agria (Bakócz Tamás), castellano di Dreghel, Tomaso Ongaro, Marco Orat sartore, Gregorio da Marhos, Meo fiorentino, Marco Antonio sartore, vescovo di Vatia (váci püspök), Alvise coltraro, Gulso faciolatore, Bernardo Tomori, duca Lorenzo (Újlaki Lőrinc), Luisi coltraro, prete Barbante, miser Francisco dela Volpe, miser Scipio da madama, mastro Antonio orevexe, madonna Barbara mastra lavandara, Felice fiorentino, Foscone, Jamis famiglio, Giovanni Honbone, Gismondo pagio, miser Gianafino cameriero, Janisio (miser Janesino), Caldi pagio, Ferarese stafiero, Alberto Taliano ragazo, Lazko pagio, Giovanni ragazo, Alberto ragazo, mastro Pietro sartore, Lezko pagio, Miale, Tomaso carratieri, Gregorio carratieri, Simone carratiero, Paulize (Pauliza), Marcantonio sartore, Lorenzo pastore, Vicentio, Piero da Ragusa, Vicino stafiero, Batista cavallaro da Ferrara, Testone, Voros caratiero, Nicolò Oroso, Pier Jacopo da Napoli, Piero Cusi, Barbalonga, Alberto di Superbo, Domino Giovanni arciprete da Bagnacavallo, Francesco da Salerno familiare della regina, il Rosso, Andrea Coac di Kemenze, Pietro Antonio Caldarini, Raxon Bontempo fiorentino, Gualteretto, Antonio Orosa, Caldi pagio, Biasio vigilatore, Dionisio stafiero, Sigismondo paxio, Viero parente, Vito vicecastellano, Damiano da Farnat, Biasio Bozkai, Paulo fabro, Valentino legnarolo, Stagio fiorentino, Alesandro dipintore, Andreasso carpentiere, Pietro Schiavone carratiero, Giovanni bonbardiero, Demetrio fabro de Strigonio, Urbano de Citanova, Stefano da Rausa viceprovisore, mastro Giovanni de Strigonio, Marco vicecastellano, Ceccone scarpellino, Demetrio Grande, Stagio legnarolo, Giovanni legnarolo, Freter (Mathias Freter – Ambrus deákkal officiális), Gregorio Oroz da Kevesd, Benedetto da Vicegrado, Bernardino Monello (1495-ben már nem ő az általános provisor), madama Catherina di Antonio litterato da Santa Anna, Kes Tomaso, Maso depentore, Gismondo Calmar, Benedetto Coac da Vicegrado, Egidio cogo, don Gioan Maria Montalino, Gherardo detto il Todeschino credentiero, prete di Barbalonga, mastro Agustino Benzo, Uguzione, Lodovico de Orlando, madona Casandra, Piero Pincaro scrivano, mastro Palamides spetiale, mastro Pavone coco, mastro Andrea calegaro, Valentino coco, (Fi)lippo di Bastiano, Radolzi (Ridolfi), Paulo Sadi homo d’arme, Agustino Benzo, frate Bonaventure (Bonivento), miser Zozzo Prioli, Canbertii, Andrea calzolaro, madona Sofia (Mogliera di Valentino coco), Scipion, sindaco di Tavila de Kahphuvad, Giovanni marangone, mastro Jacomo muratore, Chimento et Gregorio da Kemenze, mastro Giovanni carpentario, Andre marangone, Martino depintore, Alfonso di madama, mastro Giorgio fabro, Antonio de Sceleze, Bolognino legnarolo, Andrea da Pechien (Pichien) mastro barcharolo, Guglielmo tanburino, Pier Antonio, miser Anchero Carbovara, Biaxio Boskai, Chixe Ben(edetto), Concoli Alberto, Palcho di Saag, Pietro Taschandi mastro, Bernardo de Hog homo d’arme, miser Felici (Felicino), Nag Balas, Giovanni Diac, Tomaso Papin, Preto Chiusi, Romaro, Thot Anbroxio, Giovanni stafiero, Alberto hongaro regazo, Otaviano da Voltera1495Esztergom | | Salcha (Salka), Buda Vecchia (Óbuda), Buda, Vissalu (Újfalu?), Sarlo, Strigonio, Cinque Chiese (Pécs), Pest (Peste, Pesto), Verpecze (Verpez), Zob, Marot (Maroth, Marotta), Ferrara, Cassovia (Clasovia, Classovia), Santo Giorgio, Cremitia, Vicegrado, Damis (Damas – Ipolydamásd?), Italia, Santa Croce, Salca, Vifallu, Verebel, Ragusa, Sancto Giorgio, Sakthu (Sikothu), Vienna, Fata, Colotia (vsz Kalocsa), Nafuar (?), Sancto, Sarl, Volterra, Posonia, Marthos, Kakat (Kakato, Cachath), Cita Nova, Sile, Gug, Saletheu, Guttaa, Bulciu, Kevesd, Bailazu, Nandor, Musla, Danubio, Alba Regale, Brescia, Zibinio, Nitria, Mas, Terra Grande, Izbech, Vinetia, Tardakedi, Civitanova, Pechiera, Pomerania (Pomerance), Agria, Dreghel, Verebel, Teld, Coccia, Vatia, Pittovia, Napoli, Salerno, Bersen (Börzsöny), Kemenze, Zethe, Guta, Santa Anna, Ongaria (Hongaria), Tavila de Kahphuvad.... per uso di casa .... f. 0 d. 67 ....... novantatrè .. per uso di casa f. 0 d. 93... vacheta biancha in quela a carte 7 f. 0 d. 27 Summa f. 58 d. 21
3055ASMiSf 650/1,8,10Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | latin | | Hunyadi Mátyás | Francesco Sforza Frangepán István, Alberto, signor di Gandala Guascone1459.05.20.Buda | | Misimus de mandato sanctissimi domini n(ost)rifidem prestare dignetur Ill.ma dominacio vestre
393MTAMs.4998.10MTA másolatgyűjtemény | Libro Giornale 1495 | Az érseki udvar bevételei és kiadásai (1495 május-augusztus) | A naplószerű kötet alapvetően két részre osztható: 1-29. o. bevételek (1495 május 1- augusztus 10); 29-141. o. kiadások (1495 május 1 – augusztus 10). Nincs tartozik/követel jellegű megosztás, valamint hiányzik a számlák szerint való csoportosítás: a tételek időrendben követik egymást a pontos napi dátum szerint. A bal oldali margón folyamatosan hivatkozik lapszámokra, de nem jelöli meg a kötetet. | napló (giornale) | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszismeretlen olasz szerző | | Ippolito d’Este | Estei Hippolit, Stefano, maestro Monaro, Giovanni Guldino pisetario di Cremitia, maestro Agustino Horzo, Valentino plebano di Chetnek, don Petro plebano de Hirs, Alberto (giudice di Macha), Antonio Diac, Biasio Diac (Biasio Litterato), Ridolzi, fameglio de Janus, Giovanni Picolo (giudice di Tardoskedd), Michele de Strigonio, Gismondo Safar (Sigismondo Safar), Gaspari da Bresia, Michele Pispeki de Strigonia, Giovanni fameglio, miser Francesco, Giovanni Serafin, Nicolò Safar, miser Giorgio piovano di Berzete, don Giovanni prebendario, Cristoforo (giurato di Rozsnyóbánya), Lodovico guardaroba, Geronimo (famiglione del pisetario di Cremitia / Gerolimo), Gosztonyi András, Bakócz Tamás (vescovo de Agria), Anbrosio literato, Stefano Esegni, miser Tadeo di Lardi, Ghezu homo d’arme, Detrico di Galsa, Hermando Tomori, Anbrosio Bot, Nicolò Proll camerario et pisetario de Zibinio, Tomas Tenca mercante de Buda, Rasone mercante fiorentino, Rosina, Lodovico da Conpagno, Pandolfo, Benedicto Coaci, Giovanni Vitrario, Demetrio Grande de Strigonia, Giorgio Porculab, Giovanni (Iurato di Rozsnyóbánya), Giorgio Boemo, Petro di Bart, Barnabas, Emerico Oliani homo d’arme, Lorenzo Sarkas di Strigonio, Chis Miale, maistro Bernabas depintore, Stagio legnarolo fiorentino, Valentino Diac, Pier Chiaviere, Beatrix, Alberto di Superbo, Nag Lorenzo, Giovanni da Troviso, Gregorio maragone di Kemenzo, Chis Benedic (Kis Beneditto), proposto di Sancto Georgio, Testone, Caldi pagio, Michele di Brodaviza vigilatore, Giovan Maria Barbieri, Nicolò da Pusonia, madonna Sofia, maistro Valentino, Pietro sartore, mastro Panone coco, li Forgaci, Pietro Driusi, mastro Lupo bonbardiero, Eurigo bonbariero, Alberto caratieri di Casa Nova mastro del saluitro, Pietro Francioso sartore, Giovanni da Trevisi, Giorgio de Prioli, Emerico de Citanova, Lazko Ragazo, domino Dionisio, Pietro Ornut, Stefano Barbieri, Embritii, Martino Commornik, Emerico Poliani, Moniardo di Sancto Giorgio, Bartolomeo Zanobi, Stefano da Rausa, Tot Stefano, Gregorio Palasti, Pietro Orvat, Bernardino portinaro, Giovanni (fameglio di Lodovico guardarobba), Marco Antonio sartore, mastro Antonio orefece, Rosso, madonna Barbara lavandara, Piero di mastro Drimento, Petro Chiusi, Horos carratiere, Tomas caratiere, frate Girolamo de Orlando da Ferrara, Nicolò Cagnolo, Hercules (signor duca), Felice fiorentino, Piero Antonio Calderini, pécsi prépost (szolgája), Nicolò Caratieri di Citagrande, Nicolò Corvat, Andrea di Nona, Biasio Bozkai, miser Andrea de Novara, Giovan Gulmo, Barnabas canevaro, Giurco, Bernardo de Hog homo d’arme, Andrea Nari homo d’arme, Dionisio Camonci/Camonei homo d’arme, frate Giovanni organista, mastro Pietro sarto, Giovanni Conbroghi homo d’arme, Biasio cribratore, ser Francesco, Biasio Boskai (Bozkai), Testone, miser Gianesino, mastro Antonio orefice, Barnabas canevaro, Cisi pagio, Alberto di Superbo, Giovanni Antonio mastro di stalla, Benedetto Fekete, Caldi pagio, miser Feltrino, Lodovico calzolaro, Ghezi Bithi, Palco Sardi homo d’arme, miser Janisino, miser lo vescovo Canteymo, Palco Saag homo d’arme, Embritio, Gregorio barcarolo, Janus fabro di Strigonio, Bernardo Safar, monsignor lo vescovo Cantermo, Gabrielo fameglio, mastro Pavolo spetiale, Chis Beneditto, Pietro Diac, Stefano barbiero, Guglielmo tamburino, Concoli Alberto homo d’arme, Piero Pincaro scrivano, II. Ulászló, Beatrix, Giorgio caratiero di Citanova, Martino Cotta, Pietro sartore, Basone fiorentino, miser Gismondo da la Musaria, Bolognino legnarolo, Tuscardi, Cardinale coco (?), Stefano da Augusa (?), Bakócz Tamás, vescovo di Vespramia (veszprémi püspök), váci püspök, Andrea da Pichioi barcarolo, Bernardo de Hog homo d’arme, Tot Stefano fameglio, Stefano di Ragusa viceprovisore, Jacobo legnarolo, Pietro Orvat usaro (Horvát Péter huszár), Janus Conbroghi homo d’arme, Ercole Zoboro, Palasti, Janco fameglio, miser Sebastiano, Tomaso, Meo fiorentino, Rasone fiorentino, Freter, Antonio caciatore, Stefano barbieri, Tomaso Tenca, vescovo Cantelmo, Alberto Ongaro, Jacomo marangone, vescovo di Peste, miser Andrea Barbavan, Pietro lavandero, Todeschino credentiero, Ghezi Bichi, Giovanni Gulino, Benzo pagio, vescovo di Medwasa (Medrusa – Modrusz?), Lodovico guardarobba, Miale, conte Filippo Maria de Rossi, Calandai Petro, Tama(o) de Volterra, Stefano da Ragusia, Stefano Arcupar balestriero, Palco di Marot, Piero Antonio Calderini, Jacobo di Cacato navarolo, szentgyörgyi prépost, miser Feltrino, Valentino Stari homo d’arme, Giovanni Stafieri, Urbano trombetta, Gionco vecchio, Gregorio Palasti, Safarina, Tadeo a Santo, Pietro Antonio calderino, prete Barbalonga, Antonio Diac, Pietro Bozkai, Ambrosio Diac, castellano di Tata, Ridolzi, mastro Simone, Antonio literato, vescovo di Nitria, Paulo carratiero, Gregorio carratiero, Giovanni Ovat carratiero, Alberto Zakala carratiero in Citanova, Gregorio Palasti, Giorgio italiano, Johanni Pastok capitaneo, Andreas Olak, Polidaro cavallaro, Gismondo grande homo d’arme, Gregorio cavallaro, Petro Tascandi, Nag Lorenzo, Paulo Takaz, Clemeri Demente homo d’arme, Giorgio Ponculab, Ghezu homo d’arme, Chis Miale, Sarchan homo d’arme, Stefano provisore, Nag Balas, Giovanni Diac, miser Perotto, miser Feltrino, miser Janisino, monsignor Cantelmo, Stefan Arcupan balestrieri, Ambrosio litterato, mastro Antonio orefice, Michele Pispeki, Ladislao Mizki, Petro Pelei, Martino Commonik, Memiardo (?) di Sancto Giorgio, Antonio Pestien, Gregorio literato mastro di cerchi (kerékgyártó), Janus Combrochi, Tomas Papai fameglio, Giovanni da Trevisio, Giorgio de Prioli, Giorgio Filieki, Ladislao Seghedi, Emerigo, Altobello barbiero, Kis Benedetto, mastro Lupo bombardiero, Benedetto Feketi, Tomaso de Verpez, Marco vicecastellano, Rosso, Ghezu Bedri, Detrico di Galsa, Tomori Bernardo, Bot Ambrosio, mastro Pavone, Taviano da Volterra, Nicolò Salai vigilatore, Dobrai vigilatore, Anre de Keresezeli vigilatore, Matia Ezasmani vigilatore, Michele de Somsuduuar (Somos udvar?) vigilatore, Rusina (van neki felesége is, tehát férfi), sági prépost, madama Caterina mogliera giá de Antonio Beato da Santa Anna, mogliera de Giovanni vitrario da Vizegrado, Chis Tomaso provisore, Benedetto Coaci da Vicegrado, Bernardino Monello, Demetrio Grande di Citagrande, Johannes Pastok capitane, Gismondo Grande, Giovanni Serafin, Ambrosio Farkan, Andria olak, Paulo Sardi, Bernardo de Ogh homo d’arme, Renold homo d’arme, Palco da Marot, Martino Corvat, Giovanni mastro Caio, mastro Urbano maragone, miser Arfarello castellano, miser Pavolo Monello, Giovan Maria barbiero, Barnabas canevario, Emerico Poliani homo d’arme, Lorenzo Farkas di Strigonio1495Esztergom | | Strigonio, Udvard, Giamae (Gyarmat), Chisaro (Kissáró), Cremitia, Italia, Chetnek, Hirs (Örs), Macha, Himen (Imély), Kemez, Pelsuz, Sancta Croce, Trdashedi, Mantos (Martos), Ethin (Hetény), Hersen (Bersen! Nagybörzsöny), Zerdael, Farckasd, Curta (Gúta), Ceten, Isbik, Eghersek, Riblien, Elved, Chinoren, Nandor, Salcha, Keet, Vifalu, Nazvad, Buda, Berzete, Leled, Baic, Kesepse Vatkert, Alsovatkert, Hugiac, Rosonobania, Ciushian (Csucsom), Zakalos, Nadaholia (Nadabula), Vaica, Verebel, Agria, Posonio, Kelemente, Pispeki, Velkenie, Zibinio, Sarlo, Kakat, Sancto Nicolò di Casa Grande (talán az egyik esztergomi plébánia), Cacato, Keer, Ceten, comitato Hontense, Buda, Trevisio, Vicegrad, Kemezo, Chisarlo, Leuch, Nitria, Stoten, Erblien, Coza, Bulen, Citanova, Ferrara, Cinque Chiese, Citagrande, Cocia, Novara, Hesppstvatkert, Santo (és Sancto!), Agria, Vespramia, Vatia (Vác), Pechien, Peste, Medwasa, Tata, Hevesd (Kövesd Garamkövesd?), Nyitra, Citanova, Farnat, Cinque Chiese (Pécs), Uifalu, Martos, Musla, Dreghel, Pispeki, Zibinio, Sirimia (Szerémségi bor), Verpez (Verpécs), Zelus, Saag, Keer (Heer), Ceten, Citagrande[A dì] primo di magio. [Da la villa] de Udvard , fiorini sei contanti portò Ni[colo]A li trombetti et Chis Miale nostro homo d’arme fiorini quarantatrè contanti da miser Tadeo per mia commissione a dì 31 di luglio a conto di loro provisione f. 43 d. 0
394BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2436ASMiSf 650/2,4,3,bMilánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | olasz | | | Jacomello1472.10.21.Trevignano | | Schiavonia, Bosnia, hebe ali di passati da Jacomellone altro ne accade se non pregare
2437ASMiSf 650/2,3,8,dMilánói levelezés | | | A milánói herceg a boszniai királynőnek írt válaszának másolata | | kézirat | papír | 32*22 cm | latinGaleazzo Maria Sforza | | | Katalin boszniai királynő1470.08.10.Milánó | | Cognovimus per letteras V. S. audivimusqueomnia exponente cuiusque cognoscat
2438ASMiSf 650/2,3,9Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | Jacobus Cocius | Filippo Caraciolo | | 1470.08.26. | | per dar (...) a V. M.ta scrissemosua venuta darne aviso a V. M.ta
395BAMiG 275 inf | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2433ASMiSf 650/2,8,36Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | olasz | | | Galeazzo Maria Sforza1476 | | per seguire lo Instituto mio scrivaro quanto che accadex
2434ASMiSf 650/2,6,3Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszJohannes de Frangipane | | | ?1474.11.29.Verbenic | | Avenga che la signoria vostra sia piu copiosamenteper el conte Anzolo da (..) mio nepote
2435ASMiSf 650/2,4,3,aMilánói levelezés | | | kísérőlevél | | kézirat | papír | 32*22 cm | olasz? | | | Zacaria Saggio de Pisis1472.10.21.Trevignano | | per il bianchino ricevessemo la letterala lista dela committiva nostra vederemo mandarti a tempo
396BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2431ASMiSf 650/2,8,32Milánói levelezés | | | Cavitelli Giustiniano tájékoztatja a milánói herceget a török elleni szervezkedésről, valamint a királynő koronázásával kapcsolatos készületekről; a levél végén utóirat jellegű megjegyzés tudósít a bozorai kapitány halálos sebesüléséről | | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszJustinianus Cavitellus | | | Galeazzo Maria SforzaRe de Ungaria, Stefano, Bozorad kapitánya1476.12.04.Buda | | BozoradHozi in questa hora e venutoil suo cavalaro cum gran velocita
2432ASMiSf 650/2,8,35Milánói levelezés | | | Mátyás király az egri püspököt, mint követét a havasalföldi vajdán és a törökön nyert győzelemről értesíti | | kézirat | papír | 32*22 cm | latinMátyás király | | | Gábor egri püspökStefani de Bathor0? | | Supervenit nunc famulus Comitiset iam Regnum illud in potestatem nostram deo prosperante redactur
397BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2428ASMiSf 650/2,8,25Milánói levelezés | | | Cavitelli Justinian a milánói herceget tudósítja a törökök feletti győzelemről és a hadifoglyok bemutatásáról | | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszJustinianus Cavitelli | | | Galeazzo M. SforzaSebastiano Baduaro1476.09.08.Buda | | Hozi la Maesta de questo Re ha factoho voluto advisare questo a V.
2429ASMiSf 650/2,8,23Milánói levelezés | | | Lupus Lukács követ a milánói herceget tájékoztatja a velencei követ fogadtatásáról Budán | | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszLupus Lukács | | | Galeazzo M. SforzaJustiniano Cavitello, Mátyás király1476.09.02.Buda | | Circha mezo el mese de Augusto proximome tegnesse in Buda sol per questa casone
2430ASMiSf 650/2,8,29Milánói levelezés | | | Lupus Lukács a milánói herceget tudósítja a magyaroknak a törökök elleni készülődéséről, valamint a királynak az esküvőre való készülődéséről | | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszLupus Lukács | | | Galeazzo M. SforzaMátyás király1476.10.27.Buda | | Pécs, (?)Semedro, Szabács, SzlavóniaAvegna che scriva quasi nullaAltro al presente non accade
398BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2449ASMiSf 650/2,9,1Milánói levelezés | | | Giustiniano Cavitello saját ügyeiről tájékoztatja a címzettet | | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszGiustiniano Cavitello | | | Leonardo Bottami1478.04.04.Buda | | Da poy se sono partitipregovi me scrivati spesso
2409BAMiB 116 sup. (63) f. 156r-vPaolo Biumi, Epistula ad Sigismundum Caesarem | | | | | manoscritto | carta | 32*22 cm | latinoPaolo Biumi (Bimio, ?-1422), giureconsulto, vicario imperiale | | | Sigismondo di Lussemburgo (1361-1437), re d’Ungheria, imperatore1414.05. | | Per il codice, cfr.: CERUTI, III, pp. 65-72; INVENTORY, pp. 108-116. Per l’autore, cfr.: E. RAGNI, Biumi, Paolo, in: DBI, vol.14.«Sic domitor mundi! Regum nutissime? Cesar…»«..Sex nam perfectam numerus rem persiat iste.»
399BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2427ASMiSf 650/2,8,13Milánói levelezés | | | Francesco Fontana tudósítása a milánói herceghez a királyné Nápolyból való elhozatalával kapcsolatban | | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszFrancesco Fontana | | | Galeazzo Maria Sforza1476.05.27.Ferrara | Milano | Io recepeto a di XXIII de questo lettere dalaed di cio sia certa Vostra Illustrissima Ducale Signoria alla quale etc.
400BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2423ASMiSf 650/2,7,10Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszSebastianus Baduarius | | | Pietro Mocenigo velencei dózseMátyás1475.10.14.Buda | | Dalmatia, CroatiaRitenute le alligate fino questola pace del Re di franza cum el ducha de Ingeltera essere conclusa
2424ASMiSf 650/2,7,11Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | latinSebastianus Baduario | | | Mátyás király1475.11.04.Buda | | Vigesimo die decursipenitus anulletur foelicissime valeat M.tas vestra
2425ASMiSf 650/2,7,12Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | latinSebastianus Baduarius | | | egri püspök1475.11.22.Buda | | Maxime cum gaudio et voluptate vidi et legicuius gratie dignetur me comendare etc.
401BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | italiano | | | 0 | | --
2420ASMiSf 650/2,7,7Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | olasz? | | | ?1475.05.19.Buda | | Slesia, BoemiaQuesto ser.mo Re e tornato a Budaaltro non accade se non che etc.
2421ASMiSf 650/2,7,8Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | olaszFlorin Roverella | | | ?conte Stefano, Ladislao dragala1475.07.18.Buda | | PozsonyAlli giorni de sopra da Posoniogli facia parte de queste nove
2422ASMiSf 650/2,7,9Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 32*22 cm | latin? | | | Kázmér lengyel király(..)ronymus Landus1475.08.14.? | | non minus mutuiet suo q(..) honori consulere videbatur
402BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2418BAMiG 92 suss. (1), ff. 1r-6v | | | | | manoscritto | carta | 32*22 cm | italiano | | | S. Elisabetta d’Ungheria (1207-1231)1231 | | «Ego flos campi et lilium connalium tant. 7.o c.o Infra le altre cosse de questo mondo che faza la persona gratiosa …»«…Ubi vivit; et regnat in gaudio sine fine: Amen.»
2419BAMiG 92 suss. (2) ff. 6v-17v.Tredici revelazioni fatte dalla Madonna a Santa Elisabetta | | | Tizenhárom látomás, amelyben a Szűzanya Szent Erzsébetet részesítette | | kézirat | papír | 32*22 cm | olasz | | | S. Elisabetta d’Ungheria (1207-1231)1231 | | Tra i fondi dell’Ambrosiana: manoscritti italiani antichi e moderni, M. BALLARINI, Milano, 2008, p. 41; D. FALVAY, A Szent Erzsébetnek tulajdonított Mária-revelációk kéziratainak katalógusa, «Fons», XII (2005), pp. 71-87.«La prima revelatione como ella fu receputa dalla Vergine Maria per sua discepula…»«… et disse che vorebe morire prima che dire che queste parole non fusseno vere. Benedeto et laudato sia el nostro signore Yhu. Xpo. MCCC. Amen.»
403BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2416BAMiI 97 inf. (9) ff. 106v-108v Enea Silvio Piccolomini, Responsum datum legatis Hungarorum nomine Caesaris | | | | | manoscritto | carta | 32*22 cm | latinoEnea Silvio Piccolomini (poi papa Pio II, 1405-1464) | | | 1455.04.23.Wiener Neustadt | | «[O]ptasset Sacra Maiestas Imperatoria Reverendissimi…» «… Ecclesiae catholicae status ad pristinum decus reduci poterunt.»
2417BAMiI 97 inf. (10) ff. 108v-115rEnea Silvio Piccolomini, Responsio data legatis Hungarorum nomine Caesaris | | | | | | carta | 32*22 cm | latinoEnea Silvio Piccolomini (poi papa Pio II, 1405-1464) | | | 1455.03.23.Wiener Neustadt | | «[.]i mihi reverendissimi patres nobiles et magnifici proceres incliti Regni Hungariae legati…»«… de speranda victoria satis fuerit esse loqutum.»
404BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2413BAMiB 124 sup. (1) ff. 1r-5rGuarnerio Castiglioni, Oratio habita in funeralibus cardinalis Brandae de Castiliono | | | | | manoscritto | carta | 32*22 cm | Guarnerio Castiglioni (?-1460) | | | Branda Castiglioni (1350-1443), cardinale1443Castiglione Olona | | Bertalot, Prosa 8035; T. FOFFANO, Inediti di Guarnerio Castiglioni da codici ambrosiani, «Aevum», 2007, pp. 683-703.«Grande fuit opus illud creatoris eterni…»«…excelsi qui vivit et regnat per infinita secula benedictus eternus et unus. Amen.»
405BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2414BAMiL 69 sup. (1.8) ff. 27r-29rGasparino Barzizza, Oratio ad regem Romanorum | | | | | | carta | 32*22 cm | latinoGasparino Barzizza (?-1430) | | | Sigismondo di Lussemburgo (1368-1437), re d’Ungheria, imperatore1414 | | «Si recte a nostris maioribus…»«… atque in totam denique domum meam q. gratissimus e.e. videar. FINIT.»
2415BAMiL 69 sup (1.62) ff. 201r-210vPoggio Bracciolini, Funebris laudatio Iuliani Caesarini cardinalis | | | | | manoscritto | carta | 32*22 cm | latinoPoggio Bracciolini (1380-1459) | | | 1444 | | «Si quisquam unquam in funere cuiusquam praeclari viri ...»«…eternam gloriam & inmortalem laudem patefecit.»
406BAMiG 275 inf. | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
2411BAMiT 12 sup. (26) f. 102rCarmina in conflictu turcorum | | | A jelen verset 1456-ban írták Milánóban, hogy megünnepeljék Hunyadi Jánosnak, a törökkel szemben aratott nándorfehérvári győzelmét. Hunyadi Jánost itt Francesco Sforza méltó tanítványának emlegetik. Ugyanis tőle sajátította el Itáliában a fegyverforgatás művészetét. | | manoscritto | carta | 32*22 cm | latino | | | János Hunyadi (ca.1407-1456), voivoda di Transilvania, governatore d’Ungheria, conte di Beszterce; Francesco Sforza (1401-1466), duca di Milano1456.07.22. | | «Nuntius ungaricis properans faustissimus oris...»«… Quem colere est salus atque sequi, quem linquere mors est.»
2412BAMiO 151 sup. (3) ff. 181v-192vGirolamo d’Este, La storia di Attila | | | Attila Itáliába való bevonulása. Concordia, Altinum és Aquileia lerombolása. Az esteiek vezérének, Lucillo-nak Attila keze általi halála valamint Este városának lerombolása. Padova lakosainak a tengeri szigetekre való menekülése és Velence megalapítása. Quirino padovai vezérnek a beszéde katonáihoz; Attila beszéde lovasaihoz. Quirino legyőzi Attila emberit. | | manoscritto | carta | 32*22 cm | italianoGirolamo d’Este (1450-1530), poeta e storiografo | | | Attila (406-453), re degli unni; Lucillo, console della città di Este; Quirino, capitano di Padova; Giano re di Padova1500 | | FRANCESCHETTI; CARILE.«Attila flagellum Dei essendo venuto in Italia …» «… et con le loro armi la conservarono longo tempo.»
407BAMiG 275 inf.- | | | | | | | 32*22 cm | | | | 0 | | --
408BAMi+ 93 sup. (3) ff. 28r-39vRevelazioni di S. Elisabetta | | | 13 revelazioni della Vergine Maria a S. Elisabetta d’Ungheria. | | manoscritto | carta | 9*14 cm | italiano | | | S. Elisabetta d’Ungheria (1207-1231)1231 | | Per il codice cfr. CERUTI-COGLIATI, 50, p. 46. Per le Revelazioni cfr. D. FALVAY, A Szent Erzsébetnek tulajdonított Mária-revelációk kéziratainak katalógusa, «Fons», (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok), XII (2005), 71-87.«Uno giorno che sancta Elisabeth desiderando lo suo…»«… la infinita gloria de vita etterna amen.»
2357ASMiSf 650/2.3.1Milánói levelezés | | | emlékeztető a magyar király és Cristoforo Botta között a velenceiek elleni liga előkészítéséről, megszervezéséről | | kézirat | papír | 9*14 cm | olasz? | | | ?duca Francesco1470.05.09.Velence | | Prima che me vederia volantieri e havria ...Intendendo che la ligha S.ma de Italia perseverasse in suoy termini.
409BAMiP 83 sup. f. 42vTito Vespasiano Strozzi, Epitaphium Matthiae Corvini | | | | | manoscritto | carta | 16*24 cm | latinoTito Vespasiano Strozzi (1424-1505) | | | Mattia Corvino (1443-1490), re d’Ungheria 1490 | | KRISTELLER, p. 338; CERUTI, IV, pp. 436-437; BERTALOT, 1985, n. 4741. «Quas tua non adiit Rex invictissime gentes || Gloria? Matthiam, quae tacitura dies?»«… Ut coelum ornarent animo maiore parantem || Fatales terris te rapuere deae?»
2365ASMiSf 650/2,8,1Milánói levelezés | | | Cavitelli Justinián követi jelentése a milánói fejedelemnek a magyar ügyekről, konkrétan Szabács ostromáról | | kézirat | papír | 16*24 cm | olaszCavitelli Justinián | | | Galeazzo M. SforzaFrancesco Fontana1476.01.23.Buda | | Dapoy che sono gionto in Ungaria io non ho scritto lettere alcune ...... essere alevato nela Corte et casa di v. Excellentia etc.
410ASMiSf. 642/1,1Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 30*20 cm | olasz | | | Bartolomeo Della RovereAragóniai Beatrix, Miksa római király1490.01.02.Milano | | De la venuta quale pareva scrupulo et hesitatione alcuno
411ASMiSf. 642/1,2Milánói levelezés | | | - a szerző megköszöni a cimzett részvételét és az említést a NRCS-nak küldött levelekben - tegnap reggel érkezett Francesco Fontana, pár napot marad majd továbbmegy Rómába 6-8 napra, majd a cimzetthez - az NRCS nagykövete visszajött Rómából - Antonio da Landriano kincstárnok (?) is ma érkezett a nemtudomkivel - | diplomáciai levél | kézirat, eredeti | papír | 30*20 cm | olaszAntonius Ballianus | | | Duca di MilanoMiksa római király, araldo Imperiale (?), Francesco Fontana, ambasciatore dell’imperatore, Antonio da Landriano (cameriero) del duca di Milano, Guidantonio Arcimboldi1490.01.04.Ferrara | Milano | Quella dela exellentia vostra del ultimosignor Duca. Ricomandomi ad la exellentia vostra.
412ASMiSf. 642/1,3Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 30*20 cm | olasz | | | Francesco Fontanamagyar király1490.01.06. | | Cum singulariter piacere habemo inteso la zontagodere como summamente desideramo
413ASMiSf. 642/1,4Milánói levelezés | | | A király jó indulatot mutatott Stefano Crispo (giá ambasciatore in Milano) iránt azzal, hogy Szerémi püspökké nevezte, mivel aki addig szerémi püspök volt, azt kinevezte Veszprém élére. - a bulláknak közük van Ascaniohoz - a levél írója által kérdezi a megbízó, hogy a címzett elégedett-e az expedícióval - kéri, hogy minél hamarabb válaszoljon. Titkosított: 8-án a király Bécs felé indult, de megállt sok helyén, míg Bécsbe csak 20. vagy 25. érkezett meg. A követek csak 15-én indulnak Bécs felé. | diplomáciai levél | kézirat, eredeti+megfejtés | papír | 30*20 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Ludovico Maria SforzaStefano Crispo vescovo di Szerém, Hunyadi Mátyás király, Aragoniai Beatrix királyné, Lorenzo1490.01.12.Buda | | BécsQuesto serenissmo ha dimostrato magiore benignitá versol’altro cavallaro et occurrerra fin ad quella.
414ASMiSf. 642/1,5Milánói levelezés | | | Csatolva küld levelet (itt az ASMi-ban nem maradt fent). Milanó felé utazik, de mivel késik, elöre küldik a leveleket. | diplomáciai levél | kézirat, eredeti | papír | 15*20 cm | olaszIohannis Antonius Aquilanus | | | Bartolomeo CalcoNicolo Raynarth (camerario dell’imperatore), Miksa római király1490.01.20.Vicus Sancti Iohannis (Austria) | | MilánóComo vedera la Maestá vostra per le mie allegatene de ritornare presto. Ad V. m. me reccomando
415ASMiSf. 642/1,6Milánói levelezés | | | Bartolomeo ír urának: - levelek érkeztek Rodolpho da Gonzagha-tól - NRCS és egyéb német hercegek Itália ellen - a magyar király és NRCS közti béke még nem köttetett meg - ha majd meglesz, a magyar király egyet fog érteni az Itália elleni lépéssel - Herasmo utána járhatna | diplomáciai levél | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaRodolpho da Gonzagha, famiglio cavalcante del signore Marchese de Mantua de Allamania, duca Alberto di Bavera, Re di Hungaria, duca de Austria, veronese, zio del Marchese de Mantua, Bernardino, mercadante, ambasciatore valesano, Herasmo, Miksa római király, Innocenzo VIII1490.01.23.Milano | | Velence, Ausztria, mantovahogi circa le XX hore é venuto da me el signoria vostra, alla quale mi recommando.
2812ASMiSf. Ung.b. 645/7,27Milánói levelezés | | | Bartelommeo Castiglioni levele Maffeo Trivillienséhez Zenggből, melyben a budai országgyűlésen történtekről, különösen a Beatrix házassági ügyének kedveztlen kimenetelérl ad hírt. | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBartelommeo Castiglioni | | | Maffeo TreviglianoGregorio hírnök, II. Ferdinánd aragóniai király,I. Miksa német-római császár,Schomberg György1492.03.22.Zengg | | Esztergom, Roma,BudaSapiati como a diquesta al pr(ese)nte
416ASMoAmb.Ung. b.2/22,10Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | Beltrame szolgálatkészségét bizonygatja. Hippolit jól van, de nagyon vágyik már látni apját. | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’Este1493.09.07.Esztergom | Ferrara | per una de vostra excellentia de XIIII de augusto passato ho inteso quella essere stata da sua illustrissima consorte certificata del tuto che io li scrisse in zifara a di passati per piu mieet personalmente servirli del che indubitatamente lo haveria bisogno. Altro non accadendo degno per adviso de vostra excellentia me ricommando
2947ASMoAmb.Ung. b.2/20/4Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Beltrame Costabili 1491 | | Február 20-án megkötötték és kihirdették a békét Kassán, amit II. Ulászló és János Albert közötti háborút zárta le. János Albert minden igényéről lemondott ebben az országban, elhagyja az elfoglalt területeket. II. Ulászló pedig adományoz neki egy hercegséget Sziléziában és évi 3000 dukátot. Néhányan azt híresztelik, hogy együtt érkeznek vissza ide. A béke híre nagy megkönnyebbülés volt az országnak, mindenki azt reméli, hogy minden más nehézség is megoldódik már. II. Ulászló egy prépostot küldött Ercole I d’Este követei elő, aki február 24-én visszaérkezett és jelentette, hogy nem tudta a követeket idevezetni, mert mindenütt nyílt, vagy titkos ellenségek vannak azon a környéken, ezért visszatértek egy védett helyre. Azt jelentette még, hogy a horvát bán (Corvin János) bocsánatot kért Ercole I d’Este-től, ami a királynénak nagy örömet szerzett, azt viszont sajnálta a királyné, hogy a követek nem tudtak megérkezni, mert nagyon szívesen látta volna őket. Mivel Nápolyi követeket is vártak, ezért a királyné azt üzeni, hogy addig ne jöjjenek, amíg a dolgok el nem rendeződnek. | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteII. Ulászló, János Albert, Corvin János, Beatrice d’Aragona1491.02.27.Esztergom | Ferrara | Kassa, Szilézia, Horvát-Szlavón Bánság, NápolyA di passati io recepite due littere de vostra excellentia luna de VIIII de octubre laltro de VI de decembreEt perché se aspectava anche ambassatori da Neapoli sua maesta fa scrivere che non vengano insina che le cosse non silgino assetate in tuto. Non mi accadendo altro al presente degno de adviso a vostra excellentia me ricommando
417ASMoAmb.Ung. b.2/22,11Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’AragonaIppolito I d’Este, II. Ulászló1493.09.07.Esztergom | Ferrara | per non omettere di dare adviso a vostra excellentia dele occurentie pertinente a suo illustrissimo et reverendissimo figliolo li significo come da alcuni di in qua se li fa per questo signor re piu demostratione del solito per scrivere li spessodel quale li advisai per la mia de XXII de luglio portolo mercante fiorentino et io li ho risposto oportunamente anche non mi extendo per non essere longo
2949ASMoAmb.Ung. b.2/20/6Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Beltrame Costabili 1491 | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’Aragona1491.02.27.Esztergom | Ferrara | ho veduto quanto me scrive vostra excellentia circa il governo del arcivescovato di Strigonioet io non mi extenero piu ultra per non lo carichare multo de littere perché cusi vole chi lo manda
2950ASMoAmb.Ung. b.2/20/7Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Beltrame Costabili 1491 | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’AragonaBeatrice d’Aragona1491.03.17.Esztergom | Ferrara | NápolyStendola signora regina sorella de vostra excellentia multo maravilgiata che soi cavalari non ritornavano da Neapolicomo mirabilmente crescie in persona anchora crescie in virtude et boni costrumi et tenga per certo vostra excellentia che ni scrivo asai mancho de quello che ni he in grazia de la qualle di continuo me ricomando
418ASMoAmb.Ung. b.2/22,12Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’AragonaBeatrice d’Aragona1493.00.13.Esztergom | Ferrara | per Piedro cavallaro de nostra excellentia ho recevuto soe littere de XXI di luglio de XI et XII di agosto et inteso il tuto che quella me scrive et facto intendere ala signora regina quanto apartene a sua maestagrandemente .. di continuo lo tengo confortato a dare opera a le littere ma hormai th.. bi.. di mutare stantia et a qualle continuamente mi ricommando
419ASMoAmb.Ung. b.2/22,13Ferrarai követjelentések | Strigonio Beltrame Costabili 1493 | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’Aragona1493.10.15.Esztergom | Ferrara | per Gragorio stafero ho riceputo tre littere de vostra excellentia de 9, X et XII di septembre passato et per quelle inteso il tuto che la me scrive essendomi multo grato havere inteso che quella habii riceputo le littere mie scriptole a di passatiet dissime che il veniva in la et che lo havir littere de la signora regina a vostra excellentia et per il dicto in quella hora scrissi a vostra excellentia
420ASMoAmb.Ung. b.2/23,1Ferrarai követjelentések | Lettere di Costabili Beltrame | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’Aragona0 | Ferrara | per una mia data a Pietro Jacomo servitore de monsignor lo arcivescovo suo figliolo significai a vostra excellentia come questi oratori regii paterni haveano havuta risposta da la maesta del re de hungaria circa le cose de la reginaquantunque io me persuada che de tale adviso vostra signoria ne habia ad restare male satisfacta
2952ASMoAmb.Ung. b.2/20/9Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Beltrame Costabili 1491 | | A királyné megkérte ismét Beltramét, hogy a nevében kérjen elnézést azért, mert a ferrarai követeknek vissza kellett fordulniuk. János Albert és II. Ulászló közötti béke óta nem történt semmi említésre méltó. A király még Kassán van, embereit viszont már elküldte ide, és azt fontolgatják, hogy visszatértekor Székesfehérvár alá megy és hamar visszafoglalja a várost. Úgy hírlik, a római király (Miksa), személyesen már jön vissza az országba, mert ismét a kezébe került Hamburg a várnagy hűtlensége miatt. Páran a főurak közül kételkednek abban, hogy II. Ulászló vissza tudná szerezni Miksától Mátyás ausztriai foglalásait. Corvin Jánosról semmi biztos hír nincs, csak annyi, hogy megállt (egy helyeben van). | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteBeatrice d’Aragona, II. Ulászló, János Albert, I. Miksa, Corvin János1491.03.17.Esztergom | Ferrara | Zágráb, Kassa, Székesfehérvár, Hamburg, Pozsony, Ausztria, Horvát-Szlavón BánságQuesta serenissima regina de novo mi ha comisso che io faci in nome suo la excusa cum vostra excellentia per lo essere ritornato de li ambassatori suoi facendoli anche intendere chel non se he manchato dare ogni opera a cio che venisseroDe alcuni de questi baroni se dubita asai che non silgino per questo signor re ma non he pero publico ni se scia certo del banno de la Crovatia se he similiter dubitato asai ma hora se intende per certo che lo he fermo. Non li accadendo altro per signific
430ASMoCPE 1622 b.1/7,3,1Ferrarai fejedelmi levelek | Szapolyai ad Ercole II d’Este | | Szapolyai ajánlja II. Ercole hercegnek Statlius erdélyi püspököt, akit a pápához küldött bizonyos ügyek elintézésére. | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinSzapolyai János | | | Ercole II d’EsteJoannes Statlius1538.11.11.Nagyszeben | | Misimus hunc fidelemeidem refferenda accepit
2856ASMoCPE 1622 b.1/6,1,20Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Johannes Wolgemut kertészt kéri egy időre, hogy legyen segítségére a török által dúlt földek megművelésében. | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteJohannes Wolgemüt1533.03.04.Linz | Ferrara | Accepimus oratoribus nostrisquonadoque recompensare studebimus
2857ASMoCPE 1622 b.1/6,1,21Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Ferdinánd megköszöni Alfonz hercegnek a számára elküldött Wolgemüt kertészt. | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’EsteJohannes Wolgemüt1533.05.12.Bécs | Ferrara | Com litteras dilectissimas tuasad dilectionem tuam remittemus
2858ASMoCPE 1622 b.1/6,1,22Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Takarmány ügyében intézkedés. | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’Este1533.17.Bécs | Ferrara | Ex littera dielctissima tua(...)ne mutua
2844ASMiSf 650/2,19,13Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszFilipo | | | Lodovico Maria Sforza1489.12.21.Buda | | Io non posso tanto cercare del mondoInclinato capite domando perdono etc.
2843ASMiSf 650/2,19,12Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinMátyás király | | | Lodovico Maria Sforza1489.12.18.Buda | | Scribimus in princia ad Ill.um dominumbene feliciterque valere semper optamus
2859ASMoCPE 1622 b.1/6,1,23Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Alfonso I d’Este | | Wolgemut kertész elküldésére vonatkozó irat. | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinI. Ferdinánd | | | Alfonso I d’Este1533 | Ferrara | (...)(...)
2860ASMoCPE 1622 b.1/6,2,1Ferrarai fejedelmi levelek | Ferdinando ad Ercole II d’Este | | Ferdinánd király jelzi II. Ercole hercegnek, hogy követe, Ludovico Obizzi beszámolt Alfonz herceg halálhíréről. | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinI. Ferdinánd | | | Ercole II d’EsteLudovico Obizzi1534.12.01.Bécs | Ferrara | Pervenit ad nos nobilisfidem indubiam adhibere velit.
2841ASMiSf 650/2,19,10,bMilánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinMaximiliano | | | Ferdinánd király1489.11. | | Accepimus ex pluribus tamvestram ser.tem promerendi
2842ASMiSf 650/2,19,11Milánói levelezés | | | Értesítés Maffeo és Erasmo leveleinek érkeztéről, azzal a megjegyzéssel, hogy a levelek több része titkosírással íródott | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBartholomeo Calco | | | Lodovico Maria SforzaMafeo, Arasmo1489.12.09.Milánó | | hogi e gionto uno cavallaro de hungariae venuto in 16 giorni
2840ASMiSf 650/2,19,10,aMilánói levelezés | | | | | kézorat | papír | 30*20 cm | latinFederico | | | Ferdinánd király1489.11.21. | | non sine magna autem nostranos tertiores reddere velit
2839ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/5Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | 1489.09.26.Buda | | perché quello organista de questa serenissima regina chiamato Danielle il qualle a li di passati fu a vostra excellenzia è novamente mortonon accadendo altro de novo che significarli de continuo basando sua mano mi ricommando in sua bona grazia
2861ASMoAmb.Ung. b.2/19/5/1Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Vienna Beltrame Costabili 1490 | | Beltrame Costabili kifejezi lekötelezettségét a hercegi és a királyi pár felé. | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteFrancesco Bagnacavallo, Antonio Costabili, Beatrice d’Aragona, Hunyadi Mátyás, Ippolito I d’Este1490.01.04.Buda | Ferrara | conosco non essere sufficiente ni cum lingua ni cum penna per rendere gratieet tuto quello che ometero sera per ignorantia et impotentia mia sperndo in dio et in vostra excellenzia ne la cui grazia di continuo mi racommando
2838ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/4Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Eleonora d’AragonaBeatrice d’Aragona, Ferrante d’Este1489.09.16.Buda | Ferrara | veduto questo mi scrisse vostra excellenzia per la sua de ultimo del passato et considerato il post script et quello la scrivee a la maesta de la signora regina per la copia introclusaet al juditio mio vostra excellenzia non ha bisogno cercare altro preceptore per il prefatto filgiolo suo in sina che sua reverendissima et illustrissima signoria non intra in altre scientie ne la cui gratia de continuo basando sua mano mi racommando
2846ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/7Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteBeatrice d’Aragona1489.11.17.Buda | Ferrara | feci intendere a questa serenissima regina quanto operaria vostra excellenzia secondolo porto ne la capella sua in castello et li lo tene cum grande veneratione et non havendo altro di novo che significarli mi racommando
2847ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/8Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olasz | | | Ercole I d’EsteIppolito I d’Este, Beatrice d’Aragona1489.11.17.Buda | Ferrara | Milánóda la vigilia di sancto Francesco in qua il reverendissimoper lo intervenire de la dieta per una mia in zifara la qualle potera vedere sua excellenzia ne la cui grazia di continuo basando sua mano mi racomando
2837ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/3Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteFrancesco Bagnacavallo, Eleonora d’Aragona, Beatrice d’Aragona, Ippolito I d’Este, Zanetto, Hunyadi Mátyás, Ferrante d’Este1489.09.12.Buda | Ferrara | la vostra excellenzia per laltra mia de III del presente potera a questa hora havere inteso como io ne directe ne indirecteil qualle sta cum grande desiderio et expectatione de lo illustrissimo signore don Ferante suo filgiolo et non accadendo altro degno de adviso che continuo basando sua mano mi racommando in grazia de vostra excellenzia la qualle dio conservi in felicitade
2836ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/2Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | Hippolit a királyi párral napok óta az országban utazgat, csak enni és aludni állnak meg. Nagyon jól bánnak vele, dédelgetik, a király mindig együtt eszik Hippolittal és a saját fekvőhelye környékén ad neki ágyat. Beltrame is velük ebédel, ekkor kérdezte a király Ercole d’Este kastélyai felől, főképp Bereguardóról. A királyt érdekelte, hogy ez a vár hogyan lett kibővítve a kétszeresére, aztán a háborúra célzott, és nagy szeretetet tanúsított a herceg iránt. Beltrame védekezik a herceg azon vádjával szemben, hogy mesterkedéssel elüldözte volna Francesco Bagnacavallót. Viszont Bagnacavallo nagyon megsértette Beltramét, aki egyáltalán nem érzi magát hibásnak a történtek miatt. | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteIppolito I d’Este, Zanetto, Beatrice d’Aragona, Hunyadi Mátyás, Francesco Bagnacavallo1489.09.02.Székesfehérvár | Ferrara | per seguitare de continuo il reverendissimo et illustrissimo filgiolo de vostra excellenzia direta a queste maeste regie le qualle cum pocha zente gia sono intri zorni vano a piacere per il regno suoet dio il scia che tuto quello io posso et scio expendo voluntera et fidelmente nel servitio suo et del filgiolo suo ne la cui grazia di continuo mi recommando
456MTAMs.4996.12Modena, 1520., Számadási könyv | | Hippolitra vonatkozó iratok | A számadáskönyv nagyobbik részében kiadási számlák szerepelnek, bevételi számlák a számadáskönyv első felében olvashatók. Az egyszerű számviteli formát követve nem osztották meg a tartozik/követel rendszer szerint, minden számla a dátummal és a helység feltüntetésével kezdődik, felsorolja az egyes tételeket betűvel, mely mellett jobb oldalon a számmal kifejezett megfelelője látható. A tételek az élelmiszereken át a szállásadók, a mesterek, a lovak árának kifizetéseitől egészen a ruhadarabok és a különböző anyagok kifizetéseinek számláit képezik. Az egységek összegzéssel érnek véget, mely alatt olvasható a két írnok, Scipione di Bonlei (3. lap recto - 33. lap verso, 44. lap recto – 46. lap verso ) és Franco Zorbinato (33. lap verso – 43. lap verso). A 46. lap verso-ján és a 47. lap recto-ján két összesítési táblázat látható. | számadáskönyv | kézirat | papir | 30*20 cm | olasz | | Ippolito d’Este | Hieronimo Guirini, reverendo messer Francesco Zerbinato, messer Scipione Bonlei Scalco, Fulco dal Passo, Sigismondo dale Anguille ragionero, messer Orsino Pytagora, Cavalli de Erisira, Bernardino, reverendo Vescovo Cavalli, messer Lodovico da Bagno, messer Michelangnolo, messer Ulisse, messer Luise Cavalleria, messer Zan Tomaso, messer Manfredi, messer Lorenzo di Pasti, Perino de Lione, Hippolito da Rezzo, messer Zuliano Cappelli, Alberto Fogliano, Alessandro di Pier Michelli, maestro Ursino, Agnolo bo(t)tigliero, maestro Luca Firentino, Signore de Eriet, Zan Iacomo, Iulio Barbiero, Voicolo de Monte, Hercole Staffiere, maestro Pasino, Nicolò del Monte, Zan Baptista Staffiero, Maurelio, Tulio di Grandi, Braghino, Franceschino, Alessandro da Lorgano, Montino, Gierolamo Falopia, maestro Pasino, Pandolfo cavallaro, Ranocchio, messer Zuliano Caprile, don Sigismondo da Fiesco, Gobbo, Caratieri, messer Iacomo Fiano cavallaro, Marco Hrvat/Horvat, messer Iacomo Tiano, Hieronimo/Girolamo Ziponaro, Rizzo mulatiero, Zoame Trepeka, messer Luise Cavallera, maestro Orsino, Ippolito da Renzo, maestro Zan Maria Sarto, don Francesco Capellano, Zan Iacomo credenziero, maestro Paulo, messer Iulio Barbiero, Malocello, Nicolò Nasogrosso/Nicolo Naso, Perino Desione, Rizzo Malaticcio, Bernardino Minello, Pontecchio, Franco Zorbinato, Villani, Andrea Carattiero, Pazano, Spagnino, Firentino, Don Francesco capellano, frato de Santo Nicolao, Zorzo Salloch/Saloch Giorgio, Nicolò Schiavone, Don Adorno, Dainesi Falconiero, Ranocchio, Montino, Diachi, messer Affranio, Giorgio Saloch, Zan Iacomo de la Credenza, maestro Paulo Maniscalco, messer Alessandro Ariosto, Falopia, Zoam/Zan Battista Staffiero, Rocho, Fosquino, maestro Mariotto, Clemente, Baio Castagno, Pazano, Marchetti1525.02.25.Ferrara / Modena | | Buda, Agria (Eger), Strigonio/Strigonia, Citta nova, Capona, Talia lena, Etum, Rurvigo, Danubio, Barbasanta, Pest/Peste, Sirinna, Nuifalu, Sugnu, Giavarino (Gyõr), Ovara, Impruch, Hosto, sot Vien(nna), Frisach/Frisak, San Vito, Filcherich, Villak, Treviso, Pontevia Lasira, Vinzone/Venzone, San Daniel, Motta, Noale(a), Novali, Padova, Anguillara, Ruvigo, Francolino, Ferrara, Capona, Kiripes/Kerepes, Modoni, Cazo, Pruch, FelchirichIntrata di denari – Martedi adi 7 Febrarodel Signore de Peste, in Buda...Somma Fiorini...Frano Zorbinato
457MTAMs.4996.9Camera Ducale. Casa: Amministrazione. Ippolito I d’Este | Libro B de usita 1489 | Az esztergomi érsekség 1489 évi kiadásai | A könyv elején található index felsorolja a különböző adónemeket és a fontosabb személyeket abc sorrendben és mellette rögzíti, hanyadik lapon található a számla. Ezt követi az invocatio, melyben a számvevő írnok a mindenható Istenhez, a dicsőséges Szűz Máriához, és az esztergomi érsekség patrónusához, Szent Alberthez fohászkodik. A számvevő egyes szám első személyben be is mutatkozik, mint aki a könyvet vezeti és rendezi: Piero Pincharo de Parma. Kinyilvánítja, hogy minden kiadást és mindenki fizetését lejegyezte. A végén áldásért fohászkodik a Mindenható Istenhez, hogy a munkát „jól kezdje, jobban folytassa, és kiválóan végezze lelke épségére és ura kegyére”. Végül kiírja a címet és jelzetet: libro B de usita 1489: 14. B. 89. A kötet felépítését tekintve két fő részt különíthetünk el: a különböző fogyasztási cikkek (élelmiszerek, ruhák, stb.) számláit, és a személyi kiadásokat (kifizetések). Az első részben találunk élelmiszerekre fordított pénzeket napi leosztásban, majd a gyertyákra és olívaolajra való kiadások következnek, külön csoportba rendezik a kamrába elzárt dolgokat (pl. lepedők, kristályserlegek), majd az élő állatok (pl. marha, borjú konyhai célokra) vásárlására fordított pénz, lovak vásárlására fordított kiadások, fűszerekre való kiadások (pl. sáfrány, bors), lovagokra és kocsikra való kiadások, kancelláriára költött pénz, a kastély különleges kiadásai, a pozsonyi kiadások, a kastély számára vásárolt borok kiadása. Ezt követi a második rész, melyben a nemesek és fegyveresek fizetését találjuk. | főkönyv (számadáskönyv) | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszPiero Pincharo da Parma | | Ippolito d’Este | madama duchessa da Ferrara, Francesco Chiuppo [napolitano aiutante], Mathias Diach, Tadio di Lardi / Thadio di Lardi [camarero et thesaurero; salvaroba], Nicolo Safion, Maczaj [servitore del Castello], Francesco Bagna Cavallo [camarero], Giorgio Literatto, maistro Jacobo lapicida, maistro Valentino, maistro Michelle, maistro Jacobo, Gregorio Mohoraj / Gregorio Moari, Benedeto Machrai, maistro Dionisio Marangone, maistro Stephano [sartore], Michael Magno de Hereg / Michele de hereg, Gregorio Raza / Giorgio Raza, Paullo lapizida, Paullo de Herege, Blasio Cheter / Blasio Chet / Blasio Chel, Petro Palerre / Petro Paler, mastro Jacomo [molendinatore di Kevesd], Lucha de Letkes, Bigo di Caluri, conte Mathio Parvo, maistro Urbano Marangone, Blasio Chiober, Giorgio Saphare, Giorgio Kaza, maistro Gallo Marangone, Andrea de Hereg, Bartolamio de Hereg, maistro Benedetto, Valentino de Hereg, conte Matheo de Gipthuia, Andrea Cheh, Michaele Somori [famio del provisore], maistro Bartolamjo, Alberto Machaij, maistro Simonetto da Napoli, Janus da Este, maistro Zanetto [inquisitore], Mathias arbare / Mathias arbar, Stephano Farior, maistro Zohanne [cartolaro in Buda], Biasio di Pese, Philipo Cavalchanti / Philippo Cavalkanti / Filipo Cavalkanti [marchante fiorentino in Buda], Bernardino Sedajolo, Zohane Cozardo [ongaro vize Castellano], Zohane Forinto, Giorgio magno da lalodio, Petro Andreas [procuratore del Castello], Egidio literatto, Zohane Kozardi / Zohane Cozardo, Blasio Ruchosi, Egidio de Vadkeretts, Pietro Church, Zohane Bologj, Francesco Ciuppo / Francesco de Ciupo [aiutante di Camara], Bartolomio [merzenario di Maroto], Biasio di Santa Croze, Bernabas [famio del provisore], Valentino de Bulchiti, Gallo di musella, Jacob/Jacobo Corvatto [officialle in Uduard], Zohane Pelizaro, Giorcho Curifero, Giorgio magno Caratero, maistro alberio di Cita nova, Benedetto Literato, Ambrosio Chech, Ladislao Porcolab, Nicollo/Nicolo Salaj / Nicolo Zalaj, Bernabas Bodomeri, maistro Agustino Benzo, Gregorio de musila, Petro Marcho [nobille ongaro], Michali Zomorj, Petro Chichin, Zohane Antonio da Pavia, Lodovicho di Caluri, Andrea/Andria Vas [decimatore in Posonio], Johane Vaidafi, Paullo Magno, don Zohane Capelano, Benedetto Spagnollo, petro Boemio, Zohane Pastorre, Zohanne Piero Stafiero, messer Beltrame di Costabilli [governatore], Petro Herche, Giorgio di verebelo / Giorgio di Verebel, Michelle Somori, Duca de Bavera, Nicolo bosagi, Alberto di musla, Kismatheo, Piero Chiavero, Petro Kachro, frate Bonaventura, Mathio de lipezovia, Tebaldo Bufono, Giavarino [sacretario], miser Perotto Visachio, Matheo da Voltera, Gregorio dela Batalan, Biasio de Peste, Guaspero da Vinezia, Nicollo Safare / Nicolo Safaro / Nicolo Safare / Nicolos Safar, Peter Herche / Petro Herche, Johane di Giavarino, Jacob lapizida, messer Dionisio Canonico, Ladislao Balasa, Cozadi/Chozadi Janus, messer Zorzi di peroli, Petro Vos, Dimitrio Marzaboj, Tomas Cavalli, Johanes Kakas Balogi, Petro de Kalanda [officialle in Zeudem], Nicolos Kovari, Benedictus Erdelli / Beneditto Erdeli, Petro Marcho [castellano de Dregel], Bernardo Lepes/Lopes [officialle in Rosgnjo], Zohanne Kakas [oficiale in Vadkerte], Michaelle Buchani [officialle in Vadkerte], Thoma/Tomas Rechi [officialle in pispiki sajo], Detrio Balogi / Ditrius Balosi [officialle in pispiki sajo], Benedetto Herdelli [officialle in Cetem], Zohanne Pinges [officialle in Cettem], Nicolao Deseu [officialle in Zellus], Clemens Tot [officialle in Zelus], Georgio Tot / Georgio Toto [officialle in Zeudem], Dimitrio marzalioj / Dimitrio marzalthoi [officiale in Verebel], Zohanne Belaj [officialle in Verebele], Daloniano Thesaurarij, Nicolo Covachi [officiale in Sarlo], Zohanne Balogi [officiale in Sarlo], Pietro Vos Endred, Palko/Palcho Parvo, Nicolo deseri, Thomaso [tronbetta di soldatti], Antonio Literatto, Petrus Sos, Nicolaus Kovachi, Clemes Magnus, Janus Pinzes, Messer Stephano Bachiani/Bachiano, Benedetto Thotto, Alberto [marzenario di Marotto], Valentino Toto, maistro Zorzi taliano, messer Antonichino, Jacomo dal Sarafino, Andreas de Pest, Dionisius de Pest, Ladislao [tronbetta di soldatti], Gregorio Giurcho, Nicolo dasegna, Nicolo Comiti, Pauliza Corvato, maistro Paullo Cogo, messer Agustino Benzo, messer Sebastiano, Don Zohane, Pandolpho di Silvestri [trianzante e maistro de stalla; scudero], Pietro Jacomo, Pietro Jacobo maraviglia da napoli [copiero], Jacomo Credenziero, Ludovigo di Caluri, Jacomo dal Sarazeno [credenziero], don Zohanne Capellano, Franzescho Castigliano [overo spagnollo], Ruzinente [aiutante di Guardaroba], Erculle Stafiero, Zohane Pieri Stafiero, Gregorio ongaro stafiero, Cristofallo [insaponatore], Mastro Valentino Cogo, Palamides da napolli [spizialle], Perizio datanaso [calegaro], Tomaso Barba longa [aiutante dila Capella], Todeschino [aiutante di credenza], Bernardino di pizinardi [portonaro], Casandra dala pena, Messer Alfarello feraro [castellano], Zohane Cozardo [vize castellano di Strigonio], misser Cesaro, Gregorio borsolo [castellano di verpezo], Zohane Todesco [organista], Stefano [sartore], Stephano Kanisei, Dalmiano de Thagluchi, messer Agustino medico, Dimitrius Marzattoj, Rasone fiorentino, Emerico [ongaro maistro di stalla], Petro boemio, Michael Radolzi, Bernardo de Vizegrado, Pietro Paler / Petro Paleler, Blasio Chet, Andria polaco [tene le spezie], Petro magno [lavatore di scutelle], Usualdo [fabro di Castello], Bartus Ventura [lavoratore di scudelle], Striza [vigilatore], Tomas Razi [vigilatore], Peter de Roin (Zoin?), Giurocho isdenze [vigilatore], Giurocho rovischiaj [vigilatore], Stephanus de Ragusio [vigilatore], Tomas Roveza [vigilatore], Matheus Schlaus [vigilatore], Emerico Schiavo [vigilatore], Janus Ceresudverd, Blasius Suchore [vigilatore], Bricho Tatti, Zohane di Zagabria [vigilatore], messer Martino [venerabile plebano di Buda], Zohane Diache [qualle atende ali portoni], Benedetto Ongaro, Bartolamio Chlavigiero, Altobello, Alberto Diach, Mastro Michele [fornaro], Mastro Egidio de lischa, Antonio Fichetto / Antonio Ficheto ongaro, Gregorio de rudabania [caratero di Castello], Jancho de varia [caratero di Castello], Benedetto de Varadino, Valentino de Zagabria, Valentino Balika [caratero], Francesco borosi [caratero], Giorgio de nova Civitade [caratero di Castello], Jacob picolo [pastore di bovi], Andrea Coco, Benedetto Cogo, Martino Thechei, Biasio de Strigonio, Antonio Tosico, Paulo Caratero, Peter Oros, Michelle Pathachi, Andrione Taliano [canovaro], Nicolus Safas, Anna [mogliere del organista], Valentinus Savol, Bartolamio Cantore, Petrus Vichia de strigonio, Ambrosio [merzenario di maroto], Janus Belai, Mastro Mialle Cogo, Antonio dal Cozi, Piero Franzoso, Petro Terna, Stephano Barberro, Pandolpho di Silvestri, maistro zanetto, Maestro Paullo marangone, Janus Kanisei, Ladislao Ossij / Ladislao Osfij [nobille ongaro], Mial Turcho / Mialle Turcho / Miale turoch / Michaele Turoclo [ongaro nobille], Franco hongaro [homo d’arme], Rasone Bontenpo [merchante fiorentino in Buda], Mialle Radolzi / Michael Radolzi [nobille], messer Stephano Bachiani [provisore di Strigonio], Raconsalvo [maistro di stalla], Paullo [spicialle di buda], Alberto Gevek, Antonello taliano, Mathias Arbar [todescho marchante in Buda], Bernardo Thomati, Ladislao literatto, Mathias Safar, Bartholamio da buzintori, misser filipo d’Adria, Zohane Cogo, don Zohanne Bagna Cavallo, misser Guido Antonio, maistro Piero sarto franzoso, Petro Sas [homo d’arme], Ditrico Galsaj, Kakas Janus, Nicolo Kovari, Petro Kalandaj, Nicolos Desere, Erdeli Janus, Beneditto Pinzos, Benedetto Totto [aiutante di cocina], Gregorio Turi [caratero di Castello], Zorzi Schiavone, Dionisio de Peste [tronbetta di soldatti], Andria de Peste [tronbetta di soldatti], Jacob [servidore ala Credenza], Antonio [tronbetta di soldatti], Giurcho [tronbetta di soldatti], Mathias diako, misser Agustino Benzo [phisico], misser Sebastiano [prezeptore], Don Dionisio Alfani [prezeptore], Pietro Jacomo [maraviglia scudero], Jacomo dal Sarasino, Franzino Castigliano [scudero], Esculle da Modena [stafero], Zohane Piero ongaro [stafiero], Cristofaro da Bresa [saponatore], Maistro Valentino Cogo, Palamidese da Napoli [spizialle], Alfarello Feraro [castellano da napoli], Stephano raguseo [vigilatore di Castello], Zohane Diako, Andria di Roans [bombardero di Castello], Zohane Polako [aiutante di Coquina], Balika [caratero di Castello], Francesco boros [caratero di Castello], Martino Thati [famio caratero], Antonio Cigano [Caratero da Cozi]1489Esztergom | | Esztergom, Rosnio / Rosgnio, Zalka, Kevesd / Cheves, Verpezo, Buda, Hereg, Kak, Kakat / Kakate, Dregel Bernenze, Kosgnio, Bersec, Chevesd / Kevesd, Vizegrado / Vize Grado, Rosnio, Marot, Nolinbergo / Nolinbergo rosso, Gerlize / Gerleze, Ferrara, Uduard, Kakaro, Sarlo, Nemet zeuden / Nemet zeudon, Magiara zeuden / Magiar zeuden, Zalcha, Bulchu/Bulchiu, Elved, Baioth / Baioti, Vifalb, Leled, Kalka, Viena/Vienna (Bécs), Santa Croze / Santa Crose, nova Civitade / Citanova, Tardas, Turok, Cetem/Cettem, Patah, Cremizia/Cremicia, Uduard, Cornaro, Zetone, Alba Regalle, Posonio, Nitria, Gniarhaid, Firenza, Zethen, Nadkerte, Gutha, Comaro, Pispechi prepe posonio (Pozsonypüspöki), Barte, vadkerte, Vifalu/Viffalu/Viffallo, Marthos, Sierù/Sierhù, Nazuad, Verebele, Marotto, Venezia, Chelemente, Sichiu, Kees, Chechiu, Cheker, Kijrte, Farnad, Musla, Modrusa, Santa Anna, Zellus/Zelus/Zellos, Zeudem, Rivola dominone, Nagzelu, Kisterre, Nagsarlo, Chietu, Nagker, Vaga, Zardaole, Patak, Idueg, Rosgnio Bania, Santo Giorgio, Sentpthe, Ker, Kemenze, Brenenze, Zeche, Sopronio, Egerzech, Papia, Gemer, Torna, VeneziaAl nome sia delo onipotente idiola suma di salario sarà mazore
458ASMiSf. 377/1,4Milánói levelezés | | Területek átadása, illetve a hír megcáfolása | - hír: Miksa Székely Jakabnak adta Navona kikötőjét, Santo Vitot, Triesztet és Trivolit - Taddeo kideriti igaz-e: nem találkozott senki némettel, ill az emlitett területekről senkivel, aki rábólintott volna - azaz nem igaz | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaMiksa, Székely Jakab 1491.01.09.Velence | Milano? | Porto Navona, Santo Vitho, Trivoli, TriesteVisto quanto la celsitudine vostrapermesso. Alla excellentia vostra humelmente mi riccomando
459ASMiSf. 377/1,6Milánói levelezés | | | Magyarországot érintő rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla di una polizza di Domenico de Piero ed include le lettere di un mercante di Zengg con notizie dall’Ungheria, senza presentare il loro contenuto. Suppone che solo una parte delle notizie siano vere. Aggiunge che un certo messaggero del re d’Ungheria sta ancora aspettando una risposta. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaIllustrissimo Principe, Dominico de Piero, magyar király követe1491.01.10.Velence | | ZzengPer altre mie che forenoverso oriente. Alla celsitudine vostre humelmente mi ricomando
460ASMiSf. 377/1,7Milánói levelezés | | | A Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla di affari del re di Napoli in Puglia, fra gli altri, con il mercante veneziano Andrea Bragadin per una somma di 30.000 ducati che devono essere pagati in oro entro il mese prossimo. Secondo alcune voci il re intende mandare la somma a sua figlia, la regina d’Ungheria. L’altra notizia menzionata è la tregua fino al giorno di San Giorgio fra il re dei romani e il re d’Ungheria di cui però non ha più informazione, essendo tenuto tutto segreto. Secondo Taddeo la notizia è priva di ogni fondamento. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforzanápolyi király, Beatrix, Andrea Bragadino, nápolyi király követe, Miksa, Illustrissimo Principe 1491.01.13.Velence | | Puglia, BécsEssendossi rasonato quasopra la Giana. Alla excellentia vostra humelmente mi riccomando.
2863ASMoAmb.Ung. b.2/19/5/3Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Vienna Beltrame Costabili 1490 | | Beltrame beszámol tárgyalásáról Beatrix királynővel Hippolit kardinálissá kreálásának ügyében. Beatrix fiaként szereti Hippolitot. | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteSilvestro, Ippolito I d’Este, Beatrice d’Aragona, Hunyadi Mátyás, I. Miksa, III Frigyes1490.01.05.Buda | Ferrara | Nápoly, Róma, EsztergomA lo ultimo di del mese et anno passato ricevite tre littere di vostra excellenzia di 19 23 et 29 di novembre per mane di Silvestro cavalaro suoopportuno et dilligente studio et .. effecto honorai intro li oratori del signor re Maximiliani in Strigonio in nome del reverendissimo et illustrissimo filgiolo suo et stermeli anche benivoli
461ASMiSf. 377/1,8Milánói levelezés | | | La risposta del duca di Milano alle relazioni di Taddeo Vimercato del 6, 9 e 10 gennaio. Ringraziando per la lettera precedente del 10 con le copie delle lettere del mercante di Zengg e delle occorrenze di Ungheria, il duca apprezza il lavoro dell’oratore e lo incoraggia a continuare così. Per quanto riguarda la lettera del 9 nel caso di Jakab Székely, gli ordina di procedere secondo gli accordi presi. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszGiovanni Galeazzo Sforza | | | Taddeo Vimercatokereskedő, Székely Jakab1491.01.13.Milano | Velence | ZenggPer le vostre de VI restassimonon accade fare altra repplicatione.
462ASMiSf. 377/1,9Milánói levelezés | | | Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato a Bartolomeo Calco in cui ricorda i 30.000 ducati che il re di Napoli intende inviare a sua figlia, la regina dell’Ungheria. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Bartolomeo Calconápolyi király, Beatrix1491.01.13.Velence | | Per quello che scrivo al nostrosiamo pari et che ad epsa se ricomandiamo.
463ASMiSf. 377/1,10Milánói levelezés | | német-magyar fegyverszünet | Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui, basandosi su notizie di un corriere tedesco e di un certo Tuciano, referisce che la tregua fra il re dei romani e il re d’Ungheria è stata fatta fino al giorno di San Giorgio, grazie al re di Polonia e all’imperatore. La notizia del 13 gennaio è vera. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforzanémet követ, Miksa, Ulászló, Kázmér, Fedinánd, Tuciano Hungaro1491.01.17.Velence | | Questa Illustrissima signoria essendo statadomanda altra risposta per essere solamente responsiva de altre mie de 6 et 9 et 10. Alla ex.v. humelmente mi ricomando.
464ASMiSf. 377/1,14Milánói levelezés | | | La risposta del duca di Milano a Taddeo Vimercato in cui dice che Taddeo merita un riconoscimento per l’informazione dei 30.000 ducati del re di Napoli ed in cui gli ordina di continuare il suo lavoro come prima. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszGiovanni Galeazzo Sforza | | il duca di Milano | Taddeo Vimercatonápolyi király, Hieronymo Vicemala 1491.01.21.Milano | | Havendone voi significato diligentementenon sapemo que replicare altro.
465ASMiSf. 377/1,16Milánói levelezés | | | Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui menziona la tregua fra il re dei romani e il re d’Ungheria. Referisce sull’incontro con un oratore del re di Napoli con cui ha parlato dei denari che non sono stati ancora inviati in Ungheria. Il messaggero ungherese non è ancora partito perché è privo di una risposta. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforzakirályi követ1491.01.24.Velence | | PugliaPocho occorre che scrivereche ha dicto non volerne più parlare.
466ASMiSf. 377/1,19Milánói levelezés | | fegyverszünet, Beatrixnak szánt pénz apjától | Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui conferma la notizia della tregua fra il re dei romani e il re d’Ungheria. Riferisce sull’arrivo di Aluisio Catullo, messaggero del re di Napoli, il quale deve prelevare i 30.000 ducati per l’Ungheria. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaAluysio Catullo, quondam Duchessa di Calabria, nápolyi király1491.01.30.Velence | | Questa Illustrissima signoria pare che dioccorre di novo. Alla celsitudine vostre humelmente mi ricommando.
467ASMiSf. 377/2,9Milánói levelezés | | | Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla del re dei romani che si trova a Lintz con l’imperatore per discutere del caso d’Ungheria. Il messaggero che deve prelevare i 30.000 ducati partirà solo quando avrà tutti i soldi ed il viaggio sarà assicurato. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaMiksa, nápolyi király1491.02.07.Velence | | hieri sera circa le 5 horenon dargline piu che tre. Alla excellentia vostra humelmente mi riccomando
2825ASMiSf. 377/2,7Milánói levelezés | | | | | | | 30*20 cm | | | | Taddeo VimercatiHieronimo1491.02.06.Milánó | | PugliaHavemo inteso con grandeet una del primo del presente
468ASMiSf. 377/2,18Milánói levelezés | | | Magyarországra vonatkozó rész: La risposta del duca di Milano a Taddeo Vimercato per tre relazioni precedenti in cui conferma di aver ricevuto ed inteso le notizie sull’Ungheria | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszGiovanni Galeazzo Sforza | | il duca di Milano | Taddeo Vimercato1491.02.24.Milano | Velence | Con grande satisfactione havemo lectopiu ultra non ce lo taceati:
2862ASMoAmb.Ung. b.2/19/5/2Ferrarai követjelentések | Buda Strigonio Vienna Beltrame Costabili 1490 | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteIppolito I d’Este, Eleonora d’Aragona, Beatrice d’Aragona, Hunyadi Mátyás, Francesco Bagnacavallo, Ferrante d’Este1490.01.05.Buda | Ferrara | Esztergom, Róma, Mantova, Nápolydal primo di che la excellenzia de madama me scrisse del desiderio che havereet credo lo havera grato perché de vostra excellenzia intro se è laudata cum me et cum lo oratore de Neapoli
469ASMiSf. 377/3,5Milánói levelezés | | | Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui riferisce dell’arrivo e partenza degli ambasciatori del duca di Ferrara, i quali sono stati imprigionati a Zagabria per 60 giorni e poi si sono ritirati a Venezia. Il modo in cui sono stati trattati ha fatto sì che Giovanni Corvino si imponesse. Dice che a Zagabria si parla publicamente della pace fatta fra Ladislao ed Alberto. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaErcole d’Este ferrarai herceg követei, Korvin János, Ulászló, Albert, Miksa1491.03.08.Velence | | Zágráb, Ferrara, VelenceHeri circha una hora di nocteil tuto per la via da Ferrara. Alla quale humilmente me ricomando.
470ASMiSf. 377/3,6Milánói levelezés | | | Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui dice che il messaggero del re d’Ungheria che è andato a Venezia per richiedere denaro aveva avuto pieno successo, però si trovava ancora in città. Include l’estratto di lettere arrivate da Zengg con le notizie dall’Ungheria. Alla fine parla dei 30.000 ducati del re di Napoli che si trovano ancora a Venezia, dove invece Aluisio non è ancora arrivato. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaUlászló1491.03.09.Velence | | ZengHavendo io intexo ch’erano da la maesta Regia. Alla celsitudine vostra humilmente me ricomando
471ASMiSf. 377/3,12Milánói levelezés | | | Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui riferisce dell’arrivo dell’ambasciatore di Zengg a Venezia e senza certezza suppone il motivo: dare Zengg in protezione di Venezia. L’altra notizia riguarda il pagamento della gente d’arme italiana fatto dal re dei romani, l’invio di messaggeri in Italia e l’acquisto dei castelli al confine di Slavonia. Taddeo ha parlato con Ludovico. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforzaferrarai követ, Miksa, Ludovico Sforza1491.03.15.Velence | | Zzeng, Szlavónia[…] novamente è venuto uno ambaxatorepotesta di Verona. Alla excellentia vostra humilmente di continuo me ricomando.
472ASMiSf. 377/3,23Milánói levelezés | | | Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato a Bartolomeo Calco in cui racconta l’arrivo di un messaggero falso del duca Giovanni Corvino, il quale voleva ricevere una ricompensa per essere stato derubato durante il viaggio. Le lettere, a cui faceva riferimento, non le poteva presentare, aveva solo una lettera privata per Francesco Fontana. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Bartolomeo CalcoKorvin János, Francesco Fontana, Mapheo Trivilio, Ulászló, Albert, Ludovico Sforza1491.03.21.Velence | | MilánóHozi sul tardo capitò quaconsignare. Alla quale mi ricomando.
473ASMiSf. 377/3,24Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui presenta il motivo dell’arrivo a Venezia dell’oratore di Zengg: conflitto per il confine tra le due città. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforza1491.03.26.Velence | | Zengg[...] sapendo io la signoria vostra esserede molte mie. Alla quale humilmente di continuo me ricomando.
474ASMiSf. 377/3,25Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla dei reggenti arrivati da Sebenico con notizie dei turchi che sono arrivati fino al confine della città. Secondo loro il bano di Croazia dovrebbe essere messo sotto l’obbedienza del re Massimiliano per poter difendersi. I signori sono rimasti male per la pace fatta fra il turco e il sultano. Taddeo ricorda senza certezza che Massimiliano sta trattando della pace con il re d’Ungheria. Ultimamente aggiunge che Jakab Székely, generale del re dei romani, ha preso Zagabria. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaMiksa, Ulászló, Tuciano Hungaro, Székely Jakab 1491.03.27.Velence | | Sibenik, Horvátország, Dalmácia, Szlavónia, Zzeng, Zágráb[...] Questa matina ritrovandomecavalcata alla celsitudine vostra Alla quale di continuo mi ricomando.
475ASMiSf. 377/4,4Milánói levelezés | | | Minuta di una lettera probabilmente del duca di Milano a Taddeo Vimercato in cui riferisce del soggiorno a Milano di due oratori del re dei romani, i quali trasmettono i dubbi del loro signore rispetto all’impresa del re di Boemia. Egli, dopo l’Ungheria, si occupa dell’Italia e del pericolo che i turchi significano per il mondo cristiano. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszGiovanni Galeazzo Sforza | | | Taddeo VimercatoMiksa, Ulászló, törökök, Magnifico Laurenzo 1491.04.04.Milano? | Velence | MantovaSono venuto qui ch’ella si possa bene collocare.
2826ASMiSf. 377/5,7Milánói levelezés | | | | | | papír | 30*20 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Ludovico Maria SforzaTaddeo Vimercati, német király követe, cseh király, osztrák herceg, 1491.05.05.Milano | | E’ venuto questa mattinareportava altro ad vostra excellentia de continuo me racommando.
476ASMiSf. 377/5,24Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui dà notizia dell’intento del re di Polonia e dell’imperatore di mettere pace fra Ladislao ed Alberto. Il re dei romani ha conquistato l’Austria e le terre di Mattia Corvino in Croazia e Dalmazia ed ha aiutato sul campo il re d’Ungheria. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaIII. Frigyes, IV. Kázmér, Miksa, Mátyás király1491.05.30.Velence | Milano? | Ausztria, Horvátország, DalmáciaEssendo hieri al conspectonon se dicto. Alla p.ta vostra excellentia humilmente di continuo me ricomando.
2827ASMiSf. 377/5,29Milánói levelezés | | | | | | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Gian Galeazzo Sforza1491.05.01. | | [...] secretario de questanotizia alla celsitudine vostra. Alla quale di continuo humilmente
477ASMiSf. 377/6,22Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui riferisce delle notizie ricevute da un certo Tuciano: Giovanni Corvino ha preso Zagabria che era nelle mani dei Frangepán. Il re Massimiliano tiene dei consigli a Norinberga dove è arrivato l’ambasciatore del re di Polonia con cui parlano della pace fatta. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaTuciano Hungaro, Korvin János, Frangepánok, Miksa, IV. Kázmér1491.06.18.Velence | Milano? | Zágráb, NürnbergQua al presente pocho se meglio intesa da la cha io: alla quale humilmente di continuo me ricomando: Venetys die 18 Juny 1491
478ASMiSf. 377/6,39Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui riferisce delle notizie ricevute da Tuciano che le ha apprese da un certo Andrea, venuto per il re Massimiliano. Si tratta dell’accordo del re con i signori tedeschi: questi gli danno 18 mila cavalli per 3 anni contro gli ungheresi. Il re si reca personalmente in Ungheria per concludere la pace, mentre per l’impresa di Bretagna manda il duca di Sassonia. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaTuciano Hungaro, messer Andrea, Miksa, IV. Kázmér, szász fejedelem 1491.06.25.Velence | Milano? | BretagneUdindo hieri messacognitione de vostra excellentia alla qualle humelmente mi ricomando di continuo.
479ASMiSf. 377/7,7Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui riferisce dell’arrivo del messaggero del conte Bernát Frangepán dall’Ungheria, il quale chiede aiuto per poter difendersi contro i turchi e i tedeschi. Parla di lettere dalla regina d’Ungheria alla duchessa di Ferrara. Poi presenta l’intenzione del re d’Ungheria di riprendere le terre che aveva preso il re dei romani: il primo sta al campo di Székesfehérvár, mentre Pécs è stata già riconquistata. Massimiliano organizzò una festa a Norinberga dopo aver mandato i suoi oratori in Ungheria e in Bretagna. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaFrangepán Bernát, Miksa, Ulászló, Beatrix, Eleonora d’Este ferrarai hercegné, messer Georgio, szász fejedelem1491.07.08.Velence | Milano | Velence, Bosznia, Székesfehérvár, Pécs, Nürnberg, BretagneMercordì passato zonse quaconsignateme heri.Alla quale di continuo humilmente mi ricomando.
2834ASMi Sf. Ung.b. 645/7,30Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | latin Miksa király | | | magyarok1491 | | primo che beneficij ne officijposso pagare hostario(?)
2829ASMiSf. 377/9,2Milánói levelezés | | | Csak annyit ír, hogy nincs új hír. | | | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Gian Galeazzo Sforza1491.08.01.Velence | Milano | Quello ambasciatore del signore Turchode cognitione di vostra excellentia Alla quale humilmente di continuo me ricomando.
480ASMiSf. 377/7,8Milánói levelezés | | | Lsd Sf. 377/7,7 | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforza1491.07.08.Velence | Milano? | Mercordì passato zonse quapresente consignateme heri. Alla quale di continuo humelmente ricomando.
481ASMiSf. 377/7,22Milánói levelezés | | | Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla di un Martino che arrivò in nome di Giovanni Corvino per chiedere aiuto contro i tedeschi e per informarsi sulle intenzioni del duca di Milano rispetto al matrimonio di Bianca Maria Sforza e il duca Giovanni. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaMartino fratello de messer Sinthio, Korvin János, Mapheo da Trivulio, Frangepán Bernát, Ulászló, Bianca Sforza1491.07.11.Velence | Milano? | Milánó, Pavia, Kaptol, Zágráb, Székesfehérvár, BoszniaHogi poso disnare è stato da miaviso alla signoria vostra. Alla quale me ricomando.
482ASMiSf. 377/7,46Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui conferma che il re d’Ungheria sta al campo di Székesfehérvár, mentre altri suoi generali combattono contro i tedeschi in diverse parti del Paese. Secondo le notizie, dopo aver finito questa impresa, prenderà la regina come moglie. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforzakövet, Ulászló,Beatrix 1491.07.20.Velence | Milano? | SzékesfehérvárLaltroheri arrivo qua unodigno de cognitione di vostra excellentia alla quale humilmente di continuo mi ricomando.
2828ASMiSf. 377/7,49Milánói levelezés | | | | | | papír | 30*20 cm | olasz | | | 1491.07.20. | | Bene fu adi 19 delquello che .....
483ASMiSf. 377/8,14Milánói levelezés | | | Magyarországra vonatkozó rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui dice che il messaggero del duca Giovanni Corvino non è ancora partito da Venezia. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaKorvin János követe1491.07.25.Velence | Milano | Havendo sin adesso factoche ne habi hauto. alla vostra excellentia di continuo humilmente me ricomando.
484ASMiSf. 377/9,29Milánói levelezés | | | Massimiliano I tiene la Dieta imperiale a Spuch, Invia soldati a Zagabria per la difesa del castello e vorrebbe mandare rifornimenti a Székesfehérvár (Alba Regia) per le lotte contro il re ungherese Ladislao II. | relazione d’ambasciatore | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaMassimiliano I, Giovanni Corvino 1491.08.13.Velence | Milano? | Spruch, Zagabriab, SzékesfehérvárPer via de certi Todeschipartito ad sinagalia.
485ASMiSf. 377/9,58Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui riferisce di Giovanni Corvino che ha ripreso il Kaptol di Zagabria e della morte di un generale tedesco durante la battaglia. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaKorvin János, Miksa1491.08.25.Velence | | Kaptol, ZágrábHeri zonse qui uno ambasatoresaputa de vostra excellentia alla quale di continuo humilmente me ricomando
486ASMiSf. 377/9,63Milánói levelezés | | | - Ulászló bevette Székesfehérvárt, de egyelőre nincs megerősítve a hír | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaUlászló1491.08.27.Velence | Milano? | SzékesfehérvárHeri matina partise dedaro aviso alla celsitudine vostra alla quale ECC.
2853ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/14Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteIppolito I d’Este1489.12.29.Buda | Ferrara | significai a questi di per una mia di 26 di novembre a vostra excellenzia como il suo illustrissimo et reverendissimo filgiolo era guarito et liberato dal malleet non dubiti costra excellenzia che io manchi in alcuna parte del debito mio per questo potero et per questo mi donara dio grazia ne la cui grazia di continuo mi ricomando
487ASMiSf. 377/9,67Milánói levelezés | | | Lettera di Bartolomeo Calco a Taddeo Vimercato in cui riferisce dell’arrivo del nunzio dell’imperatore, il quale dice che il suo signore non manda più aiuti in Bretagna, ma si occupa dell’impresa d’Ungheria, radunando gente a Tovarnik per appoggiare il re dei romani contro gli ungheresi. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBartolomeo Calco | | il duca di Milano | Taddeo VimercatoIII. Frigyes, Miksa, Giorgio de Petraplana, Federico Capler1491.08.30.Pavia | Velence | Bretagne, Székesfehérvár, Tovarnik (Ulmo)E’ de presente arrivatoamore, quale è tra noi.
488ASMiSf. 378/1,7 Milánói levelezés | | | | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaIII. Frigyes, Miksa1491.09.06.Velence | Milano? | BretagneHaute questa matina le littereresposta: alla quale di continuo humilmente mi ricomando.
489ASMiSf. 378/1,8Milánói levelezés | | | A Magyarországot érintő rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui riferisce, senza certezza, del re d’Ungheria che ha ripreso Székesfehérvár e che è morto avvelenato. Parla del re di Napoli che manda delle truppe al confine di Ascoli e dice che Ladislao ha confermato il matrimonio con la regina Beatrice e che quest’atto è mantenuto segreto. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaUlászló, Ludovico Sforza, Tuciano Hungaro, nápolyi király, Beatrix 1491.09.06.Velence | Milano | Székesfehérvár, Róma, Eschule (=Ascoli Piceno)Perché qua se continuasaputa di vostra excellentia alla quale ECC.
490ASMiSf. 378/1,14Milánói levelezés | | | | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforza1491.09.09.Velence | Milano? | Essendo martedi passatodigno de cognitione di vostra excellentia alla quale di continuo humilmente me ricomando.
491ASMiSf. 378/1,15Milánói levelezés | | | Lettera di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla dell’incursione dei turchi in Bosnia ed il loro accamparsi vicino a Skradin. Riferisce della richiesta del turco al conte di Sebenico di farlo entrare nel golfo per poter raggiungere il suo campo, in cambio proponeva la salvezza della città. Il consiglio della città sta discutendo l’offerta. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforzatörökök, Ulászló1491.09.11.Velence | | Bosznia, Sibenik, Scardona (=Skradin), Dalmácia, SzlavóniaPer l’altra cavalcata scripsine darò aviso alla excellentia vostra alla quale etc.
2852ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/13Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteI. Miksa1489.12.20.Buda | Ferrara | visitano li prefati ambassatori del signore re dei romani como ne laltra mia significaicomo ambassatore de vostra excellenzia non essendo maxime accaduto altro bisogno et del tuto donno adviso a quella ne la cui grazia di continuo me ricommando
492ASMiSf. 378/1,38Milánói levelezés | | | Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui riferisce del re d’Ungheria che ha ripreso Székesfehérvár, è ammalato ed ha condotto le sue truppe contro Veszprém. Il re ha convocato una dieta a Buda per racimolare denaro. Taddeo poi dice che Giovanni Corvino ha preso il Kaptol di Zagabria dal re dei romani e sta per mandare degli ambasciatori a Zengg, a Roma ed a Milano. Parla dell’incursione dei turchi in Ungheria e in Slavonia e finisce con la notizia della regina ungherese che si trova in Esztergom. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaUlászló, váradi püspök, Korvin János, Miksa, Frangepánok, pápa, törökök, németek, Beatrix1491.09.20.Velence | Milano? | Székesfehérvár, Buda, Veszprém, Bohémia, Bécs, Kaptol, Zágráb, Szlavónia, Zengg, Róma, Milánó, Várad, EsztergomDopoi non scrisse alla se da piacere.Alla celsitudine vostra humilmente ECC.
493ASMiSf. 378/2,2,7Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla dell’invasione dei turchi e dei danni che fecero | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforzatörökök, III. Frigyes1491.10.13.Velence | Milano? | Se ha aviso in questade 8 octobre: alla prefata vostra excellentia di continuo ECC
494ASMiSf. 378/2,2,31Milánói levelezés | | török invázió | Magyarországot érintő rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla dell’invasione dei turchi. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo Sforzatörökök1490.10.23.Velence | Milano? | Qua se ha avisoqualche perfectione: alla quale ECC
2835ASMi Sf. Ung.b. 645/7,31Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | latin | | | Felföldi Pálpaulus felfoldi1491 | | Magnificus dominus paulus felfoldimea patrona(?)
495ASMiSf. 378/3,10Milánói levelezés | | török invázió | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla dell’invasione dei turchi. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaIII. Frigyes, Ulászló1491.11.08.Velence | Milano? | Acioche la excellentia vostra sijconcessa gratiosamente.
2833ASMi Sf. Ung.b. 645/7,29Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olasz | | | 1491 | | Calabria, Romale spalle …… dopojp( e)r udirti et sapien(tissi)ma
496ASMiSf. 378/4,2Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui parla della pace fatta tra il re dei romani ed il re d’Ungheria. Presenta le condizioni, senza certezza però. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaMiksa, Ulászló, Mátyás király, Tuciano Hungaro1491.12.02.Velence | Milano? | AusztriaEssendo rasonato, et per via desaputa de vostra excellentia: alla quale...
497ASMiSf. 378/4,7Milánói levelezés | | | Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui conferma che la pace veniva fatta fra il re dei romani e quello d’Ungheria ed informa il duca dell’arrivo di un certo Martino, familiare di Maffeo di Treviglio. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaUlászló, Miksa, Martino famiglio di Maffeo Treviglio1491.12.07.Velence | Milano? | Buda, MilánóHeri sira arrivò quaper venire a Milano. alla excellentia ECC
2832ASMiSf 650/2,19,9Milánói levelezés | | | Ajánlólevél Francesco Fontana számára | | kézirat | papír | 30*20 cm | latinMátyás király | | | Lodovico Maria SforzaFrancesco Fontana1489.11.23.Buda | | Magnificus d. Franciscus Fontana oratorcui nos et Ill.mum filium nostrum omnia que nostra (...) commendamus
498ASMiSf. 378/4,11Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui conferma che la pace veniva fatta fra il re dei romani e quello d’Ungheria, parla delle condizioni e presenta le persone coinvolte da parte ungherese. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaMiksa, Ulászló, IV. Kázmér, császári vikárius Mo-on, Báthori István, váradi püspök 1491.12.12.Velence | Milano | Per quanto intendoVaradino novo. Altro non intendo. digno de ECC
499ASMiSf. 378/4,16Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Lettera di Bartolomeo Calco a Taddeo Vimercato in cui si comunica la pace fatta tra il re dei romani ed il re d’Ungheria. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBartolomeo Calco | | Giangaleazzo Maria Sforza | Taddeo VimercatiMIksa, Ulászló1491.12.15.Vigevano | | Dal oratore nostro residentedegna de participatione.
2831ASMiSf 650/2,19,8Milánói levelezés | | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszMaffeo da Treviglio | | | Lodovico Maria SforzaFrancesco, Arasmo1489.11.22.Buda | | La Ex.tia vostraa vra Ex. de continuo me ricoman
500ASMiSf. 378/4,28Milánói levelezés | | | Magyarországról szóló rész: Relazione di Taddeo Vimercato al duca di Milano in cui menziona la pace fatta fra il re dei romani e quello d’Ungheria. Conferma che le condizioni sono quelle comunicate nelle lettere precedenti. | követi beszámoló | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercato | | | Giovanni Galeazzo SforzaUlászló1491.12.23.Velence | | Questa matina se e presentatointeso. cosi el signifco alla excellentia vostra ECC
2830ASMiSf 650/2,19,7Milánói levelezés | | | a magyar király követének látogatásáról szóló beszámoló | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBartholomeo Calco | | | Lodovico Maria SforzaMátyás király, Guasparo da Vinezia1489.10.21.Milánó | | Ferrara, Velence, Paviaheri scripse ad vestra Sig.ra de la giontacum li trombeti et piferi
501MTAMs. 4997.2MTA másolatgyűjtemény | Libro generale | Az 1487-es év bevételei és kiadásai | Az első Magyarországon készült ferrarai/itáliai típusú főkönyv. Főszámvevő már Piero Pincharo de Parma, aki átvette Laurenzo Theodato tisztségét, valamint folyamatosan hivatkozik az ő könyveire. A kötet elején van alfabetikus index (7-39. old.),memoriale di debitori (43.old), creditori (44.old.) majd invocatio (45-47. old.). Konyhai számadások: 49 – 61. old., lovasok és futárok: 61-72.old., a vár jövedelmei és költségei (amit a provisor intéz): 73-78.old., építések és javítások: 79-90.old, alamizsnák és kegyes adományok: 90-92. old., a vár szükségleteire fordított költségek: 93-97.old., fűszerek a konyha számára: 97-101.old., rendkívüli költségek: 102-104.old., Borso lovag és az érseket kísérő nemesek költségei: 105-113.old, muníció: 113-114.old, a királynéra fordított költségek: 115-117.old, zsír és húsfélék: 118-120.old, viasz: 121-122.old, több személy ruházkodásának költségei: 123-124.old, salvaroba del reverendissimo: 125-126.old, Cesre Valentini hátramaradt adósságai: 127-128.old. Kettős könyvelésű személyi számlák: 130-237.old. Jövedelmi lajstromok: 238-264.old. Bor elosztása: 264-266.old. Pozsonyi borra fordított költségek: 266-268.old. Körmöci és szebeni kamarák: 268-273.old. Jövedelmek összesítései: 274-276.old. Az egyes személyeknek adott összegek összesítése: 276-282.old, A vár szükségleteire fordított összegek összesítése: 283-285.old. Stephano Bachiano provisor számlája: 286-293.old. Eleonora d’Aragona számlája: 295.old. Piero Pincharo számlája: 294-295.old. Francesco da Bagnacavallo számlája: 296-297.old. Megmunkált ezüst: 299-303.old. Cesare Valentino számlája (egyben az érsekség eddigi mérlege?): 302-306.old. Egyéb bejegyzések, „memoriálék”: 307-311.old. | főkönyv típusú számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito d’Este | messer Agustino Benzo medico, messer Antonio Sbezurino medico [maistro Antonio Maria de bene intendi medico], Armarolo, messer Alfarello Ferazo Castellano, Antonio de Zivitanova cogo, Antonio parvo cogo in castello, Alberto Diacho che lava le scutelle, Andria di zoans bombardero, Andreas poliacha da le spezie, messer Ambroso literato, messer Cesaro, messer Antonio Brancha, Antonio literato in castello, Antonello fameio di messer Bernabo, Antonello taliano famio di misser Cesaro, messer Alfarello ferazo, Andreas Vas da Posonia, Andrias e Bernabas, Biasio de Strigonio caratero (compagno: Martino), Biasio caratero di messer Cesaro, Benedito tholvaj cogo maistro, Bernardino pizinario/portonaro, reverendo messer Beltramo [Beltrame] di Costabili prothonotario et gubernator, Barbara lavatrice, Bartholomio Bochino adjutante de cozina, Balaso Sak Castelano di Dregel, madonna Casandra de la Penna, Cristofallo Bresano [Bersano] insaponator, Clemente Cazator, messer Cesaro Valentino, messer Damjano [Dalmiano] fratello del thesorero, messer Dimitrius Mazzaltoi homo d’arme, messer Dionisio de Alfani maistro deputti/ di putti, Excellentissima Duchessa di Ferarra, Emerico maistro di stalla, Erculle stafiero, Egidio conpagno di Tomaso priva, Emerico Corigiatore, Egidio de lischa cogo, messer Francho homo d’arme, Franzescho spagnollo, Francesco del Chiupo aiutante, Francesco da Bagna Cavallo camerero e salvarobo, Francesco Barsii caratero, Giorgio curifero (i suoi compagni: Nicolo e Paullo), Giorgio verenezo/curifero (compagni: Michaelli, Dionisio), Gregorio ongaro maistro di salla, Gregorio ongaro stafiero, Gregorio magno da la lodio (quale tene lo alodio), Giorgio carater e conpagno di Tomaso priva, Gregorio Borsolo castellan di Verpezo, Giorgio che conza l’arlogio, Greco ortulano delisulla, Georgio literato pisetario a la fudina de Rivola Dominarum, Jacomo Corvatto/ Jacob Corvatto, Jacomo dal sarasino credenziero, Johanne Cozardo vize castellano, Jacob Cuzifero, Jacomo picolo pastor de bovi, Johane Bochino cogo di castello, messer Ladislao marcho capitano, messer Ladislao ossii ongaro, Lucha schiavon(o) serve per stafiero (che fa l’ofizio del stafiero), Michaelle Memes, Michael Turoc/Turuch, maestro Michelle pistore/fornaro di castello, Michelle cribratore, (Merzenario uno amarotto), Mathias Zopo serator, Mathias Parvo adiutator de cozina, Michaele chlavigero, messer Matheo da Voltera marchante fiorentino, Osvaldo fabro de castello, Petrus Marchus ongaro, Paulus Korochanej, messer Petu (Petro) homo d’arme, messer Palcho homo d’arme, Petro da tanaso/tanasse napolitano calegaro, Palamides(e) napolitano spicialle, Petro Jacomo maraviglia da napolli scudero, Pandolfo de la bailla scudero, Paullo Boemio de la tor/doleator de castello, Piero Pincharo scribano/thesaurero, Pietro paler sopra le fabriche di castello, Petro Andrias procurator de castello de tutte le causse, Pietro ortulano a l isulla, Paullo spizialle da (in) Buda, Ruzinente aiutante di salva robe, Beatrice d’Aragona (la maesta di madama rozina d’ongaria), messer Stephano Kanisei, messer Stephano el Derbo, messer Serdaelli homo d’arme, Sigismondo pistor di castello, messer Sebastiano da lugo prezeptor, Stephano todesco sartore, el magnifico conte Stephno fratello del palatino del regno (Szapolyai István, Szapolyai Imre nádor fivére), Zoane di Carlo, messer Stephano Bachiano provisor, Tomas barba longa aiutante di capella, Todeschino adiutante di credenza, Tadeo di lardi scalcho, Tomaso piva caratero (compagni: Egidio, Giorgio), Tomaso adjutante de cozina, messer Tomaso maistro zinion/ziviom di zibino /Tomaso magistro zibinion (szebeni Tamás mester), messer Zoane Kanisei ongaro, messer Zoane Zengrotto (Zengrotti), Zoane maistro cogo, Zoane da i chani barbero, Zoane (Zuane) Piero stafiero, messer Zoane da bagna cavallo capellano, Zoane polacho adiutante de cozina, Zoane todesco organista in la gesia, Zoane pelifize, Zoane di vazia carater (compagno: Clemente), Zoane Bifo de Nazuardi, messer Zorzi di prioli, messer Zuane da cari veniziano, Zoane Antonio da Pavia servitor di messer Bernabo, Zoane di Carllo pisetario a Cremizia (Zoane di Zarlo/Zurlo), Valentino de giavarino, Luca e Paullo carateri, Valentino cogo italico, messer Vizenzo pistachio canzelero, Ippolito da Este, ducha di Ferrara [Ercole d’Este], conte Stefano thesaurero, Gosztonyi András prépost, Ambro di la terra a compagni, messer Antonin Brazi, Beatrice d’Aragona, figiolo del re [Corvin János?], Blasio Sak castellano da Basso, Antonio literato canzilero, Iohane brifo de Nazuardi, Antonello Taliano, Raconsalvo maistro de stalla, Zohane da Cari per Gregorio di la bastalan, Cesaro Valentino, Lorenzo Daversa fu scrivano di Cesare Valentino, Bernardo Vitalle scribano de la maesta di madama, maesta di la Razina, Andria Zingotta (Cinkota?), Zoane literato, Zovane Forinto, Matheo famio, Andrea famio, János sági prépost (preposto di Saga), Thadeo, Zoane Antonio, Egidio literato, Petro Andrias, Stephano Sartor, mandati: Janko famio, Sigismondo, Bernardo e Felipo, Benedetto Tonbult, Rafaello fiorentino, Blasio Magiar, misser Ladislaus Marcho, Matheo Medizi, Marcho Lascho, Jachomo Brancha, Petro Jacobo, Emerico Magno, Anbrosio Varga, Thoma, Michelle cribator, Andrea literatto, maistro Nicolo e Simon muratori, maistro Vallentino (üvegablakot készített), Thoma vigilator, Stephano vigilator, Fabiano de Zeudi (Sződi?), Matheo, maistro Clementi mensatore, maistro Urbano crepantor, maistro Benedetto, maistro Emerico fabro lignaro (faműves), maistro Nicolo murador, maistro Paullo, Petro Jacomo, maistro Antonio dotorre amalatto, Bartolomeo Zekel, Benedetto Machrai, messer Batista medigo (orvos), Valenti cogo italico, Polakt(us), Benedetto Thonbollo, Thomaso Grecha, Signor Borso da Corezo, Zone de Sarlo, Zangarino Sescalcho, messer Socui, Marinello, Antonio literato, Superbo, Borso brutura/brotura, Barbero, Polidoro cavalaro, Alberto credenziero, Paullo Fachino, Zoane Antonio Adriano maistro di salla, Zoan pero ongaro, viscopo montagnana, Zoane stafero, Francescho stafero, Andrea da la violla, Petro Antonio di i canni, miser Jacomo dobris, miser Manfredo, Zoane pollo dala violetta, Bartolomeo bresano, Franzesco dale balestre, Pathachio, Geronimo Zelegino, Gregorio stafiero di „meser 8 da Este”, meser Pietro Buono, Anselmo di Zoboli, Franzescho da Gabara (provisor del signor Borso), Petro Franzischo, Tiburzio, Cardinalle guaiaro, Stephano camarero, preposto di Zoboli, Geronimo zelegino, Zuane Valla, Julio Malatesta, Guasparo da ponte insigna, Pandolfo, castellan di Dregel, Bernabas Bella, Egidio literato, Lodovigo provisore, Michaelle cogo, Osvaldo cogo, Janko famio, maistro Zoane pelifero, Benedeto famio da stalla, maistro Valentino, Zoane forinto, Rafaello, Mathio da Voltera, Zoane Antonio famio taliano, Jacomo salariato, Antonio bifo, Lorenzo d’Aversa scrivano, Jacob picolo pastor de bovi, Emerico maistro di stalla, Michele fornaro, Alberto e Andrias famii de cosina (konyhai szolgák), Cozardo Janus, [12 vigilatori del castello: Zoane thopja, Striza, Elias, Valentino de Michola, Thomaxio Christio, Nicolo, Georgio exdezio, Zoane schiavo, Antonio fatello de Zoane], Emericus Corigiatore, Raphaele, Antonio Maria di Beneintendi medicho, miser Batista Bendidio, don Zoane da Bagna Cavallo capellano, Gregorio de la batalano, Paullo (fu) provisore, conte Bernardino, Andrea Vas (Andrias Vas), Bernabo Bodomeri (Bondomei), Bertolomio Sekel, Gregorio Safar, Zoane Barbato, Ladislaus litterato, Zoane di Carlo, Antonio literato, Antonio diako Canzelero, Zoane Chozurdo (Kozárdi János?), Maesta del Signor Re (Hunyadi Mátyás), barato Zohanne Antonio (János Antal barát), madama Isabella, Antonio Nigro, messer Bernabo (korábbi kormányzó, vagy provizor, vagy kamarás?), Giorgio literato, Balaso Boroso caratero, Giorgio verenezo, Valentino di Zagabria, Tomaso Piva caratero, Jacob curifero, Emerico maistro di stalla, Michael fornaro, Barbara lavatrice, Benedetto cogo, Zoane Cogo, Sigismondo pistor, Giorgio da lalodio, Mathias zopo serator, Paulo doleatore, Armipar di castello, Greco ortulano de l isulla, Michel chlavigero, Pistore di zimelle, Michael cribratore, Dionisio prezeptore de pazi e capellano, miser Antonio sbizarino medico, Luca schiavon stafero, Gregorio ongaro maistro di salla di ongari, Bernardino portonaro, Todeschino adiutante di credenza, madona Casandra da la pena, Frencesco spagnollo scudero, Perizio da Napoli calzolaro, maistro Palamidese napolitano spizialle, Zohane barbero, Ruzinente aiutante di guardaroba, Francesco Chiupo aiutante di guardroba, Cristofallo insaponatore, Gregorio ongaro stafero, Zohane Piero stafero, Erculle stafero, Jacomo dal sarasino ripostero, Petro Jacomo scudero, Pandolfo di la bailla, Tadio di Lardi camarero, Piero Pincharo scribano, Francesco Bagna Cavallo camarero, Don Zohane da Bagna Cavallo capellan, don Sebastiano da lugo prezeptor, miser Ladislao Marco soldatto, Ladislao Offii nobile ongaro, Piero Marco soldatto, Zohane Kanisui soldatto, Stephano Kanisui soldatto, Stefano Erdelbo soldatto, Michaelle nemes soldatto, Michaele Turocho soldatto, Paullo Korokani soldatto, Dalmiano del thesaurero, Zohane Zangrotti soldatto, Jacob Corvatto soldatto, Zerdaelli soldatto, Dimitrio marzaltoi soldatto, Palco parvo soldatto, Franco soldatto, Porthu soldatto, miser Stefano Bachian provisore, Zohane Antonio da Navia, Zohane Biso di Nazuad, miser Bernardo Vitalle, Nicolo da la Farina, (Farina ferrarai bankár család), Excellenca di la duchessa di Ferrara (Eleonora d’Aragona), (viscopo formiano), miser Gregorio labatalor, (pilisi apát), Emerico Raconsalvo1487.09.23.Esztergom | | Alba Regalle (Fehérvár), Árva, Barkas, Bart, Berze, Bodon, Buda, „Circuito di Posonio Asegnano”, Conaro (Komárom?) Cremizia, Dregel, Esztergom, Fedemes regis, Ferrara (Ferarara!), Gömör (Giomeri), Guch, Gutta/Guta, Kakath, Keved, Kevesdi/Chevesd (Garamkövesd), Kezeble, Kiral salva, Ledez, Liptó (Litovia), Macha (Mocsa), Marott, Martos/Marthos, Mazoer, Muslla, NagKer (Nagykér), Nandor (Nardor), Napoli, Nazuade, Nova Villa, Nova Zivita/Zita nova, Nitria, Niarhaid (Nyárhida), Nuovogrado majore, Óbuda (sic!), Pispechi (Püspöki), Pispechi prope Posonio, Pogron, Posonio, Probette, Rivola Dominarum, Roman, Rosnio Banja, Saga, Samaria (Somorja??), Santa Croze (Szentkereszt), Santo, Sijthll (???)/ Sithlb, Sistethu, SitU, Sithu (Süttő), (Tomaj?), Tore (vsz. Tőre – Bars vm., ma Szlovákiában Turá), Torna, Turóc (Turron), Vifallu, Vazia (Vác), Vedred, Verebel, Verpezo (Verpécs), Vernezenie/Verneze (Bernece?), Vernezis (Bernece?), Viena, Visallu/Visallb/Visallo (Újsalló? Vagy Újfalu egy variánsa?), Vifullw (Uifallu), Viskebet, Vizegrado, Volterra, Wduard, Zagabria (Zágráb), Zakalos, Zenbu, Zibino (Szeben), Zob, Zolio, (Zelbir?), Rozo/Kozo (Cozo), Michola (Vámosmikola), „oltra i monti” Cenzus lajstromokon: Szent Mihály napi cenzus: Chem, Wijfallu, Zethe, Rosmiobania, Nadabolia, Chbechon, Guch (Gug? - újvári uradalom), Egerdieg (Egerszeg), Macha, Magiarzeden (Magyarszőgyén), Wasargiel (Vásárhely), Nemetzeuden (Németszőgyén), Nagmuslla (Nagymuzsla), Berzenze, Niarhaid (Nyárhíd), Ellbed (Ölved), Eurs (Örs), Zellbs (Szőlős), Nepthi, Cherikev (Csejkő?), Kismaslla (Kismuzsla), Kural, Hwgig (Hugyag), Werebill, Amialla (Anyala), Baioth (Bajót), Kiselved (Kisölved), Probette (Perbete), Rezepzesbadchia (Közéspsővedkert), Alsouadkett (Alsóvadkert), Selsouadkert (Felsővadkert), Nagker (Nagykér), Kevesd (Garamkövesd), Chinoren (Kinorány), Riblien (Riblény), Barth, Bersem (Nagybörzsöny), Ledez, Hereg, Tardaschedi, Helvem, Silekpispekii, Welkenie, Sajopispechii, Bulchill, Giarmat, Kissaro, Ildeg, Moch, Farnad, Baichi, Nagsat(ius?), Zengdig, Wduard (Udvard), Zakalos (Szakállas), Nagsarllo, Martos, Gutha, Nazuad, Pispeki prope Posonio, Zuonogi (Szúnyogdi), Chellie (Vágsellye?-de az nem az érsek birtoka), Zerael, Vaga, Baitha A szentkereszti uradalom részei, ahonnan Francesco da Bagnacavallo adta át a bevételeket (Bars vármegye): Naglocha (Nagylócsa), Prestavvlik/Prestavolik (Preszta-Wlk), Turbiin (Trubin), Kislloka (Kislócsa), Kozorai (Koszorén), Sleska (Szlaska), Lutilla, Okernez, Bartosleoka (Bartos-Lehotka), Gestrebe (?), Pictolsalla (Pichtofalva, azaz: Kiszelfalu), Kapronz (Kaproncza), Leotta (?melyik?), Nonaleotta (Új-Lehota?), Nevvolna (Nyewolno), Kerestur (ez kettő is lehet, maga Szentkereszt, illetve Keresztúr, ami az aranyosmaróti járásban van, de az utóbbi nem az érseké volt – Sárkány Ambrusé lett!), A drégelyi várngyhoz tartoznak: Dregel (Drégely), Deitar (Dejtár), Sispeik (Sipék?), Sont (?), Cischar, Sajspiik További települések: Kakat, Siikelu, Marott, Farkasd, Hethem Mindenszentek cenzus: Nagrelu (Nagyszőlős?) Szent Márton napi cenzus: Pathak, Hydveg Szent András napi cenzus: Zengiorgio (Szentgyörgy), Giarmat Karácsonyi cenzus: Bart Census plebanorum, szent Katalin napi adó: Penksalva, Santo Antonio Malmok: Egerzech (Egerzeche, Egerszeg), Vaga (Vága) Ebédváltság (pecunie prandialle): Probethe, Nagker, Nemetzeudi, Magiarzed (Német és Magyarszőgyén), Verebel Karácsonyi porció (disznó és ökör): Nagzelu, Nandor, Bart, Vadkert, SantoGiorgio, Giarmat, Eurs Gabonaváltság: Vvaika, Nazuard, Macha, Gutha, Urs, Zakalos, Marthos, Zimew, Pispechi prope Posonio, Zunogi, Celinie, Acha, Leled, Teld, Chem Borkilenced (Pecunie Tinorum): Rezepsevadkert, Alsovadkert, Felsuuadkert „Pactata: oltra i monti, Samaria, Vedred, Nova villa, Viskebet, Fedemes regis, Kiral salva Parvo Danubio (Kis-Duna)Dipl. Emlékek Mátyás, 3 kötet, 143. levél, 235. old; Dipl. Emlékek Mátyás, 3 kötet, 219. levél, 353. old.1487 Memorialli di debitori del Castello lasa messer Cesaro a scoder. El conte Stefano thesaureroquando li scossi sollo per aricordo qui li pongo _ _ _ duc. 200.
502MTAMs. 4997.3MTA másolatgyűjtemény | Libro di introiti. Introitus de piseto Zathmariensis, Introitus de piseto Cremniciensis, Arendacio Molendini Cremniciensis | Az 1488-as év pisetum jövedelmek | Három nagy számlaegységből áll: a szatmári pisetum, körmöci pisetum és a körmöci malom jövedelmeiből. Latin nyelvű egyszerű könyvelés, összesítés nélkül. A jobb margón lapszám ("charta") hivatkozások láthatóak, de a kötet megjelölése nélkül. | egyszerű számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | latinismeretlen | | Ippolito d’Este | Georgius literatus pisetarius, Michael famulus, "Scribanus", Johannis de Sarlo, Ambrosius Maliik famulus Petri Schadar, Petrus Schader camararius Cremiciensis, Petrus Andrasse (szintén körmöci küldönc), Jacobus famulus camerarii Cremiciensis1488Esztergom | | Szatmár, Ripolidominarum [Rivulus Dominarum - Nagybánya], Körmöcbánya, SarloItem feria quinta proxima post festum Circumcisiones DominiAttulit prout erat ordinatum fl. II [C]
503MTAMs. 4997.4MTA másolatgyűjtemény | Libro di uscita | Az 1489-es év kiadásai | Itáliai típusú főkönyv kiadási kötete. Eredeti, középkori jelzete: 14B89. Tartalom: 1-43. old. index, 43-44. old. invocatio, 45 – 100. old. konyhai számlák havi bontásban, napi tételbejegyzésekkel, 101 – 356. old. vegyes számlák: 101 – 104 alamizsnák, 104 – 105 spesa di bothome comprde e caonzadurre e zerchi, 106 – 108 fabrica di marotte, 109 – 115 spesa di cere da brusare 2 számla, 115 – 162 a vár és az érsek egyéb épületeinek építési és javítási költségei – 11 számla, 163 – 183 a salvaroba-ba helyezett dolgok, és az arra fordított költségek – 5 számla, 183 – 191 a guardaroba-ba helyezett dolgok és az arra fordított költségek 2 számla, 192 – 196 a konyha számára vásárolt élő állatok – 2 számla, 197 – 212 hús és zsír vásárlás 4 számla, 213 – 215 lovak vásárlása a futárok számára, 216 – 228 spezie confecione e zuchari 3 számla, 229 – 234 alkalmazottak öltözéke 2 számla, 235 subvencione datta in domo a li officialli del castello, 236 – 240 spesa di cose fatte per monizione del castello 2 számla, 241 – 276 lovas futárok 9 számla, 276 – 300 spesa di condurre intrade in castello 6 számla, 300 – 305 építési és javítási költségek 2 számla, 306 – 308 a királyné költségei, 308 Philipo Cavalchanti költségei (papír), 309 Relazione de dezime arendatte (jelentés a tizedbérletekről), 310 – 322 rendkívüli költségek 4 számla (pl. tisztálkodási eszközök), 323 – 331 zab vásárlás (avena) 3 számla, 331 – 333 széna vásárlás, 334 – 335 Pozsonyi költségek a tizedbérlők részéről, 336 – 341 bor vásárlás 2 számla, 341 – 342 spesa di anualle provisione di nobili, 343 – 345 soldo datto a officialli nobilli ongari, 345 – 348 fegyvereseknek adott zsold, 349 – 352 guardaroba költségei, 352 – 353 kancellária költségei (tinta, papír, viasz), 354 – 355 ezüst feldolgozásának költségei, 356 – 859 old. SZEMÉLYI SZÁMLÁK (tartozik/követel felosztással): elsőként az officiálisok, végén a provisorok, a számvevőtiszt és Eleonora d’Aragona. 860 – 883 old. summázatok, 883 old. Cesare Valentini tartozásai, 885 old. Guardaroba – ruhák, 888 – 889 old. omissione: kimaradt tételek (másolói hiba). | főkönyv típusú számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito d’Este | messer Agustino Benzo phisicho, Antonio literato ongaro (nobille), Antonio de Citanova cribrator, Andria de Zoans bombardario, messer Alpharello Ferazo castellano de Strigonio (da Napoli), Andria ditto Polaco che tene le specie, Altobello barbiero, Alberto diach che lava le scudelle (apja: Petrus), Antoni fichetto ala stalla (Antonio ficheto ongaro qualle governa dui portanti del Reverendissimo), Alberto aiutante di Coquina (Cogno), Andrea adiutante di Coquina, Anbrosio marzenario di Marot, Andria taliano canovaro, Antonello fu famio di messer Bernabo, Anna mogliere de l organista qualle lava li pani del castello, Alberto dal salnitrio (maistro Alberto dal salnistro che sta in Cita nova), Antonio caratero de chozi (da Kozi), Andria Vas e Bernardo conpagno decimator de Posonio, Antonio novo tronbetta, Antonechino cantor (Antonichino cantorre), Andria (Andreas) di Peste tronbetta, Antonio literatto et Palko parvo ofizialli, Anzi piler marchante todescho in Buda, Reverendo messer Beltramo di Costabilli (Costaboli) gubernator (prothonotario apostolico), Bernardino pizinardi portonaro, Bernardo de vize grado ongaro salaria, Bartolamio Chlavigero, Benedetto famio da stalla (1, 2, 3), Benedeto ongaro che procura con le nave, Beneditto maistro cogo (qualle serve in la cusina ali nobili del Rev.), Biasio de Strigonio caratero, Benedetto de Varadino caratero, Blasio sach castellan de regeb (Blasio Sak castellano de Dregel), Bartus ventura qualle lava le scudelle, Blasio tronbetta, Balistario di castello (lövész), Bartolomio dali Buzintori, Benedetto (Benetto) Thotto aiutante de Coquina, Bernardus Lepes ofizialle in Rosgnio, Benedictus Herdeli (Erdeli) et Johanes (Janus) pinzes offizialli in Cetem, Bosga (Bozga) famio de la stalla, Bartolamio pisetari di Cremizia, Cristofallo (da Bresa) insaponatore, madona Casandra da la penna, Cardinalle taliano: Cogno (cuoco), Chlemens magnus et Nicolas Desev officialli in Zelus, Don Dionisio Alfani da Firenza prezeptor di ragazi (e capelano), Dalmianus de Nagluchi servitor del Reverendissimo, Dimitrius marzaltoi servitor, Dionisio di Peste tronbetta, Dalmianus thesaurarii officialle de Udvard (nobile), Ditrius Balosi et Tomas Rechi officialli in Sajo Pispechi, Dimitrius Marzalthoi (nobile) et Johannes Belai offizialli di Verebel, Excellentissima Duchessa di Ferrarra (Eleonora d’Aragona), Erculle d Modena stafiero, Emerico ongaro maistro di stalla, (maistro) Egidio de lischa cogo di castello, Paullo Philippo provisorre, Francesco da Bagna Cavallo thesaurero et camerero, Francesco Castigliano over spagnollo scudero, Francesco del Chiupo adiutante de guardaroba (de camara) e safar, Francho ongaro omo d’arme (nobile), Francesco Borozi (Borosi) caratero, Farcharso curifero, (Filipo Cavalchanti – áthúzva) Gregorio ongaro stafiero, Gregorio Borsello castellan de Verpeze [Gregorio Borsolo castellano di Verpezo], Giurucho che conza (lo arlogio, lo bagno e) le ore e l orto e fabro, Gregorio grande che governa l alodio (Giorgio Grande da l alodio et orto), Gregorio ongaro maistro di salla, Gergero caratero ala caretta di liardi (Gerger/Gregorio), Gregorio Rudabania caratero, Gregorio (Giorgio) de nova Civita caratero, Galo (Gallo) che portta li sachi a molino, Giorgio famio cogo, Greco ortulano de l insula, Gregorio (Giurcho) tubizinaro (tubizinator), Gregorio mohai (moi) caratero (Valentino tot suo compagno), Gregorio magno caratero, Jacomo dal Sarazeno credenziero, Jacob Corvatto homo d arme (nobille), Jacob parvo (picolo) pastor di bovi in castello, Janconi cogo del provisore, Janko de Vazia caratero, Jacob Corvatto provisor di castello (maistro di stalla; servito vechio di castello), Janus Belai homo armato, Jacob Corvatto officialle de Udvard, Johanes Kakas et Michaelle Buchani officialli in tribus Vadkert, Jacob todesco da la credenza, Ladislao ossii nobille ongaro, Lavandarra de Vienna, Ludovico di Caluri famio di messer Beltram, Ladislao tronbetta, Lavandara di Buda in tempo de Tadio, Lionardo famio da la stalla, Michel (Mial) Turocho ongaro servitor (nobille), Mial (Michael) Radolzi ongaro servitor (nobille), messer Martino venerabel phlebano di Buda, Michael fornar di casatello (maistro Michelle fornaro), Martinus thechei curifero (Martino Techei caratero), Mathias literatto famio (maistro di salla), Matheo da Volterra marchante fiorentino in Buda, maistro Mialle cogo in Viena, Mialle famio da stalla, Mathias safar, Mathias Arbar todescho marcante in Buda, Mathio parvo fu adiutante de cozina, Michael qual fu curifero, Nicollo caratero, Nicolas safar, Nicolaus Kovachi et Johannes Balogi oficialli in Sarllo, Nicolo da Segna gubernator di pozi, Nicolo comiti safar, ortulano di Marotte, Pandolfo di Silvestri trianzanthe e maistro di stalla, Petro Jacomo (Pietro Jacobo) maraviglia da Napolli capiero (scudero), Palamidese da Napolli spizialle, Perizio d atanaso (da Napoli) calegaro (calzalaro), Piero Pincaro scribano, Petrus Marcus ongaro servitor (nobille), Palcho ongaro servitor, Petro boemio omo d arme (nobile), Petro Paler sopra le fabrize, Petro ortulano de l insula, Petro Andreas auditor (procuratore) del castello, Paullo (Palko) caratero, Paullo marangone di castello, Peter oros a la salvaroba, Paullo spizialle de Buda, Petrus viche cazador da zervi (cacciatore dei cervi??), Petro carigiatore (corigiator) di castello, Petrus Bohemio Galupo, maistro Piero franzoso sarto, Pietro Marcho castellan di Dregel, Petrus Kalanda et Giurcho tott officialli in Zendel, Petro Magno scutelaro (lavator di scutelle), Petrus Zos homo d arme (Petrus Sos vel parus), Paulyza Corvatto [maistro di salla], Ruzinente aiutante di guardaroba (camera), Raconsalvo maistro di stalla, Rasom (Rasone) Bon tempo merchante fiorentino, messer Sebastian da lugo prezeptore, Stephano Kanisei ongaro, Stephano doleatorre, Stephano sartor castri (ezt latinul ragozta), Beatrice d’Aragona, Stephano famio da stalla, Signor Re (Hunyadi Mátyás), messer Stephano Bachiani provisor, Tadeo di Lardi scalcho/mazor di casa et thesaurero, Tomaso Barbalonga aiutante de capella, Todeschino aiutante de credenza, Thomaso tronbetta, Tomaso fu adiutante di Cozina, maestro Valentino cogo taliano, Valentino di Zagabria caratero (Paullo morto suo compagno), Valentino Balika caratero, Urbano ongaro qualle purga le arme, Usualdo fabro di castello, Valentino savol fabro di castello, don Zohane da Bagna cavallo capellano mazore, Zohane Piero ongaro stafiero, Zohane diacho ala stalla, Zohane Corazo ongaro vize castellano, Zohane todescho organista, Zohane de Carllo pisetario de la sudina (vagy fudina?) de Cremicia, Zorzi literato pisetario di Rivola Dominarum, Zohane polacho cogo adjutante, Zohane Antonio da Pavia, Zohane todescho pelizaro, messer Zorzi di Priolli doctore et rectore di la Capella di Beata Virgine, Zohane literatto elentto canzelero del castello, Zohane barbatto da i cani, Zohane forintto de Strigonio, Zohane che fa li matarozi, maistro Zorzi maistro di salla taliano, maistro Zohane Ongaro cogo, Zanzon insaponator (Cristofallo utóda halála után), don Ypolito de Este de Aragona eletto et confermatto archiepiscopo di Strigonio Macrai servitor, (italico mendico!), Giorgio literatto, maistro Zohane mensator, Jacobo lapiciada, maistro Valentino de Hered (kőműves), maistro Michelle Magno de Hereg (vmilyen építész), Galo marangone in Marote, Gregorio Mohorai (máshol Moari - gyertya készítő? V. beszerző), Benedetto Machrai, maistro Dionisio marangone, Petro Palerre (Paler Petro), Stephano Sartozzo, Bartolomio de Hereg, Gregorio Raza, Giorgio Kaza, Guasparo del provisorre, Blasio de Zob, Paullo lapizida de Hereg, maistro Benedetto, Blasio Chet, maistro Jacomo molnedinator di Revesd (Kövesd), maistro Michalle lapizida di Marotte, Blasio Cheli de Zob, Bigo di Coluri, maistro Urbano marangone, Blasio Chech, Giorgio Saphar, Ruzinente (Rusina), Alberto Machai, maistro Simonetto da Napolli, Janus da Este, Rasone merchante fiorentino, maistro Zanetto inquisitor di predicatori, Mathias Arbar, Stephano Sartor, maistro Zohane pelifize, Matheo di Liptovia, Pierro Antonio fiorentino, Anzi Piler, maistro Zohane cartolaro in Buda, Biasio da Peste, Philipo Cavalchanti (Kavalkanti), Bernardino Sedajolo, Zohane forintto, Giorgio magno da l alodio, Petro Andreas, Egidio literato, Zohanne Kozardi, Blasio Ruthosi, Ladislao literato, Anbrosio alal (Halál), Somori Meale, Petro Garante, Egidio di Vadkertt, Chlemente in Zurlo, Pietro Church, maistro Agustino, Zohane Bologi, Philipo del provisore, Francesco Ciuppo, Sanza Croce, Bartolomio merzenario di Marote, Blasio de Zobe (Szobi Balázs), Bernabas famio del provisore, Valentino di Bulchiu, Gallo di Muslla, maistro Mialle mareschalcho, Martino del provisore, madona Luisa, ducha di Bavera (Ottó bajor herceg: Bonfini 4.8.170.*), Zohane pelizaro, Giurcho curifero, madona Casandra, Nicolo Maria ragazzo, Sigismondo del provisore, conte Bernardino, Dimitrio venatore, Giorgio magno caratero, Alberto di Cita nova, Benedetto literato, scudelar Bartus, Anbrosio Chech, Chlemente del provisore, Ladislao porcolab, Ladislao famio del provisore, Michelle semori (somori) famio del provisore, Nicolo Salai/zalai, Matheo literatto, Mathio famio del provisore, Bernabas Bodomeri, Gregorio de Muslla, messer Stephano preposto, Jancho (Jankoni, Giancho) del provisorre, Martino del provisorre, Petro Marcho, Michalli Somori, Blasio del provisore, Michalli del provisore, Petro Chichon, Lodovicho di Caluri, Domenico chlavigero di Posonio, episcopo di Nitria (II. Gergely), Johane Vaidafi, Paullo magno, Benedetto spagnollo ditto Bragalers (Bragalensio) cavalaro, Zohane pastorre, Radolzi Miale, Luise Scapse, misser Perotto Visachio, Giorgio di Verebel, Petro Herche, Jacob Corvato, Nicolo basagi, Alberto di Musla, Giorgi saphar, Kismatheo, Piero Chiavero, Petro Kochro, Benedeto procurator di la nave, frate Bonaventura, magistro Sigismondo, Giorgio Kaza, maistro Urbano, maistro Dionisio, conte de Lipthovia, Andrea Chech de Strigonio, Michaele Somori, maistro Bartolomio da li buzintori, maistro Paullo marangone, Anbroso inzisore di marmi, maistro Batista da Canano, (rutto cantore ?), Stephano barbiero, Pana Tebaldo Bufono di la Maesta del Signor Re, episcopo varadino (Filipec János), Giavarino sacretario, (tanburini Reverendissimo anbasatore di veniciani), Zohane Antonio da Pavia, messer preposto More, Matheo da Voltera, prete Chlemente qualle sta in presone, Gregorio de la batalon, ser Guasparo da Vinezia (kristályt vettek tőle), Johanne da Giavarino famio del provisore, Laurenzo de Bulchiu, Jacob lapizida, Gosztonyi András, Karas, Gregorio di Verpezo, messer Ziorzi di Priolli, messer Dionisio Canonico, (preposito mazorre: Ostffy Miklós ?), viscopo/vescopo di Modrusa (valószínűleg Zári Antal – Beatrix gyóntatója l. Magyar Katolikus Lexikon, sv. Raguzai Kristóf), Ladislao Balasa di Santa Anna, Chozardi Janus, (nemesek, akik lovas katonákkal szolgálnak az érseknek:) Petro Sos, Dimitrio Marzaltoi e Belai, Dinjco et Tomaj (Ditrico Galsai e Tomaso), Johanes Kakas e Buchani, Petro de Kalanda, Nicolas Kovazi e Balogi, Chlemes e Deseuti (Chlemens et Nicolos disen), Erdeli Janus e Benedeto pinses (Benedito Erdeli), Dalmiano et Jacob, Jacob Corvatto, Petro Marcho, Bernardo Lepes, (nemes magyar officiálisok, akik katonai szolgálatért zsoldot kapnak:) Petro Marcho castellan di Dregel, Zohane Kakas vadkerti officiális, Michaelle Buchani vadkerti officiális, Tomas Rechi Sajópüspöki officiálisa, Detrio Baogi Sajópüspöki officiálisa, Bernardo Lepes Rozsnyó officiálisa, Benedetto Herdeli Cetem officiálisa, Zohanne Pinzes Cetem officiálisa, Nicolao Deseu Zellus officiálisa, Chlemens Tot Zellus officiálisa, Petro de Kalanda Zeudem officiálisa, Georgio Tot Zeudem officiálisa, Dimitrio Marzaltoi Verebel officiálisa, Zohane Belai Verebele officiálisa, Dalmiano thesaurari in Udvard, Jacob Corvatto Udvard officiálisa, Nicolo Covachi Sarló officialisa, Zohane Balogi Sarló officiálisa, Andrea Vas, Petro Sos …, Antonio literato …, Palcho Parvo …, Thomaso tronbetta …, Zohane tubizinator..., Dionisio de Peste tronbetta …, (direkt pontozták ki a nevek után) érseki zsoldosok, akik a király parancsára mennek harcolni (kiírok mindenkit, még ha volt is eddig): Petro Marcho, Petro Sos de Eudied, Petro Kalanda, Aldniano (Dalmiano o Damiano) del thesaurero, Celemente Tot over Magno, Nicolo Deseu, Zohane Kakas, Michalle Buchiani, Jacob Corvatto, Zohane Balogi, Nicolo Kovazi, Ditrio officialle, Zhome Rechi, Dimitrio Marzalthoi, Zohane Belai, Benedetto Herdelli, Johani Pinzes, Giorgio Thot, Thomaso tronbetta, Dionisio tronbetta, Zohane tronbetta, Bernardo Lepes, Antonio literatto et Palko Parvo (nobile) officialli in palatinatto (?), Ditrius Galosi (Balosi – eddig másképp írták!), Tomas Rechi (Batt? 398.o.) Vicenzo canzelero, Zohanne tubicinatore, Alberto merzenario di Marott, Cristofallo molinaru, Jacob da la credenza [serve a discrezione del Reverendissimo; Jacomo dal sarasino utóda], Zohanne dalla panada (pana) famio di Costabili, maistro Paullo cogo, Giorgio safar, Lorenzo d’Aversa scrivano, Striza vigilator, Tomas Rozi vigilator, Peter de Roiz vigilator (compagno: Tomas vigilatore), Giurocho isdenze vigilator, Giurocho rovischiavi vigilator, Stefanus de Ragusio vigilator (utóda: Zohane), Tomas Roveza vigilatore, Matheus Schalus vigilatore, Emerio Schiavo vigilatore, Janus Ceresuerd vigilator, Blasius fuchon vigilator, Brizicho tatti vigilator in Verpezo, Zohane di Zagabria vigilatore, Benedetto famio da stalla, Zohane diache qualle atende ali portanti del Reverendissimo, Benedetto ongaro famio da stalla, Sebastiano et Alberto merzenarii de la casa di Marotte, Anbroso merzenari de Marotte, Antonio tosico, Giorgio adiutante de coquina, Michelle patachi, maistro Stefano canonico, Biasio di verpezo, Lavandara de la casa di el Reverendissimo in Viena, Bartolomio cantore, Petrus Vichia de Strigonio venator (Petrus Poltronus venator), Palcho parvo homo d arme, Michelle curiffero, Petro Terna capitano di Segna, Gregorio di Verebel, Stephano barberro, messer Tarsio camararo di Zibinio, Philipo Grando famio di Beltrame, Paullo Magno famio del provisore, Anbroso famio del Camarario di Cremisia, Matheo parvo, Biasio di Peste, Pietro Chiaver, Filipo Cavalchanti marchante fiorentino in Buda, Rasom Bomtempi merchante fiorentino, Janus Kanisei, Stephano el Derbo, Dimitrio Marzalthoi, Palcho homo d arme, Bem abas Bodomeri, Paullo Philipo fu provisore, Anbroso alal, Alberto Gevek, Nicolo de zurati de nova zivitate, Antonello taliano qualle fu famio di miser Bernabo, Bernardo Thomori, Ladislao literatto, maistro Zohane cogo ongaro, Thebardo Bufone de la maesta del Re, Thomaso provisore de la Maesta de madama, Alovise scapst (Luise Scapse / Alovise scaps – Estei Hercules embere), (zingani – zenész cigányok, akik a szigeten játszottak Beatrixnak), preposto more, messer Guido Antonio, Benedetto Tott aiutante de cocina, Cristofaro munaro de verpezo, Gregorio Turi caratero, Zorzi schiavone maistro di salla, Jacob servitore ala Credenza, Andria de Pest tronbetta, Dionisio di Pest tronbetta, Antonio tronbetta di soldati, Ladislao tronbetta, Giurcho tronbetta, Mathias diako famio del Reverendissimo, Giurco seratore qualle Guverno l orloico, Blasio Stozi vigilatore, Brizio vigilatore1489.01.01.Esztergom | | Strigonio, Posonio, Peste, Buda, Vize grado, Varadino, Dregel (hibás alak az indexben: Regeb), Rosgnio (Rosnio, Rosgnio Bania), Cremizia, Zelus, Udvard, Sajo Pispechi, Verebel, Ferrarra, Verpeze (Verpezo), Rudabania, Nova Civita/Citanova, Vazia, Vadkert (Vade Kertte), Vienna, Marate/Maretto/Marote/Maratto (Marót), Volterra, Sarllo, Segna, Zendel, Rivola Dominarum, Pavia, Parma, Bersem, Bernenze, Kemenze, Urse, Macha, Mohora, Kakath, Kevesdi (Chevesd), Viena, Verpezo, Zob, Visalb/Ufalb (=Nyergesújfalu, vagy Kisújfalu), Hereg, Letkes/Letker (Letkés), Zalcka (Szalka), Kak, Bernenze, Vazia, Machai, Napolli, Ferarra, Zakallo, Londra, Lucca, Vduard, Bersem, Zimeu, Zeuden, Zurlo (Sarlo?), Sarlo, Nandor, Nemet Zeudem, Magiar Zeudem, Bulchu, Elved, Baioth, Baitha, Leled, Kalka, Nazuad, Tardas, Mussla, Liptovia, Urs, Bavera, Cetem, Posonio, Gutha, Zeten, Albaregalle, Sarllo/ Nag Sarlo, Imev, Gniahaid (Nyárhida, Nyárhíd, ma Érsekújvár része), Franza, Kart (Bart? Vagy Kürt, vagy Kolta a térkép szerint), Verebel, Zethero, Sanbok, Modruso, Comaro, Pispechi prope Posonio, Barth, Liptovia, Sictu/Sicthu/Schthu (Süttő), Venecia/Venezia (Venezia, Italia,? Venéce, Szlovákia), Marthos, Sicudo (?), Kelemente/Chelemente (fertődi patak???), Pechegno, Baver (Bajor), Kees, Pavia, Voltera, Chechiu, Perbette, Cheke, Kürt, Keth, Farnad, Palotta, Modrus/Modrusa, Eudied, Santo Zorzi (Szentgyörgy), Gelmize, terra Hangom, Nagzelu, Kural, Kisterre, Chietu, Riblien, Zeten, Egerzeg, Besegnu, Nagker, Vaga, Zarduel, (Patuk? Patak, Drégely alatt)), Idueg (Ipolyhídvég – Drégellyel szemben van), Citar (Alsócsitár - Szlovákia), Ledez, Pogran (Pográny), Senpthe, Ludano, Ker, Sopronio, Senps, Kemenze, Bernenze, Zeche (Szécsény?), Zerdael, Vfalb, Ferrara, Kevist, Gemen et Torna, (Nolinbergo), (Filzia), Zachano, Vinezia (Venezia)Al nome sia delo onipotente idiocomenzo a servire adi 11. tenaro 1487 nel libro di Lorenzo apar a ch. 38
504MTAMs. 4997.5AMTA másolatgyűjtemény | „Libro” Proventi dei residui di decime e di censi dell’anno 1486 di detto arcivescovado pagati nel 1487. | Az 1486 és 87-es évek tized, és cenzus jövedelmei | Nem ferrarai hagyomány szerint készített számadáskönyv, de nem is illeszkedik szorosan a magyar hagyományba. Bő szöveggel írták le a tartozásokat, az összegek az egyes bejegyzések végén szerepelnek, de nem nyitottak neki külön oszlopot. Minden új számlaegység „Jhesus”-al indít. Tartalom: 3 - 10. old. tizedbérletek, 10 - 14 cenzus számlák. A census számlák falvak szerint lettek felvéve, szintén szövegesen ismertetve, hogy ki hozta a tartozást. Összesítést csak a cenzusoknál találunk. | egyszerű számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszLorenzo Theodato d’Aversa | | Ercole d’Este, Ippolito d’Este, Cesare Valentini | Magnifico et Reverendissimo misser Bernabo Brancia preposito maior et general, Laurenzo Theodato de Aversa scrivano, Bartholomeo Sekel, Ambrosio literato, Georgio Siafar (=Jorgie), magnifico messer Cesaro orator/ambasatore de lo Illustrissimo Signor Duca de Ferrara (Cesaro Valentini gubernator), Ercole d’Este, Johanne Sarlo officiale de castello, Bernardo Vitale scrivan de rason de la Maesta de Madama (Beatrice d’Aragona), (Jorgie de Strigonio), Andrea Was, Barnabas Bodomeri officiali de castello, messer Bernabo Donato, Stefano Sartor et Bernardo officiali de castello, Johane Antonio, Thumult Benedito1487Esztergom | | Strigonio, Ghenomer (Gömör), Torna, Zolio, Arva, Turroc, Littonia (Liptó), Newgrado maior, Ferrara, Nitria, Vienna, Pusonio, Comaro (Comitato Comaro – Komárom), Hetthin, Kiiskier, Berczense, Pyspechii prope Posonium, Lwngnokii/Zwngno Kii (??? az biztos, h ua. talán Szúnyogdi), Chellye, Kyelwed/Kyselword (Kisölved), Leek, Angnala, Bayotth, Imero, Nahwad, Bayo(z), Wagha, Zerdael, Leled, Pathak, Aha, Cheykro, Leel, Bayka (Vajka), GyarmatthIntroito de tutte provente de lo archiepiscopato de Strigonio perveute in le mano del Magnifico et Reverendo misser Bernabo Brancia...Ditta villa de Bayka e consignata per residuo al antedito messer Caesaro novo gubernator.
505MTAMs. 4997.5BMTA másolatgyűjtemény | Az Esztergomi érsekség 1487-évi kiadásai. A Modénai Palatinat. levéltárból. | 1487-es kiadások | Magyar másoló munkája, egész más írásképpel, mint a többi másolat. A rövidítéseket sokszor nem oldja fel, az oldaltörést igyekszik követni. Az eredeti kötet Laurenzo Theodato munkája, az egyes tételeket bő szöveggel írja le, ritkán összesít. Nincs kettős könyvelés, a számlák az egyes személyek alkalmazási feltételeit is tartalmazzák. A kötet végén fegyveresek és huszárok lajstroma található, akik Hippolit érkezésekor az érsek elébe mentek. | egyszerű számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olasz (magyar megjegyzésekkel)Lorenzo Theodato d’Aversa | | Cesare Valentini | Magnifico ms. Cesare Valentini governatore delo archiepiscopato, Reverendo m. Bernabo Brantio governator (Barnabe), magnifico Ms. Alfarello Ferrario castellano, Laurentio Theodato da Aversa scrivano de ratione, Johe (Johanne) Cossardo vece castellano (Cossardo Janos), Gregorio Borsolo castellano de Verpetse, Johe de Soplitsa vigilator, Stritza vigilator, Elias vigilator, Valentino de Michola, Thomaso Cricsio vigilator, Necolo vigilator, Gregorio etsentio vigilator, Janus sciano vigilator, Antonio sciano fratello di Janus vigilator, magistro Egidio de liscia diach cocho, magistro Antonio de Ciuita nouo chocho, magistro Antonio paruo cocho, Johanne bohemo adiutante de cocuia, Bartholomeo bohemo adiutante in cocina, Barthus sive Bartholo, Mattheo paruo adiutante de cocina, Thomaso adiutante de cochina, Johanne alias polliacho adiutante in cocina, Johanne thodesco organista, magistro Stephano Sartor, magistro Wsualdo fabro, magistro Giorgio che conzere lo arlogio, magistro Mathias Zoppo serrator, Gregorio grande che tene lo allogio et gouerna la vigna et orto delo castello, magistro Emericho corrigiator, Mikaeli cribator/corigiator, Petro paller/patter, magistro Mikaeli fornaro, Lo greco ortulano che governa la mita de lorto del insola, Barbara che lava le panne, Alberto diach che lava le scutelle, Andrea de rohons ungaro bomardero in castello, Andrea alias Polliach che tene le specie et serve coglli in cocina, Mikaeli clauigero, magistro Paulo bohemo doleator, Jacobo piccolo pastor de boi, magistro Johanne pellifice, Johanne de Sarlo (Sarlo Janos) pisetario delo arcgiepiscopato il la camera dele fundini de Cremicia, Gregorio litterato pisetario delo archiepiscopato in la camera de fudini de Riuola Dominate, Petro Andras procurator (delo archiepiscopato deve servir in castello ad tutte cause tanto pro quanto contra et per vassalli delo archiepiscopato et star residente in castelo o in andar dove fa necessario a di spesa de esso archiepiscopato) Thomasio Piva carretter (+ compagni: Giorgio, Egidio), Petro ortulano dela mita delo orto dell insola, Johanne Anton servitor (delo s. governaator quale have cura de officio de theusareri et tener manuali de omne Introito et exito omne anno), Biaso de Strigonio et Martino Checheni carretter, Gregorio Currifaro (compagni: Nicolo Selesii, Paulo de Varadino), Johanne de Vacia currifaro (compagni: Clemento de noijwaras, Franco Barsii), Georgio de wererotze, Mikaeli Chronokii, Dionisio Zemerei carrifari, Valentino di chiauarino (fölötte ceruzával: Jauarino – Győr), Luca Thekenes, Paulo Thonokii currifari, Vicenzo pistachio cancelliero huszárok, katonák (akik Hippolit elé mentek): Stephano Sartor homo d’arma, Barnabas Bodomeri, Stephano Thui, Nicolo Paruo, Morsay homo darme, huszárok: Laurencio vinitani fiorentino, Syascho, Zinkota, Zenkyrali, Radoni Myal, Jakob Coruattho, Herch Peter, Bernabo de Vecegrado, Conz Micolus (Kontz Mioly), Simon Syasco, Stephano Canisai, Beatrice d’Aragona, Jancho servitor, preposto de sancto Stephano, Bernardo Vitali scrivano de ration de la Maesta di Madama, Mattheo de vultera, Johanne de Cari, Emerico Raconsalvo1487.04.17.Esztergom | | Strigonio, Verpetse (Verpécs), Kakash, Michola, Cremicia, Riuola Dominate (Nagybánya), Alba Regali, Sagabria, Varadino, Vacia, Vesegrado, Littenberge, Viena, Littemberg prope noua civitateLibro de tutte provisioni pagate per lo Magnifico messer Caesere Valentini governatore delo archiepiscopato presente de Strigonio......quale di primo Juni 1487 have ricevuto dalo Magnifico messer Caesaro gubernatore ect.____ duc. 125. d.
506MTAMs. 4997.6MTA másolatgyűjtemény | Libro di entrata | 1489-es jövedelmek | Főkönyv típusú szerkezet: két fő része a számlasoros rész, illetve a kamarai és személyi számlákon tartozik/követel felosztással vezetett rész. Tartalom: 3 – 32 index 33 – 34 tizedbérletek 35 – 36 invocatio 36 – 57 nemesfém (ezüst) jövedelmek (pisetum, úrbura) 56 – 65 előző évek elmaradásai (census) 64 – 65 Vini del zelario 67 – 81 nagyobb tizedek 82 – 90 kisebb tizedek 90 – 91 farsangi cenzus 91 – 92 census plebanorum 92 – 104 Szent György napi cenzus 104 Pünkösdi cenzus 105 – 116 Szent Mihály napi cenzus 116 Szent András napi cenzus 117 Mindenszentek napi cenzus 118 Vadkerti borkilenced 119 sarlói kaszapénz 119 – 124 ebédváltság és ajándék 125 – 133 vám és rév 134 – 135 malmok 136 rendkívüli jövedelmek 137 – 139 gabonatized pénzben 140 – 141 gabona kilenced pénzben 141 – 142 következő évről előre beszedett pénzek 143 – 145 Pecunie Exerzitualle 145 – 147 ajándék 148 egyházi nemesek adója 149 ebédváltság 149 – 150 len és bőr eladás 151 – 152 karácsonyi cenzus 152 – 153 Kiadott, majd visszakapott összeg 153 Pecunie Exerzitualle 154 – 155 pozsonyi bor 155 – 156 pozsonyi gabona kilenced 158 – 163 kamarai számlák 164 – 240 személyi számlák (kezdve a kormányzó számlájával) 240 – 245 végösszesítés 245 – 247 királynéi külön megbízásból Drégely várának adott dolgok | főkönyv típusú számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito d’Este | Gosztonyi András prépost, Antonio branza, Andrea Vas e Bernabas dezimatori, Biasio de Peste literatto, Barnabas Bodmeri, Blasius filipi del thesaurerio, messer Bernardino di franga panni conte di Modrusa (Frangepán), messer Beltrame Costabili gobernatore, messer Cesare Valentino, Matheo parvo conte di Liptovia (Cecei Kis Máté), la Maesta de la Signora Regina de Ongaria (Beatrice d’Aragona), messer Pirotto Visach (magnifico conte di Zolio), Peter Terna capitano de Segna, Philipo Cavalkanti fiornetino, Piero Antonio fiorentino, Stephano Thomori provisor de Vizegrado, messer Stephano Bachiano provisor di questo archiepiscopatto, messer Tomso maistro Civion de Zibinio, messer Tarsai camararo de Zibinio (misser Thomaso suo predezessore), Cozardo, Marcus Petrus, Illustrissimo et Reverendissimo don Yppolitto da Este de Aragonia, Piero Pincharo de Parma, Thadeo di Lardi, Cristofallo judize di Rosnio, Giorgio literatto pisetario in Rivola Dominarum, Tarisio camarario di Zibinio, Anbroso famio del camerario in Buda, Jacob Corvatto, Dalmiano del thesaurero, Biasio Sach / Sak (compagno: Michelle), maesta del Signor Re (Hunyadi Mátyás), Paulo fu provisore, Michel turco, (nemesek:) Petro Sos, Johanis Kaluzs, Petro Kalanda, Kovazi Nicolo, Chlemens, Erdeli, Dalmiano, Bernardo Lipos, Zohane Blato, Zohane Forente/Sorente, Corvatto Janus, Benedetto Bachiani, Gregorio di Verebel, messer Sebastiano prezeptor, Rasone marcante fiorentino, Nicolo Safar, Mathias Arbar marcante in Buda, Petro Jacomo, egregio misser Marco Petro, Anzi Piler (Pilerte), messer Alfarello Ferazo castellano di Strigonio, Petro Boemio, Zohanne todescho libraro, Antonio literatto, Agustino Benzo, Petrus Herche, Didricus, Gregorio di la Batala, Belai e Marzalthoi, Coazi, Janus Bal.., Johannes Kakas, Michael Buchomia (Buchani), Benditus Erdeli, Janus pinzes, Chlemens magnus, Nicolaus deseb, Dimitrius Marzalchei, Belai Janus, Ditrius Galosi, Thomas Rechi, Bernado Lepes, Petrus Kalanda, Georgius Tot, Marcho Castelan da Dregel, Janus Judize (di Újfalu), maistro Antonio canonico (öngyilkos lett), Peter Sos, Biasio Sacho, Giorgio saphar, Johannes Thorkos, Philipo famio del provisore, Nicolo famio del provisore, maistro Valentino che tene lo alodio in Bulchiu, maistro Gallo che tene lo alodio di Musla, Rodovano, Rasenzo, Pandolpho Silvestro, Pietro Saidar (Sardar) camarario di Cremicia (Anbroso suo famio), messer Cesaro Valentino, Zohane da Cari, Zohane forinto, messer Branza da Napoli, Francesco Bagna Cavallo, messer Tomaso maistro Curion, messer Bernardino Monello1489.01.01.Esztergom | | Strigonia, Cremizia, Rivola Dominarum, Zibinio, Posonio, Liptovia, Ongaria, Rosgno (Rosgnio Bania), Segna, Vizegrado, (nagy tizedek:) Nyitra, Nógrád, Komárom, Zólyom, Liptó, Turóc, Árva, Gömör, Torna, (kisebb tizedek:) Bodon, Roman, Pasto, Ludan, Sempt, Zelus, Chethai (Chethu), Keer, Chet / Chem, Pogran, Parma, Viena, Buda, (előző évi elmaradások alatt:) Hidueg, Moc, Viffalb, Macha, Verebel, Zerdael, Pispeki, Zelbs, Senpthe, (kis tizedeknél:) Kakath, Venezia, Kevesd, Senps, Santa Croze, Keresturre, Gelmize, Verebel, Kurul, (farsangi cenzus:) Vaga, Zerdael, (census plebanorum:) Chistneck, Berzethe, Pelfenezo, (Szent György napi cenzus:) Chelven, Bulchiu, Nadabolia, Chiuchiom, Rosnio Bania, Bernenze, Kemenze, Giarmath, Farnad, Ughiach (Hugyag), Udvard, Barth, Nepti, Berzenze, Cheiku, Zelus, Kiselved, Jagsarlo, Jagmusla, Tardoskedi, Kismusla, Santo Giorgio, Lel, Bag.., Ker.., Gug, Amiolla, Frchasd, Cethe, Magiarzeude, Nemetzeude, Zalcha, Bersem, Isbeg, Baitha, Zerdael, Vaga, Egierzeg, Cetem, Verebel, Theld, Baiot, Pispili filech, Aha, Hereg, Moch, Chem, Pispechi Sajo, Velchenie, Remend, Kakat, Leek, Tardas, Pispechi prope Posonio, Simogi, Chiellie, Kerestur, Kapronza, Janevaleocha, Magna l ocha, Turbim, Luijl, Parva locha, Jeztrebe, Prezthalbch, O Kremiz, Kozorinie, Sleska, Novalecha, Bartosleocha, Pittelfalua, Hevolua, Ledez, Gutha, Nazuad, Handor, Zachalos, Mathos, Imen, Keth, Sigardi, Himer, (Lera?), Dregel, (pünkösdi cenzus:) Patach, (Szent Mihály napi cenzus:) Amialla, Kakat, Bulchin, Nagmusla, Nagelned, Barth, Kural, Kemend, Teled, Baijtha, Kijrt, Kismusla, Leek, Bersem, Kiselued, Chem, Macha, Bemenze, Kemenze, Hereg, Eurs, Viffalb, Baisch, Tardaskedi, Chekeu, Te..h.., Macha, Bach.., Tardaskedi, (Szent Mihály napi cenzus a szentkereszti uradalomból:) Magna locha, Prestalik, Turbino, Parva locha, Kozorine, Slescha, Lutile, Ocremize, Barthosleotha, Jeztrebe, Pichecsalba, Novleocha, Janovaletha, Kapronza, Nevolua, Kerestur, (külön officiálisok szerint rendezve:) Hiarhaid, Vduard, NagKer, KisKeer, Vaga, Zerdael, Gioroch, Nagsarlo, Kissaro, Elven, Giarmat, Sleguirg, Felsu vad Kert, Also vad Kert, Kezepsuvad Kert, Nagzeldo, Hugiag, Philech pispechi, Cetem, KisCetem, Ribleem, Irliem, Egerzeg, Isbeg, Zeluus, Chietu, Henpti, Berzenze, Verebel, Aha, Teld, Pispechi prope Bajo (=Sajópüspöki), Velcheni, Farnad, Magiarzeuden, Nemedzeuden, Vasarel, Gug, Probethe, Dregel, Lidueg, Deithare, Pathak, Hont, Sictar, Sypyk, Gutha, Nazuad, Nandor, Zakalos, Martos, Imev, Ledez, Pogram, Hethem Sigard, Zimev, (nem kell kifizetni ezt a cenzust:) Siethu, Marot, Borosnja, Pechun, (teljesen elpusztásodott:) Sienpal, (Szent András napi cenzus:) Giarmat, Santo Giorgio, (Mindenszentek napi cenzus:) Nagellb, Patak, (Kaszapénz:) Sarllo, (ebédváltság és ajándék:) Chechiu, Zelus, Chechin, Ket, Kural, Gutha, Izbeg, Kemenze, Cethem, Isbeg, Tribus Vadkert, Giarmath, Santo Giorgio, Helvem, Kerestur, Kemend, Kech, Kural, Kemenze, Bermenze, Zetheg, Baitza, Kerestur, Cetem, Verebel, Farnad, (vámok és révek:) Uduard, Niarhaid, Okremize, Verebel, Vifalb, Gutha, (malmok:) Giarmat, Ribliem, Hirliem, Hegerzeh /Egerzeg, (gabonatized:) Che, Macha, Eurs, Pispeki prope posoni, Sumogi, Chiellie (Csölle, ma: Rovinka), stb. (gabona kilenced:) Santo Giorgio, (egyházi nemesek adója:) Cetem, Sede Verebel, Orozij, Santo Giorgio de Conpa, Giarmat, terra chiamata Berekal, Bernenze, Sede Leel, (ajándék pénzben való megváltása:) Nagsurlo, Nandor, Tardaschedi, Thardas, Baicha, Nagkerr stb., (nemesek Szent Márton-i adója:) Sede Baicha, Sede Leel, (len és szőrme eladás:) Bulchiu, Musla, (Circuito di Posonio:) Senps, Zeclis, (személyi számláktól) Transilvania, Napoli, Modrusa, Chelemente, Cracovia, Ongaria, (panno di Londra)1489. in Strigonio Arzenti lavorati del Reverendissimo zoe quelli fatti in Ongaria _ ch. 127Item feno in Acerbo nanci al castello circha cara zoe _
507MTAMs. 4997.7MTA másolatgyűjtemény | Libro d’uscita | 1490-es kiadások | 5 – 9 index 9 – 10 invocatio 11 – 13 konyhai költségek 14 – 15 zsírra és húsra fordított pénzek 16 – 17 ökör vásárlás a konyha részére 17 – 18 fa vásárlás a konyha részére 19 – 20 baromfi és lábasjószág 20 – 23 fűszerek 24 – 25 papírlap 25 hajók Hippolit utazásához 26 – 32 lovas futárok 33 – 36 jövedelmek beszállítási költsége 36 – 39 pozsonyi ház és tized költségei 39 – 45 rendkívüli költségek 46 – 54 alkalmazottak ruházatára fordított pénzek 54 – 56 alamizsnák és kegyes adományok 56 – 69 az érdeki ruhatár (guardaroba) 69 – 72 az érsek istállójára fordított pénzek 73 – 105 a váron végzett javítások és építések 105 – 108 tüzérség és lőszer 108 – 111 bor vásárlás a vár számára 111 – 113 királyné költségei 114 – 116 gyertyaviasz a templom számára 117 az érsek érkezése előttről fönnmaradt költségek 118 – 120 zab az érsek lovai számára 120 – 121 szénakaszálás 121 – 122 a háború miatt a tizedben esett károk (hibás: 122 – 123 királyné költségei) 124 – 231 személyi számlák 232 – 240 végösszesítés | főkönyv típusú számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito d’Este | Ippolito d’Este, re Mathia (Hunyadi Mátyás), Beatrice d’Aragona, Antonello di messer Bernabo (= monello taliano qualle fu famio de messer Bernabo), Eleonora d’Aragona (la Excellenza di madama duchessa di ferara), Antonio literato di Sant’Anna, Benedeto Tar (=Tax, Thax) de Vizegrado, Biasio de Peste, Blasio Sak, maistro Bartolomio de Buzintori (Buzimori), maestro Dionisio di Strigonio marangone (maistro dasa), Gregorio Morai da Strigonio dalle torze (Giorgio-ként is szerepel), Filipo orefize de Buda, Filippo Cavalkanti, Otaviano di Voltera fiorentino, Ludovigo di Caluri (Kaluri), Anzi Piler marcante todesko di Buda, Kis Tomaso provisore di Strigonio (suo fratello: Zorzi), maestro Marinello sarto di la Maesta di Madama, Nicolo Covazo (Covazi, Kovazi) castellano di Berzenze, Nicolo safar, messer Notaro Tomaso scrivano della signora Regina, Pietro Boemio, Paulo spezial di Buda, Pandolfo di Silvestri, Piero pinchara / Piero Pincharo da Parma scribano di razion, Messer Stefano Bachian provisore di Strigonio, Tadio di Lardi como thesaurero, messer Zorzi di Priuli doctor canonico di Strigonio et retore de la capella di beatta Vergine, Zohane Antonio da Pavia, Rason Bontempo fiornetino, miser Beltrame Costabili gubernator, Bigo di Caluri (lehet, hogy megegyezik Ludovico di Calurival?), Palko di la stalla, Giurgio Basi (Bafi?) e compagno: Ladislao, Ditrico homo d’arme, Nicolo salai, Andria Vas, Bernardo Thomori, fratello di Sipio oratore del Signor prinzipe di Kapoa, anbasatori del Signor duca (Ercole d’Este), anbasator di Napoli, Bartholamio e Lucha parenti del conte Bernardino, Ruzinente, maistro Zohane di Strigonio pelifize, Gabriele pazo, Blasio famio di ragazi, Giurazo, maistro Guasparo aurifabro, martinello, maistro Pietro corigiatore, Antonio diacho, Rusina, Emerico de Hereg, Paler, Emerico di stalla, maistro Urbano marangone /carpentario, maistro Jacob lapizida, Dionisio di Giarmat, Benedetto carpentario, maistro Nicolo lavorante in Zitanova, maistro Jacob lapizida, Girardo de Kemend, maistro Dionisio marangone, Nicolo Kovaki, plebano di Zernek, Benedetto literatto, messer Garasda, Gosztonyi András preposto di Santo Stefano, Balazo vize castellano, Agnus famio o camarario della Regina, Bernardino Monello, Francesco bagna cavallo, Toma magno, Giorgio Morai (gyertyakészítő?), (magnifici conti da Santto Zorzi), Petro Croze, miser Cesaro Valentini, maistro Alberto dal salnistro, misser Felipo d adria, conte Stefano, Ladislao Ossii, Petro Kalandai, Ditrico et Thomas Rechi, Kakas Janus (e compagno), Benedicto ordeli (=Erdélyi) e compagno, Clemes magnus, Nicolaus Desevi, Jacob Corvatto, Bernardo Lepes, Nicolo Kovazi e compagno, Guaspar Exzek, Giorgio toss (Tot), Thomaso trombeta (con el famio), Zohane rubizinaron, Dionisio rubizinaron, Guircho tot, Vizezio Canzelero, Petro sos, misser Perotto, misser Alfarello castellan, maistro Filipo orefize, Laurenzo magno provisor di madama, Antonio magno provisor di madama, petro Ruzen provisor di madama1490.01.01.Esztergom | | Strigonio, Vizegrado, Peste, Buda, Voltera, Berzenze, Pavia, Viena, Posonio, Comaro (Komárom), Kakath, Citanova, Jacob Corvatto, Cremisia, Kapoa, Napoli, Transilvania, Herege (Héreg), Maroth, Ceko/Leko, Letked (Letkés), Sob/Zob, Sarlo, (Danerbio/Danubio – Duna), Kerusd (Kövesd), Kemenze, Giarmat, (torre Chokas), Keszneke, Berzenze, Kemend, Zernek, Barania (baranyai bor), Serimio (szerémi bor), (raso alesandrino), Fiorenza (panno di Fiorenza), castello di Berzinze (Barsberzence), (Ongaria), Gutha, Ferrara1490 in Strigonio Spesa minuda per la Cusina a charte _ 1.Cavano de la guardaroba: per che la suma qui di sopra di salariati fu solla di contadi: Como particularmente apar
508MTAMs. 4997.8MTA másolatgyűjtemény | Libro di entrata e di uscita | 1491-es jövedelmek és kiadások | Magyar szerő (valószínűleg valamelyik provisor) latin nyelvű kötete, amelyet Beltrame Costabili kormányzó jóváhagyott, majd Piero Pincharo de Parma átvezetett az 1492-es főkönyvbe (ASMO ADP 754, Infocus 2179). Pincharo bejegyzései az arab számokkal végzett műveletek (összeadások). Egyszerű számlák követik egymást, először jövedelmi tételekkel, majd a 21. oldaltól kiadásokkal. A számlákat rend szerint összesíti. | számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | latin, olaszismeretlen | Piero Pincharo de Parma | Ippolito d’Este | Filipo da Bresa, Beltrame Costabili gubernator, Mihaele Terek de Strigonio (Michael Terwk), Blasius Zakacz de Pest, Egidius de Gutha iudex, Egidius de Macz iudex, Palko, Vlasw Zwtero, Blasius vicecastellanus, plébánosok: plebanus de Montie Regis, plebanus de Bakalania, plebanus de Sebenicia, Laurencius plebanus de Serobania, Bartholomeus plebanus de Zwczavo, Bernardinus plebanus de Lypez Zoliensis, Ambrosius plebanus de Libeta, plebanus de Haynyk, dominus Georgius plebanus de sancto Niolao de Iuxtagron, dominus Michael plebanus de Lypez lyptenis, dominus Ambrosius plebanus de Rosombak, dominus Ladislaus plebanus de Zelez, dominus Urbanus plebanus de Zolva, dominus Adam plebanus de Gyba, dominus plebanus de Duallo, dominus Ladislaus de Bodi, dominus Michael plebanus de Santo Stephano, dominus Mathias plebanus de Dobrona, dominus Valentinus plebanus de Czethucek, dominus Petrus plebanus de Berzethee, dominus Petrus plebanus de Perswlez, Laurencius stabularius, Bernardinus Ketelkwuthii, Benedictus stabularius, Iohannes Barbatus, Iohannes stabularius, Paulus, Petrus curriferis, Iohannes. Vigilatores: Matheo Thoth, Johannes Toth, Matheo Kechii, Matheo Kewreswardi, Striicz, Georgius Keiich, Iohannes Kewreswardi, pistor Gregorius, Lotscici Castri, Benedictus procurator, Barnabe clavigero, Blasio cribrator, Laurencio vector, Loane socio suo, Georgius, Gregorius, Blasius, Blasius Zewld, Albertus Warbatus, Thome socio, Anthonius, Franciscus et Thadeo Italico lapicidici, Tubicinatores: Dijonisius tubicinator, Symone tubicinator, Thomas timpanista, Cristoforus tubicinator. Pedites hungaros: Paulus Magnus, Ambrosius Halal, Martinus Semptheii, Matheus Kakath, Petrus Saclai (Szalkai?), Demetrius Viti de Wayka, Vayda, Barthwb, Franciscus Zennyes, Lucas Hocwarth, Stephanus Pyncher (Pincés?), Ladislaus Zekel, Georgius de Caroni, Benedictus Kwlczar, Sebastianus Pyspekii, Thomas Pyspekii, Thomas Alas, Johannes de Zalka, Johannes Toth (Tath?) carcerarius, Petrus de Zalka, Urbanus de Sado, Matheus Tath de Reg, Michael Fala, Valentinus Laitus, Johannes de Niward, Guenus de Ivam, Sypan de Kaytha, Johannes Ipeba, Martinus Pyspekii, Rudinus Kaita de Zalka, Petrus Magnus (cum famulo), Georgius Propythec, Egman de Zalka, Paulus Karsii, Jacobus pellifex, Laurentius pellifex, Benedictus Neweri, Gaspar Neweri, Johannes de Pogran, Ambrosius de Hydwrgh, Laurencius de Azzan, Paulus Kenczy, Nicolaus Sagii de Zalka, stabularius: Benedictus, Albertus Barbatus, Johannes Zaz, Martinus, Paulus o Bwdaii, Anthonius Cygan (Cigány?) curriferi: Laurencius, Blasius Bozas, Georgius Magnus, Petrus Sagii, famulus Tadeus, Enneritus et Ladeus stabulariusok, Matheo de Farvud, Gasthon puer, puer Franciscus, Kalaz puer, Thome de Gromeo, Georgius, Johannes Pap, vigilatoribus: Nicolaus Zalaii, Thomas de sancto Bartholomeo, Johannes de Kreswdwathel, Stephanus de Dobronyk, Valentinus de Dobronyk, Anthous de Dobronyk, Emeritus de Reczen, Elijas de Reczen, Gywrko de Czazma, Paulus de Czazma, Benedictus de Dalmad, Johannes de Zalka, Stricz, Laurencius Blasius Boras, Petrus Wizhardo cum Thoma, Johannes Ludovicus di Lidon, magister Laurencius macellarius, Gregorius pistor panum, magister Anthonius Carus, magister Paulus sartor, magister Johannes pellifex, Nicolaus Safar (Saphar), Blasius vector, Benedictus Zepetiheri, Sywono Daak, Blasius famulus, Petrus Parvus, Nicolaus Horwath, comes Bernardus, magister Sabathinus italicus, Paulus Horwath, Valentinus famulus, abbas Pilissiensis, dominus Perathus, Blasius Zakathii de Pesth, Mwkai famulus, Blasius Saak vicecastellanus, Emeritus magister stabuli, Gallus famulus, Blasius Valketii famulus, Johannes Kakas, Michael Buchay, Johannes de Parlo, Georgius Rozardii, Benedictus famulus (királyné szolgája, küldönc), Zencligewigh, Petrus Trevisii, Luce, Petrus Markos, Petro Josa alio Parvo, Hercules, Johannes Gesnaz, Pretus, Fretel, Petrus Csusi, Perotus, pistorius Georgius, Selsium (?), Johannes litteratus, Michael presbiter, Johannes vitripares (üveges?) de Wisegrad, Nicolaus carpenter, Dyonisio Saak de Zalka, Barnabas Thomas de Zalka, Stephanus doleator, magister Demetrius fabrus, Sigismundus mensator, Radoczi, magistres Franciscus et Thadeus (italis lapicidis – nem tudom nominativusban), magister Valentinus vitriparis, Zapone alias Smigmate (Smygmate - szappanos), Rosyncha (?), Vemen in orto allodiali, Valentinus de Bela famulus, magister Valentinus coco, magister Jacopus cementarius vel lapicide, reverendissimus dominus Rasyntha, Georgius Kozardi, Andreas litteratus de Slabomia, fabrus Demedus, Urbanus carpentarius de Nova civitate, Petrus mensator, magister Petrus corrigiator, familiaris Rizardi, familiaris Gallus, Johannes de Kela, Benedictus Valentinus Martinus, Charolus, Periculus famulus (?), famulus M. Egidius Totius, Mathias famulus, magister Antonius coco, Ladislaus stabularius, Rudolffo, Blasius Periculus, Ladislaus Periculus, Luce Oroz, Nicolo Maria, Emericus famulus, Valentinus Denk viceprovisor, Erved, Benedictus stabularius, Anthonius stabularius, Paulus stabularius, Ambrosius Petrus vector, Rusnia, Janzi parvulus, Albertus, Florentinus, Johannis Bohemus, Matheus de Farnad famulus, II. Ulászló, (Palkoni inveni), Andreas puer, Paulus sartor, Valentinus litteratus, Johannes litteratus, vigilatores: Nicolaus Zalay, Emeritus Rechien, Stephanus Rechen, Stephanus de Donibore, Stricz Rechien, Georgius Zomiletenyes, Georgius de Chazma, Paulus de Chesma (Csizma?), Ambrosius et Valentinus de Donibore, Johannes di Kereswdwar, Thomas de sancto Bartholomeo, (Serut Elye), Georgius Kaldi parvulus, Alberto allodiator d’Agroth, Thomas de Zob familiaris, Pazardi famulus, (Chezko), Mikolo, Johannes Garay, Balcatz (Balatz), magister Thomas circipar, celarius magister Bartholomeus (pincemester), (zágrábi és váradi püspök), Rosyntha, Sigismundus, Johannes Saphar, Adam prothonotarius, Franciscus prepositus (talán óbudai prépost, csak Buda Rudensisként szerepel), Gosztonyi András1491Esztergom | | Esztergom, Pest, Körmöcbánya, Sarlo, Nazwad, Gutha, Macz, Pyspeky prope Posonium, Zwnyogy, Chellye, Újfalu, Sykthew, Bersen (Börzsöny), Magmusta (Nagymuzsla), Hereg, Tardas, Lelecd, Magyarzwdem, Kysmusla, Bwlczo, Elwed magna (Nagyölved), Barth, Nemethzuden, Farvad (Farnad), Kuvencze (Kemence), Zethe, Verebel, Teld, Aha, Bernecze, Tordoskeddi, Pataak (Pathak, Patak), Farcasd, Baycz, Montie Regis, Bakalania, Sebenicia, Serobania, Serobania, Lypez Zoliensis, Libeta, Haynyk, sancto Niolao de Iuxtagron, Lypez lyptenis, Rosombak, Zelez, Zolva, Gyba, Duallo, Bodi, Santo Stephano, Dobrona, Czethucek (Csetnek), Berzethee, Perswlez (Pelsőc), Werpecz, Rosnobanii (Roznobanija), Buda, Posonium, (tres) Wadberth (Vadkert), Musla, Wyfalu (Nyergesújfalu?), Marthos, Chyfar, Narusium (esetleg Maros??), Bogdam (Dunabogdány), Alba Regale (Fehérvár), Wysegrad, Nagmusla, Redabania, Vaciam (Vác), Zalka, Kremnina (Körmöcbánya), Zanthe, Zwden, Elwed, Barth, comitatus Gremoreusem (Gömör vm), Sarlo, Dregel, Kemeved, Sanctus Benedictus de Pysgran (Garamszentbenedek?), Zantho, Sisatandre (Szentendre?), Sarlo, Tocdaskeddi, Kevasd, turris Chonka (Csonka torony), Gutha, Nazwad, Zakalos, Navdor (Lándor), Wienna, Torna vármegye (Tornensium), Neusedensium, Gremensium, Gnuha, Slabomia (Sbabomia), Nova civitate, (palacio Sibillarum), Kemense, Rakath (Kakat?), Udward, Baycz, Pebohe, Wapenus, Owar, Zob, (Balneum), Lubathlan (Lábatlan), Heregh, Bogdan et Marwsio (Dunabogdány és Nagymaros?????), Zágráb, Nagyvárad, Jenthkerd, Polonia, Kekath (Kakat?), Zeuch, Kural, Kakath...questo libro fu apresentato questo di quarto di setenbro 1492 al signor Gubernator et azetategie queste spesse como particularmente apar per li capituli in presenza di misser Filipo da Bresa razionalle di la Maesta di madamasi dudum fecerant fieri ..... Summa f. XX d. LXXXI (super: d. 20 81)
509MTAMs. 4997.9MTA másolatgyűjtemény | Libro de intrata et de usitta et per debituri | 1491-es jövedelmek és kiadások | Főkönyvi típusú szerkezet (számlasoros rész és személyi számlák alkotják a kötet két nagy egységét): 3 – 9 index 10 – 11 invocatio 11 – 12 memoriale 12 – 15 Resti degli anni precedenti 16 – 18 nagyobb tizedek 18 – 20 kisebb tizedek 21 census plebanorum 21 – 23 Decime con danari del Claro com pecuniis Tinar (mi az a Claro??) 23 – 24 gabonatized 24 farsangi cenzus 24 – 31 Szent György napi cenzus lajstromok 31 – 37 Szent Mihály napi cenzus lajtromok 37 – 38 pünkösdi, Szent András és Szent Márton napi cenzus 38 – 39 karácsonyi cenzus 39 – 40 egyházi nemesek Szent Márton napi cenzusa 40 szénakaszálás 40 – 42 udvardi és nyárhidai vámok 43 – 44 kisebb malmok 44 – 47 ebédváltság 48 ajándék (munera) 49 – 50 viza eladás 50 borjúbőr eladás 51 következő év (1492) előre beszedett jövedelmei 52 – 53 rendkívüli jövedelmek 53 – 55 szebeni pisetum 56 – 58 körmöci pisetum 59 – 61 nagybányai pisetum 61 – 62 rozsnyói úrbura 62 – 65 borvásárlás 65 – 70 hús és zsír vásárlás 71 – 75 fűszer vásárlás 75 – 80 egyéb konyhai költségek 80 – 81 hordórakodás és javítás költségei 81 – 83 adakozás és kegyes felajánlások 84 – 98 lovas futárok 98 – 99 tinta és egyéb kancelláriai költségek 100 – 102 fizetés nélküli (apródok?) ruházására fordított költségek 103 – 105 rendkívüli költségek 105 – 106 az érseknek adott pénzek (Hippolit zsebpénze..) 107 élőállt a konyha számára 108 – 109 tűzifa a konyha számára 110 – 112 viasz és gyertya a templom számára 112 – 113 egyéb istállóra fordított költségek 113 – 115 zabvásárlás 115 – 123 várépítési és javítási költségek 123 – 127 érseki ruhatár (guardaroba) 127 – 134 fizetés nélküli (apródok?) alkalmazottak ruházása 134 – 135 sóvásárlás a konyha számára 136 – 137 szénakaszálás költségei 137 – 138 hajós szolgálatok költségei 139 – 140 pozsonyi ház költségei 141 – 142 háború alatti költségek (trónviszály) 143 – 144 hajóvétel a vár számára 144 – 148 királyné költségei 149 – 150 szűcs költségei 150 – 155 néhány személyi számla 155 – 157 Magyarországon feldolgozott ezüst 157 – 159 pozsonyi tized 159 – 161 ezüst mázsája 161 – 273 személyi számlák (figyelem: a másolat hibásan rendezi a tartozik/követel számlákat) (262-tól kamarai számlák, végén: provisor összegző számlája) | főkönyv típusú számadáskönyv | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszPiero Pincharo de Parma | | Ippolito d’Este | Anbrosio literato e conpagni (Anbrosio literato iudize de la Citta Regalle di Strigonio insieme con li conpagni), Andrea Vas, Antonio Ragusio orefize (maistro ntonio Ragusao provisore), Alfurello castellano, Anzi perler mercatante todesco di Buda, Beltrame Costabili, Bernardino di Frangapani conte di Modrusa, Biasio di Pest, Blasius Filipi dal thesaurero (Blasius Filipi fratello), Cristofallo da Basa fu insaponator, Cesaro Valentino, Dionisio marangon, Emerico Zobori (Zoboro/Zobai/Soboro), Maestro Filipo orefize de Buda, Gregorio Borsolo qualle fu castellan de Verpezo, Ladislao preposto et provisor, Ludovigo di Caluri provisorre del signor gubernatore, Michaele Turocle, Matheo Parvo conte di Liptovia (Cecei Kis Máté) over soi eredi, Martinello sarto di la maista di madama (*santo), Martino Cotta (Cota, botta?), Nicolo Safaro, Nicolo Corvato, Otaviano di Voltera marcante fiorentino in Buda, Petro Terna capitano di Strigonia, Pazifico de Amellia, Palko magistro de stalla, Stephano thomori qualle fu provisore de Vizegrado, Stephano thesaurero vechio, Stefanus Zolz (Zoldi) camarario che fu de Rivola Dominaro, Thomaso maestro Gibiniense (cividense – am. szebeni), Tomas panis provisor, Tarsai Kis (Farsai?), Tomaso notaro de la maesta de madama, Tadio de Lardi thesaurero, Zohane di Sarlo fu pisetario in Cremizia, Zohane orvato de Marmais, Zohane Sigismondo da san Ziorzi, Zohani pelifize di Strigonio, szövegből: Hippolito da Este de Aragonia, Piero Pincharo scribano de racion, magistro conte Stefano palatino, magistro conte Petro da Salo Zorz, Gregorio canovaro, Mathias Sieron, Petro Susi, Martino Balogi, frate Bonaventura capelano, Bernabas Gelai, Marcus Peter, Petrus de Kalanda et Ditrico, Palko Parvo, Michele Sumori, Nag Lorenzo et Nag Alberto provisori di la maesta di madama, Balogi Janus, Kakas Janus, Michael Buchiani, Nag Martino provisor di la maesta di madama, Kis Thomaso provisor, Nagbelai Bernabas, Marcus Peter, Bernardo Tomori, Ladislao Rodi (Lodi), Balogi Giorgio, Ditrico Galsai (de Galusa, Galfii), Palko Parvo, Michael Sumori (Somori Mial/Mialle), Bernabas Belai, Nag Antonio, Michael Simon, Michael Leli (Loli), Ladislao Kalnai, Nag Janus, Biasio Sak vize castellano, Paullo maistro da Buda, Andria famio del camarario di Cremizia, Giorgio pisetario di Rivola Dominarum, Cristofaro iudize et zurato di Rosgnobania, Antonio di Archo, misser Zorzi Poli, Lachion, Giorgio Sason, Nicolo Sasano, Zansone, Dobos Tomaso, anbassatori di Polonia, famio Panza, Ruzinente, Zugon, misser Sebastiano, Piero Antonio fiorentino, Bernardino Monello, maistro Palamidest spizialle, misser Jacomo Periguli, Jacob Corvato, Pauliza, Rusina, Balaso Ferizo, Gregorio Stafero, Vico Schiavon fu canovaro, frati di santa Maria, frati di Santo Martino, don Zoberto, uno turco batizatto, fu Zemon, misser Simon astrologo, II. Ulászló, Radulzi, Pandolfo, Valentino di madama, Emerizio, Enbrizio, Pauliza, misser Perotto, Dionisio tronbetta, Valentino cavalaro, Borgizio, Benedetto da stalla, fabro da Bugla, Nicolo del Taratta, Petro Boemio da Buda, famio di Freton, Francesco ripostero, boemio Nicolo, Zohane stafero, frate Bonaventura, Bigo di Banonti in Buda, Janizio da Este, Guaspare orefize, Breson, Nicolo Maria, maistro Piero sartto, Kaldi, Nicolo Orosso, Guacho di cusina, Zohane Negro di Santa Croze, maistro Agustino, Ramis Stefano, P. Barbato, Michael murator di Lovezze, maistro Thomaso Isai, Paulo vigilator, Mial Turco, Jacomo di Perigo, Zanzone, Lucas famio di salla, Nicolo Maria pazo, el Brezano pazo, Eliobello, Nicolas Groso, Lorenzo caratero, Tomaso di Tadio, Petro caratero, Alberto pazo, Lionardo famio di stalla, Ercule, Jani pazo, giermech del reverendissimo (gyermek), Janizo Oroso, Baulian (fu) provisorre, Gregorio falkator di Musla, figiullo del vize castellan, misser Nicolo de Taratta, Valentino Grionti, Bortolamio Sarban, misser Sipio, Zizilia, Nicolo da laguch, Petro boemio, Ludovigo dai Banchi in Buda, Zafian, Roduano, maistro Tomaso canonico di Posoni, Antonio Pooli castellan di Posonio, Sinapek, Roenpeze, Rastuzi, Figonso, Andria Gras, Vidud (ezek személyek? Mindenesetre bort kaptak), Bartolamio Sarkan (Ákosházi Sárkány Bertalan), Thomaso trombeta, Johane tronbetta, Antonio tronbetta, maistro Dionisio, Guirco tronbetta, Tomaso tinpanista, Simone tubizzinator, Petro Fust, Simone di Zethen, Zohane di Sallo, Petro Koron, Bodomeri, Febiano di Zendon/Zeudon, Ladislao Vasa, Pinosos, Bernardus Epes, Clemens Magnus, ..b Desari, Benedictus Erdel, Janus Pinsas, Rasenzo di Ternavia, Cristofano tubizinator, Domenico Lucraio, Johane Giali, Pano Valesto, Antonio Diako, Focion, Paulo Ganz, Ladislao Erdeli, Dionisio tubizinator, Balas Kerei, Giorgio Lakas, Petro Radolzi, Zohane magistro, Michael risaro, Giorgio Nasino risaro, Giorgio Botha risaro, Mathias Freton risaro, Thomaso Corvatto, maistro Agusto Benbo, Tadio di Sardi (Sic), misser Antonio da Sculi, Petro Jacobo, Polarindese, Bigo Doschino, Ercule stafero, madona Casandra, maistro Valentino cogo, Ulobello Barbaro, Janus stafero, Zanzone saponator, Nicolo Corvatto, Thomaso Barbalonga, maistro Egidio cogo, Thodeschino, Duizo Rosi, misser Nicolo Dasaeli, Antonio d’Ascoli, Pauliza, Janizio cantor, Giulio Fabi, Johane Antonio da Pavia, Zohane Olivedo castellano, misser Alfarello castellano, Janko Orofo, maistro Piero sarto, Mochin cantore, la Greca lavandera, Lorenzo Corvatto, maistro Urban fabro, misser Martinus da stalle, Giaris caratero, Nag Giorgio Corvatto, Palko maistro da la stalla, Palko caratero, Nag Giorgio caratero, Lucas Oros, Benedetto da stalla, Alberto barbato, Corado Piso, Piero Radulzi (Radulzi Pitor), Bartolomi da Napoli, (signor gubernator Guido??), Urbano tronbetta, Forvan, Giorgio Adodio, Giorgio Costa, Benedetto stabulario, Barbato stabulario, Lionardo stabulario, Balase Ferenze, Filipo orefize, Martinello sartto, maistro Antonio Raguseo, Zohane Corvato di Magniaris (/ misser Zohane Corvatto camararo de la camara di Mermarus), maistro Paullo doleator, maistro Sebastian, Balonzo caratero, Thomaso notaro scrivano che fu di la maista di madama, conte Petro da santo Zorzo, Andria famio del camarario, (abatte di Pelize – pilisi apát), Ladislao preposto di Castro ferrio et provisore, Emerico Zobero, ...io Sagi caratero, Bartolomeo Garosi, Roberto fabro, Anbroso merzenario, Matheo merzenario, Michael pintor, Jacob pistor, Blasio cribrator, Michael pintor, Bernabas chlavigiero, Laurenzo carnifize, Stefano dal granaro, Stefano Vasvari, Petro coquo, misser Bernabo Gubernator, magnifico conte Pietro di santo Giorgio et di Bozino, El magnifico conte Zohane et Sigismondo da Santo Giorgio, Luca cavalaro, Blasio Sakas et plebano di Pest (gömöri, tornai és nógrádi tizedeket bérlik), Stefano Buchiano, Matheo orefize di Buda, Saverio, Nag Antonio e Bernabas provisori di sua maesta, Zohane organista, Balogia Janus, Petro Fusi (vsz. Susi), (szerintem hibás nevek ezen a számlán: Petro de Galusa, Johane Belai), patron Velesto, Balaso Kerei, Giorgio de Lak, Giorgio Bot, Gosztonyi András, Beatrice d’Aragona, Antonino Brancha1491Esztergom | | Strigonio, Napoli, Pest, Buda, Cremizia, Rivola Dominarum, Zibinio (*Tibinio), Posonio, Voltera, Santo Giorgio, Rosgnobania, Sarlo, Zólyom vm., Liptó vm., Turóc vm., Árva vm., Komárom vármegye, Nyitra vm. (*Hinien, *Nutria), Gömör vm. (*Semeria), Torna vm., Nógrád vm. Pozsony vm., Zalka, Zolo et pertinenzie, Ludor, Sonpente, Ledez, Pogran, Lelus, Chiechu, Berzenze, Pispeki, Viekenie, Verebel, Bodon, Zela, Pasto, Kelementa, Bezeth, Ilsica, Pelise (Pilis), Oremize, Haglocha, Kislocha, Trubina, Sliska, Kozorina, Prestalik, Piulfalla, Bartosleotha, Lutila, Jestrebe, Giarmat, Alsóvadkert (*Isovadkert), Középsővadkert (*Zezopsuvadberg), Hugyag (*Iugiak), Nagzollu, Pispekii Filek, Pispekii Posonius, Sumogit, Cielic, Machia, Chiem, Urssu, Gwza, Nazvad, Imen, Zakalos, Marthos, Nandor, Herthem, Vaga, Zerduc, Szent György napi cenzus: 1) Udvard, Niarchard (Marchard), Nagker, Kiskér, Vaga, Szerdahely, 2) Gutha, Nazvad, Nandos, Zakalos, Marthos, Anialla, Heton, 3) Kerestur, Ocremize, Naglocha, Kislocha, Trubina, Sloska, Kozorina, Prestavik, Pirel salvalli, Janova Leota, Bartosleotha, Lutila, Iestrebe, Nevaleota, Nevolna, Kapronza, 4) Drigiel, Pathac, Hont, Sipik, Chitac, Deithat, 5) Sarlo, Helne, Kissaro, Sangiorgio, Giarmat, Perbethe, 6) Zelas, Chrokub, Nenpti, Berzenzegel, 7) Alsovad, Felsuvadkert, Keziplu vadkert, Nagzlie, Pispekii glik, Cerem, Kuscen, Izbeg, Elgierzeg, Peribliem, Icliem, 8) Magiarzeud, Vasacel (Vásárhely?), Nemenzedo (Németszőgyén), Gug, Farvad (Farnad), 9) Rosgnobania, Nadobola, Chiuchi, Saio Pispeki, Velkenie, 10) Verebel, Aha, Thelda, 11) Kemend, Kürt, Bait, Leek, Ledez, Pispeki Posoni, Simogi, Kulie, Upsall, Baioth, Bercug, Tardas, Urs, Moch, Mochia, Chie, Fakat (Kakat?), Zalka, Bersen, Kemenze, 12) Berneze, Zelze, Kiselved, Nagmisla (sic), Kismusla, Bulchiu, Tardaskedi, Nagelved, Bart, Koch, Kural, Chiekie, Farkasd, Kevesd, Bartha, Leled, (Liberi:) Gioroch, Marot, Borognia, Sichue, Pechiom, Vinvoia, Zimat, Sigard, Riva Perbete deserta, Zempal, Szent Mihály napi cenzus: 1) Udvard, Niatorid, Nagker, Kykev (Kiskér?), Vaga, Zerdael, 2) Gutha, Nazvad, Nandot, Zakalos, Marthos, Amialla, Hoto.., Imen, 3) Kerestrie, Otremiz, Naglocha, Kislocha, Trubina, Ileska, Kozorina/Zozorina, Prisiamlik, Piuffalua, Ianova, leota, Bartos leota, Lutila, Iestirbe, Nova leota, Nevolna, Kapronza, 4) Dregie, Pathac, Hont, Sypik, Cithat, Deitar, 5) Sarlo, Helve, Kissaro, Sengiorg, Giarmot, Perbette, 6) Zelus, Chiekul, Neupthi, Berzenze, 7) Alsuvadkert, Felsuvadkert, Kezipsvadkert, Hugial, Nagalb, Pisaki silek (Fülekpüspöki..), 8) Cotom, Kiscetom, Izbeg, Egierzeg, Ribliem, Irbiem, 9) Magiarzeude, Vasarel, Nomietzeude, Gug, Farnad, 10) Rosgni Bania, Nadabola, Chiuzo, Scriopispeki (Sajópüspöki), Velkenie, 11) Verebel, Aha, Beld, 12) Kert, Bacol, Leok, Ledez, Kisob, Baicol, Slade, Ivisa, Sicheu, Moch, Machia, Kakat, Bersem, Kemenze, Berneze, Zethe, Nagmussla, Kismaslla, 13) Bulchiu, Tardaskedi, Kural, Chele, Farkasd, Kevosd, Baitha, Lonad, 14) Udvard, Niarchaid, Nagiar, Kiskev, Pünkösdi és Szent András é Márton napi cenzus: Hedueg, Patak, Ict.., Bart, Karácsonyi cenzus: Hidueg, Rible, Irlie, Saiopispeki, Velkenie, Zalka, egyházi nemesek: Baicha, Leol, Verebel, Sangiorgio Szénakaszálás: Sarlo, Thelonium: Udvard, Gniarchard, Kerestrix, Ocremiz, Visalla (Újfalu), Gutha, Nazvad, Verebel, Kisebb malmok: Gioroch, Nagker, Vaga, distretto di Santa Croce (Garamszentkereszt), Egierzeeg, Riblion, Saio Pispeki, Velkenie, ebédváltság: Udvard, Nagykér, Kiskér, Vaga, Zerdael, Gutha, Nandoo, Zakalos, Marthos, Kerestuo, Ocremiz, Naglocha, Kislocha, Trubina, Prestanlik, Ianovaleota, Laval, ..onza (Kapronza), Sengiorg, Giarmat, Perbeteze, Zolus, Bieku, Alsovadkert, Kezepsu vadkert, Nagzellb, Cette, Izbeg, Magiarzeude, Nemetzeude, Farnad, Zeolii, Kemenze, Berneze, Kural, Nagclud, Baitha, Munera: Kerestrix, Farnad, Bart, Bulozio, Urs, Viza eladás: Gutza, Kiadási számlákon: Kerestuzze, Iternavia, Comaro, Polonia, Santo Kerale (Szentkirály), Vize Grado, Italia, Alba Regalle, Ovaro (Óvár), Timo, Lozia (Lőcse?), Vadkur.., Scodondita, campo verso Austria, Vazia, Salkad, Sare, Musla, Zobo (Szob), Sardas, Herige, Baiot (Maiot), Siechu, Zeudon, Nemit Zeudon, Quibete, Prebulzia, Verpezo, Ternavia (Trnava/Nagyszombat), Samaria (Šamorín/Somorja), Bezen, Macha, Moravia, Személyi számlákon: Ongaria, Castro ferrio (Vasvár?), Sette Ville, Zaitha, Sirimio (szerémi bor), Modrusa, Mermarus (Máramaros), Senpeze, Ledez1491 A Andres Goston preposto per conto de le dezime de l anno passato 1490... zi e dinari otanta otto ... re como in questo libro ....
510MTAMs. 4997.10MTA másolatgyűjtemény | Ludovicus Florinus jelentése Estei Hippolitnak | | Hat bekezdés – jelentés az országgyűlésben és a királyi tanácsban történtekről, ez utóbbiról Bocskai Miklós révén szerzett tudomást (néhány várat meg kellene javíttatni a jövedelmekből, amelyek a törökkel határosak, de határozat nem született, mert nem volt egyetértés). Esztergomba hívja Ludoviust Bocskai tárgyalni a püspökségről; Thadeo di Lardi szívesen visszatérne Hippolit szolgálatába; mindenféle szóbeszédről és mendemondáról is hírt ad, amelyekről a saját véleményét is leírja; egy pap birtokvitát kezdett az esperesi kerülettel Don Zorzo személyesen ment oda; Heves vármegyében alispánt akartak váltani; a Borso megyei nemesek határozatot hoztak, mely szerint akit főben járó bűnökért beidéznek, azt meg lehet ölni, s aki megöli, azé lesz a bűnös minden birtoka; a szóbeszéd szerint Hippolit a testvérének, Giulionak akarja adni az egri püspökséget, amit Ludovicus nem hisz el; jó volt idén a termés. | levél (beszámoló) | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszLudovicus Florinus | | | Hyppolitus EstensisNicoló Boschaii, II. Ulászló, messer Thadio de Lardi, Don Zorzo, Ladislao Gereb de Wingarth, Barba Longa, Don Julio, Beatrice d’Aragona1499.07.07.Eger | | Eger, Strigonio, Italia, Transilvania, comitato de Heves, comitato BorsodiensePer una mia quale credo a questa hora haverá receputa...Altro al presente non mi occorre se non raccomandarmi Ali piedi di V. S. R.ma.
511MTAMs 4936,I/13Új másolatok. Milánó | | beszámoló a magyarországi politikai helyzetről | főúri összeesküvés Mátyás király ellen; Mátyás gyülekezés elleni rendeletet hoz; egyezkedések a törökkel; Velence illetve Itália szerepe a török-magyar háborúban | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olasz, latinVespasiano da Bisticci | | | Alfonso d’Aragona (primogenito di Ferdinando d’Aragona)Mátyás (király); Giorgio Policarpo, Vitéz János (Esztergom érseke); Janus Pannonius (Pécs püspöke); Ferdinando d’Aragona (Nápoly királya)1467.12.28.Firenze | | Esztergom, Pécs, Vinegia (?), BudaNon si doverra maravigliare la IllustrissimaIn questa non o altro degnio a dire alla Ill(ustrissi)ma S(igno)ria Vostra
512MTAMs 4936,I/14Új másolatok. Milánó. | | követi jelentés a magyarországi politikai helyzetről Mátyás halála után | Mátyás halála;királyválasztás; a milánói udvar Corvin Jánost támogatja; Corvin János konkurenciája és támogatóik; küzdelem a magyar trónért | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olaszMaffeo di Clivate (milánói követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Mátyás (király); Beatrix (királyné); Corvin János; Francesco Fontana; II. Ulászló (cseh király); IV. Kázmér (lengyel király); Sándor herceg (Kázmér lengyel király fia); János Albert (Kázmér lengyel király fia); III. Frigyes (német-római császár)1490.04.08.Bécs | Milano | Bécs; SziléziaDipl. Emlékek, IV, k. 164. és 167. 1.Dapoi scripte l’altre mie ho intesoma se voria sempre far presto
513MTAMs 4936,I/15Új másolatok. Milánó | | követi jelentés a török-moldvai, illetve a török-havasalföldi konfliktusokról | moldva-török konfliktus; a török Bulgáriában; éhség és pestis sújtja a török sereget; küzdelem a havasalföldi uralkodói címért; Ali bég portyái | diplomáciai levél | kézirat | papir | 21*31 cm | olasz, latinStephanus de Bathar (?) | | | Mátyás (király)II. Mehmet (török szultán), Basarab (havasalföldi vajda); III. István (moldvai fejedelem); Ali (szendrői bég); Szkander bég; Mátyás (király); Bari püspöke; Ferdinando d’Aragona (nápolyi király); Sebastiano Baduero; Antonio Vitturi (követ)1476.08.16.(?) | Buda | Moldávia; Boaza (?); Bulgária; TemesvárPridem scripseramus S. Vestre ex parteet Messer Antonio Victuri suo successore
514MTAMs 4937/II/0001A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | Zsigmond király privilegiuma, mellyel a savonai őrgrófokat, Lazarini Galeottot, Károlyt, Artusiust és Jánost birtokukban és méltóságukban megerősíti. (Óváry Lipót) | adománylevél | | papír | 22*34 cm | latinJohannes K | | Luxemburgi Zsigmond | Galeotus, Carolus, Georgius, Artusius, Johannes Lazarinus, Carolus, Conradus de Carretto1413.12.13.? Lodi | | Notum facimus tenore presentium universis Regalis eminentie generosa sublimatas et si subditorum universaliter omnium……prestent ut moris et fidelitatis subiectionis et homagii solitum sacramentum. Presentium sub nostre majestatis sigilli testimonio literarum.
515ASMiSf. 642/2,5LYUK | | | | diplomáciai levél | kézirat, másolat | papír | 22*34 cm | Ludovico Maria Sforza | | | Mátyás király1490.02.08.Villanova | | lyuklyuk
516MTAMS 4936/II,9Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai ügyekről | II. Ulászló olajjal üzletel Pugliában, Beatrix és II. Ulászló pénzügyei, I. Miksa békét kötött II. Ulászlóval és visszatért Bécsbe, a hírek bizonytalansága | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Ferdinánd (nápolyi király), Beatrix (magyar királyné), II. Ulászló, Andrea Bragadino (velencei kereskedő), I. Miksa1491.01.13.Venezia | Milano | Puglia, Bécs Essendosi rasonato qua che lase ne debiano havere spesso littere
517MTAMS 4936/II,10Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | válasz követi beszámolóra | A milánói herceg megkapta a velencei követ által megszerzett zengg-i levél másolatát, a milánói herceg megdicséri a követet elvégzett munkája miatt | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Taddeo Vimercati (velencei követ)Székely Jakab (Sichel Jacob)1491.01.13.Milano | Milano | Zengg (Segna)Per le vostre de VI. restassimo avisatinon accade fare altra replicatione
518MTAMS 4936/II,11Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | I. Ferdinánd (nápolyi király) pénzzel támogatja lányát Beatrixot | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Bartolomeo CalcoI. Ferdinánd (nápolyi király), Beatrix (magyar királyné)1491.01.13.Venezia | | Per quello che scrivo al vostronon diro altro circa cio
519MTAMS 4936/II,12Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | jelentés a magyarországi hadi ügyekről | I. Miksa magyarországi hódításai, I. Miksa visszaszorítása, veszteségei, megsebesülése | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGiacomo Botta (Tortona püspöke) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa, Taddeo Vimercati (velencei követ)1491.01.15.Roma | Milano | Essendo divulgato qua che Hungarifabule havemo in questa corte
520MTAMS 4936/II,13Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | I. Miksa és II. Ulászló fegyveres konfliktusa | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAntonio Stanga (követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa, II. Ulászló, Vincenso da Nola1491.01.16.Napoli | Milano | Venezia, FirenzeDe Hungaria niuna cosa certael maxime de la causa darone aviso
521MTAMS 4936/II,14Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés a nemzetközi politikai helyzetről | I. Miksa és II. Ulászló békekötésének híre, küzdelem a magyar trónért Mátyás halála után | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa, II. Ulászló, I. János Albert (lengyel királyfi)1491.01.17.Venezia | Milano | Novamente e venuto uno correro allemanoper ora non se intende di novo
522MTAMS 4936/II,15Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | válasz követi beszámolóra | Beatrix pénzügyei | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Taddeo Vimercati (velencei követ)Beatrix (királyné)1491.01.21.Milano | Venezia | MagyarországHavendone voi significato diligentemente quello megliore fundamento si possa
523MTAMS 4936/II,16Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés a magyarországi hírekről | I. Miksa és II. Ulászló békekötésének híre, Puglia-i pénzek | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Beatrix (királyné)1491.01.24.Venezia | Milano | Magyarország, PugliaDe Hungaria non si sente altronon volerne piu parlare
524MTAMS 4936/II,17Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló I. Miksa ügyeiről követi jelentés alapján | I. Miksa magyarországi veszteségeinek, illetve sebesülésének cáfolata, a magyarországi püspökök állítólag I. Miksát támogatják, Linz-i országgyűlés terve | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGiacomo Botta (Tortona püspöke) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa, II. Ulászló1491.01.24.Roma | Milano | LinzEssendo arrivato qui hogi uno cavalaroche epso me le ha referte
525MTAMS 4936/II,18Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | válasz követi jelentésre | I. Miksa és II. Ulászló fegyveres konfliktusának híre | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Antonio Stanga (követ)I. Miksa, II. Ulászló, Vincenso da Nola1491.01.26.Milano | Napoli | Da Venetia havemo anchora noi havuto lo avisola causa de tale andata
526MTAMS 4936/II,19Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | I. Ferdinánd (nápolyi király) pénzt küld Magyarországra | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa, II. Ulászló, Germana di Foix (calabriai hercegné), I. Ferdinánd (nápolyi király) 1491.01.30.Venezia | Milano | MagyarországDe Hungaria non si intende altroremissi et portarli in Hungaria
527MTAMS 4936/II,20Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a magyarországi politikai helyzetről | I. Miksa Magyarországon, János Albert (lengyel királyfi) és II. Ulászló kiegyezése | diplomáciai levél | kézirat | papir | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó hercege)IV. Kázmér (lengyel király), János Albert (lengyel királyfi), II. Ulászló, I. Miksa1491.02.05.Bologna | Milano | MagyarországDi novo qua da alchune bande nulla emergenotizia perho non mi extendero altramente
528MTAMS 4936/II,21Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | I. Miksa (római király) és III. Frigyes (német-római császár) Linzben vannak, hogy Magyarország helyzetéről tárgyaljanak, II. Ulászló követe pénzt szállít Magyarországra | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa, III. Frigyes (német-római császár), II. Ulászló1491.02.07.Venezia | Milano | LinzDele parte de Hungaria niente se intendenon intende poterli con secureza
529MTAMS 4936/II,22Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | válasz követi jelentésre | köszönetnyilvánítás a követi jelentésekért | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Taddeo Vimercati (velencei követ)1491.02.24.Milano | Venezia | Con grande satisfactione havemo lectohavevate li dele cose de Ungaria
530MTAMS 4936/II,23Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a magyarországi hadi és politikai helyzetről | II. Ulászló és testvére János Albert ellen vonul, híradás a kiegyezésről, János Albert anyagilag segíti testvérét a Habsburgok elleni küzdelemben, II. Ulászló Szlavóniába küldi Kinizsi Pált, küzdelem a magyarországi területekért Mátyás halála után, erőviszonyok Mátyás halála után, Beatrix Esztergomban van, II. Ulászló és Beatrix házasságkötése, I. Miksa Zágráb ellen vonul, törökök szárazföldi sereggel készülődnek szerbiai területek elfoglalására | diplomáciai levél | kézirat | papir | 22*34 cm | olaszBartolomeo Castiglioni | | | velencei követII. Ulászló, János Albert (lengyel királyfi), IV. Kázmér (lengyel király), Magyar Balázs (hadvezér), Székely Jakab, Kinizsi Pál (Chines Pavalo?), I. Miksa, Egervári László (hotvát bán), Geréb Mátyás (horvát-szlavón bán), Corvin János (horvát-szlavón bán, conte Lorenzo, conte Stefano, Beatrix (magyar királyné)1491.02.25.Zengg (Segna) | Venezia | Buda, Zágráb, Szlavónia, Esztergom, Szeben, BelgrádDela maiesta del signore re nostroa Venetia avisaro dele cose seguirano
531MTAMS 4936/II,24Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló az aktuális politikai helyzetről, levél kézbesítőjének beajánlása | Antonio Maria herceg házasságkötése Constatia-val, II. Ulászló és testvére János Albert fegyveres küzdelme a magyar trónért, I. Miksa elfoglalta Székesfehérvárt, I. Miksa Nürnbergbe hívatja a Habsburg főurakat megbeszélésre, török veszély fenyegeti Magyarországot és a környező országokat, I. Miksa hódításai, nincs hír Beatrixről, utóiratban: II. Ulászló békét kötött János Alberttel, IV. Kázmért János Albert fogja követni a trónon | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszEpiscopus Seturiensis (?) | | | Nicolao de Bangonibus / Nicolaus Bangonus / Niccolo RangoniAntonio Capello da Modena, Giovanni II. Bentivolio (Bologna ura), conte Antonio Maria, IV. Kázmér (lengyel király), II. Ulászló, János Albert (lengyel királyfi), Beatrix (magyar királyné)1491.02.28.Praga | Bologna | Modena, Lengyelország, Székesfehérvár, Nürnberg, Németország, Itália, Csehország, Bécs, AusztriaSono al presente Magnifico conte due potissime causepossa succedere in quello regno de Polonia
532MTAMS 4936/II,25Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a magyarországi politikai helyzetről | Ercole d’Este követei Zágrábban raboskodtak és onnan nem tudtak továbbjutni, a követek jelenteni akarják tapasztalataikat Corvin Jánosnak, II. Ulászló és János Albert békekötése, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Ercole d’Este (Ferrara hercege), Corvin János, Mátyás (magyar király), II. Ulászló, János Albert (lengyel királyfi), I. Miksa (római király), 1491.03.08.Venezia | Milano | Ferrara, Zágráb, Heri circha una hora di nocte arrivarenohavere hauto da quelli oratori veneno da Zagabria
533MTAMS 4936/II,26Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | rövid követi beszámoló, híradást tartalmazó összefoglaló kísérőlevele | II. Ulászló követe Velencében anyagi segítségnyújtásra várva, a követ Zengg-ből érkezett levelek tartalmának továbbítását ígéri | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király)1491.03.09.Venezia | Milano | Zengg (Segna), Havendo io inteso ch’erano venute littereda Segnase habbi da quelle cose d’Hungaria
534MTAMS 4936/II,27Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | a követ bejelenti, hogy nincs híradásra alkalmas hír | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAntonio Stanga (követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Beatrix (királyné)1491.03.11.Napoli | Milano | MagyarországDe Hungaria essendo novamente venuto quadebieno verisimelmente essere quelle cose
535MTAMS 4936/II,28Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló | Bianca Maria Sforza házassága | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAscanio Maria Sforza | | | Ludovico Maria Sforza (Milánó hercege)Bianca Maria Sforza, VIII. Ince pápa1491.03.15.Roma | Milano | A Blikk folytatásokban közliLa V(ostr)a Ex(cellenti)a non se maraviglia se non ho scriptoquanto piu presto sia possibile
536MTAMS 4936/II,29Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | I. Miksa olasz katonákat fogad saját pénzén, I. Miksa szlavóniai hódításai | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), Ludovico Sforza1491.03.15.Venezia | | Zengg (Segna), Trento, SzlavóniaQua nuovamente e venuto uno ambascatorevoluntera me l’haverieno comunicato
537MTAMS 4936/II,30Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | Corvin János küldötte leveleket hozott Itáliába, Ulászló és testvére János békekötésének híre, Taddeo Vimercati nem bízik meg a küldöttben | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Bartolomeo CalcoCorvin János, Mátyás (magyar király), Francesco Fontana, Maffeo Trivilliense (milánói követ), Ludovico Sforza, 1491.03.25.Venezia | Milano | MilanoHozi sul tardo capito qua da mi uno certo ungaropossi fare quello gli pare expediente
538MTAMS 4936/II,31Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinMaffeo Trivilliense (milánói követ) | | | Bakócz Tamás (győri püspök)Beatrix (királyné)1491.03.25. | | Milano, Napoli, Ferrara, Per Gregorium famulum meum quem iam quatuornostrum incommodum fabule astipulentur
539MTAMS 4936/II,32Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | Zengg-i követ Velencében | | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)1491.03.26.Venezia | Milano | Zengg (Segna)Quello oratore de Segna e anche quaAltro de novo non se intende
540MTAMS 4936/II,33Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi katonai ügyekről | a törökök megközelítették Szeben határát, Miksa meghódítja Zágrábot | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa, Székely János 1491.03.27.Venezia | Milano | Szeben, Dalmácia, Horvátország, ZágrábQuesta matina ritrovandome insiema con questiterra male habitata et senza mari
541MTAMS 4936/II,34Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló I. Miksa követeinek látogatásáról Milánóban | I. Miksa követei Milánóban, I. Miksa tisztázni próbálja II. Ulászló őt érintő híreszteléseit, I. Miksa az olasz főurak segítségét kéri a török elleni harcban, a milánói herceg pozitívan fogadja a követek beszámolóját, a követek tovább indulnak Mantovába, a herceg beszámolót kér a leendő fejleményekről | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olasz, latinGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Taddeo Vimercati (velencei követ)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király)1491.04.04.Milano | Venezia (?) | MantovaMesser Taddeo. Sono venuti qui li oratoriquello che tractarano cum lei
542MTAMS 4936/II,35Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai helyzetről | hírek arról, hogy II. Ulászló visszafoglalta Székesfehérvárt I. Miksától, II. Ulászló összefog testvérével és apjával Bécs visszafoglalásának céljával, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), I. Miksa (római király), János Albert (lengyel királyfi), IV. Kázmér (lengyel király), 1491.04.21.Bologna | Milano | Ragusa, Székesfehérvár, BécsQuesta sera ritrovandomi col magnifico messer Johannedubio del Turcho da quelle bande
543MTAMS 4937/II/0002A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | Zsigmond király és császár megerősíti a pápiai karthausi r. konvent régi kiváltságait. (Óváry Lipót) | kiváltságlevél | | papír | 22*34 cm | latin | | | 1418.02.02.Konstanz | | Inter alias variarum cogitationum curas quibus continuo pro gregis dominici in orto domini regimine pasci...... quam contrafaciens tociens quociens contra factum fiunt se noverit intursurum. Presentium sub nostre majestatis sigilli appensione testimonie literarum.
544MTAMS 4936/II,36Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a magyarországi helyzetről | Bakócz Tamás II. Ulászló érdekében magyarázkodik, II. Ulászló és testvére János Albert békekötése, II. Ulászló és Bianca Maria Sforza házasságkötésének ügye, a házasságkötéssel kapcsolatos pénzügyek, Beatrix hitegetése, mivel félnek, hogy Beatrix bosszúból várait I. Miksának adja, titoktartás Beatrix előtt, II. Ulászló küldötteket kér, Ascanio püspök javadalmai Pécsváradon, Bakócz Tamás bíbornoksága | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinBakócz Tamás (győri püspök) | | | Maffeo Trivilliense (milánói követ)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), János Albert (lengyel királyfi), Ifj. Vitéz János (veszprémi püspök), Bianca Maria Sforza, Beatrix (magyar királyné), I. Ferdinánd (nápolyi király), Ascanio Sforza püspök, 1491.04.29.Buda | Milano | Kassa, Buda, Ausztria, Veszprém, Esztergomi püspökség, Pécsvárad, SzászországBerzeviczy Albert, Beatrix királyné, Történelmi élet- és korrajzNon miretur dominatio vestra neque molesteregni Ungarie per eumdem ducem sibi illatam
545MTAMS 4936/II,37Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés kérése | Székesfehérvári és bécsi hadjárat | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Francesco Tranchedino (bologna-i követ)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király)1491.05.01.Vigevano | Bologna | Mantova, Székesfehérvár, BécsFrancisco li avisi dele tue de 21andare alla impresa de Vienna
546MTAMS 4936/II,38Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló velencei híradásról | Ulászló és Beatrix házasságának állítólagos kihirdetése, Velencéből érkező hír továbbadása | levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszBartolomeo Calco | | | Giovanni AgostinoLudovico Sforza, II. Ulászló, Beatrix (királyné), messer Simonotto, Giacomo Trotti, Taddeo Lardi1491.05.16.Milano | | Berzeviczy Albert, Beatrix királyné, Történelmi élet- és korrajzQuesta matina da Venetia se sonno havutedeli predicti oratori ne de altri
547MTAMS 4936/II,39Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | IV. Kázmér (lengyel király) és III. Frigyes (német-római császár) békíteni próbálják fiaikat, az esetleges békekötés feltételei, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)IV. Kázmér (lengyel király), III. Frigyes (német-római császár), János Albert (lengyel királyfi), II. Ulászló, I. Miksa (római király), Mátyás (magyar király)1491.05.30.Venezia | Milano | Dalmácia, Horvátország, Essendo hieri al conspecto de questituttavolta non l’ho credeveno
548MTAMS 4936/II,40Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai ügyekről | II. Ulászló és János Albert készülődnek visszahódítani I. Miksától, az egykor Mátyás által birtokolt területeket, nürnbergi birodalmi találkozó, a találkozón I. Miksa állítólag pénzügyi és katonai támogatókat gyűjt, törökök elleni összefogás, Corvin János állítólagos halála, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló, János Albert (lengyel királyfi), Mátyás (magyar király), I. Miksa (római király), Corvin János, messer Bajmondo (apostoli követ)1491.06.02.Bologna | | Ausztria, Nürnberg, Bretagne, Questa matina dal rectore deli artisti de messer Bajmondo legato apostolico
549MTAMS 4936/II,41Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | részletek követi beszámolókból | II. Ulászló követei megérkeznek Nürnbergbe a birodalmi gyűlésre, magyarországi katonai helyzet, a török szultán követeit várják | diplomáciai levél töredékek | kézirat | papír | 22*34 cm | olasz | | | Giovanni Bentivoglio (bologna-i főúr)II. Ulászló, III. Frigyes (német-római császár), I. Miksa1491.06.03.Nürnberg | Bologna | Nürnberg, MagyarországAl di 3 del presente arrivaria qui l’ambaxariaet dicesi vene uno ambaxatore de soldano anchora
550MTAMS 4936/II,42Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai ügyekről | török elleni hadjárat terve, I. Miksa bizalmas beszélgetése a követtel az Ulászlónak szánt pénzügyi támogatásokról, Beatrix állítólag apjától kér pénzügyi támogatást, a törökök elérték Magyarországot, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Casati | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló, Bianca Maria Sforza, I. Miksa (római király), I. Ferdinánd (nápolyi király), Beatrix (királyné), 1491.06.04.Nürnberg | Milano | Roma, Firenze, Zágráb, Admisso alla presentia del re la Maesta Suaet menatevi circa amille anime
551MTAMS 4936/II,43Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinPaolo Baimondi, Paolo Lanterio | | | Maffeo Trivilliense (milánói követ)Ludovico Sforza 1491.06.05.(?) | Milano | Győr, Alteris meis vobis scripsi de Gregoriise fosse cosi alargato cum Gregorio
552MTAMS 4936/II,44Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | II. Ulászló és Bianca Maria Sforza között kötendő házasság ügye, alkudozás Bianca Maria Sforza hozományáról | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszMaffeo Trivilliense (milánói követ) | | | Ludovico Sforza Paolo Lantero, Bakócz Tamás (győri püspök), II. Ulászló, Paolo Baimondo, 1491.06.05.Bologna | Milano | Sono avisato per messer Paulo Lanternoma omnino gli venerano con li ducento
553MTAMS 4936/II,45Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | előkészületek egy tárgyalásra | tárgyalás Bianca Maria Sforza hozományáról Bakócz Tamással | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Sforza | | | Maffeo Trivilliense (milánói követ)Bakócz Tamás (győri püspök), Gregorio (cavallaro de Ungaria), Paulo Lanterio, 1491.06.06.Pavia | Bologna (?) | MilanoQuesti proximi di neli quali se ritrovassimosenza lassarlo ritornare in qua
554MTAMS 4936/II,46Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló | tárgyalások Bianca Maria Sforza hozományáról | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olasz, latinPaolo Baimondi, Paolo Lanterio | | | Maffeo Trivilliense (milánói követ)Johanne Jacobo Gilino, Ludovico Sforza, Gregorio (cavallaro de Ungaria)1491.06.06.Pavia | Bologna | Doppo quella altra scripta comunicai cumcredo sopra la fede vostra
555MTAMS 4936/II,47Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | megbízás, utasítás | Ludovico Sforza utasításokkal látja el a Milánóban tartózkodó Bartolomeo Calco-t | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Sforza | | | Bartolomeo CalcoPaolo Lanterio1491.06.10.Pavia | Milano | Poi che noi comenciassemo ad havere noticiatutte quelle littere che sarano expediente
556MTAMS 4936/II,48Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | titkos utasítás, megbízatás, | II. Ulászló és Bianca Maria Sforza házasságáról való tárgyalás, tárgyalás a hozományról, Bakócz valószínűleg szándékosan félreértelmezte Ludovico Sforza ajánlatát, a tárgyalás titokban tartása Beatrix királyné elől, megbízzák Pécsvárad kormányzóját a házassági ügy tárgyalásával, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olasz, latinMaffeo Trivilliense (milánói követ) | | Ludovico Sforza | Raffaele della Caude (pécsváradi kormányzó)Ascanio Sforza bíbornok, II. Ulászló, Bakócz Tamás (győri püspök), Bianca Maria Sforza, Cseh kancellár (?), Beatrix királyné, Gregorio (?)1491.06.17.(?) | Pécsvárad | Pécsváradi apátság, Magyarország, Buda, Berzeviczy Albert, Beatrix királyné, Történelmi élet- és korrajzMesser Raphaele. Lo riporto mio de Hungariasapera quello havera ad fare
557ASMiSf. 352/212Milánói levelezés | | | | diplomáciai levél | kézirat, eredeti | papír | 30*20 cm | olaszGerardo Colli | | | Francesco Sforza1465.11.05.Velence | | a II del questo ho recevuto una littera da...Altro non ne di novo dig.mo et adviso me ricomando sempre a Vostra .....
2845ASMoAmb.Ung. b.2/19/4/6Ferrarai követjelentések | Buda Albareale Beltrame Costabili | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszBeltrame Costabili | | | Ercole I d’EsteI. Miksa, Hunyadi Mátyás, Beatrice d’Aragona, Petro1489.11.16.Buda | Ferrara | per Petro cavalaro de vostra excellenzia riceviti IIII sue littere de X et XV del passato cum la instructione et mandato et littere credentialeet in sino ad hora quatro siate è venuto et ritronato uno ambassiatore del prefato signor Re de romani a questo signor re et niente se intende se non che in generali se dice chel poteria essere non seguira pace. Et altro di novo non intendo per significar
558ASMiSforzesco645/Ungheria1491-1497,1499,1513-1514,1524,1530,1533-1536/Ungh/13Diplomáciai levelezés a Sforza-udvar és Mo. között, XV. század | 1491 | | Értesít arról, hogy Mapheus Triviliensis válaszképpen az Itáliába érkezett követek üzenetére bizonyos ügyekben majd érkezik (nyilván Magyarországra), és kéri, hogy szavának mindenben hitelt adjanak. | | kézirat | papír | 30*20 cm | LatinMapheus Triviliensis | | A milánói fejedelem | 1491 | | Audivimus nuper ..... R(everende) D(omine) ....ab Ser(enissi)mo Rege suo missione in Italiam transivisse (?)Rogamus igitur ... ut D(omini) Maphei verbis quae ....sunt ita credat, ac si nos coram audiat
559ASMiSforzesco645/Ungheria1491-1497,1499,1513-1514,1524,1530,1533-1536/Ungh/14Diplomáciai levelezés a Sforza-udvar és Mo. között, XV. század | 1491 | | | | kézirat | papír | 30*20 cm | LatinBakócz Tamás | | | Mapheus Triviliensis1491 | | :” ./. Ven(erabi)lis et Prestant(issi)me vir tamnqu(am) fr(ater) Chari(ssi)me: n(oste)r d(omi)n(u)s Abbas exposuit ….”fieri po(tes)t que agenda sim perficiamur(?) mo vobis comendo: ex unda (?) decimaoctava mensis maii
560ASMiSforzesco103/Roma1491/gennnaio-giugno/1491Gennaio/Roma1491gennaio11-20/3Diplomáciai levelezés a Sforza-udvar és Mo. között, XV. század | 1491 | | nem olvastam | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszIl vescovo di Cortona | | | duca di Milano1491.01.15.Róma | | „Ill(ustrissime) Princeps & Ex(cellentissi)me Domine: Domine mi vince(?) obser(vissime)(?) quella ….”„…la cosa se e poi sopraseduta. Ala v(ost)ra ex(cellen)tia mi racomando. Rome 15 Ianuarii 1491.”
561ASMiSforzesco103/Roma1491/gennnaio-giugno/1491Gennaio/Roma1491gennaio21-31/5Diplomáciai levelezés a Sforza-udvar és Mo. között, XV. század | 1491 | | nem olvastam | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszIl vescovo di Cortona | | | Gian Galeazzo Maria Sforza1491.01.24.Róma | Milano | „Ill(ustrissi)me Princeps: & ex(cellentissi)me(?) Domine mi …..obser(vissi)me(?) essendo arrivata nova qua…..”„recente se manderano subito a sua santita/, Alla v(est)ra ex(cellen)t(ia) assidue R……. . Rome. XXIIII Ianuarii 1491.”
562ASMiSforzesco103/Roma1491/gennnaio-giugno/1491Marzo/Roma1491marzo11-20/5Diplomáciai levelezés a Sforza-udvar és Mo. között, XV. század | 1491 | | nem olvastam | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszAscanio Maria Sforza | | | Ludovico Maria Sforzaa firenzei nagykövet (ambasciatore fiorentino), a pápa, egy bizonyos Stephanus1491.03.15.Róma | | „Ill(ustrissi)me et ex(cellentissi)me Domine frater et pater honor(andissime).Havendo io di proximi di parlato a Stephano et a lo Ambas(ciato)re fiorentino liberamente……”„….et cosi io procuraro che la cosa habii secretamente bono effecto qu(an)to più presto sia possibile mi racommando alla ex(cellentia) ve(st)ra. Rome 15 martii 1491.”
563ASMiSforzesco 104/Roma1491Luglio-dicembre/1491Dicembre/21Diplomáciai levelezés a Sforza-udvar és Mo. között, XV. század | 1491 | | nem olvastam | | kézirat | papír | 30*20 cm | olaszAscanio Maria Sforza | | | Ludovico Maria Sforzaabbate di Forli, egy bizonyos Petro C(….), Maffeo (Trivigliano-nem szerepel a másik neve), re de Ungaria, re de Romanii1491.12.24.Róma | | Róma, Buda„Ill(ustrissim)i et Ex(cellentissi)mi D(omi)ne Fr(ater) et p(ate)r Car(iss)me: inclusa ad una de la ex(cellentia) ho recevuta la resposta facta per lo Abbate de Forlii…..”„sia possibile”como la ex(cellentia) v(ostra) richiede. Rome XXIIII decembris 1491”.
564ASMiSforzesco312/Firenze1491Gennaio-AgostoFirenze1491maggio/3Diplomáciai levelezés a Sforza-udvar és Mo. között, XV. század | 1491 | | nem olvastam | | kézirat | papír | 30*20 cm | olasz? …. de Castilione | | | duca di Milanore de Ungaria, duca Alberto1491.05.06. | | „Ill(ustrissi)mo et ex(cellentissi)mo s(igno)re mio sing.mo. Havendo heri receputa una di v(ost)ra ex(cellentia) del ultimo(?) del passato…..”(utolsó sor) „quale …. mi racomando. F. Car. Sexto Maii 1491.”
565ASMiSforzesco312/Firenze1491Gennaio-AgostoFirenze1491maggio/7Diplomáciai levelezés a Sforza-udvar és Mo. között, XV. század | 1491 | | nem olvastam | | kézirat | papír | 30*20 cm | olasz? ….de Castilione (ugyanaz, mint a május 6- i levélnek) | | | duca di Milano1491.05.10. | | „Ill(ustrissi)mo et ex(cellentissi)mo s(igno)re mio sing.mo. Heri sera mi domandato ….. ”„Ill(ustrissi)mi S(igno)ri così mi bona gr(ati)a di v(est)ra. Cel.me …… mi racom(an)do. Hodie X. maii. 1491.”
566MTAMS 4936/II,49Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követ beajánlása | II. Ulászló és Bianca Maria Sforza házasságáról való titkos tárgyalás | diplomáciai levél | kézirat | papír | 30*20 cm | latinLudovico Sforza (?) | | | Bakócz Tamás (győri püspök)Ascanio Sforza bíbornok, Raffaele della Caude (pécsváradi kormányzó), I. Miksa (római király), Ferrante I. (nápolyi király), Beatrix királyné1491.06.15.Pavia | | Dixi in aliis litteris meis a tabellario redditisme comendare pedibus serenissimi domini regis
567MTAMS 4936/II,50Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | Corvin János vissza akarja foglalni Zágrábot I. Miksától és szövetségeseitől a Frangepánoktól, I. Miksa magára hagyta a meghódított területeket és Nürnbergben tartózkodik, IV, Kázmér követeket küld Miksához Nürnbergbe | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | Taddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)messer Luciano Hungaro, Corvin János, I. Miksa (római király, Frangepánok, IV. Kázmér (lengyel király)1491.06.18.Venezia | Milano | Zágráb, NürnbergD’Hungaria paremente cossa de momento magnifici zentilhomini non gli piace tropo
568MTAMS 4936/II,51Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | olaszAntonio Stanga (követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)1491.06.20.Napoli | | Desiderando io de scrivere per questa cavalcatasine tamen preiudicio dela verita
569MTAMS 4936/II,52Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | I. Miksa nem jut egyezségre a főurakkal a nürnbergi birodalmi gyűlésen, I. Miksa fel akar hagyni a magyarországi hódításokkal, Bécs visszafoglalásának terve | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), Corvin János, Mátyás (magyar király)1491.06.20.Bologna | Milano | Venezia, Nürnberg, Flandria, Bécs Uno fameglio di casa del magnifico messer Zoannel’amico Boemo quale si trova qui
570MTAMS 4936/II,53Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | I. Miksa követe Velencében, Miksa híradása arról, hogy kiegyezett a német főurakkal a birodalmi gyűlésen, Miksa ígérete, mely szerint személyesen megy hadba Magyarországra, I. Miksa és IV. Kázmér sikertelen béketárgyalásai | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Luciano Hungaro (?), I. Miksa (római király), IV. Kázmér (lengyel király), duca di Sassonia / szász herceg1491.06.25.Venezia | Milano | Bretagne, SassoniaUdindo hieri messa con questo misser Lucianol’oratore suo quale e in quelle parte
571MTAMS 4936/II,54Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai ügyekről | Frangepán Bernardin követén keresztül kér anyagi és fegyveres segítséget Velencétől, II. Ulászló Székesfehérvárnál állomásozik, I. Miksa nagy ünnepséget rendezett bizonyítván jó kedélyállapotát | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Bernardino Francapani / Frangepán Bernardin (herceg), I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), Beatrix (magyar királyné), Eleonora d’Aragona (ferrarai hercegné), Alberto (duca di Sassonia / szász herceg)1491.07.08.Venezia | Milano | Székesfehérvár, Pécs, Nürnberg, Mercordi passato zonse qua uno certo messoel duca de Saxonia al soccorso de la Bretagna
572MTAMS 4936/II,55Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés Corvin János küldöttének látogatásáról | Corvin János küldötte Maffeo Trivilliense milánói követ után érdeklődik a velencei követnél, Corvin János küldöttén keresztül állítólag segítséget kér Velencétől a németek elleni harcban, a küldött ura hatalmát bizonygatja a velencei követnek, a velencei követ nem ad hitelt Corvin János küldöttje szavának, Corvin János Zágrábban, II. Ulászló Székesfehérvárnál állomásozik, a küldött Bianca Maria Sfroza hogylétéről kérdezősködik, aki édesanyjával a velencei követ állítása szerint Milánóban tartózkodik, a küldött érdeklődik Bianca Maria Sforza és Corvin János eljegyzésének állása felől, | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Corvin János, Maffeo Trivilliense (milánói követ), Frangepán Bernardin, II. Ulászló (magyar király), Bianca Maria Sfroza, Bona di Savoia (milánói hercegné)1491.07.11.Venezia | Pavia | Milano, Pavia, Zágráb, Székesfehérvár, Bosznia, Hogi poso disnare e stato da mi uno Martinoofficio mio darne aviso alla S(u)a M(aest)a
573MTAMS 4936/II,56Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | II. Ulászló Székesfehérvárnál állomásozik, annak visszahódítása céljából, II. Ulászló szeretné újra egyesíteni Magyarországot kapitányai segítségével, ennek végeztével elvileg ünnepélyesen udvarába veszi Beatrix királynét | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), Beatrix (magyar királyné), 1491.07.20.Venezia | | SzékesfehérvárQuesto oratore regio ha hauto littere d’Hungariala regina con solemnita, como se convene
574MTAMS 4936/II,57Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | a velencei követ szerint Corvin János küldötte elhagyta Velencét | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Corvin János1491.07.25.Venezia | Milano | VeneziaQuello misso del Signore duca Zoanne Corvinonel reporto che ne habi hauto
575MTAMS 4936/II,58Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | I. Miksa Spruch-ban tart birodalmi gyűlést, I. Miksa katonákat küldött Zágrábba a vár védelmére, illetve szeretne utánpótlást küldeni Székesfehérvárra a II. Ulászló elleni harcba | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), Corvin János 1491.08.13.Venezia | Milano | Spruch, Zágráb, SzékesfehérvárPer via de certi todeschi ho intesoaproximare per certi padulagi
576MTAMS 4936/II,59Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | I. Miksa rossz helyzetben van a Flandriai és a Bretagne-i területek miatt, I. Miksa újabb birodalmi gyűlést tervez, I. Miksa semmi áron nem akarja feladni Magyarországi hódításait | diplomáciai levél | kézirat | papir | 30*20 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király)1491.08.22.Bologna | Milano | Flandria, Bretagne, Innsbruck, Brixida, Ho parlato con uno todescho personaabandonare quella impresa ad veruno modo
577BEMoCod. Lat. 1039De celesti ierarchia / De ecclesiastica Ierarchia / De divinis nominibus / De mistica theologia / Decem epistole | | teologia neoplatonica | BIC: V. századi ismeretlen görög szerző vallásbölcseleti munkái, amelyek a görög újplatonikus filozófiát igyekszenek összeegyeztetni a kereszténységgel. Tévesen tulajdonították az I. században élt Dionysios Areopagitésnek. A munka nyomtatásban csak 1498-ban jelent meg. MANUS: Scuola della decorazione: miniatura fiorentina; il codice non reca la firma del miniatore che invece si ritrova in altri codici eseguiti per la corte di Buda, ma è comunque attribuito alla bottega di Attavante degli Attavanti, che lavorò per il Mattia Corvino dal 1485 al 1490, anno della morte del re; la decorazione rispetta i canoni del gusto antiquario e testimonia il prestigio dei lavori di Attavante come diffusori della latinità anche all’estero (cfr. Nel segno del Corvo, n. 15); le iniziali sono capitali in oro ornate da bianchi girari su fondo rosso, verde e blu, alle cc. 1r (O), 39r (S), 86r (C), 151r (T), 155r (T), come introduzione delle varie opere contenute; a c. 1r, all’iniziale si collega un fregio, sempre a bianchi girari, lungo i magini interno e superiore, mentre nel margine inferiore, sempre in una banda a bianchi girari, si trova lo stemma corviniano con le armi di Ungheria e di Boemia e il corvo al centro dello scudo, circondato da una corona d’alloro; altre capitali semplici eseguite a pennello rosse e blu alternate all’inizio di ogni capitolo. Legatura: 1474-1490, legatura originale, manifattura ungherese di Buda (cfr. Nel segno del Corvo, n.15). Assi in legno. Coperta in pelle, marocchino rosso di grana grossa. Decorata a secco, in oro, al centro su entrambi i piatti, scudo con stemmi di Ungheria e Boemia senza Corvo; impressioni a "cordami intrecciati" a imitazione delle legature fiorentine con "ramages" dorati nello specchio di gusto orientale; taglio dorato e cesellato. Elementi metallici: fermagli, lacci, fermagli perduti, due sui margini davanti, 1 sul margine di testa e 1 su quello di piede, sul piatto post.; si vedono i resti delle corrispondenti bindelle in seta rossa sul piatto ant. Legatura restaurata, rimaneggiamenti settecenteschi: aggiunte guardie e controg. cartacee. sul piatto post. in oro la scritta "AMBROSIUS MONACHUS", cioè Ambrogio Traversari, monaco camaldolese traduttore di Dionigi Areopagita. Storia del manoscritto: il codice fu eseguito per il re di Boemia e Ungheria Mattia Corvino, fu poi acquistato a Venezia da Girolamo Falletti nel 1560-1561 per conto di Alfonso II d’Este duca di Ferrara, probabilmente disperso nel trasferimeto della Libreria estense da Ferrara a Modena nel 1598. Il codice appartenne poi a lla libreria della Chiesa di San Pietro di Modena, come risulta dalla nota manoscritta a c. Ir ant., da cui fu tolto ad uso di padre Benedetto Bacchini, dal 1697 al 1698 bibliotecario degli Estensi, come attesta la nota a c. Ir ant.: "Sancti Petri de Mutina ad usum reverendi P.D. Benedicti Bacchini cassinensis"; il codice entrò a far parte definitivamente delle collezioni della Biblioteca Estense dal 1798, dopo l’incameramento dei beni ecclesiastici (cfr. Nel Segno del Corvo, n. 15). | | codice manoscritto | membranaceo | 17*26 cm | latinoPseudo-Dionysius | Ambrogio Traversari (traduttore), Attavante degli Attavanti (illustratore) | Mattia Corvino | 1485Firenze | | Buda (rilegatura)G. Fumagalli, L’arte della legatura alla corte degli Estensi, a Ferrara e a Modena, dal sec. XV al XIX, Firenze, 1913, p. 3 [n. 1] A. de Hevesy, La bibliothèque du roi Matthias Corvin, Paris, 1923, p. 68 [n. 55] D. Fava, La Biblioteca Estense nel suo svilOmne datum optimum et omne donum perfectum desursum est ...celestia silentio honoranda putavimus
578MTAMS 4936/II,60Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | Corvin János kezére került a zágrábi vár. | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Corvin János, I. Miksa (római király)1491.08.25.Venezia | Milano | ZágrábSe è affirmato che ’l signore duca Zoanne Corvinopenso nol diriano se non fosse vero
579MTAMS 4936/II,61Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | II. Ulászló visszahódítja Székesfehérvárt I. Miksától. | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), I. Miksa (római király)1491.08.28.Bologna | Milano | Nürnberg, Ispruch, SzékesfehérvárDe Maximiano re de Romani heriche stringevano fortemente Albareale
580MTAMS 4936/II,62Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | A milánói herceg beszámolója a nemzetközi politikai helyzetről velencei követének. | I. Miksa nem megy Bretagne segítségére a franciákkal szemben, inkább a magyarországi hódításai foglalják le, I. Miksa sereget gyűjt Svábföldön | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó hercege) | | | Taddeo VimercatiIII. Frigyes (német-római császár), I. Miksa (római király), Zorzo de Petraplana, messer Federico Capler1491.08.30.Pavia | Venezia | Bretagne, Székesfehérvár, Svábföld, UlmMesser Taddeo. E de presente arrivato qui de occurrentie et avisi quali intendemo
581MTAMS 4936/II,63Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | I. Miksa 500 katonát küld Székesfehérvár alá, I. Miksa katonáit szorongatja a magyar sereg Székesfehérvárnál, I. Miksa pénzügyi problémái | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), János Albert (lengyel királyfi), Beatrix (magyar királyné), IV. Kázmér (lengyel király) Antonio de Conti Paduano, Mátyás (magyar király)1491.08.31.Bologna | Milano | Duna, Székesfehérvár, Buda, Firenze, Albania, Szlavónia, Nürnberg, Bécs Messer Taddeo. E de presente arrivato qui andargli quasi ogni cosa alla reversa
582MTAMS 4936/II,64Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | I. Miksa birodalmi gyűlése, János Albert katonai kvalitásai | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Antonio de Conti da Padua, I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), János Albert (lengyel királyfi)1491.09.02.Bologna | Milano | Bretagne, Székesfehérvár, Svábföld, UlmRetrovandomi heri col magnifico messer Johannealla quale de continuo me recommando
583MTAMS 4936/II,65Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | I. Miksa nem megy Bretagne segítségére, hanem magyarországi hódításaival kell foglalkoznia a császár utasítására | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszAntonio Balbiani | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), III. Frigyes (német-római császár), II. Ulászló (magyar király)1491.09.04.Ferrara | Milano | Bretagne, SzékesfehérvárHavendo in questa matina comunicato cum a pacto ala Maesta dil re di Hungaria
584MTAMS 4936/II,66Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | II. Ulászló visszahódítja Székesfehérvárt, II. Ulászló halálhírét keltik, II. Ulászló és Beatrix házassága | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Luciano Hungaro, II. Ulászló, I. Ferdinánd (nápolyi király)1491.09.06.Venezia | Milano | RomaPerché qua se continua pur in opinione avisata la S(ignori)a V(ostr)a da sua Maesta
585MTAMS 4936/II,67Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | I. Miksa a hírek szerint elindult Nürnbergből, II. Ulászló Veszprémet is próbálja visszahódítani, II. Ulászló halálhíre, | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Trento püspöke, I. Miksa (római király), Teschien Cutmaister (?), Bernardo de Pola, II. Ulászló (magyar király), III. Frigyes (német-római császár), Szent Márton1491.09.07.Bologna | Milano | Nürnberg, Bécs, Ulm, Veszprém, LinzIl messo del magnifico messer Joanne essendoin mane de Boemi nulla urgente necessitate
586MTAMS 4936/II,68Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | köszönet nyilvánítás a követi beszámolókért | Ludovico Sforza utasítja követét, hogy mondjon köszönetet I. Ferdinánd nápolyi királynak a kapott hírért II. Ulászló és Beatrix királyné megkötött házasságáról, Ludovico Sforza jó kívánságait is kifejezi az üggyel kapcsolatban | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszLudovico Sforza | | | Bartolomeo CalcoMesser Simonetto (nápolyi követ), I. Ferdinánd (nápolyi király), II. Ulászló (magyar király), Beatrix (magyar királyné) 1491.09.07.Villanova | | Berzeviczy Albert, Beatrix királyné, Történelmi élet- és korrajzMesser Bartholameo. Havemo recevuto lo summarioel medesmo ne sentiamo anchora noi
587MTAMS 4936/II,69Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | török fenyegetés, II. Ulászló halálhírénak cáfolata, II. Ulászló súlyos vérkeringéses betegsége | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király)1491.09.09.Venezia | | Zara, L’altra nocte veneno littere ad questa Signoriama che patisse gran male de fluxo
588MTAMS 4936/II,70Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | II. Ulászló és Beatrix házassága | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszGiovanni Angelo de Talenti | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), Beatrix (magyar királyné), messer Simonotto (nápolyi követ)1491.09.09.Firenze | Milano | Delo aviso havuto dela consumatione del matrimonioetiam dal magnifico messer Simonotto
589MTAMS 4936/II,71Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a horvát területek török fenyegetettségéről | török fenyegetés a horvát területeken, a híradások szerint a törökök Scardona-nál táboroznak, a törökök engedélyt kértek a Sibenik-i öbölbe való behatoláshoz, ellentétes hírek a tárgyalásokról | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)Sibenik hercege1491.09.11.Venezia | Milano | Sibenik, Scardona,Dalmácia, Per l’altra cavalcata scripsi allaalla giornata ne daro aviso alla Ex(cellenti)a V(ostr)a
590MTAMS 4936/II,72Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi katonai ügyekről | II. Ulászló felgyógyult betegségéből és immár készül házasságkötésére Beatrix királynéval, II. Ulászló kitart Székesfehérvár visszahódítása ügyében, a pápa arról adott hírt, hogy a törökök betörtek Erdély területére és keresztényeket gyilkolnak, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), Beatrix (magyar királyné), I. Miksa (római király), VIII. Ince pápa, IV. Kázmér (lengyel király) 1491.09.16.Bologna | | Székesfehérvár, Bécs, La Santita de Nostro Signore haviva havuto advisoscriverne quello ne intendo
591MTAMS 4936/II,73Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a II. Ulászló és Bianca Maria Sforza házasságkötéséről való tárgyalás állásáról és a II. Ulászló katonai sikereiről | egyezkedés II. Ulászló magyar király és Bianca Sforza milánói hercegnő házasságának ügyében Bakócz Tamás közbenjárásával, a levél írója II. Ulászló érdemeit ecseteli, Székesfehérvár visszafoglalása Miksa római királytól, Zágráb és más Szlavóniai várak visszahódítása, | diplomáciai levél | kézirat | papir | 17*26 cm | olasz, latinAbbatis Forliviensis (forli-i apát) | | | Maffeo Trivilliense (milánói követ)Raffaele della Caude (pécsváradi kormányzó), Ascanio Sforza (Pécsvárad apátja), Bakócz Tamás (győri püspök), II. Ulászló (magyar király), Bianca Maria Sforza, Mátyás (magyar király), IV. Kázmér (lengyel király), I. Ferdinánd (nápolyi király), Beatrix (magyar királyné), János Albert (lengyel herceg), 1491.09.16.Pécsváradi apátság (?) | | Pécsváradi apátság, Milánói állam, Székesfehérvár, Zágráb, Pécs, Pozsony, HamburgMisser Mafeo. Giunto el vostro familio quamortis comittis et collabentis patrie mee
592MTAMS 4936/II,74Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | (?) | (?) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olasz, latinAbbatis Forliviensis (forli-i apát) | | | (?)1491.09.16.Pétervárad | | Credo significareti tutto questo processo recreationis causa. Bene valete.
593MTAMS 4936/II,75Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a magyarországi hadi és politikai helyzetről | Székesfehérvár visszafoglalása, II. Ulászló betegsége, II. Ulászló országgyűlést tervez Budára. hogy pénzt gyűjtsön a bécsi hadjárathoz, Corvin János visszafoglalta Zágrábot Miksától, Miksa szövetsége a Frangepánokkal, a törökök Pécsvárad és Zengg felé nyomulnak és súlyos károkat okoznak, II. Ulászló erősítést küld, Beatrix királyné Esztergomban van, Beatrix augusztus 20-án hagyta el Budát | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), Ascanio Sforza (pécsváradi apát), Corvin János, VIII. Ince pápa, Beatrix (magyar királyné)1491.09.20.Venezia | Milano | Székesfehérvár, Buda, Veszprém, Zágráb, Segna (Zengg), Róma, Esztergom, Dapoi non scrisse alla Ex(cellenti)a V(ostr)a dele cossesecundo dicono alli XX de augusto
594MTAMS 4936/II,76Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai ügyekről | II. Ulászló gyógyulásának híre, Miksa elindult Nürnbergből, Miksának és az osztrákoknak nagy veszteség Székesfehérvár elvesztése, Miksa visszahívja Burgundiába és Flandria felé küldött csapatait | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), Miksa (római király), 1491.09.22.Bologna | Milano | Inspruch, Nürnberg, Ausztria, Burgundia, Flandria, BécsDi novo il magnifico misser Zoanne mi ha facto intenderedele altre cose ad quelle confine
595MTAMS 4936/II,77Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | II. Ulászló és Beatrix felépültek betegségükből, II. Ulászló visszahódította Székesfehérvárt és más magyarországi területeket, kétségek merültek fel a II. Ulászló és testvére János Albert (lengyel herceg) között béke fennmaradásáról, sokan nem akarják, hogy stabilizálódjon a politikai helyzet Magyarországon | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszAntonio Stanga (követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), Beatrix (magyar királyné), János Albert (lengyel herceg), 1491.10.12.Nápoly | | SzékesfehérvárHeri goinseno qua littere de Hungaria del effectoben stabilito a proposito de quello re novo
596MTAMS 4936/II,78Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | A törökök betörtek Magyarországra. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)1491.10.13.Venezia | Milano | Se ha aviso in questa terracome de robe et bestiami
597MTAMS 4936/II,79Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | Miksa Ulm városából Bolzano-ba vonult, ahol pénzt gyűjt be magyarországi hadjáratához, Miksa visszahívta csapatait Flandriából és Bécs ellen vonul, a híradások szerint II. Ulászló még nem épült fel teljesen betegségéből, sokan úgy tartják, hogy betegsége miatt nem tartják meg II, Ulászló és Beatrix házasságát | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | Francesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), I. Miksa (római király), VIII. Ince pápa, IV. Kázmér (lengyel király) 1491.10.16.Bologna | | Ulm, Bolzano, Trento, Flandria, Bécs, Székesfehérvár, Novamente e ritornato il Rectore deli Iuristiné consumato il matrimonio cum la regina
598MTAMS 4936/II,80Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | IV. Kázmér lengyel király a híradások szerint haldoklik. Fia János Albert elindult Lengyelországba. Még nem tudni, hogy II. Ulászló felépült-e betegségéből. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)IV. Kázmér (lengyel király), János Albert (lengyel királyfi), II. Ulászló (magyar király)1491.10.21.Bologna | | LengyelországQui se e havuto noticia che ’l serenissimo reanchora che sia ben guarito
599MTAMS 4936/II,80Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | A törökök feldúlnak magyarországi területeket. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)1491.10.23.Venezia | | De parte de Ungaria niente se intendeincursione damnificando quelli paesi
600MTAMS 4936/II,81Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | A híradások szerint II. Ulászló és III. Frigyes katonái megöltek 3000 törököt. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), III. Frigyes (német-római császár) 1491.11.08.Venezia | | Qua se ha aviso che quelli de l’imperatorespoliati et morti 3000 turchi
601MTAMS 4936/II,82Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | latinMaffeo Trivilliense (milánói követ) | | | Magistro Julio (?)1491.11.18.Milano | | Magnifice vir prestantissime phisiceet me serenissimo domino regi comenda
602MTAMS 4936/II,83Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | latinMaffeo Trivilliense (milánói követ) | | | Bakócz Tamás (győri püspök)1491.11.18.Milano | | Reverendissime in Christo pater et domineregi suo me humillime comendet
603MTAMS 4936/II,84Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Beatrix királyné Esztergomban van, Beatrix és II. Ulászló levélváltásai, II. Ulászló békekötésre készül Miksával, II. Ulászló és Beatrix házasságának érvényessége, I. Miksa (római király) és II. Ulászló (magyar király) békekötésének híre | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olasz, latinAbbatis Forliviensis (forli-i apát) | | | (?)I. Ferdinánd (nápolyi király), Beatrix (magyar királyné), I. Miksa (római király), Bakócz Tamás (győri püspök), Ascanio Sforza (pécsváradi apát), Petro de Cenni da Bologna, Ludovico Sforza, VIII. Ince pápa, Corvin János, János Albert (lengyel királyfi)1491.11.18.Pétervárad | Milano | Esztergom, Róma, Milánó, Zágráb, Buda, Berzeviczy Albert, Beatrix királyné, Történelmi élet- és korrajzLi regni et li domini se governano cum arteQuid tardatis modo.
604MTAMS 4936/IV,1Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione dele sposalitie | Antonio mester követsége során súlyos hibákat követett el, nem követte az utasításokat. Maffeót küldik el a Bianca Maria Sforza és Corvin János közötti eljegyzés felbontásának elintézése ügyében, de útját jótékonysági útnak álcázzák. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olasz? | | | Antonio StangaAntonio de Zenaro, Pietro de Medici, signor Virginio, Maffeo de Triviglio, duca di Ferrara1493.01.02.Vigevano | | vi scrivessimo li proximi dia Galiate in sua presentia la cosa fu tractata
605MTAMS 4936/IV,2Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Tisztázni szeretné az igazságot a királylány (?) és a magyar király házassági tervével kapcsolatban. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo Calcooratore regio, fiola del re, re de Ungaria (II. Ulászló)1493.01.03.Vigevano | | L’oratore regio ci ha scripto il medesimola cosa che ne habia chiarire del vero
608MTAMS 4936/IV,4Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | Zengg városa | Zengg városa és környéke egy kereskedő állítása szerint Corvin Jánostól a magyar király birtokába került. | követjelentés | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | duca di MilanoCorvin János1493.01.30.Venezia | | Zengg (Segna)Per via de certo mercadantedisse non havere de novo.
609MTAMS 4936/IV,5Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione dele sposalitie | Velencében a reggeli misén Vimercati egy magyar úrral (Luciano v. Tuciano) váltott szót, aki a magyar király Rómába, Nápolyba és Milánóba küldött követéről beszélt. A cél a hercegné felmentése. Azt tanácsolja, Milánó ’per bono rispecto’ ne küldje többé Magyarországra követségbe Franceso Fontanát. Megerősíti, hogy Zengg valóban a magyar király kezére került. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | duca di Milanomesser Luciano (Tuciano) magiaro, ambassadore ungaro, Francesco Fontana1493.02.02.Veneza | | Roma, Napoli, Milano, Zengg (Segna)Essendo hogi matina alla messaerano dati alla obedientia del Signor re d’Ungaria
610MTAMS 4936/IV,6Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione dele sposalitie | Az eljegyzés felbontása miatt a nápolyi király neheztel a pápára, de nincsen erre oka, hiszen a brandenburgi grófkiasszonnyal, Borbálával felbontandó a jegyesség a házasságkötéshez, és ez közös érdek. Borbála testvérei állítják, hogy az ő aláírása az okmányon hamis, erre a pápa az aláírás hitelesítését kéri. Nem ez tehát az ok: Taddeo tudja meg tehát az igazat! | diplomáciai levél | kézirat | papír | 17*26 cm | olaszduca di Milano | | | Taddeo V(co)mercatoMaestà regia (nápolyi király), Pontefice, Re d’Ungheria (II. Ulászló), Bianca, Madama Barbara, sorella del Marchese di Brandinburgo, Hunyadi Mátyás, vescovo ungherese (Sánkfalvi Antal)1493.02.03.Milano | Venezia (?) | RomaIn la vostra litteravoriamo fossero fatte a noi
611BEMoCod. Lat. 439Hexaemeron ed altre opere | | l’esegesi del Vecchio Testamento | BIC: Szent Ambrus (kb. 337-397) milánói püspök, latin egyházatya munkáinak ez a gyűjteménye a Biblia különböző ószövetségi részeihez (főleg történeti könyveihez) írt magyarázatokat tartalmaz. MANUS: Scuola della decorazione:miniatura fiorentina di Attavante degli Attavanti come si evince dalla nota manoscritta a c. 1r: "Attavantes pinsit". Il manoscritto, che presenta titoli rubricati, è ornato da varie miniature. Particolarmente ricca è la pagina del titolo (c. 2r), con la grande iniziale T che rappresenta S. Ambrogio in abito vescovile con la mitria. Quattordici grandi iniziali figurate sono alle cc. 13v (D), 19r (D), 35r (Q), 79v (D), 100v (D), 124r (A), 141r (I), 158r (Q), 172r (F), 185v (N), 194r (S), 205v (S), 230r (A), 246r (N). Queste iniziali, con i fregi che continuano lungo il margine, raffigurano S. Ambrogio ora con in mano il libro chiuso, ora in atto di leggere. C. 1v: al centro della pagina si trova un grande clipeo blu circondato da un fregio a fiori e foglie multicolori e contenente i titoli delle opere presenti nel manoscritto scritti in oro. Nella parte superiore e in quella inferiore gli emblemi corviniani della sfera armillare e della clessidra (cfr. Nel segno del Corvo, n.1). C. 2r: sui 4 margini della pagina corre un fregio a fascia con racemi in oro su fondo blu e in argento, in rosso e in verde su fondo oro; ai 4 angoli e nel centro dei due lati lunghi si aprono sei tondi con figure a mezzo busto. Quattro candelabri con putti alati e quattro amorini reggono, sul bordo esterno, gli emblemi corviniani. Sul margine inferiore lo stemma degli Hunyadi coronato e sostenuto da due angeli in vesti violacee e ai lati di esso i due emblemi corviniani del pozzo e della clessidra. Sul margine superiore si trova lo stemma di Mattia Corvino. Legatura:1959, Legatura moderna in marocchino rosso protetta da una custodia eseguita a Modena dalla legatoria Manicardi Tagli dorati e titolo scritto a penna sul taglio inferiore. Assi in legno. Coperta in pelle. Decorata in oro, Titolo in oro e nervature sul dorso. Storia del manoscritto:dalla biblioteca di Mattia Corvino, re d’Ungheria, è passato in Estense per acquisto fatto a Venezia da Girolamo Falletti per conto di Alfonso II d’Este. | | Codice manoscritto | membranaceo | 23*35 cm | latinoAmbrosius | Attavante degli Attavanti (illustratore) | Mattia Corvino | 1485Firenze | | D. Fava, La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, Modena (1925), p. 260. D. Fava-M. Salmi, I manoscritti miniati della Biblioteca Estense di Modena, Firenze (1953) - Milano (1973), v. 2, pp. 81, n. 148.; A. DE HAVESY, La bibliothèque du Roi MatthiTantum ne opinione assumpsisse (c. 2r)prime laqueos prevaricationis evaserint. (c. 258v)
612BEMoCod. Lat.472Geographia a Guarino [Veronensi] in Latinum translata | | geografia | BIC:Strabón (kb. 64-19) az egyik legnagyobb ókori görög geográfus. Könyve bevezetésében a fizikai és matematikai földrajz elemeit adja, azután az egész akkor ismert világ leíró földrajzát, beleértve az egyes vidékek szokásainak, a városoknak, kiválóbb személyeknek az ismertetését. Guarino a görög eredetiből fordította. MANUS:Scuola della decorazione: miniatura fiorentina sullo stile Del Chierico attribuita di recente a Francesco Rosselli (Nel segno del Corvo, p. 142). Il codice è suddiviso in diciassette libri, in ciascuno dei quali la prima riga presenta lettere vergate alternativamente in inchiostro nero e rosso, e la iniziale è in oro con decorazione a bianchi girari. Queste iniziali miniate si trovano alle cc. 20r (I ), 34r (S),54r (D), 64v (P), 78r (P), 90r (C), 103v (P),122r (A),139r (P), 153v (E), 165r (C), 178r (H), 191v (R), 207r (E), 221r (P), 234v (Q). (cfr. Nel segno del Corvo, n.2.).C. 1r: Iniziale S dorata su fondo verde rabescato in oro; nel campo interno è raffigurato l’autore con cappello di stile orientale e libro in mano. Al centro del margine inferiore un tondo blu, rosso e oro contiene lo stemma di Mattia Corvino sormontato da corona; sullo stemma compaiono le tracce di una fascia trasversale rossa appartenente allo stemma, ora coperto, di Francesco Sassetti. Questi vendette il presente ed altri codici a Mattia Corvino per ovviare a problemi economici sopravvenuti negli anni Ottanta. Legatura:1560, Legatura in pelle rossa eseguita dalla Legatoria Manicardi di Modena nel 1960 in sostituzione dell’antica coperta tiraboschiana in pelle rossiccia. Tagli dorati; tit. sul taglio inferiore. Assi in legno.Assi in cartone.Coperta in pelle. Decorata a secco, in oro, Impressioni a secco e in oro sui piatti e sul dorso; nervature sul dorso. Storia del manoscritto: Appartenuto alla biblioteca di Mattia Corvino e pervenuto alla Libreria Estense tramite acquisto a Venezia di Girolamo Falletti per conto di Alfonso II d’Este. | | Codice manoscritto | membranaceo | 27*40 cm | latinoStrabo | Guarino Veronese (traduttore), Francesco Rosselli (illustratore) | Francesco Sassetti | Mattia Corvino (possessore)1460Firenze | | D. Fava, La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, Modena (1925), p. 265. D. Fava-M. Salmi, I manoscritti miniati della Biblioteca Estense di Modena. Milano (1973), v. 2, p. 78. P.O. Kristeller, Iter Italicum, I, p. 78. Nel segno del corvo: libri e Si ad philosophum alia pertineat ulla tractatio ad eius portiones sunt ac semper fuere.
613BEMoCod. Lat. 391Miscellanea | | teologia teoretica, dogmatica, morale | BIC: Miscellanea: (Chrysostomus, Iohannes: Liber de compunctione cordis ad Demetrianum. - De compunctione cordis ad Stelechium. - Epistola ad Theodorum amicum lapsum. - Liber de reparatione lapsi ad Theodorum amicum suum. - Super illo verbo verissimo, quod nemo laeditur, nisi a se ipso liber. - Homiliae septem de laudibus gloriosissimi Pauli apostoli. - Civitates et loca, per quae beatissimus Paulus iter faciens verbum veritatis annunciavit. - [Pseudo-] Dionysius Areopagita: Epistola ad Tymotbeum de felici martyrio apostolorum Petri et Pauli. - Basilius [episcopus de Ancyra]: Ad Letoium de vera, integritate virginitatis. Cum praefatione Ambrosii Traversari. - Basilius Magnus: De liberalibus studiis et ingenuis moribus. Per Leonardum Brunum Aretinum e Graeco in Latinum conversus, cum praefatione eiusdem ad Colucium Salutatum). Aranyszájú Szent János (kb. 354-407), konstantinápolyi pátriárka, görög egyházatya, egyházi szónok .A kötet nagyobb része az ő műveit tartalmazza. Mégpedig az első öt rész aszketikus tartalmú szövegeket (a szerzetesi hivatásról, a szenvedés értelméről stb.), a következő két rész Szent Pált dicsőítő beszédeit, végül az utolsó az apostol hittérítő útjainak bemutatását tartalmazza. Ezeket az Ál-Dionysios Areopagités levele követi, Péter és Pál apostolok vértanúságáról. Nagy Szent Vazul neve alatt maradt fönn a két következő munka, de ezek közül az elsőnek a szerzője valószínűleg nem ő, hanem Basilios (megh. kb. 354) ankyrai püspök; a mű a szüzességről szól. A másodiknak a szerzője valóban a caesareai püspök, a mű figyelmeztetés az ifjúsághoz, hogyan kell a pogány irodalomból az erkölcsileg értékes iratokat kiválasztani értelmük fejlesztésére. A fordító firenzei kamalduli szerzetes, humanista (1378-1439). MANUS: Scuola della decorazione:miniatura fiorentina di Attavante degli Attavanti; a c. 1r il codice reca la firma del miniatore: "Attavantes pinsit".C. 1v: un cerchio blu sul quale sono riportati in caratteri capitali d’oro i titoli delle prime due opere di Crisostomo contenute nel manoscritto e, intorno ad esso, sei tondi più piccoli con i titoli delle altre opere qui contenute fra un fregio a fiori multicolori; il tutto è racchiuso in un grande cerchio d’oro. C. 2r: La pagina è ornata da un fregio su fondo alternatamente rosso, blu e verde con arabeschi stilizzati in oro; ai quattro angoli e al centro dei margini interno ed esterno si aprono tondi con busti di profeti su fondo celeste. Al centro del margine inferiore lo stemma degli Hunyadi sorretto da quattro putti alati e nel margine superiore e centrale si trova l’emblema corviniano del corvo con l’anello d’oro nel becco. Fra le volute del fregio sono visibili gli emblemi corviniani della fionda, del pozzo, dell’anello diamantato e della clessidra. Iniziali piccole dorate, su fondo rosso, blu o verde ornato da spiraline dorate. Alle cc. 22r, 35v, 44v, 82r, 103r, 108v, 113r, 117r, 126v, 132v, 138v, 144r, 145r, 150r, 151r, 220r, 221r iniziali in oro su fondi colorati ornati di fiori e foglie multicolori, dalle quali si dipartono fregi laterali a fiori, e quasi sempre si trovano gli emblemi corviniani. I titoli, gli explicit e le indicazioni al testo contenute a margine sono rubricati.Legatura: 1960, Legatura in pelle verde eseguita dalla legatoria A. Manicardi di Modena in sostituzione della copertina tiraboschiana in pelle rossiccia. Tagli dorati; tracce del titolo sul taglio inferiore. Assi in legno. Coperta in pelle, Pelle verde. Decorata in oro, Impressioni in oro sui piatti e sul dorso; nervature su dorso. Legatura restaurata, Restaurato dalla legatoria Manicardi nel 1960. In occasione del restauro è stata sostituita la legatura tiraboschiana con quella attuale.Storia del manoscritto: Questo codice fu miniato a Firenze per Mattia Corvino re d’Ungheria, poi pervenne all’Estense per acquisto di Alfonso II d’Este nel 1560. (cfr. Nel segno del Corvo, n.4). | | codice manoscritto | membranaceo | 19*32 cm | latinoJohannes Chryostomus | Dionysius Areopagita, Basilius, Attavante degli Attavanti (illustratore) | Mattia Corvino | 1487Firenze | | L. CARBONIERI, Cenni storici della R. Biblioteca Estense in Modena, Modena 1873, pp. 39-40. P. D’ANCONA, La miniatura fiorentina (sec. XI-XVI), Firenze 1914, v. 1, pp. 91-95, v. 2, p. 1558. A. DE HAVESY, La bibliothèque du Roi Matthias Corvin, Paris 1923Cum intueor te beate Demetri frequenter Quod vos non patiamini nunc recta consilia aspernantes. Finis
614BEMoCod. Lat. 441Opera varia | | commenti alle opere di antichi scrittori | BIC:Georgius Merula Alexandrinus: Opera. (Commentaria in satiras Iuvenalis. -Adversus Domitii Calderini Commentarios in Martialem. - Annotationes in Ciceronis Orationem pro Quinto Ligario. - In Ovidii Sapphus epistolam interpretatio. - Plinianorum quorundam locorum correctiones. - In librum de homine Galeotti Narniensis. A szerző (kb. 1430-1494) itáliai humanista, Filelfo tanítványa. Munkái egy része különböző római szerzők műveihez (Iuvenalis szatíráihoz, Cicero egy beszédéhez, Ovidius Sapphójához és Plinius egyes helyeihez) készített magyarázat, más része vitairat, mégpedig Calderinus Martialis-kommentárjával és Galeottónak De homine című munkájával kapcsolatban.Scuola della decorazione: miniatura fiorentina di Attavante degli Attavanti con belle iniziali in oro che spiccano su fondi miniati in rosso verde e blu con arabeschi in oro, presenti alle cc. 6v (S), 21r (V), 32r (Q), 43r (E),48r (S), 55v (C), 77v (E),87v (S), 103r (O), 125r (N), 128r (E), 133r (P), 140v (Q).(cfr. Nel segno del Corvo, p. 148).C. 1v: al centro della pagina un clipeo ovale circondato da una cornice rossa e di ramoscelli e fiorellini dorati; all’interno su fondo di foglie e fiori multicolori e puntolini dorati un rettangolo al centro e sei piccoli tondi che contengono il nome dell’autore e il titolo delle opere contenute. C. 2r: largo fregio lungo i 4 margini della paginacon foglie e fiori multicolori, vasi, putti e un tritone; al centro dei due lati lunghi si aprono due tondi contenenti la rappresentazione di due figure a mezzo busto, mentre ai 4 angoli si trovano gli emblemi corviniani del pozzo, della botticella, della clessidra e della sfera armillare. Nel margine inferiore e centrale lo stemma degli Hunyadi entro una ghirlanda sostenuta da due angioletti e nel margine superiore lo stemma di Mattia Corvino. Legatura: 1960, Legatura moderna in pelle marrone eseguita dalla legatoria Manicardi di Modena. Tagli dorati e titolo sul taglio inferiore. Assi in cartone. Coperta in pelle. Decorata in oro, Impressioni in oro sui piatti e nervature sul dorso.Storia del manoscritto:appartenne alla biblioteca di Mattia Corvino e giunse in Estense nel 1560 per acquisto di Girolamo Falletti per conto di Alfonso II d’Este. (MANUS) | | codice manoscritto | membranaceo | 23*34 cm | latinoGiorgio Merula | Attavante degli Attavanti (illustratore) | Mattia Corvino | 1485Firenze | | I. AFFÒ, Memorie di Taddeo Ugoleto parmigiano bibliotecario di Mattia Corvino re di Ungheria, Parma 1781. L. CARBONIERI, Cenni storici della R. Biblioteca Estense in Modena, Modena 1873, pp. 44-45. P. D’ANCONA, La miniatura fiorentina (sec. XI-XVI), FirenSi in enarrandis poetis quorum eruditio nostri Plinii scripta quis contulerit cognoscet. Finis.
615BEMoCod. Lat. 436Opus contra Faustum manicheum, Opus contra Iulianum pelagianum | | | BIC:Szent Ágoston (354-430) hippói püspök, teológus, latin egyházatya. Ebben a kötetben az első munka a manicheizmus ellen irányul, amely a görög bölcselet, a keleti vallások és a kereszténység összevegyítésével a világban található rossz eredetét úgy magyarázza, hogy két, kezdettől való abszolút létező van: az egészen jó (Isten) és az egészen rossz (az anyag). A második értekezést a szerző Pelagius afrikai szerző racionalista jellegű vallási tanításai ellen írta. Scuola della decorazione:Il codice, particolarmente lussuoso, esce dalla bottega fiorentina di Attavante degli Attavanti. Si veda in proposito la nota manoscrtta “Attavantes pinxit” a c.1r. (cfr.Nel segno del Corvo,n.6).C. 1v: al centro della pagina du anelli diamantati incrociati che contengono, su fondo blu, i titoli delle opere contenute nel codice a lettere maiuscole e dorate. Ai lati, su uno sfondo di fiori, foglie multicolori e puntolini dorati, spiccano gli emblemi corviniani della botte e del pozzo. C. 2r: sui 4 lati della pagina corre un fregio a fascia, alternatamente a fondo verde, blu e oro con fiori e foglie d’acanto in oro o in azzurro. Ai 4 angoli si aprono dei riquadri entro cui sono raffigurati i 4 Evangelisti accompagnati dai loro simboli; nei margini lunghi il fregio è interrotto da putti che sostengono emblemi corviniani e da due tondi con teste di Profeti. Nel margine inferiore si trova lo stemma d’Ungheria entro una conchiglia verde, sorretta da due putti che imbracciano due cornucopie; sul margine superiore le armi di Mattia Corvino affiancate da due corvi con anello d’oro nel becco. (MANUS) Legatura:1960, Legatura in pelle rossa eseguita a Modena dalla legatoria A. Manicardi. Tagli dorati; tit. sul taglio inferiore. Assi in legno, Internamente ricoperte di seta. Coperta in pelle. Decorata in oro, Impressioni in oro sui piatti e sul dorso; nervature sul dorso. Storia del manoscritto: il codice fu eseguito per il re Mattia Corvino e poi fu acquistato da Girolamo Falletti nel 1560 per conto di Alfonso II d’Este. | | codice manoscritto | membranaceo | 26*37 cm | latinoAugustinus Aurelius | Attavante degli Attavanti (illustratore) | Mattia Corvino | 1485Firenze | | G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, Venezia 1795-1796, v. 6, p. 1096. L. CARBONIERI, Cenni storici della R. Biblioteca Estense in Modena, Modena 1873, p. 43. P. D’ANCONA, La miniatura fiorentina (sec. XI-XVI), Firenze 1914, v. 1, p. 91, 95, Faustus quidam fuit gente Affer ut aliquando et catholici esse possitis
616BEMoCod. Lat. 432Super librum primum sententiarum | | | BIC:A szerző (1225/1227-1274) a XIII. század legjelentősebb skolasztikus filozófusa és teológusa. Domonkos-rendi szerzetes, a párizsi egyetem tanára . Ez a munkája Petrus Lombardus Sententiarum libri című művéhez írt magyarázatait tartalmazza. Scuola della decorazione:miniatura fiorentina di Attavante degli Attavanti come dimostra la scritta a c. 5r: "Attavantes pinsit". Un clipeo a fondo blu (c. 5v), contenente il nome dell’autore e il titolo dell’opera in lettere capitali d’oro "Sanctus Thomas in librum primum sententiarum” è circondato da una cornice verde con decorazioni in oro, a sua volta contornata da un bordo di rami verdi con fiori stilizzati blu e rossi e foglie d’acanto blu, rosse e d’oro. (cfr. Nel segno del Corvo, p.155). C. 6r: Iniziale E in oro su fondo blu ornato di foglie e fiori dorati; nel campo interno la figura di S. Tommaso in veste di domenicano con un libro in mano. Sui margini lunghi il fregio è interrotto da due ovali che contengono due personaggi a mezzo busto; sugli ovali due corvi neri con l’anello d’oro nel becco. Ai quattro angoli gli emblemi corviniani dell’apiario, della botticella, della clessidra e del pozzo; nel margine inferiore, entro una ghirlanda verde sostenuta da due angeli, lo stemma corviniano coronato del drago si morde la coda (MANUS).Legatura: 1960, Legatura moderna in pelle verde eseguita dalla legatoria A. Manicardi di Modena. Tagli dorati; titolo sul taglio inferiore. Assi in cartone.Coperta in pelle.Decorata a secco, in oro, Impressioni a secco e in oro sui piatti; nervature sul dorso. Storia del manoscritto: il codice fu eseguito per Mattia Corvino, fu poi acquistato a Venezia da Girolamo Falletti nel 1560 per conto di Alfonso II d’Este duca di Ferrara. | | codice manoscritto | membranaceo | 24*36 cm | latinoTommaso d’Aquino | Attavante degli Attavanti (illustratore) | Mattia Corvino | 1485Firenze | | P. D’Ancona, La miniatura fiorentina (secoli XI-XVI), Firenze (1914), v. 1, p. 95 e v. 2, n. 1559. D. Fava, La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, Modena (1925), pp. 143-144, 263. D. Fava-M. Salmi, I manoscritti miniati della Biblioteca Estense dOmnis doctrina vel est de rebus gloria per infinita secula seculorum. Amen
617BEMoCod. Lat. 449Dialogi. De vita et miraculis patrum Italicorum libri IV, Vita Gregorii Magni per Iohannem Diaconum | | | BIC:I. vagy Nagy Szent Gergely pápa (590-604), latin egyházatya beszédeiben itáliai aszkéták életéről szól dialógus formájában (csodák, jövendölések, látomások).Scuola della decorazione:miniatura fiorentina di Gherardo e Monte di Giovanni, A c. 1v. grande clipeo delimitato da una ghirlanda verde di fronde intrecciate, ornata da vari tipi di frutta. Al centro, su fondo purpureo, è il titolo,eseguito in oro a imitazione di epigrafe latina. A c. 2r, entro tabella è il titolo in lettere dorate su fondo cremisi, anch’esso riportato in forma di iscrizione, senza abbreviature,seguendo una precisa ordinatio. Intorno alla pagina c’è un fregio ricchissimo, di gusto archeologizzante. Al centro del margine superiore è il ritratto eroico di Mattia Corvino, laureato, a mezzobusto, di profilo, in corazza, entro medaglia aurea sorretta da due angioletti. Lo stemma di Mattia é accoppiato a quello di Beatrice. L’incipit reca una splendida iniziale (Q) istoriata in oro, su fondo azzurro arabescato. I titoli sono rubricati e le piccole iniziali sono dorate e filigranate su fondo policromo rosso, azzurro e verde.(cfr. Nel segno del Corvo, pp.157-158). Legatura:1960, Legatura in pelle rossa eseguita dalla legatoria A. Manicardi di Modena in sostituzione dell’antica legatura tiraboschiana in bazzana. Tagli dorati; tit. sul taglio inferiore. Assi in legno.Coperta in pelle. Decorata in oro, Doppia profilatura in oro sui piatti; sei nervi sul dorso. Storia del manoscritto:il codice fu eseguito a Firenze per Mattia Corvino e dopo la morte pervenne all’Estense per acquisto, nel 1560-61, di Girolamo Falletti per conto di Alfonso II d’Este (MANUS). | | codice manoscritto | membranaceo | 23*34 cm | latinoGregorius Magnus | Gherardo e Monte di Giovanni (illustratori) | Mattia Corvino | 1488Firenze | | D. FAVA, La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, Modena 1925, pp 141-143. G. FRAKNÓI - G. FÓGEL, Bibliotheca Corvina. La biblioteca di Mattia Corvino re d’Ungheria, traduzione di L. Zambra, Budapest 1927, p. 72, n.54. D. FAVA - M. SALMI, I manoscrQuadam die nimiis quorundam seculariumsi ante mortem deo hostia ipsi fuerimus
618BEMoCod. Lat. 447De re militari | | arte militare | BIC: Valturius itáliai hadtudományi író a XV. században, a Malatesták udvari embere Riminiben. Munkáját gyakorlati tapasztalatok nélkül, pusztán ókori szerzők alapján írta. Scuola della decorazione: titoli eseguiti in oro e blu, alternati ad altri in rosso. Alle cc. 2r-5v: piano dell’opera e indice. Iniziale E. Alle cc. 6r-10r: dedica dell’opera a Sigismondo Pandolfo Malatesta, in lettere capitali policrome, e prologo. A c. 232r è l’explicit in caratteri rubricati (cfr. Nel segno del Corvo, p. 160). C. 6r: al centro del margine inferiore si trova lo stemma di Mattia Corvino diviso in quattro campi con al centro il corvo con l’anello nel becco; lo scudo è sormontato da una corona aperta e, ai lati, riporta la sigla M. A., M(athias) A(ugustus). Oltre alla iniziali E di c. 2r e C di c. 6r si rintracciano altre 11 grandi iniziali a bianchi girari e oro: c. 16v, (M), con fregio; c. 28v, (R); c. 37r, (E); c. 48v, (O); c. 64v, (S) con fregio;c. 81v, (H); c. 97r, (Q); c. 116v, (Q) con fregio; c. 130v, (L); c. 179r, (A); c. 213v, (I). I 107 disegni di strumenti bellici sono eseguiti a seppia con lievi ombreggiature.(cfr. Nel segno del Corvo, n.10) Legatura:1960, Legatura realizzata dalla legatoria Manicardi di Modena in sostituzione della legatura tiraboschiana in bazzana rossiccia. Tagli dorati; tit. sul taglio inferiore. Assi in legno. Coperta in pelle. Decorata in oro, Impressioni in oro sui piatti e sul dorso; 6 nervature sul dorso.Storia del manoscritto: Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468), signore di Rimini, affidò la stesura di questo trattato d’arte militare a Roberto Valturio, erudito diplomatico alieno da imprese guerresche, tra il 1446-1447 ma l’opera fu terminata nel 1455. L’opera ebbe presto una notevole diffusione e fu stampata nel 1472; il codice venne inviato in dono a Mattia Corvino, re d’Ungheria. Pervenne alla Biblioteca Estense nel 1560-61 per acquisto di Girolamo Falletti, ambasciatore di Alfonso d’Este. Sul recto dell’ultima carta posteriore è applicato un cartilio che riporta la seguente nota dattiloscritta: "Anteriormente al restauro operato nel 1960 il codice portava la tipica rilegatura in bazzana rossa eseguita nella seconda metà del sec. XVIII, sotto la Presidenza del Tiraboschi". (MANUS) | | codice manoscritto | membranaceo | 23*34 cm | latinoRoberto Valturio | Giovanni Bettini (illustratore) | Sigismondo Pandolfo Malatesta | Mattia Corvino (possessore)1455Venezia | | G. Canestrini, Arte militare meccanica medievale, Bologna (1974). L. Cogliati Arano, Due codici corvini. Il Filarete marcianoe l’epitalamio di Volterra, in Credo equidem nec sum nescius ut aiunt ad cursum assidue provocasti
619BEMoCod. Lat. 425Rerum gestarum libri | | | BIC: Ammianus Marcellinusnak (330-397), az utolsó nagy római történetírónak Tacitus folytatásaként írt munkája az eseményeket 96-378-ig tárgyalja. Scuola della decorazione: miniatura fiorentina eseguita da Attavante degli Attavanti nel 1488. I titoli sono rubricati, in caratteri capitali romani; il principio di ogni capitolo è sottolineato da capolettera con fregio marginale.Le iniziali sono 17, filigranate e rifinite in oro, su fondo policromo, rosso, verde e azzurro, affiancate dagli emblemi corviniani. La diciottesima iniziale non è stata eseguita, nonostante la preparazione della base lavorata a filigrana d’oro (cfr. Nel segno del Corvo, p.167). C. 1v: Al centro della pagina si trova un tondo azzurro ornato di una cornice a fiori multicolori con sopra e sotto gli emblemi corviniani dell’apiario e del pozzo; entro il tondo si trova scritto, a caratteri dorati, il titolo dell’opera e l’autore. Sul margine inferiore e centrale di c. 2r lo stemma degli Hunyadi sormontato da corona e recante l’emblema di Mattia Corvino del corvo con l’anello in becco; sul margine superiore si trova lo stemma d’Ungheria.C. 2r: iniziale ( P) dorata su fondo verde mentre, nel campo interno, è raffigurato l’autore con corona d’alloro in testa e recante un rotolo. (MANUS) Legatura: 1960, Legatura in marocchino bruno eseguita dalla legatoria Manicardi di Modena con impressioni in oro in sostituzione della vecchia legatura tiraboschiana.Tagli dorati; titolo sul taglio inferiore. Assi in cartone. Coperta in pelle. Decorata a secco, in oro. Storia del manoscritto: il codice fu eseguito per Mattia Corvino, fu poi acquistato a Venezia da Girolamo Falletti nel 1560-1561 per conto di Alfonso II d’Este. Sulla controguardia posteriore è applicato un cartiglio che riporta la seguente frase: "Anteriormente al restauro operato nel 1960 il codice portava la tipica rilegatura in bazzana rossa eseguita nella seonda metà del sec. XVIII, sotto la Presidenza del Tiraboschi" (MANUS). | | codice manoscritto | membranaceo | 26*37 cm | latinoAmmianus Marcellinus | Attavante degli Attavanti (illustratore) | Mattia Corvino | 1488Firenze | | L. CARBONIERI, Cenni storici della R. Biblioteca Estense in Modena, Modena 1873, pp. 41-42. A. DE HEVESY, La bibliothèque du roi Mathias Corvin, Parigi 1923, p. 69, n. 63. D. FAVA, La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, Modena 1925, pp. 141-143. Post emensos insuperabilis expeditionis eventus linguas ad maiores moneo stilos
620BEMoCod. Lat. 435Originum sive antiquitatum romanarum libri XI | | | BIC:A szerző görög származású szónok és történetíró, aki élete nagyobb részét Augustus császár korában Rómában töltötte. Munkája Róma történetét tartalmazza az ősidőktől a pun háborúk kezdetéig, de csak az első fele maradt fönn, a decemvirek történetének kezdetéig. Scuola della decorazione: miniatura fiorentina, All’inizio di ogni libro i capolettera sono grandi, filigranati e rifiniti a foglia d’oro su fondo policromo azzurro, verde e rosso. Dai riquadri in cui si inseriscono le iniziali, partono prolungamenti della decorazione a fiori e foglie, con globetti dorati, di esecuzione raffinatissima (cfr. Nel segno del Corvo, p.170). C. 1r: nel margine interno un fregio con scudi, elmi e corazze tinteggiate di viola e oro su fondo verde; sul margine superiore, su fondo purpureo, corre un fregio con motivi vegetali in oro e, nel centro un medaglione entro cui erano le armi corviniane, oggi scomparse. Iniziale E dorata su fondo blu nel cui campo interno è raffigurato l’autore con un rotolo in mano. C. 3v: tabella rettangolare ornata all’esterno da motivi floreali che riporta, all’interno, il titolo dell’opera su fondo blu. Ai quattro lati si trovano gli emblemi corviniani del toro, della fionda, del drago che si morde la coda e della clessidra. C. 4r: fregio su fondo rosso, verde, blu e oro ornato da fogliami dorati e azzurri e interrotto da emblemi corviniani e putti alati.Iniziale C dorata su fondo rosso ornato di fogliami dorati con emblemi corviniani. Nel campo interno della lettera è rappresentato l’autore con un libro in mano. La miniatura di questa pagina è stata attribuita ad Attavante degli Attavanti. Legatura: 1960, Legatura in pelle marrone eseguita dalla legatoria A. Manicardi di Modena. Tagli dorati; titolo a penna sul taglio inferiore.Assi in legno.Coperta in pelle.Decorata in oro, Impressioni in oro sui piatti e sul dorso; nervature sul dorso.Storia del manoscritto: dopo la dispersione della biblioteca di Mattia Corvino, il codice pervenne all’Estense nel 1560 per acquisto di Girolamo Falletti, ambasciatore a Venezia di Alfonso II d’Este. A c. 396r è presente la seguente nota scritta da mano diversa rispetto a quella che ha vergato il codice: "Hic nulla traductio latina reperitur: quia graecus vetustate corrosus deficit". (MANUS) | | codice manoscritto | | 25*36 cm | latinoDionisyus Halicarnassensis | Attavante degli Attavanti (illustratore) | Mattia Corvino | 1485Firenze | | A. DE HEVESY, La bibliothèque du roi Mathias Corvin, Parigi 1923, p. 68, n. 56 D. FAVA, La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, Modena 1925, pp. 141-143 G. FRAKNÓI - G. FÓGEL, Bibliotheca Corvina. La biblioteca di Mattia Corvino re d’Ungheria tradEtsi pontifex maxime et optime ea est in quo liceret eis ut vellent vivere.
621BEMoCod. Lat. 458Homiliae in Genesim, in Exodum, in Leviticum | | | BIC: Origenés (kb. 185-kb. 254) az ókor egyik legnagyobb keresztény tudósa. Hatalmas görög nyelvű teológiai munkásságot fejtett ki, mely a maga korában is, később is sok vitát váltott ki. Ebben a kódexben bibliamagyarázó beszédei vannak. Scuola della decorazione: miniatura fiorentina di Francesco Rosselli che si avvalse, per il frontespizio, di copie di disegni provenienti dalla bottega di Francesco Antonio del Chierico, dopo la sua morte (1484) (Nel segno del Corvo, pp. 172-173).C. 1r: lungo i 4 margini della pagina corre un fregio composto di tondi e formelle su un fondo di fiori. Lungo il margine sinistro 8 tondi raffigurano, dall’alto verso il basso, i 7 giorni della Creazione e la Creazione di Eva; sul margine destro 5 tondi: dall’altro verso il basso, cacciata dal Paradiso Terrestre, il lavoro dei Progenitori, il sacrificio di Caino e Abele all’Eterno, l’uccisione di Abele e, infine, la tentazione di Eva. Al centro del margine inferiore è lo stemma ungaro-aragonese, testimonianza del matrimonio tra Mattia Corvino e Beatrice d’Aragona avvenuto nel 1476 (MANUS). Piccole, medie e grandi iniziali che introducono i vari capitoli delle tre sezioni: in onciale, eseguite in foglia d’oro; filigranate, su fondi policromi verde, rosso e blu (cfr. Nel segno del Corvo, p.174). Legatura: 1960, Legatura in pelle verde eseguita a Modena dalla legatoria A. Manicardi. Tagli spruzzati in rosso e verde. Assi in legno. Coperta in pelle. Decorata in oro, Tripla profilatura in oro sui piatti; 7 nervi sul dorso. Storia del manoscritto:dalla biblioteca di Mattia Corvino re d’Ungheria, pervenne alla Libreria Estense nel 1560-61 per acquisto di Girolamo Falletti ambasciatore di Alfonso II d’Este a Venezia. | | codice manoscritto | membranaceo | 31*51 cm | latinoOrigenes | Francesco Rosselli (illustratore) | Mattia Corvino | 1476Firenze | | L. CARBONIERI, Cenni storici della R. Biblioteca Estense di Modena, Modena 1873, p. 46. A. DE HEVESY, La bibliothèque du roi Matthias Corvin, Paris 1923, pp. 69-70, n. 65, p. 28. D. FAVA, La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, Modena 1925, n. 78, In principio creavit deus celum et terram gloria in eternum et in secula seculorum. Amen.
622BEMoCod. Lat. 437Miscellanea | | | A kódex az alábbi műveket tartalmazza: CORNELIUS NEPOS:De excellentibus ducibus exterarum gentium, LUCIUS ANNAEUS FLORUS:Titi Livi epitome, GAIUS PLINIUS SECUNDUS: Epitome in historiam naturalem, POMPONIUS MELA: De situ orbis, ZOMBINUS GRAMMATICUS: Abbreviatio de situ orbis libri III, CORNELIUS NEPOS: Pomponii Attici Vita, FESTUS RUFIUS: Breviarium. Cornelius Nepos munkáját régebben tévesen Aemilius Probusénak tulajdonították, kódexünk is őt tünteti föl szerzőnek. - Florus római történetíró volt, aki Róma rövid történetét írta meg, főleg Livius alapján. - A következő fejezet Plinius (23-79) római tudósnak és hadvezérnek az ókori természettudomány minden ágára kiterjedő hatalmas enciklopédikus munkája kivonata. - Pomponius Mela (kb. 37-54) hispániai geográfus munkája az egész akkor ismert világ földrajza. Nem önálló mű, hanem más könyvekből vette anyagát. - Zominus pistoiai pap a XV. században kivonatot készített P. Mela munkájából. - A következő darab Pomponius Atticus római író életrajza. - Sextus Rufus IV. századi római történetíró, aki kivonatos római történetet készített főleg Livius és Eutropius alapján, de saját korának történetét hivatalos forrásokból állította össze (BIC.). Scuola della decorazione: codice miniato a Firenze nella bottega di Francesco Antonio del Chierico (cfr: Nel segno del Corvo, p. 176). C. 1r: lungo i margini superiore, interno ed inferiore corre un fregio a motivi floreali, foglie e frutti, entro una ghirlanda tre angioletti e un cherubino reggono lo stemma di Mattia Corvino, con le armi d’Ungheria e Boemia. Ogni opera contenuta nel manoscritto ha un suo frontespizio costituito da un’iniziale ornata e da un fregio a fiori e foglie con dischetti dorati. La rappresentazione delle fionde caricate con il sasso e tenute in mano dai putti, è legata all’onomastica di Francesco Sassetti (1421-1490), amico e fiduciario dei Medici, primo destinatario dell’opera (MANUS). Legatura:1770-1794, legatura tiraboschiana in pelle rossiccia eseguita a Modena sotto la direzione di Girolamo Tiraboschi. Tagli dorati; titolo scritto a penna sul taglio inferiore. Assi in cartone. Coperta in pelle, Bazzana. Decorata a secco, in oro, Doppia profilatura a secco sui piatti; tit. e stemma inoro sul dorso. Storia del manoscritto: eseguito per Francesco Sassetti il cui nome compare sul recto della prima guardia posteriore. Il codice passò poi alla biblioteca di Mattia Corvino, re d’Ungheria, e infine all’Estense nel 1560-61 per acquisto di Girolamo Falletti, ambasciatore di Alfonso II d’Este. | | codice manoscritto | membranaceo | 24*36 cm | latinoCornelius Nepos, Lucius Annaeus Florus, Gaius Plinius Secundus, Pomponius Mela, Zombinus Grammaticus, Festus Rufius | | Mattia Corvino | 1470Firenze | | Bibliografia a stampa D. Fava, La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, Modena (1925), p. 267. D. Fava-M. Salmi, I manoscritti miniati della Biblioteca Estense di Modena, Firenze (1953) - Milano (1973), v. 2, pp. 84, n. 140. P.O. Kristeller, Iter INon dubito fore plerosque attice Babilonie tibi palma pacis accedat.
623BEMoCod. Lat. 448Homiliae in Ezechielem prophetam | | | BIC: I. vagy Nagy Szent Gergely pápa (590-604), latin egyházatya beszédei, melyek az ószövetségi Ezechiel próféta könyvét magyarázzák. Scuola della decorazione: miniatura fiorentina di mano di Attavante degli Attavanti, come testimonia la nota manoscritta a c. 1r: "Attavantes pinsit". C. 1v: Al centro della pagina si trova un grande clipeo blu con bordo rosso ed ornato, nella parte esterna, da un fregio a fiori e foglie multicolori con puntolini dorati; al suo interno spicca il titolo dell’opera scritto a lettere capitali dorate. Nella fascia rossa quattro tondi blu contengono le imprese corviniane: la clessidra, il drago, la pietra focaia e la fionda.C. 2r: Lungo i 4 margini fregio a fascia con fiori e foglie multicolori, Ai 4 angoli si trovano 4 emblemi corviniani: la botte, la sfera armillare, il pozzo e l’apiario, mentre al centro dei margini lunghi si aprono due ovali che contengono le teste di due profeti. Al centro del margine superiore il corvo con l’anello d’oro nel becco e in quello inferiore lo stemma degli Hunyadi. Iniziale D blu con bordo dorato su fondo rosso con fogliami dorati; all’interno, sullo sfondo di un paesaggio, spicca la figura di S. Gregorio Magno con in mano un libro. Il titolo dell’opera è in oro (c. 2r) mentre i titoli delle singole omelie sono rubricati (MANUS). Legatura:1960, legatura in pelle verde eseguita dalla legatoria A. Manicardi di Modena in sostituzione di quella tiraboschiana in pelle rossiccia. Tagli dorati, titolo sul taglio inferiore. Assi in legno.Coperta in pelle. Decorata in oro, Impressioni in oro sui piatti e sul dorso; nervature sul dorso. Storia del manoscritto: codice eseguito per Mattia Corvino e, dopo la dispersione della sua biblioteca, giunto presso la biblioteca degli Estensi nel 1560 per acquisto effettuato a Venezia da Girolamo Falletti per conto di Alfonso II d’Este. Sul recto dell’ultima carta di guardia è applicato un cartiglio che riporta la seguente nota: "Anteriormente al restauro operato nel 1960 il codice portava la tipica rilegatura in bazzana rossa eseguita nella seconda metà del sec. XVIII, sotto la Presidenza del Tiraboschi".(MANUS) | | codice manoscritto | membranaceo | 23*34 cm | latinoGregorius Magnus | Attavante degli Attavanti (illustratore) | Mattia Corvino | 1485Firenze | | G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, Venezia 1795-1796, v. 6, p. 1096. L. CARBONIERI, Cenni storici della R. Biblioteca Estense in Modena , Modena 1873, p. 45. P. D’ANCONA, La miniatura fiorentina (sec. XI-XVI), Firenze 1914, v. 1, p. 91, 95, Gregorius episcopus servus servorum Dei per omnia secula seculorum. AMEN
624MTAMS 4936/IV,7Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione dele sposalitie | Velencében össze-vissza beszélnek a magyarországi házassági tervekről, alap nélkül, a királynak a pápával való szembenállásáról is | diplomáciai levél | kézirat | papír | 23*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | duca di Milanopontefice, quello vescovo (Sánkfalvi Antal)1493.02.11.Venezia | Milano | Ho inteso quanto mi ha declaratojudicare sopra li rasonamenti vulgari
625MTAMS 4936/IV,8Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione dele sposalitie | A nápolyi követ Velencében elmondta Vimercatinak, hogy Sánkfalvi Antal nyitrai püspök Nápolyba érkezett királya követségében. Előzőleg Ferrante király Budára küldte Andrea Caraffát levelével, amelbyen Ulászlót vejének nevezte. Ulászló viszont most azt adta elő Ferrante elő Sánkfalvi révén, hogy Beatrixet ő nővérének tekinti és tiszteli. Ezen Ferrante felháborodott és a pápa viselkedésén is, aki fia, Federico herceg előtt a magyar királynak kedvező semleges nyilatkozatot tett. Vimercati megjegyzi, hogy a milánói herceg is nyilván fel fog háborodni Beatrix és Ferrante megsértésén. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 23*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | duca di MilanoAndrea Caraffa, Ferrante d’Aragona (nápolyi király), Federico d’Aragona (nápolyi herceg), pontefice, Sánkfalvi Antal (nyitrai püspök), oratore regio (nápolyi követ)1493.02.13.Venezia | Milano | Napoli, RomaHogi questo oratore regio essendo entrato in rasonamento con luial più tarde circa a meta quadregesima
626MTAMS 4936/IV,9Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione dele sposalitie | Másról beszélgetvén Vimercati és a herceg (a velencei doge?), az anguillarai ügy mellett szóba került a magyar kérdés, de úgy tűnt, a herceg ezt megbánta. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 23*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | duca di MilanoPrincipe (velencei doge?)1493.02.14.Venezia | Milano | Rasonando con La Signoria del Principemi havesse facto molto del matrimonio d’Ungaria
627MTAMS 4936/IV,10Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione dele sposalitie | A nápolyi királyi követ panaszkodott a hercegnél (doge?), amiért L.M.Sforza beavatkozik a házssági ügybe és Beatrix házasságának febontását támogatja, hogy a magyar király elvegye unokahugát (Bianca Maria Sforzát?) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 23*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforzaoratore regio (nápolyi követ), Principe (velencei doge), re d’Ungheria (II. Ulászló), nepote de L.L.Sforza (Bianca Maria Sforza), Beatrice d’Aragona1493.02.14.Venezia | | Da bono loco ho intesoho avuto queso aviso
628ASMoStati e città, Busta 196, Fasc II/1Documenti di Stati Esteri 1481-1515 | Ungheria | | Feltehetőleg a Beatrixot Nápolyból Magyarországra kísérő nemesek felsorolása. | nemesek felsorolása | kézirat | papír | 21*30 cm | latin? | | | ?1476? | | Oratores. Dominus Episcopus Varadiensis, Equis XXXIIAltri Gentilhomini Cavalieri et sui Doni, da Manfredonia a ... per aqua.
629MTAMS 4937/II/0003A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | Zsigmond király levele Frigyes ausztriai herczeghez, melyben értésére adván, hogy a velenczeikekkel való békekötése április 18-án lejárt, meghagyja, hogy alattvalóinak tiltsa meg a Velenczével való kereskedést, a Velenczébe induló kalmárokat tartóztassa le, árúikat pedig kobozza el. (Óváry Lipót) | missilis | | papír | 22*34 cm | latinLuxemburgi Zsigmond | | | Frigyes osztrák herceg, tiroli grófV. Márton pápa1418.07.02.Strassburg | | Konstanz, Velence, Foro Julio (Friuli), Verona, Padova, Vicenza, Illustris Princeps et consanguinee carissime. Sicut optime nosti quod Veneti...... quod quidem nos erga fidem tuam recognoscere parati erimus.
630MTAMS 4937/II/0004A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | Zsigmond császár és király, a császári birodalmi választófejedelmek beleegyezésének fentartásával megerősíti Fülöp Mária Angelo milánói herczeget, mint Galeazzo János fiát és örökösét a milanói herczegség és Lombardia birtokában, megújítván s megerősítvén egyszersmind az atyja által bírt jogokat és kiváltságokat. (Óváry Lipót) | kiváltságlevél | | papír | 22*34 cm | latinLuxemburgi Zsigmond | Johannes Gersse | | Filippo Maria Angelo ViscontiGian Galeazzo Visconti, V. Márton pápa, Guilleielmi Comitis Prate, Guillielmi Hasen domini in Zeletius, Teodoro del Monferrati, Brunorus della Scala, Valois Károly orléans-i herceg1418.02.02.Konstanz | | Lombardia, Pavia, Como, Venceslaum (?), Verona, Vicenza, VelenceAlti romani regni fastigium, quo sceptri nostri decorem, in augusti solis irrudiatio...... sine omni cautella iuris vel facti pro parte nostra firma tenebimus, observabimus et implebimus, etiam realiter et cum effectu presentibus sub majestate.
631MTAMS 4937/II/0005A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | Zsigmond király és császár megengedi Fülöp Mária milanói herczegnek, hogy természetes fivérét Visconti Antalt, vagy unokaöcscsét a szintén törvénytelen Visconti Jakabot örököséül fogadhassa. (Óváry Lipót) | | | papír | 22*34 cm | latinLuxemburgi Zsigmond | Johannes Gersse | | Filippo Maria Angelo ViscontiAntonio-, Jacopo-, Gabriele Maria Angelo-, Gian Galeazzo Visconti, Teodoro del Monferrato, Brunorus della Scala, Valois Károly orléans-i herceg1418.04.27.Konstanz | | Pavia, Como, Lombardia, Verona, Vicenza, AstiIncliti romani regni sceptrum, quo fidelium sacri imperii pascua sub quieto tugurio provido...... Signis autem hoc attemptare presumpserit indignationem Regiam ipso facto se noverit incurusurm presentibus sub nostre majestatis etc.
632MTAMS 4937/II/0006A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | | | | papír | 22*34 cm | latinLuxemburgi Zsigmond | Johannes Gersse | | Filippo Maria Angelo ViscontiGian Galeazzo Visconti, Giovanni Maria Angelo Visconti1418.04.27.Konstanz | | Quamquam iuxta dicunt jussionis preceptum debitoribus in sinceritate debita remitti debeant...... maxime ad privationem privilegiorum ac dignitatum iuriumque tuorum predictorum, non possit quoquomodo, presentium sub nostri majestatis sigilli testimonio litterarum.
633MTAMS 4937/II/0007A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | Fülöp Mária milanói herczeg a Zsigmond császár és királytól nyert adomány- és kiváltságlevél fejében hűséget igér esküdni Zsigmondnak. (Óváry Lipót) | kötelezvény | | papír | 22*34 cm | latinFilippo Maria Angelo Visconti | | | Luxemburgi ZsigmondGuglielmo Prato grófja, Guglielmo Hansen Valdela, Conrado de Capitaneis, György Pávia püspöke, Ludovico kancellár Ottingen grófja, Brunorus della Scala1418.04.27.Pavia | | Attendens comissiones et promissiones per Regiam Clementiam ut perfertur mihi factus etx ipsius domini Regis...... et volemnibus procuratoribus predicti domini mei romanorum Rgis, Eisdemque promisi viva voce in quorum textimonium presentes littera feci et registrari iussi meique sigilli appensione muniri.
634MTAMS 4937/II/0008A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | A milanói herczeg kutyákat küld Czilley Hermann tótországi bánnak. (Óváry Lipót) | missilis | | papír | 22*34 cm | latinFilippo Maria Angelo Visconti | | | Cillei Hermann1425.07.13.Milano | | Iuvit nos plurimum per litteras vestras sentire quod canes illi quos amicitie vestre transmissimus...... piosissime regratiamur, avivantes vos mentis vestri solamine quod presentialiter Dante Deo florida corporis sospitate potimur, idem de vobis sentire continuo cipentes etc.
635MTAMS 4937/II/0009A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | A milanói herczeg levele Schlick Gáspárhoz, Zsigmond király kanczellárjához. Köszönetét fejezi ki ügyében való buzgó fáradozásaiért, sa ddig is míg viszonyai jobbra fordulnának, évi száz aranyat adományoz s Musca Bertalan, Zsigmond követe által egy aranyba foglalt zaphirt és öltönyre való bíbor szövetet küld neki ajándékul. (Óváry Lipót) | missilis | | papír | 22*34 cm | latinFilippo Maria Angelo Visconti | | | Schlick GáspárMusca Bertalan1425.09.08.Abiate | | Tam crebris litteris quam viva voce nostrorum, qui apud Cesarem maiestatem nostra gessere negotia, intelleximus...... Intendimus enim taliter nos habere quod poeteritis continuo pro nobis libere logni et audacter operari, parati animo sincero ad beneplacita vestra quequam etc.
636MTAMS 4937/II/0010A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | A milanói herczeg levele Zrinyi Péterhez, melyben a követe, Petrus Teutonicus által küldött hírekért s a felajánlott baráti készségéért köszönetet mond; továbbá örömét fejezi ki, hogy Zsigmond seregével Itáliába jön, remélvén, hogy mihamarabb találkozni fog a közös ellenséggel, a velenczeiekkel Friaulban. (Óváry Lipót) | missilis | | papír | 22*34 cm | latinFilippo Maria Angelo Visconti | | | Zrínyi PéterPetrus Teutonicus1425.09.08.Milano | | FriuliPer manus dilecti familiaris vestri Petri Teutonici ad nostram perventiam redeuntis...... hostium intrare et partes illas Foijulij ipsis hostibus nunc subditas obtinere et vincere. Omnia nos offerimus ad bene placita vestra, queque etc.
637MTAMS 4937/II/0011A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | A milanói herczeg Boszniai Gergely által levelet küld Zrinyi Péternek, melyben köszönetét fejezi ki az általa küldött hírekért. (Óváry Lipót) | missilis | | papír | 22*34 cm | latinFilippo Maria Angelo Visconti | | | Zrínyi PéterBoszniai Gergely1425.11.30.Abiate | | Receptis gratis amicitie vestre litteris et earum continentia plene intellecta habuimus...... Indeque amicitie vestre referimus graciar copiosas afferentes ex corde nos ad omnia per que possimus quomodocumque vestris desideris complacere.
638MTAMS 4937/II/0012A milánói herceg diplomáciai levelezései 1413-1432 | | | A milanói herczeg az aquilejai patriakához intézett levelében Zsigmond király iránti hűségéről tesz bizonyságot. Továbbá elérkezettnek véli az időt, midőn a közös ellenség, azaz Velencze ellen, sikeresen lehet fellépni. (Óváry Lipót) | missilis | | papír | 22*34 cm | latinFilippo Maria Angelo Visconti | | | Ludovico di TeckLuxemburgi Zsigmond1426.03.23.Milano | | VelenceDudum persuasimus nobis et firma opinione tenuimus quod uterque vestrum nos et statum nostrum...... et vos etiam idem facere a latere vestro poteritis. Sumus autem ad belenplacita queque utriusque vestrum cum integra mentis affectione dispositi et parati.
639ASMoAmbasciatori b.1/5,1Ferrarai követjelentések | Giustiniano Cavitelli, 1481. dec. 26. | | Teljesíti a herceg kérését és közbenjár olasz kereskedők ügyében. Tudósítás Orso Orsini teanói püspök, pápai legátus Budára érkezéséről, valamint magyar hadak törökök feletti győzelméről | | kézirat | | 22*34 cm | olaszGiustiniano Cavitelli | | | Ercole I d’EsteLaki Kis Tamás, Orso Orsini, Alibég1481.12.26.Buda | Ferrara | Segna, Bulgária, NürnbergQuesti di passati io risposeche idio lo voglia
640BEMoAlfaQW65[Trattato dell’assedio di Buda] | | Buda ostroma | Buda várának 1540-es és 1541-es ostroma, erődítései, védelme. | traktátus | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAntonio Mazza | | | MarchioDomenico da Bologna, Wilhelm von Roggendorf, Nicolaus von Salm, Martinuzzi Fráter György, Szapolyai János, Perényi Péter, Izabella királynő1541.09.01.Linz | | Lymbus 2016: Domokos-MátyusPoi che le contagiose infirmità che questi passati mesiné molto si conferma col sangue italiano.
641BEMoAlfa.A.6.1.Chronica Hungarorum | | | | | ősnyomtatvány | papír | 22*34 cm | Thúróczy János | | | Erhard Ratdolt, Nicolaus Feger1488.06.09.Augsburg | | iugi otio his annisin cunctis tristia mixta iocis.
642BEMoAlfa.B.9.25Chronica Hungarorum | | | | krónika | ős | papír | 22*34 cm | latinThúróczy János | | | 1488Brno | | iugi otio his annisin cunctis tristia mixta iocis.
643MTAMS 4936/II,85Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | János Albert (lengyel királyfi) seregével Buda környékén tartózkodik. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), János Albert (lengyel királyfi)1491.11.20.Bologna | Milano | BudaQui se e inteso che ’l serenissimo rede certa sua indispositione
644MTAMS 4936/II,86Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | I. Miksa (római király) és II. Ulászló (magyar király) békekötésének részletei, bizonytalan híresztelések a békekötésről. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), Mátyás (magyar király), Luciano Hungaro1491.12.02.Venezia | Milano | AusztriaEssendo rasonato et per via de todeschiin quella forma l’ho inteso
645MTAMS 4936/II,87Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | I. Miksa (római király) és II. Ulászló (magyar király) békekötésének bizonyítékai, a békekötés feltételei nem ismertek, Maffeo Trivilliense (milánói követ) embere híreket hozott Budáról Velencébe | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), Maffeo Trivilliense (milánói követ)1491.12.07.Venezia | Milano | Buda, Venezia, MilanoHeri sira arrivò quà uno grippo de levantein quella forma l’ho inteso
646MTAMS 4936/II,88Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | I. Miksa (római király) és II. Ulászló (magyar király) békekötésének részletei | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), Maffeo Trivilliense (milánói követ), Báthory István (erdélyi vajda)1491.12.12.Venezia | Milano | Se continua pur la pace essere seguitadegno de cognitione di V(ostr)a Ex(cellent)ia
647MTAMS 4936/II,89Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai helyzetről | I. Miksa (római király) és II. Ulászló (magyar király) békekötésének részletei, feltételei, János Albert seregével Ausztria határánál tartózkodik, II. Ulászló a békekötés értelmében feladja Mátyás ausztriai hódításait, VIII. Károly (francia király) és Bretagne-i Anna (breton hercegnő) házasságkötése, János Albert érdemei | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), Joanne Ficher (német apát), cardinale di Lisbona, VIII. Károly (francia király), Bretagne-i Anna (breton hercegnő), János Albert (lengyel királyfi), IV. Kázmér (lengyel király)1491.12.13.Bologna | Milano | Róma, BécsQui hogi se è inteso essere seguito accordiovigilantissimo nel mestere del arme
648MTAMS 4936/II,90Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | híradás | I. Miksa (római király) és II. Ulászló (magyar király) békekötése | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege) | | | Taddeo Vimercati (velencei követ)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király)1491.12.15.Vigevano | Venezia | Alla prefata Ill(ustrissi)ma Signoria significareti anchora vigilantissimo nel mestere del arme
649MTAMS 4936/II,91Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | I. Miksa (római király) és II. Ulászló (magyar király) békekötése | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Gian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király)1491.12.23.Venezia | Milano (Vigevano) | Dele particularità dela pace contracta per l’altre mie in quella materia
650MTAMS 4936/II,92Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a pozsonyi béketárgyalásról | Bakócz Tamás II. Ulászló küldöttségének tagja a béketárgyaláson, Bakócz Tamás szereplése a béketárgyaláson, a béketárgyalás eredményének ünneplése Budán | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | Ascanio Sforza (bíboros) | | | Ludovico Sforzaforlii apát, Maffeo Trivilliense (milánói követ), Petro Cenno, Bakócz Tamás (győri püspök)1491.12.24.Roma | Milano | BudaInclusa ad una dela Ex(cellenti)a V(ostr)a sia possibile como la Ex(cellenti)a V(ostr)a richiede
651MTAMS 4936/II,93Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | (?) | (?) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latin(?) | | | Bakócz Tamás (győri püspök)forlii apát, II. Ulászló (magyar király), I. Ferdinánd (nápolyi király), Beatrix (magyar királyné)1491.12.25.(?) | Győr | Forte mirabitur reverendissima D(omination)e V(estr)a quod postoptato responso celeriter remittatur
652MTAMS 4936/III,1Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | Bakócz Tamás bíborosi címet kér szolgálataiért cserébe, tárgyalás Bakócz Tamás és Ludovico Sforza között | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszMaffeo Trivilliense | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Milano)forlii apát, Petro Cenno, Bakócz Tamás (győri püspök), VIII. Ince pápa, I. Miksa (római király)1492.01.01.Milano | Vigevano (?) | Zengg (Segna), Venezia, BudaLa Ex(cellenti)a V(ostr)a mi ha mandatoEx(cellenti)a V(ostr)a habia ad fare
653MTAMS 4936/III,2Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | A váradi püspök Francesco Fontanahoz írt leveleinek mellékleteiben részletes beszámoló található ugyanerről a váradi püspökről, miután elhagyta Budát. Ezeket a címzett továbbítja Ludovico Sforzának. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszMaffeo Trivilliense | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Milano)Varadino (?), Francesco Fontana, Paulo Lantero1492.01.12.Milano | Vigevano | BudaQuello medesmo che ha portato le litterericomandasi ala Ex(cellenti)a V(ostr)a et io insiema
654MTAMS 4936/III,3Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | híradás | még mindig bizonytalanságok II. Ulászló és Beatrix házasságkötésének ügye körül, I. Ferdinánd (nápolyi király) által terjesztett hír cáfolatának érdekében tett lépések | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszDuca di Milano (Ludovico Sforza) | | | Ascanio Sforza (bíbornok)forlii apát, Maffeo Trivilliense (milánói követ), II. Ulászló (magyar király), Bakócz Tamás (győri püspök), Beatrix (magyar királyné)1492.01.13.Vigevano (?) | Roma | BudaAd le littere che ha scripto ultimamentepoterà pensare più inante
655MTAMS 4936/III,4Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | II. Ulászló (magyar király) és I. Miksa (római király) kiegyezése | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bolognai követ) | | | Duca di Milano (Ludovico Sforza)Messer Cristoforo de Saxonia, II. Ulászló (magyar király), I. Miksa (római király) 1492.01.15.Bologna | Vigevano (?) | Nürnberg, IspruchMesser Christoforo de Saxonia havendo parlatoet satisfactione dele parte
656MTAMS 4936/IV,11Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Zenggbe érkezvén magyarországi hírekről tudósítja Castigliano a milánói herceg titkárát, Maffeo di Trevigliót. Többek között ezek a hírek: Báthori István erdélyi vajdát megvádolják sikkasztással, leváltják, helyére Drágffy Bertalan került. Beatrix több hónapja betegen fekszik Esztergomban. Filipec János váradi püspököt nagy tisztelettel fogadták a magyar udvarban, azután felkereste az özvegy királynőt és több napot időzött Esztergomban, majd onnan kolostorba vonult. A királyi tanács örökre száműzte őt, Bartolomeo nem érti, miért., A magyar király állandóan követeket küldözget Rómába és Milánóba, futárokat Zenggbe, A nyitrai püspök lovas futárai meghaltak, egyik betegségben, a másikat megölték, a levelek elvesztek. Bartolomeo megköszön a hercegnek egy szívességet (Maffeón keresztül), sok egészséget kíván most született fiának és örök hűséget ígér. A török állítólag 50.000 emberrel indul Belgrád felé, a magyar király felszólította a népet, hogy legyen készen a török ellen vonulni- A csanádi püspök visszavonult, pálos szerzetessé lett, püspökségét a királynak, a szászvári vagy szekszárdi (Sasarda) apátságot a királynénak hagyta. Kinizsi Pál megbetegedett, már nem fog felépülni, beszélni sem tud. Geréb Mátyás horvát bán lett, de megbetegedett és eghalt, mielőtt átvehette volna a tisztét. Kinizsi és Geréb minden birtoka a koronára fog szállni. A velencei követek a királynál vannak, aki minden nap nagy tisztelettel bánik velük. A levelet Gregorio hozta Budáról (2 dukátért, amit Bartolomeo feleségétől kapott Budán), onnan Messer Paulónak továbbították Velencébe. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszBartholomeo da Castiliono | | | Maffeo da TreviglioBeatrix, Ludovico Maria Sforza, Sánkfalvi Antal, Paolo Lanterio. Michele zenggi püspök, Báthori István, Drágffy Bertalan. Szapolyai István, Corvin János, a horvát bán, conte Angelo, conte Bernardino, Gregorio, Petrus Boemus, Zenzi, Monsignore de Conria , Filipecz János, Kinizsi Pál, Geréb Mátyás, Messer Paulo 1493.02.15.Zengg | | Buda, Vác, Jajca, Belgrád, Corvazia, Esztergom, Csanád, Sasarda, Venezia, Transilvaniada poi el zonzere mio a Segnarecordatevi de epsi acio non se perdano
657MTAMS 4936/IV,12Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione del matrimonio della regina Beatrice | A milánói herceg utasítása Maffeónak, hogyan járjon el a házzaság felbontásával kapcsolatos diplomáciai hírek kezelésében. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLodovicon Maria Sforza | | | Maffeo da Treviglio1493.02.20.Milano | | farimo breve rispostaper la regia maestà col pontefice
658MTAMS 4936/IV,13Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione del matrimonio della regina Beatrice | Taddeo hivatkozik Bartolomeo február 22-ei levelére és beszámol róla, hogy beszámolt a hírről a hercegnek (dogénak), aki örült és először hallotta a hírt tőle. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | Taddeo Vimercati | | | Ludovico Maria SforzaBartolomeo da Categliano1493.03.02.Venezia | | ZenggLa Eccellenzia vostra vederà per lo inclusoreputandola per bona
659MTAMS 4936/IV,14Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione del matrimonio della regina Beatrice | Taddeo Vimercati értesíti a milánói herceget, hogy levelet kapott Bartolomeótól és hogy levelek érkeztek Velence dogéjának Magyarországról. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria SforzaBartolomeo da Castiglione, 1493.03.09.Venezia | Milano | ZenggSe affirma la rota data ad epsi turchiambasciatori soi quali sono in Ungaria
660MTAMS 4936/IV,15Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione del matrimonio della regina Beatrice | [A milánói herceg válaszol Ulászló egyházi javadalmakkal kapcsolatos kérdéseire.] | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latin[Ludovico Maria Sforza] | | | II. UlászlóBakócz Tamás, Paolo Lanterio, 1493.03.09.Vigevano | [Buda] | Perspexi quam efficaciter ternis litteris suistitulum quem obtinet cedat
661MTAMS 4936/IV,16Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | az egri püspökség helyzete | [A milánói herceg támogatását ígéri a magyar királynak az egri püspökség ügyében.] | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latin[Lodovico Maria Sforza] | | | Bakócz Tamás1493.03.22.Vigevano | | Que de affinitate episcopatu Agriensiperspectum exploratumque habebit, cui me commendo
662MTAMS 4936/IV,17Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | [Agostino Calco szemrehányást kapott apjától, amiért nem megfelelően fordult levelében a magyar királyhoz, s erre válaszol most.] | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinAgostino Calco | | | Bartolomeo Calco1493.03.22.Vigevano | | Ambiguum judicium tuumquid tibi sit agendum accipe
663MTAMS 4936/IV,18Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vimercati tudatja a milánói herceggel, hogy egy magyartól úgy tudja, a török támadni készül a magyar király ellen. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforzamesser Luciano1493.04.27.Venezia | [Milano] | Questo messer Luciano (Tuciano?) ungaroterra del re d’Ungheria in Borsena
664MTAMS 4936/IV,19Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Velencéből jelenti Taddeo Vimercati, hogy a magyar követ tegnap érkezett oda, de már tovább is indult Padova felé s nem tudni, Milánó vagy Róma az úticélja, még a fogadós sem tudott felvilágosítást adni erről. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforzapécsi püspök, II. Ulászló, 1493.04.29.Venezia | | Padua, Pécs, Roma, Milano Heri gionse in questa terranon ha saputo dire altro
665MTAMS 4936/IV,20Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Mezzabarba Ferrarából értesíti a milánói herceget, hogy egy magyar követ átutazóban Rómába tart, ahol egy Nápolyból érkező másik magyar követtel együtt Ascanio Sforzával fog tárgyalni, Milánót érintő ügyekről. Ferrarában útilevelet kapott és a vámnál lefoglalt tárgyait visszaszerezték. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | Giovanni Domenico Mezzabarba | | | Ludovico Maria SforzaAscanio Sforza, pécsi püspök, nápolyi magyar követ1493.05.02.Ferrara | | Hogi havendo presentito che uno ambassatoredel tutto ne ho voluto avisare la Eccellenza Vostra.
666MTAMS 4936/IV,21Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vimercati jelenti Velencéből, hogy az előző említett magyar nem pécsi püspök, csak segédpüspök, úticélja Róma és magánügyben utazik, nem a király követe. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1493.05.03.Venezia | | Quello vescovo ungarova a Roma per facende sue private
667MTAMS 4936/IV,22Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Castiglione tudatja Firenzéből a milánói herceggel, hogy áthaladt a városon a pécsi püspök, aki Rómába tart a magyar király követeként. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGiovanni Stefano Castiglione | | | Ludovico Maria Sforza1493.05.02.Firenze | | RomaQuisti di è passato di quaambaxatore del Serenissimo signor re de Hungaria
668MTAMS 4936/IV,23Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Brasca jelenti a milánói hercegnek Feldkirchből, hogy Ausztriába, pontosan Bécsújhelyre vonult egy sereg, talán a magyar király megbízásából, egy Negro nevezető zsoldoskapitány vezetésével. Brasca kételkedik, hogy a magyar király rátámadt volna a császárra. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinErasmo Brasca | | | Ludovico Maria Sforzasignore Negro1493.05.19.Feldkirch | | WienerneustadtPare che Re Hungaria sia venutodele littere de messer Johanne Bontemps
669MTAMS 4936/IV,24Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vimercati jelenti Velencéből, hogy a magyar király egy horvátországi várát (Turrino?) törökök vették körül, s a kitámadó magyarokat felkoncolták s a környékben is sokat pusztítottak. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1493.05.24.Venezia | | Zára, Horvátország, [Turrino]Questo illustrissimo principe nel partirmediversi lochi el paese del re d’Ungaria
670MTAMS 4936/IV,25Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | pericolo turco | Vimercati jelenti Milánóból, hogy Velence nem tudja, szembeszálljon-e a törökkel, előtte tudnia kell a magyar király szándékát, de túl sokáig időznek ott a követek. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1493.07.Venezia | | Per altro mezo intendo che questa Signoriain quelle parte de Ungaria li ambasatori soi
671MTAMS 4936/IV,26Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | pericolo turco | Vimercati tudósítja a milánói herceget Velencéből, hogy a törökök állítólag eljutottak Sibenikig jutottak, ahol raboltak és foglyokat hurcoltak el, bár Velence tulajdonát nem érte bántódás. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1493.06.12.Venezia | | SebenicoSe è resonato che turchi sono corsi fino a Sebenicocosa alcuna de questa Signoria.
672MTAMS 4936/IV,27Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | pericolo turco | Vimercati tudósítja Milánót, hogy Bernardino Francapano gróf követe érkezett Velencébe, valószínüleg azzal a céllal, hogy segítséget kérjen a török ellen, akik naponta molesztálják azokat a vidékeket. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria SforzaBernardino Francapano1493.06.24.Venezia | | El conte Bernardino Francapanocon qualche incursione molestano quelli paesi
673MTAMS 4936/IV,28Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | pericolo turco | L.M. Sforza utasítja Vimercatit, hogy a magyar király rövidesen Velencébe érkező, Róma felé tartó két követét látogassa meg és biztosítsa jóindulatáról. Jelzést kér a követek érkezéséről és távozásáról. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Taddeo Vimercati1493.07.14.Pavia | | Noi havemo aviso che in brevidela gionta sua, como etiam dela partita.
674MTAMS 4936/IV,29Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | olasz követek Magyarországon | Antonio Stanga tudatja a bari heceggel, hogy egy újabb, Paolo Veneto nevű követ indult Magyarországra. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAntonio Stanga | | | Duca di BariPaolo Veneto1493.07.15.Capua | | È anche stato mandatose dimanda Pauolo Veneto.
675MTAMS 4936/IV,30Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vimercati írja a milánói hercegnek Velencéből, hogy mindezidáig nem futottak be a magyar követek, mert Zenggből együtt jönnek majd a velencei követekkel, kísérettel. Tudósít róla, hogy Sibenikig jött állítólag a török és falvakat égetett fel. Az a hír járja, hogy meghalt Báthori István, az egyik legelőkelőbb magyar főúr, az özvegy királyné támasza, amint ezt megerősítette a magyar Tuciano mester. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria SforzaBáthori István, messer Tuciano ungaro, Beatrix1493.07.20.Venezia | | Zengg, SibenikLi nunzij del serenissimo re de Ungariaper messer Tuciano ungaro.
676MTAMS 4936/IV,31Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vimercati tudosítja a bari herceget Velencélből, hogy Cattaróval szemközt a török várat épít, ahol majd nagy erőket állomásoztathat, és egy másikat is épít Nápoly ellen (?). | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | Taddeo Vimercati | | | Duca di Bari1493.07.20.Venezia | | CattaroPer una mia de dui de questo advisaiin fine de una sua de 14
677MTAMS 4936/IV,32Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | magyar követek, török veszély | Vimercati közli a milánói herceggel Velencéből, hogy a magyar követek még mindig nem érkeztek meg. Velence felderítőket (stradioti) küldött Sibenikbe, hogy felmérje, milyen pusztítást okozott a török. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1493.07.26.Venezia | | Quelli nunzij del Serenissimo signore re de Ungariaper le novitate facte questi di per li turchi
678MTAMS 4936/IV,33Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | jelentés Magyarországról | A milánói herceg megköszöni Francesco Fontana jelentését a magyar helyzetről és az oratoréról, s utasítja ennek megfelelően Bartolomeo Calcót a levelek kiküldésére. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLodovicon Maria Sforza | | | Francesco Fontana, Bartolomeo Calco1493.08.07.Bernate | | Crica l’oratore et cose de UngariaVoi li mandareti le littere sue.
679MTAMS 4936/IV,34Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | A milánói herceg megköszöni Vimercati szolgálatát, amivel igyekezett megtudni a magyar követ jövetelének okát és megbízza, tudakozódjon, volt-e más tárgya a megbeszéléseknek, s ezt jelentse. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Taddeo Vimercati1493.08.24.Pavia | | Haveti facto quello che recercava l’officio vostroexpectaremo che ce ne dagati noticia.
680MTAMS 4936/IV,35Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | pericolo turco | A pápát tájékoztatja Frabregrues a török pusztításáról Dalmáciában és Ausztriában, s a bán győzelméről és egy Angelus Salubribus nevű grófsegítségéről, aki minden reményét a pápa segítségébe helyezi. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinAntonius Frabregues | | | VI. Sándor pápaAngelus Salubribus1493.09.08.Zengg | | Corvacia, AlemaniaHac hora per Banum nunciatum est mihifaciam passim Beatitudinem Vestram certiorem.
681MTAMS 4936/IV,36Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | pericolo turco | ld. 444.sz. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinAntonius Frabregues | | | VI. Sándor pápaAngelus Salubribus1493.08.07.Venezia | | Corvacia, AlemaniaHac hora per Banum nunciatum est mihifaciam passim Beatitudinem Vestram certiorem.
682MTAMS 4936/IV,37Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione del matrimonio promesso di Bianca Maria Sforza con Giovanni Corvino | L.M.Sforza elküldi Jasone mestert, hogy B. calcóval együtt tárgyaljanak a Bianca Maria Sforza és Corvin János közötti eljegyzés semmissé nyilvánításáról. Hiteles nyilatkozatot kell küldeni mindkét résztől Rómába, hogy Bianca Maria új, méltó házasságot köthessen. Ezeket a dokumentumokat L.M. Sforza testvérének, Ascaniónak kell eljuttatni, aki Rómában alkancellár. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLodovicon Maria Sforza | | | Bartolomeo Calcomesser Jasone, duchessa Bona, Mattia Corvino, Giovanni Corvino, Bianca Maria Sforza, Ascanio Sforza1493.09.11.Villanova | | Mandamo lì messer Jasone perché insiemivicecancellero nostro fratello.
684MTAMS 4936/IV,39Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | pericolo turco | Őszentsége értesült a horvátországi helyzetről és küldöttén, Farbreguesen keresztül segélyt juttatott Dalmáciába. Minthogy a veszély már Itáliát fenyegeti, a pápa felszólítja Milánó hercegét és a többi keresztény uralkodót, hogy segítsenek Dalmácia védelmében. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinL. Podocatharus | | VI. Sándor | Gian Galeazzo e Ludovico maria SforzaConti Frangipani, Antonius Fabregues cubicularius et nuntius, II. Ulászló1493.10.02.Roma | | Zengg, CarinthiaTertius nunc agitur mensistam iminenti periculo liberari possimus.
685MTAMS 4936/IV,40Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Ascanio Sforza bíboros írja testvérének, Ludovico Maria Sfroza hercegnek Milánóba. A legutóbbi konzisztóriumra elhívták az olasz városok követeit, hogy megtudják, van-e válasz a pápa felhívására illetve van-e hír a török zenggi pusztítása felől. Ugyancsak beszámol "Barbara" házassága feloldásának tárgyalásáról, amelyen a magyar és a népolyi követ igyekezett meggyőzni a pápát. A pápa adót (30.000 arany dukátot) vetett ki városonként a törökellenes harc kapcsán. A pénz elköltését hat-hat küldött felügyelheti. Őszentsége követet küld a szultánhoz is, hogy az ott tiltakozzon a történtek miatt. Elküldik Theano püspökét, Orso Orsinit a magyar királyhoz, hogy buzdítsa őseinek példáját. követni a harcban. Zengget a pápa (hivatalosan a magyarok ellen) védelmébe veszi. A mantovai és ferrarai követ nem válaszol, hovatkozva a ferrarai hercegnő halálára.A válás kérdését a pápa átadja a bíborosoknak és a Sacra Rotának: a magyar küldöttek könyörögtek, hogy ezt ne tegye. A teanói püspök jövetelét is ellenezték a magyarok, de a pápa védelmébe vette. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAscanio Sforza | | | Ludovico Maria SforzaOrso Orsini, sultano, II. Ulászló1493.10.19.[Roma] | | ZenggIn lo penultimo Concistorio qualefu per la Beatitudine Sua iustificata oportunemente.
686MTAMS 4936/IV,41Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Valószínüleg a velencei dogéhez is megérkezett már Rómából a pápa felhívása a 30.000 dukát befizetésére. Milánó úgy döntött, hogy nem annyira érintett és ezért elegendő lesz ötezer aranyat befizetnie, s ezt tudatja Velencével, Náollyal, Firenzével és Ferrarával is. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | | | | Taddeo Vimercati1493.10.30.Cusago | | Roma, ZenggCredemo che quella Illustrissima Signoria debiacome ricerca el debito dela coniunctione nostra
687MTAMS 4936/IV,42Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione del matrimonio promesso di Bianca Maria Sforza con Giovanni Corvino | VI. Sándor pápa nevében az irat előadja, hogy Mátyás annak idején az eljegyzéskor tett ígéretei nem teljesültek, és a házasság elhálásra nem került, apostoli erejénél fogva semmisnek nyilvánítja a köteléket és felszabadítja mindkét felet új házasság megkötésére. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinL. Podocatharus | | VI. Sándor | Corvin János, Bianca Maria Sforza, Gian Galeazzo Sforza, Ludovico Maria Sforza, Hunyadi Mátyás, Ascanio Sforza1493.11.10.Roma | | Collata celitus ligandi atque solvendieius se noverit incursum.
688MTAMS 4936/IV,43Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | pericolo turco | A római király nevében beszámol a levél a milánói hercegnek a török szeptemberi betöréseiről a horvát és magyar tartományba. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinMarkus | | I. Miksa | Ludovico Maria Sforza1493.11.13.Graz | | Hungaria, Croatia, DanubiusCum satis agnoscamus dilectionem vestramreddere voluimus certeiorem que [...] valeat.
689MTAMS 4936/IV,44Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vimercati tudósítja a milánói herceget, hogy azt hallotta, a csehek azt kérték a magyar királytól: vagy menjen oda uralkodni, vagy választanak maguknak királyt. A magyarok sem elégedettek a királlyal. A római király (Miksa) uralmának terjedését sem szívesen látják. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1493.11.18.Venezia | | Ho inteso che questa signoria ha avisose bene se po intendere li secreti soi.
690MTAMS 4936/IV,45Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vimercati közli a milánói herceggel: azt hallotta, hogy a törökök kivonulnak Erdélyből, mivel a lengyel és a magyar király összefognak, sőt Horvátországból is kivonultak. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1493.11.25.Venezia | | De Ungaria altro non intendosono ancora partiti dala Cloatia.
691MTAMS 4936/IV,46Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Utasítás Vimercatinak Velencébe a milánói herceg részéről. Tudomására jutott, mit adott elő a veszprémi püspök Rómában a török veszéllyel kapcsolatban, és tudomására jutott a szállongó hír, hogy a francia király Itáliába készül vonulni. A herceg örül, hogy a pápa követet küldött Zenggbe a helyzet tisztázására, a francia ügyben viszont úgy érzi, méltatlanul vádolják, ő itáliai fejedelemként nem bíztatná soha bejövetelre a francia királyt. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olasz[Lodovico Maria Sforza] | | | Taddeo Vimercativescovo Vesprimense, don Federico, VIII. Károly1493.12.08.Galiate | | havemo avuto per littere de 28 del passatograveza maiore che per el debito dobbiamo portare.
692MTAMS 4936/III,5Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | információ kérése | II. Ulászló (magyar király) és I. Miksa (római király) kiegyezése, a milánói herceg szeretné megtudni kihez került a kiegyezésnek megfelelően Karinthia, illetve Corniola | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszGian Galeazzo Sforza (Milánó Hercege) | | | Taddeo Vimercati (velencei követ)II. Ulászló (magyar király), I. Miksa (római király)1492.01.20.Milano | Venezia | Karintia, CorniolaNoi siamo in grande desiderioce ne dareti aviso
693MTAMS 4936/III,6Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | követ érkezett Zengg városából Velencébe, Taddeo Vimercati továbbküldte a követ által hozott csatolmányokat Milánó urának | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Ludovico Maria Sforza (Milánó Hercege)Bartholomio da Castiliono, Maffeo da Trivilliense, Joanne Petro Cagnola, 1492.01.23.Venezia | Milano | Segna (Zengg), PesaroHogi circha alle XX orepartiva de la alli XVIIII de presenti
694MTAMS 4936/IV,47Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | A magyar követek, az egri püspök és Bánffy Miklós előadták Bécsben együttérzésüket a császár halála miatt és az ország nehéz helyzetét a török veszély miatt. Miksa emlékeztette őket a be nem tartott egyezségre, a tartományok visszaszolgáltatásáról és 50 ezer dukát megfizetéséről, de ők a török háborúkkal védekeztek. A korona egy bizonyos István kezébe került, aki nem ápol jó viszonyt Miksával. Minden megoldódna, ha Miksa elnyerné az özvegy királyné kezét, de a magyar rendek nem akarják ezt. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszNicolo Dicetari | | | Ludovico Maria SforzaMiksa, Beatrix, egri püspök, Bánffy Miklós,István (Szapolyai?)1493.12.12.Vienna | | Li oratori ungheri cioè il vescovo di Agri e ban phi nicolòle sue bisogne passerebbono meglio
695MTAMS 4936/IV,48Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | A török veszély némileg lecsendesedett Magyarországon - tudósítja Vimercati a milánói herceget Velencéből. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1493.12.13.Venezia | [Milano] | De Levante altro non se parlache non se ardisse più nominarla
696MTAMS 4936/III,7Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | a híradások szerint meghalt a horvát bán és Báthori István erdélyi vajda, vihar csapott le a török táborra, ami nagy veszteséget okozott. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Ludovico Maria Sforza (Milánó Hercege)Luciano Ungaro, Mátyás (magyar király), horvát bán, Báthori István (erdélyi vajda), 1492.01.23.Venezia | Milano | Segna (Zengg)Per questo messer Luciano Ungaroche ne ha morto a miaria
697MTAMS 4936/IV,49Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vimercati tudósít róla, hogy Miksa követei igyekztek Velencét rávenni a török elleni fellépésre Horvátországban, ám nem jártak sikerrel. A magyar Tuciano mester hírei szerint a magyar király elrendelte, hogy a jó időjárás beköszöntével a nemesek álljanak készenlétben seregükkel a háborúra. A velencei herceg (doge) nem pártolja Miksa hatalmának kiterjesztését, ezért nem engedi őt átvonulni tartományain és a Nápolyba küldendő gályát sem engedte öblébe. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforzamesser Tuciano ungaro1493.12.25.Venezia | | Pur hogi ho inteso che la Maestà del reel re de Napoli non intra nel golfo suo.
698MTAMS 4936/III,8Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai helyzetről | Alberto de Saxonia egy fiával Prágába utazott, hogy János Alberttel és Sándor herceggel találkozzon, hogy I. Miksa II. Ulászlóval kötött békekötése után, I. Miksa velük is kiegyezzen, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bolognai követ) | | | Ludovico Maria Sforza (Milánó Hercege)Christoforo de Saxonia, Alberto de Saxonia, János Albert (lengyel királyfi), Sándor herceg, I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), Giorgio de Bavera1492.01.23.Bologna | | Praga, Bajorország, IspruchDe Alamagna per mezo di misser Christoforosii retornato verso Ispruch
699MTAMS 4936/III,9Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | II. Ulászló és I. Miksa kiegyezésének részletei, a velencei követ Ludovico Sforza 1492.01.20-i levelében neki feltett kérdésére próbál válaszolni, Karintia és Corniola a követ tudomása szerint a megegyezés szerint I. Miksánál maradtak, a Mátyás által korábban elfoglalt határos területek is visszakerülnek a birodalom uralma alá | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Ludovico Sforza (Milánó hercege)I. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), Mátyás (magyar király)1492.01.27.Venezia | Milano | Karintia, CorniolaPer satisfare al desiderio nel qualese publico epsa pace
700MTAMS 4936/III,10Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | híradás | tudósítások II. Ulászló és I. Miksa kiegyezéséről, Szászország hercege II. Ulászló testvéreinél van küldetésben, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Sforza | | | Antonio StangaI. Miksa (római király), II. Ulászló (magyar király), Szászország hercege (duca di Sassonia)1492.02.01.Venezia | Napoli | VeneziaDel accordo del re de Romani cum non essendovene dato materia
701MTAMS 4936/III,11Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | híradások | híradások Budáról II. Ulászló és Beatrix házasságát illetően | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Sforza | | | Antonio StangaCalabria hercege (duca di Calabria), Beatrix (magyar királyné), II. Ulászló (magyar király)1492.02.20.Milano | Napoli | BudaMesser Antonio alle vostre del IIha facto intendere el divulgare
702MTAMS 4936/III,12Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | híradások sürgetése | a Magyarországról kapott híradásokat Ludovico Sforza továbbítja Ascanio Sforzának, Bakócz Tamás érseki kinevezésének ügye | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Sforza | | | Ascanio Sforza (bíboros)Forlii apát, Bakócz Tamás (egri püspök), Maffeo da Trivilliense, 1492.02.28.Milano | Roma (?) | RomaHeri ritorno el cavallaro de Hungaria con littereacio che la intenda el tutto
703MTAMS 4936/III,13Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai ügyekről | a híradások szerint II. Ulászló megtámadta testvérét János Albert herceget, János Albert eltűnésének híre, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Ludovico Sforza (Milánó hercege)II. Ulászló (magyar király), János Albert (lengyel királyfi)1492.03.01.Bologna | Milano | Firenze, Di verso Fiorenza se ha advisonon dimonstrano ad che fine
704MTAMS 4936/III,14Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai ügyekről | II. Ulászló és testvére János Albert katonai konfliktusa, IV. Kázmért halála után János Albert fogja követni a lengyel trónon | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Ludovico Sforza (Milánó hercege)II. Ulászló (magyar király), János Albert (lengyel királyfi), IV. Kázmér (lengyel király)1492.03.17.Bologna | | Il rectore deli artisti Boemo ha litterede Polonia post obitum patris
705MTAMS 4936/V,1Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | A milánói herceg utasítja Calcót, hogy amennyiben nem indult el Herasmóho (a németországi követhez) a futár, arról is szerezzen információt, hogy Miksa és Ulászló között pontosan mit tartalmaz a megállapodás. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo CalcoHerasmo, I. Miksa, II. Ulászló1494.01.18.Vigevano | | Quando ala zonta de questealtro obligo e contracto tra loro
706MTAMS 4936/V,2Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione del matrimonio promesso di Bianca Maria Sforza con Giovanni Corvino | A milánói herceg utasítja Calcót, hogy küldje meg messer Jasonénak, B.M. Sforza és Corvin János házassági lemondó nyilatkozatát, valamint a pápa házasságot feloldó iratát másolatban. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Bartolomeo Calcomesser Jasone, Giovanni Corvino, Bianca Maria Sforza, VI. Sándor1494.01.16.Vigevano | | Vui vedereti per la inclusa litteraper la presente cavalcata
707MTAMS 4936/V,3Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | pericolo turco | Ascanio Sforza bíboros alkancellás írja Rómából Bari hercegének Milánóba, hogy a török újra betört Horvátországba a németországi hírek szerint, és ezért talán el sem fog utazni Bécsből I. Miksa. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAscanio Sforza | | | Duca di Barimesser Marcoaldo, I. Miksa, Cardinale de Alemagna1494.01.27.Roma | | Scripsi per altre mie alla Eccellenza Vostranon si partiria forse per questo da Vienna
708MTAMS 4936/III,15Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a nemzetközi politikai helyzetről | II. Ulászló a híradások szerint nem vette el Beatrixot feleségül, Beatrix apja udvarába kíván visszavonulni, II. Ulászló a törökök ellen készül | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati (velencei követ) | | | Ludovico Maria Sforza (Milánó Hercege)II. Ulászló (magyar király), Beatrix (magyar királyné), Maffeo Trivilliense, I. Ferdinánd (nápolyi király), I. Miksa (római király)1492.03.29.Venezia | | Segna (Zengg)Essendo questa matina con questodire digno di saputa di V(ostr)a Ex(cellenti)a
709MTAMS 4936/III,16Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | Corvin János és Bianca Maria Sforza házassági szerződése | tárgyalások Corvin János és Bianca Maria Sforza házassági szerződéséről római közbenjárással | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olasz, latinBranda da Castiliono, Iohannes Antonius, Iacobus de Clivio, Antonius de Cacharanis | | | Ludovico Maria SforzaBartolomeo Calco, Bianca Maria Sforza, Corvin János, II. Ulászló (magyar király), VII. Ince pápa, Gian Galeazzo Sforza, 1492.03.14.Milano | Vigevano | Havendo inteso la proposta a nui factaSignore Zoanne cessaria ogni excusatione / plenitudine dignetur derogare
710MTAMS 4936/III,17Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | információk megosztása II. Ulászló és Beatrix házasságának ügyében | II. Ulászló és Beatrix házasságának semmisségét Rómában is megerősítik követ útján, a pápa feladata, hogy erről majd Beartix apját, I. Ferdinánd nápolyi királyt értesítse. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Ascanio Maria Sforza Maffeo Trivilliense, Forlii apát, Bakócz Tamás (egri püspök), VII. Ince pápa, I. Ferdinánd (nápolyi király)1492.03.31.Milano / Vigevano | Roma | Havuta debita consideratione sopra el prudentissimome ne dia aviso distinctamente
711MTAMS 4936/V,4Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | A milánói herceg utasítja németországi követét, hogy az egri püspökség ügyében, amit a pápa testvérének (Ascanio Sforza alkancellár bíborosnak) adományozott, ám azt a magyar király Bakócz Tamásnak juttatott, járjon közbe I. Miksánál. Ez nemcsak a pápának, hanem neki is nagy örömet szerezne. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olasz[Ludovico maria Sforza] | | | Herasmo Brasche1494.02.01.Vigevano | | La Sanctità del Nostro Signore dediet fosse de duplicato fructo.
712MTAMS 4936/V,5Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | dissolutione del matrimonio promesso di Bianca Maria Sforza con Giovanni Corvino | Ascanio írja tesvérének, Ludovico Maria Sforzának Milánóba, hogy eddig nem tűnt fel Rómában Corvin János követe. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | Ascanio Sforza | | | Duca di BariCorvin János, VI. Sándor1494.02.04.Roma | | Inteso quanto la Eccellenza Vostra me scriveobligarseli in cosa poco necessaria
713MTAMS 4936/V,6Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Velencéből tudóstíja Lodovico Maria Sforzát Vimercati, hogy az a hír terjed: Belgrád nagy veszélben forog a török részéről. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza (duca di Bari)1494.02.17.Venezia | | BelgradoÈ sparsa fama per questa terraalcuni tractati quali sono scoperti.
714MTAMS 4936/V,7Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | az esztergomi érsekség betöltése | Ascanio Sforza alkancellár bíboros tudatja testvérével, hogy a pápa nem akar beleavatkozni Estei Hippolit hazatérésének ügyébe, tekintettel Beatrix özvegy királynő helyzetére. A pápa elvárja Ulászló királytól, hogy ne akadályozza hazatértében Hippolitot. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAscanio Sforza | | | [Ludovico Maria Sforza]VI. Sándor, I. Ercole (ferrari herceg), Ludovico Maria Sforza, Ippolito d’Este, Beatrix, II. Ulászló1494.03.13.Roma | | EsztergomHo facto intendere a Nostro Signoresubstantialmente quanto è predicto.
715MTAMS 4936/V,8Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Ascanio Sforza bíboros tudoítja testvérét, Ludovico Maria Sforzát, hogy Estei Hippolit hazatérte kapcsán a pápa két brevét adott ki: egyet a magyar királynak, egyet pedig Hippolitnak. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAscanio Sforza | | | Ludovico Maria Sforza (duca di Bari)Estei Hippolit, II. Ulászló, Ercole I d’Este1494.03.22.Roma | | Per altre mie la Eccellenza Vostrala Eccellenza Vostra scripse se doveva fare
716MTAMS 4936/V,9Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Lodovico il Moro Milánóból tudatja Ercole ferrari kerceggel, hogy nem küld újabb követet I. Miksához Beatrix ügyében, mivel bízik Erasmo Brascha ügyességében. | | | | 22*34 cm | Ludovico Maria Sforza (duca di Bari) | | | Ercole I d’Este (duca di Ferrara)Beatrix, Erasmo Brascha (németországi követ)1494.03.23.Vigevano | | RomaIo ho risposto ed a questo di credoA più che qualunca altra persona la mandassimo
717MTAMS 4936/V,10Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Ascanio tudosítja testvérét, hogy a pápa beszélt Zengg és Horvátország ügyéről, s a Rómában járt Frangepán gróf követnek minden segítséget megígért az itáliai fejedelmek részéről. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | Ascanio Sforza | | | Ludovico Maria Sforza (duca di Bari)conti Frangepani, VI. Sándor1494.04.05.Roma | | Zengg, HorvátországParlò poi la Beatitudine Suaquando si tractò questa materia
718MTAMS 4936/V,11Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | A horvát rendek (főpapok, nemesek és lakosok) könyörgése a pápához, hogy keljen a boldogtalan ország segítségére a török elleni küzdelemben. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latin[horvát rendek] | | | VI. Sándor pápaKanizsai László (horvát bán)1494.04.10.Bichcegi (?) | | Post devota nostri commendationemad regfimen ecclesie sue sancte
719MTAMS 4936/V,12Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Azt beszélik, hogy a törökök Magyarország ellen törnek, de Kinizsi behatolt a táborukba és nagy csapást mért rájuk. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Duca di BariKinizsi Pál1494.04.16.Venezia | | Se rasona per la terra che ’l turchonon ne ha cosa alcuna
720MTAMS 4936/V,13Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Kanizsai László bán követeit ajánlja a pápa figyelmébe és leírja országa szomorú állapotát. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinKanizsai László | | | VI. Sándor pápa1494.04.18.Bijhigio | | Bijheg, KlijsMaxima huius regni necessitas periculumquepromptum offero et paratum
721MTAMS 4936/V,14Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Ascanio Sforza beszámol testvérének, Luodovicónak, hogy ismét a pápa elé tárta a Hippolit hazatértével kapcsolatos brevék ügyét. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAscanio Sforza | | | Duca di BariIppolito d’Este1494.04.18.Roma | | Ho di nuovo parlato efficacemente parlato con nostro Signorenon si havesse ad stare per questo.
722MTAMS 4936/III,18Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló | a pozsonyi prépost Rómába érkezik, tárgyalások II. Ulászló házasságának érvénytelenítéséről, Bianca Maria Sforza és Corvin János házasságának kérdése | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszMaffeo Trivilliense | | | Abate di Forlii (forlii apát)Ascanio Maria Sforza, Bakócz Tamás (egri püspök), II. Ulászló (magyar király), Bianca Maria Sforza, Corvin János, VIII. Ince pápa, Bartolomeo de Castiglione1492.04.02.Milano | | Pozsony, Róma, ZenggDopoi la expeditione dele ultime miead posta me le mandara volando
723MTAMS 4936/V,15Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Állítólag 1000 török be-betör akadály nélkül Horvátországra, ezért a velencei doge megerősíti Friuliban erődített helyeit. Maga a doge elmondta, hogy Magyarországra 6-800 ezer török tört be. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Duca di Baridoge1494.04.20.Venezia | | Friuli, HorvátországSe è apresso resonato Né altro io intendo digno de saputa
724MTAMS 4936/III,19Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló a magyarországi politikai helyzetről | a magyar főurak összegyűltek Budán, hogy Beatrix és II. Ulászló házasságában kérdésében állást foglaljanak, a főurak fogadták a Budára érkező Beatrixot már Óbudánál, II. Ulászló meglátogatja Beatrixot az óbudai kastélyban, a nápolyi király Andrea Carafa követét küldi Magyarországra, hogy tárgyaljon Beatrix és II. Ulászló házasságáról | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszBranda da Castilione (?) | | | Eleonora d’Aragona, Beatrix (királyné). Zápolyai István, Báthori István, Corvin János, Kinizsi Pál, I. Ferdinánd (nápolyi király), Andrea Caraffa1492.04.02.Zengg | | Venezia, Ferrara, In questo di ho scripto alladovessero spendere tutto el suo
725MTAMS 4936/V,16Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Ludovico Maria Sforza megküldi a ferrarai hercegnek a németországi követ által szerzett levelek másolatát. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Ercole I d’Este (duca di Ferrara)Erasmo Brascha, II. Ulászló1494.04.21.Vigevano | | Mando alla Eccellenza Vostra lo incluso capituloet mio cognato e fratello, quale li mando
726MTAMS 4936/III,20Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi beszámoló Zengg városából | törökök felett aratott győzelem a lengyel-magyar határ környékén, Maffeo Trivilliense Kinizsi Pálnak tulajdonítja a nyertes csatát, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszMaffeo Trivilliense | | | Ludovico Maria Sforza (Milánó Hercege)horvát bán, Kinizsi Pál, Ascanio Sforza, forlii apát1492.04.05.Zengg (Segna) | Vigevano | Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Zengg, VeneziaIo non saperia dire non vale ultra 125 ducati
727MTAMS 4936/V,17Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Erasmo Brasca németországi követ tudósítja Ascanio Sforza alkancellárt, hogy az egri püspökség megszerzése ügyében a császár követet külsött a magyar királyhoz, s Brasca ennek a követnek jutalmat ígért arra az esetre, ha célt ér | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszErasmo Brasca | | | Ascanio Sforza1494.05.04.Chempt | | EgerPer eseguire quanto la Vostra Reverendissima quando ne parlai con la maestà del re
728MTAMS 4936/V,18Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | A velencei doge a nagykövetek jelenlétében arról beszélt, hohy hírei szerint 20 ezer fős sereggel készül Magyarországra támadni a török, bosszúból, amiért lánya kis híján bennégett egy magyarok által felgyújtott várban. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | Taddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1494.05.08.Venezia | | DanubioQuesto Illustrissimo principe hogise preparaveno epsi Ungari cum Polani
729MTAMS 4936/V,19Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vimercati tudosítja Ludovco Sforzát ragusából érkezett levelek alapján, hogy a török ugyan készül magyarország ellen, csak nem akkora sereggel. A doge a francia követ akarta talán megtoldani a történetet, amin a nápolyi követ is erősen csodálkozik. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza1494.05.12.Venezia | | RagusaPer littere da Ragusanép parlasse ad epso ambassatore francese
730MTAMS 4936/V,20Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Ludovico Maria Sforza utasítása a pápa elé járuló követnek. Elmondja, hogy nem adhatja meg az egész kért összeget a törökellenes hadviselésre, mivel unokahúga kiházasítása sokba került.Örömmel adna, s ha kölcsönt tud felvenni, karácsonyig azt kifizeti, ne gondolja Őszentsége, hogy kibúvót keres. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Maria Sforza | | | Stephano Taberne1494.05.21.Vigevano | | Havemo ricevuto il breve de Nostro Signoree più remotto siamo noi.
731MTAMS 4936/V,21Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | Hírek küldöttk a török lehetséges támaádsi irányairól. Velence erősítést küldött Ciprusra. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olasz | | | 1494.05.25.Venezia | | Ciprus, Albánia, Magyarország, Oláhország, Bosznia, Korfu, Cattaro, FriuliAvisi de Veneziael turcho ha mandato altra gente
732MTAMS 4936/V,22Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | Horvátország felől csak annyi hír érkezik, hogy a török mint minden évben, most is be-betör és nagy károkat okoz. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Luodovico Maria Sforza1494.05.25.Venezia | | HorvátországDe Levante et apparati turcheschide valentihomeni de guerra
733MTAMS 4936/V,23Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | Vimercati taglalja a doge véleményét: a török örül Itália megosztottágának és ezért össze kell fogni. Dícséri a pápát és Milánó urát, amiért ez ügyben buzgólkodnak. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Luodovico Maria SforzaAlfonso d’Aragona1494.05.26.Venezia | | Firenze, NapoliEl Signore Principe...dise che haveveno intesoportare remedio et asseto al tutto.
734MTAMS 4936/V,24Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | A doge egy kancelláron keresztül bemutatta Vimercatinak Lepantóból érkezett hat levelét: a török gályákkal és szárazföldi hadsereggel készül Magyarország ellen, amelyet két oldalról igyekszik megtámadni. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Luodovico Maria Sforza1494.05.27.Venezia | | Lepanto, Erdély, Janice, Gallipoli, Costantinopoli, NegroponteHogi poso disnare questa Illustrissima Signoriaquesta è la substantia de epse littere
735MTAMS 4936/V,25Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | Vimercati arról tudósítja Lodovico il Morót, hogy a velencei doge szerint a magyar király jól felkészült a lengyelekkel szövetkezve a török támadásra, sőt, ők fognak a törökre támadni. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Luodovico Maria Sforza1494.06.01.Venezia | | Rasonando hogi cum uno de bona auctoritàné altra mossa haveva inteso se facesse
736MTAMS 4936/V,26Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | A milánói követ tudatja a herceggel, hogy Ascanio Sforza jelenlétében átadta a rábízott üzenetet a pápának, ami a törökellenes háborúhoz való hozzájárulás elhalasztását helyezte kilátásba. A pápa elégedetlen volt, újra fog írni Milánóba és kizárt, hogy karácsonyig kölcsönt kapjon erre a herceg. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszStefano Taverna | | | Duca di MilanoAscanio Sforza1494.06.06.Roma | | Havendo io en conspecto de Monsignorede essere satisfacto a Natale.
737MTAMS 4936/V,27Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | Vimercati tudósítja Velencéből Ludovico Maria Sforzát, hogy bizonytalanok a keletről jövő hírek: egyesek szerint a törökök foglalták el Módrust (Smedrus) a magyaroktól, mások szerint a magyarok lendültek ellentámadásba. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)1494.06.16.Venezia | | SmedrusDe Levante altro de resto non se intendené de l’altro sapeva cosa certa
738MTAMS 4936/V,28Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | Ippolito d’Este hazatérte | Stefano taverna római követ közli Ludovico Sforzával, hogy beszélt a pápával Estei Hippolit hazatértének ügyéről. Biztos hír kell róla, hogy elhagyta Magyarországot, s akkor lép kinevezése ügyében a pápa. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszStefano Taverna | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)1494.07.03.Roma | | Havendo io per ordine de Monsignore Reverendissimodel predicto Ill.mo e Rev.mo el Cardenale
739MTAMS 4936/V,28Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | Arról a hírről ad számot Vimercati Milánó felé, hogy Corvin János nagy győzelmet aratott a török felett, elfoglalta Semedra (?) városát, s megnyílik az út Bosznián át egészen Konstantinápolyig a keresztények számára. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)Corvin János1494.07.09.Venezia | | Semedrasi è rasonato da molti za molti di fabona nova per chrsitiani, quando fosse vera.
740MTAMS 4936/III,21Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | híradás | Ludovico Sforza elolvasta a forlii apát Zenggről érkezett és Ascanio-nak címzett leveleit, melyeket továbbküld neki | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Sforza | | | Ascanio Sforza (bíboros)Maffeo Trivilliense, forlii apát1492.04.05.Vigevano | Roma | Zengg (Segna)In questo di mi sono mandate litterevedera essere satisfacto al bisogno
741MTAMS 4936/III,22Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | követi jelentés | a modenai püspök Magyarországon járt, beszámolója alapján rendeződött II. Ulászló és testvére János Albert viszonya, illetve a magyar bárók egybehangzóan azon a véleményen vannak, hogy II. Ulászló új feleséget keressen, nehogy az I. Miksával kötött béke értelmében a magyar trón német kézre kerüljön, Beatrix Budára érkezett, török elleni győzelem a határvidéken | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino (bologna-i követ) | | | Ludovico Sforza (Milánó hercege)modenai püspök, II. Ulászló (magyar király), János Albert (lengyel királyfi), I. Miksa (római király), Beatrix (magyar királyné), Hippolit (esztergomi érsek), Ercole d’Este (Ferrara hercege)1492.04.16.Bologna | Vigevano | BudaIl magnifico conte Nicolo RhangoneAltro non ho degno de noticia
742MTAMS 4936/III,23Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló a magyarországi hadi és politikai helyzetről | követ érkezett Budáról, Beatrix Esztergomba vonult Budáról, a magyarok tartanak János Albert seregétől, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszBartolomeo Castiglione | | | Maffeo Trivilliense (milánói követ)Biancho Minutelli, Beatrix (magyar királyné), János Albert (lengyel királyfi), pozsonyi prépost, Corvin János1492.04.18.Zengg (Segna) | | Venezia, Buda, Esztergom, Pétervárad In questo di e zonto qui uno cavallarouna hora a mala pena
743MTAMS 4936/V,29Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | Részlet egy Lodovicónak írott levélből, amelyben a török Magyarország, Horvátország és Bosznia elleni támadását közlik, | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olasz[Cetini] | | | Luodovico Maria Sforza1494.07.11.Venezia | | Monsignor el re me ha mandato una litterael guasto et facto la guerra
744MTAMS 4936/V,30Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | Vimercati tudósítja Lodovico Sforzát Velencéből, hogy a török betöréseiről szállongó hírek magénlevelekből származnak, aminek nem hisz. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)Bosznia, Horvátország1494.07.15.Venezia | | Se rasona pur anchoraalle quale non presto tropo fede
745MTAMS 4936/III,24Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | kísérőlevél | Ludovico Sforza felnyitott Zengg városából érkezett leveleket, ezek másolatát elküldi Ascanio bíborosnak | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Sforza | | | Ascanio Sforza (bíboros)Mapheo da Triodio, forlii apát, 1492.04.23.Milano | | Zengg (Segna), Firenze, Pécsvárad, Da Segna sono venute litterene habia noticia
746MTAMS 4936/V,31Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | A doge kifejtette, hogy mennyire fontos a béke és megemlítette, miszerint hallotta, hogy a törökök Horvátországon keresztül egészen Ljubljanáig portyáztak | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | Taddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)1494.07.29.Venezia | | Lubljana, HorvátországEl signore prencipe... intrò a laudare la pacené altro fu dicto de substantia
747MTAMS 4936/V,32Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | Hippolit hazatérése | Magyarországból hazatérvén Estei Hippolit Padován keresztül tartott Ferrarába. Apja Rovigóba küldött elé lovasokat Don Alfonso vezetésével, ám a rovigóiaik tudtukra adták, hogy nem kívánnak nagy lovas sereget a területükön átengedni, mivel erről Velencétől nincsen engedélyük. Így Hippolit vizi úton indult el, és erősen kifogásolta a rovigóiaik tettét. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)Ippolito d’Este, Ercole I d’Este, Alfonso d’Este1494.08.12.Venezia | | Padova, Ferrara, RovigoComo credo debi havere intesocum granda damnatione d’epsi rectori
748MTAMS 4936/V,33Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Vincenzo de Andreis, az utolsó otocsáni püspök beszámolója a dogénak a török támadásról. A törökök Frangepán gróffal tárgyaltak, felszólították, hogy esküldjön hűséget a szultánnak, mint szomszédai. A magyar királyban már ne bízzon, Erdélyt sem tudja megvédeni. A római királyban (I. Miksában) se bízzon, ő Karintiát sem tudja megvédeni. Az olasz uralkodókban se bízzon, mert azok egymás között veszekednek. A gróf időt kért, mire fenyegetőzve távoztak, egy várat felégettek és mindenkit leöltek, csak két nemest küldtek vissza hozzá, hogy esküdjön fel, mert Módrust mindenképpen beveszi a basa és kardélre hányja őt is. Bernardino gróf ezért a püspököt kérte, Velencéből szerezzen segítséget, amiért e levélben könyörög, s kéri, ne küldjék ezzel az üzenettel a pápához. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszVincenzo de Andreis (otocsáni püspök) | | | Agostino Barbadico (doge di Venezia)Jeronimo, horvát bán, Achia török basa, Frangepán Bernát (conte), signori de Blagay, II. Ulászló (re de Ungaria), I. Miksa (re de’Romani)1494.10.06.Modrus | | Otocac (Otocsán), Száva folyó, Corbania, Módrus (Modrussa), Transilvania, KarintiaPer dar notitia ad plenumcose che ala sua Sanctità non saranno grate
749MTAMS 4936/III,25Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | beszámoló | híradás érkezett Zengg városából, melyek tartalmát Ludovico Sforza megnézte | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszLudovico Sforza | | | Maffeo Trivilliense (milánói követ)forlii apát1492.04.23.Milano | | Zengg (Segna), MagyarországNela cavalcata venuta heri da Venetiadeve essere portato de Ungaria
750MTAMS 4936/V,34Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Hírt ad róla a kapitány, hogy Frangepán Bernát kénytelen volt megegyezni a törökkel, és évi adót fizet, mivel sem Bécsből, sem Budáról nem várhatott segítséget. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAntonio Bono | | | Agostino Barbadico (doge di Venezia)1494.10.08.Raysburch | | Possega, Bosznia,. HorvátországPer le ultime mi del 4diligentia et la faro intende
751MTAMS 4936/V,35Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | török veszély | Vimercati arról számol be Velencéből Lodovicónak, hogy a francia király követe a dogétól információkat kért a török előretöréséről, Belgrád és Ljubljana elestéről. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Luodovico Maria SforzaVIII. Károly (francia király)1494.10.11.Venezia | | Belgrád, Ljubljana, UngariaIn l’ultima parte per corrisponderediscorso dele belle parole
752MTAMS 4936/V,36Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | A doge egy titkára által megmutatta Vimercatinak a sibeniki gróf elsején kelt levelét, amelyben beszámol a török had pusztításáról, táborozásáról és Ausztria és Magyarország elleni készülődéséről. E hírt kérte Milánó hercegének továbbítani. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszTaddeo Vimercati | | | Luodovico Maria SforzaSibenik grófja1494.10.23.Venezia | | Hogi questa Illustrissima Signoria prenderia dispiacere de tali nove
753MTAMS 4936/V,37Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | Hippolit hazatérése | A magyarok nem akarták megngedni Hippolit hazatérését, attól tartva, hogy ha az esztergomi érseki szék megüresedik, nem ők, hanem a pápa nevezhet ki utódot. Végül nyolc hónapos távollétet engedélyeztek Hippolitnak. E nyolc hónapból már eltelt, és mivel Hippolit bíborosságra vár, ez indokolja, hogy ne térjen vissza távoli székhelyére. Brascha érje el, hogy Miksa egy követe járjon közbe a királynál a nyolc hónapos távollét, mint feltétel elengedéséért. Felsorolja a lehetséges érveket, kilátásba helyezve ellenkező esetben Ercole d’Este, VI. Sándor és a maga sértődését. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | [Ludovico Maria Sforza} | | | Herasmo Brasche1494.11.21.Vigevano | | Essendo per opera nostra promosso il CardinalatoIllustrissimo Signor Duca suo padre e nostra.
754MTAMS 4936/V,38Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | egri érsekség | Ascanio Sforza alkancellár írja testvérének Ludovicónak, hogy Eger ügyében beszélnie kell egy Magyarországról jött emberével, de egyelőre nem találkoztak, mert az illető a loretói kegyhelyre. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszAscanio Maria Sforza | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)1494.11.26.Marini | | Loreto, EgerScripsi li di passatiet poi responderò alla Signoria Vostra
755MTAMS 4936/V,39Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Brasca németországi követ tudósítja a milánói hercegnét, hogy testvére, Estei Hippolit ügyében, akinek az egri és a liege-i javadalmak megszerzésén fáradozik, írt már a hercegnek. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszErasmo Brasca | | | Beatrice d’EsteLudovico Maria Sforza (consorte vostro)1494.12.10.Antwerpen | | Liège, EgerScrivendo io allo Illustrissimo Signorealtramente all’Ecccellenza Vostra
756MTAMS 4936/V,40Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | ajánlás | A Hippolit ügyében Magyarországra küldendő követ, Sigismondo Barbit egy ismerősét, a Paviában tanuló Gioanne de Loent ajánlja a hercegnek. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszErasmo Brasca | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)Sigismondo Barbit (cavallaro), Gioanne de Loen1494.12.13.Antwerpen | | Messer Sigismondo Barbitlo recomanda all’Eccellenza Vostra.
757MTAMS 4936/V,41Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | A Magyarországra indult követet Brasca ellátta utasításokkal az esztergomi és az egri érseki székeket illetően. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | Erasmo Brasca | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)Ippolito d’Este1494.12.17.Antwerpen | | Esztergom, EgerPer la causa del Reverendissimo et IllustrissimoIllustrissimo Monsignore suo fratello.
758MTAMS 4936/V,42Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | Bolognából értesítik Lodovicót, hogy egy velencéből jött levél tanúsága szerint a doge Corvin Jánosnak és a szász hervegnek is juttatott pénzt. | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | olaszFrancesco Tranchedino | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di Bari)Corvin János, szász herceg1494.12.17.Bologna | | Da Venetia li sonno littereIllustrissimo Duca de Saxonia
759MTAMS 4936/V,43Copie di documenti dell’Archivio di Stato in Milano relative all’Ungheria | | | II. Ulászló magyar király levele Sforza Lajoshoz, szerencsekívánatait s baráti érzelmeit fejezvén ki a milánói herczegségre való felmagasztaltatása alkalmából. (Óváry Lipót) | diplomáciai levél | kézirat | papír | 22*34 cm | latinII. Ulászló | | | Ludovico Maria Sforza (Duca di